Procedură : 2017/2931(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0594/2017

Texte depuse :

B8-0594/2017

Dezbateri :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Voturi :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 407kWORD 51k
6.11.2017
PE614.230v01-00
 
B8-0594/2017

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația statului de drept și a democrației în Polonia (2017/2931(RSP))


Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația statului de drept și a democrației în Polonia (2017/2931(RSP))  
B8‑0594

Parlamentul European,

 

–   având în vedere articolele 2, 3, 4, 5 și 6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în care se definesc categoriile și domeniile de competență ale Uniunii,

 

–  având în vedere articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și principiul subsidiarității,

 

–  având în vedere articolul 7 din TUE privind riscul de încălcare gravă sau de încălcare gravă și persistentă a statului de drept,

 

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

 

A.  întrucât actualul guvern polonez deține cel mai puternic mandat de guvernare din istoria țării de la căderea comunismului;

 

B.  întrucât, în prezent, are loc un proces de consultare între Comisie și guvernul polonez cu privire la Tribunalul Constituțional și reforma Consiliului Național al Magistraturii și a Curții Supreme;

 

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 7 din TUE, Consiliul și Consiliul European, mai degrabă decât Comisia, că sunt competente pentru a determina riscul de încălcare gravă și persistentă a statului de drept;

 

D.  întrucât Polonia nu a lăsat niciodată loc de îndoială în ceea ce privește propriul angajament față de statul de drept; întrucât acesta este principiul care ghidează guvernul în punerea în aplicare a reformelor anunțate în timpul campaniei electorale;

 

E.  întrucât, în conformitate cu principiul cooperării loiale, consacrat în tratat, Polonia poartă un dialog exhaustiv cu Comisia cu privire la reformele guvernamentale și oferă explicații cuprinzătoare în acest sens, atât Comisiei, cât și statelor membre;

 

F.  întrucât modificările sistemului judiciar fac încă obiectul unor ample consultări publice și politice și întrucât forma finală a legislației privind Curtea Supremă și Consiliul Național al Magistraturii nu a fost încă definită;

 

G.  întrucât guvernul polonez a răspuns în mod cuprinzător și în timp util la toate recomandările anterioare formulate de Comisie cu privire la statul de drept din Polonia, subliniind că măsurile legislative adoptate, care au ca scop principal reforma sistemului de justiție, sunt în conformitate cu standardele europene și răspund așteptărilor cetățenilor în această privință,

1.  subliniază că, în conformitate cu articolul 5 din TUE, care definește principiul subsidiarității în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre;

 

2.  subliniază, prin urmare, că instituțiile UE nu ar trebui să intervină în adoptarea noilor propuneri legislative, cum ar fi propunerile de legi privind Consiliul Național al Magistraturii și Curtea Supremă, deoarece obiectivele acestora vor fi realizate cel mai bine de către autoritățile poloneze pe baza principiului subsidiarității;

 

3.  reiterează faptul că, în prezent, au loc consultări avansate între Comisia Europeană și Polonia; subliniază că modificările în domeniile menționate mai sus fac obiectul unei discuții între guvern, președinte, opoziție și experți, precum și organizațiile neguvernamentale și sociale;

 

4.  evidențiază că Comisia, în dialogul său cu Polonia, se referă la un proces legislativ în curs de desfășurare și devine, astfel, actor într-o dezbatere politică internă, lucru care nu facilitează o soluționare pe fond a litigiului;

 

5.  regretă faptul că, adesea, Comisia aplică standarde duble atunci când își prezintă propriile rezervele, condamnând guvernul pentru introducerea unor măsuri care sunt aplicate în alte state membre, cum ar fi vârstele diferite de pensionare pentru bărbați și femei;

 

6.  subliniază că o dezbatere de acest gen nu poate să fie politizată și ar trebui să se bazeze pe fapte concrete și pe respectarea suveranității statelor membre; consideră că numărul de cauze aflate pe rolul Curții de Justiție referitoare la neexecutarea hotărârilor acesteia ar putea fi un indicator în acest sens; ia act de faptul că Polonia are doar două astfel de cauze în etapa precontencioasă, ceea ce este cu mult mai puțin decât unele din celelalte state membre, care au nu mai puțin de 11 astfel de cauze;

 

7.  reamintește că Consiliul și Consiliul European, mai degrabă decât Comisia, sunt competente pentru a determina riscul de încălcare gravă și persistentă a statului de drept;

 

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, statelor membre, Consiliului Europei, precum și Comisiei pentru democrație prin drept.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate