Eljárás : 2017/2931(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0594/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0594/2017

Viták :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Szavazatok :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 262kWORD 49k
6.11.2017
PE614.230v01-00
 
B8-0594/2017

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a jogállamiság és a demokrácia Lengyelországban tapasztalható helyzetéről (2017/2931(RSP))


Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a jogállamiság és a demokrácia Lengyelországban tapasztalható helyzetéről (2017/2931(RSP))  
B8-0594/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 2., 3., 4., 5. és 6. cikkére, amely meghatározza az Unió hatásköreinek típusait és területeit,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkére és a szubszidiaritás elvére,

–  tekintettel az EUSZ 7., a jogállamiság súlyos vagy súlyos és tartós megsértésének kockázatáról szóló cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a kommunizmus bukása óta az ország történelmében a jelenlegi lengyel kormány rendelkezik a legerősebb kormányzati felhatalmazással;

B.  mivel a Bizottság és a lengyel kormány között jelenleg is zajlanak az egyeztetések az Alkotmánybíróságról, valamint a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács és a Legfelsőbb Bíróság reformjáról;

C.  mivel az EUSZ 7. cikke értelmében nem a Bizottság, hanem a Tanács és az Európai Tanács feladata annak meghatározása, hogy fennáll-e a jogállamiság súlyos vagy tartós megsértése;

D.  mivel Lengyelország jogállamiság melletti elkötelezettsége még soha nem ingott meg; mivel éppen ez az elv vezérli a kormányt a választási kampány során bejelentett reformok végrehajtása során;

E.  mivel a lojális együttműködés Szerződésben rögzített elvével összhangban Lengyelország kimerítő párbeszédbe bocsátkozik a Bizottsággal a kormányzati reformokról, és mind a Bizottság, mind pedig a tagállamok számára átfogó indokolással szolgál e reformokról;

F.  mivel az igazságszolgáltatási rendszer változásait széles körű nyilvános és politikai konzultációk előzik meg, és mivel a Legfelsőbb Bíróságot és a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsot irányító jogszabályok végső formája még nem ismert;

G.  mivel a lengyel kormány átfogóan és kellő időben választ adott a Bizottság valamennyi korábbi, a lengyelországi jogállamisággal kapcsolatos ajánlására, hangsúlyozva, hogy a meghozott jogalkotási intézkedések, melyek elsődleges célja az igazságszolgáltatási rendszer megreformálása, összhangban állnak az európai normákkal, és megfelelnek a nyilvánosság ezzel kapcsolatos elvárásainak is;

1.  hangsúlyozza, hogy az EUSZ szubszidiaritás elvét rögzítő 5. cikke értelmében azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani;

2.  rámutat ezért arra, hogy az új jogalkotási javaslatokba, például a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanácsra és a Legfelsőbb Bíróságra vonatkozó törvényjavaslatokba az uniós intézmények nem avatkozhatnak bele, mivel a szubszidiaritás elve alapján ezek céljait a lengyel hatóságok tudják a legjobban megvalósítani;

3.  megjegyzi, hogy az Európai Bizottság és Lengyelország között előrehaladott konzultációk zajlanak; hangsúlyozza, hogy a fent említett területek változásai a kormány, az elnök, az ellenzék és a szakértők, valamint a nem kormányzati és társadalmi szervezetek közötti vita tárgyát képezik;

4.  rámutat arra, hogy a Lengyelországgal folytatott párbeszéd során a Bizottság egy folyamatban lévő jogalkotási folyamatra hivatkozik, és ezzel egy belső politikai vita résztvevőjévé válik, ami nem segíti elő a vita érdemi megoldását;

5.  sajnálja, hogy fenntartásainak megfogalmazása során a Bizottság gyakran alkalmaz kettős mércét, elítélve a kormányt olyan intézkedések bevezetése – például a nők és a férfiak számára eltérő nyugdíjkorhatár megállapítása – miatt, amelyeket más tagállamok is alkalmaznak;

6.  hangsúlyozza, hogy az ilyen vitákat nem lenne szabad átpolitizálni, hanem tényekre, valamint a tagállamok szuverenitásának tiszteletben tartására kellene alapozni; úgy véli, hogy az ítéleteinek végre nem hajtásával kapcsolatban a Bíróság előtt folyamatban lévő ügyek száma mutatóként szolgálhat e tekintetben; megjegyzi, hogy Lengyelországnak csupán két ilyen ügye van bírósági eljárás előtti szakaszban, ami sokkal kevesebb, mint néhány más tagállamnak, melyeknek akár 11 ilyen ügyük is van;

7.  emlékeztet arra, hogy nem a Bizottság, hanem a Tanács és az Európai Tanács feladata annak meghatározása, hogy fennáll-e a jogállamiság súlyos vagy tartós megsértése;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a tagállamoknak, az Európa Tanácsnak, valamint a Jog a Demokráciáért Európai Bizottságnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat