Procedūra : 2017/2931(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0594/2017

Pateikti tekstai :

B8-0594/2017

Debatai :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Balsavimas :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 409kWORD 50k
6.11.2017
PE614.230v01-00
 
B8-0594/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl teisinės valstybės ir demokratijos padėties Lenkijoje (2017/2931(RSP))


Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl teisinės valstybės ir demokratijos padėties Lenkijoje (2017/2931(RSP))  
B8-0594

Europos Parlamentas,

 

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 2, 3, 4, 5 ir 6 straipsnius, kuriais apibrėžiamos ES kompetencijos kategorijos ir sritys,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 5 straipsnį ir subsidiarumo principą,

–  atsižvelgdamas į ES sutarties 7 straipsnį dėl šiurkštaus teisinės valstybės principo pažeidimo pavojaus arba dėl šiurkštaus ir nuolatinio šio principo pažeidimo;

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi dabartinė Lenkijos vyriausybė turi tvirčiausius šalies istorijoje valdymo įgaliojimus nuo tada, kai žlugo komunizmas;

B.  kadangi šiuo metu vyksta Komisijos ir Lenkijos vyriausybės konsultacijų procesas dėl Konstitucinio Teismo ir Nacionalinės teisėjų tarybos bei Aukščiausiojo Teismo reformos;

C.  kadangi pagal ES sutarties 7 straipsnį kompetencija nuspręsti, kad iškilo šiurkštaus teisinės valstybės principo pažeidimo pavojus arba šis principas šiurkščiai ir nuolat pažeidžiamas, priklauso Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos, o ne Komisijos kompetencijai;

D.  kadangi Lenkija niekada neginčijo savo įsipareigojimo laikytis teisinės valstybės principo; kadangi tai principas, kuriuo vadovaujasi vyriausybė, įgyvendindama reformas, apie kurias paskelbė per rinkimų kampaniją;

E.  kadangi, laikydamasi Sutartyje nustatyto lojalaus bendradarbiavimo principo, Lenkija su Komisija vykdo visapusišką dialogą vyriausybės vykdomų reformų tema ir teikia Komisijai ir valstybėms narėms išsamius paaiškinimus šiuo klausimu;

F.  kadangi vykdomos plačios viešos ir politinės konsultacijos teismų sistemos pakeitimų klausimais ir kadangi galutinė teisės aktų dėl Aukščiausiojo Teismo ir Nacionalinės teisėjų tarybos struktūra dar nežinoma;

G.  kadangi Lenkijos Respublikos Vyriausybė išsamiai ir laiku atsakė į visas Komisijos iki šiol pateiktas rekomendacijas dėl teisinės valstybės principo laikymosi Lenkijoje ir pabrėždamas, kad vykdomi teisėkūros veiksmai, kurių pagrindinis tikslas yra teisingumo sistemos reforma, atitinka Europos standartus ir visuomenės lūkesčius šiuo klausimu;

1.  pabrėžia, kad pagal ES sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti;

2.  taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nauji teisėkūros pasiūlymai, tokie kaip pasiūlymai dėl įstatymų, susijusių su Nacionaline teisėjų taryba ir Aukščiausiuoju Teismu, neturėtų būti ES institucijų kišimosi objektas, nes jų tikslų geriausiai pasieks Lenkijos valdžios institucijos, remdamosi subsidiarumo principu;

3.  dar kartą primena, kad vyksta į priekį pažengusios Europos Komisijos ir Lenkijos konsultacijos; pabrėžia, kad pokyčiai pirmiau minėtose srityse yra vyriausybės, prezidento, opozicijos ir ekspertų, taip pat nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų diskusijų tema;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad, palaikydama dialogą su Lenkija, Komisija kalba apie vykstantį teisėkūros procesą, taigi ji dalyvauja vidaus politikos diskusijose, o tai nepadeda iš esmės išspręsti ginčo;

5.  apgailestauja, kad, reikšdama kritines pastabas, Komisija dažnai taiko dvigubus standartus ir kaltina Lenkijos vyriausybę nustatant priemones, kurios taikomos kitose valstybėse narėse, kaip antai skirtingas moterų ir vyrų pensinis amžius;

6.  pabrėžia, kad tokio pobūdžio debatai negali būti politizuojami ir turėtų būti grindžiami faktais ir valstybių narių suvereniteto paisymo principu; mano, kad Teisingumo Teismui pateiktų bylų dėl jo sprendimų nevykdymo skaičius galėtų būti rodiklis šiuo klausimu; pažymi, kad Lenkija turi tik dvi tokias ikiteisminėje stadijoje esančias bylas, o tai yra daug mažiau nei kai kurių kitų valstybių narių, kurios turi net 11 bylų, atveju;

7.  primena, jog kompetencija nuspręsti, kad iškilo šiurkštaus ir nuolatinio teisinės valstybės principo pažeidimo pavojus, priklauso Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos, o ne Komisijos kompetencijai;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybėms narėms, Europos Tarybai ir Europos komisijai „Demokratija per teisę“.

Teisinė informacija - Privatumo politika