Postopek : 2017/2931(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0594/2017

Predložena besedila :

B8-0594/2017

Razprave :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 321kWORD 49k
6.11.2017
PE614.230v01-00
 
B8-0594/2017

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o spoštovanju načela pravne države in demokracije na Poljskem (2017/2931(RSP))


Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o spoštovanju načela pravne države in demokracije na Poljskem (2017/2931(RSP))  
B8-0594/2017

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju členov 2, 3, 4, 5 in 6 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), v katerih so opredeljene vrste in področja pristojnosti EU,

–  ob upoštevanju člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in načela subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju člena 7 Pogodbe o Evropski uniji o nevarnosti resne kršitve ali resne in stalne kršitve načela pravne države;

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker ima sedanja poljska vlada najmočnejši mandat za oblikovanje vlade v vsej zgodovini države po padcu komunizma;

B.  ker ravno poteka postopek posvetovanja Komisije s poljsko vlado glede reforme ustavnega sodišča, državnega sodnega sveta in vrhovnega sodišča;

C.  ker imata po členu 7 PEU pristojnost za določanje tveganja hude kršitve ali hude in vztrajne kršitve pravne države le Svet in Evropski svet, ne pa Komisija;

D.  ker Poljska svoje zavezanosti načelom pravne države nikoli ni postavljala na tehtnico; ker vlada pri uvajanju reform, ki jih je napovedala med volilno kampanjo, ravna prav po načelu pravne države;

E.  ker Poljska po načelu lojalnega sodelovanja, zapisanega v primarnih pogodbah, sodeluje s Komisijo v celovitem dialogu o reformah, ki jih izvaja vlada, in o tem posreduje izčrpna pojasnila tako Komisiji kot državam članicam;

F.  ker o spremembah v sodnem sistemu tečejo široko zastavljene družbene in politične razprave in da še vedno ni znano, kakšna bo končna oblika predpisov o vrhovnem sodišču in državnem sodnem svetu;

G.  ker se je vlada Republike Poljske izčrpno in pravočasno odzvala na vsa dosedanja priporočila Komisije v zvezi z načelom pravne države na Poljskem, in ker je treba poudariti, da so sprejeti zakonodajni ukrepi, katerih osrednji cilj je reforma pravosodnega sistema, skladni z evropskimi standardi in glede tega izpolnjujejo pričakovanja družbe;

1.  poudarja, da je v členu 5 PEU, v katerem je opredeljeno načelo subsidiarnosti, navedeno, da Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, le, če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči;

2.  zato želi poudariti, da institucije EU ne bi smele posegati v nove zakonodajne predloge, kakršna sta predlagana zakona o državnem sodnem svetu in vrhovnem sodišču, saj njune cilje po načelu subsidiarnosti lahko najbolje uresničijo poljski organi;

3.  ponovno poudarja, da med Komisijo in Poljsko poteka posvetovanje, ki je že precej napredovalo; poudarja, da o spremembah na omenjenih področjih potekajo razprave med vlado, predsednikom, opozicijo ter tudi strokovnjaki, nevladnimi in družbenimi organizacijami;

4.  želi opozoriti, da Komisija s tem, ko s Poljsko izvaja dialog, posega v potekajoč zakonodajni postopek ter se tako dejavno udeležuje notranjih političnih razprav, kar ne omogoča ustrezne razrešitve spora;

5.  izraža obžalovanje, da Komisija pri izražanju svojih pomislekov pogosto uporablja dvojne standarde, saj vlado obtožuje, da uvaja rešitve, ki se uporabljajo tudi v drugih državah članicah, na primer različno upokojitveno starost za moške in ženske;

6.  poudarja, da tovrstna razprava ne sme biti pod vplivom politike in da se mora opirati na dejstva in načelo spoštovanja suverenosti držav članic; meni, da bi bilo lahko pri tem dober pokazatelj število zadev pred Sodiščem Evropske unije, povezanih z opustitvijo njegovih sodb; želi opozoriti, da ima Poljska v predhodnem postopku le dve taki zadevi, kar je občutno manj kot nekatere druge države članice, ki jih imajo celo do enajst;

7.  želi pripomniti, da imata pristojnost za določanje tveganja hude kršitve ali hude in vztrajne kršitve pravne države zgolj Svet in Evropski svet, ne pa Komisija;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, državam članicam, Svetu Evrope in Evropski komisiji za demokracijo skozi pravo.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov