Eljárás : 2017/2935(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0596/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0596/2017

Viták :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Szavazatok :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 259kWORD 44k
10.11.2017
PE614.232v01-00
 
B8-0596/2017

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a jogállamiság helyzetéről Máltán (2017/2935(RSP))


Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan, Seb Dance az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a jogállamiság helyzetéről Máltán (2017/2935(RSP))  
B8-0596/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartásán, a szabadságon, a demokrácián, az egyenlőségen és a jogállamiságon alapul; mivel ezek egyetemes értékek, és a tagállamok osztoznak rajtuk;

B.  mivel a Daphne Caruana Galizia elleni merényletet követően békés utcai demonstrációkra került sor Máltán, melyeken az igazság feltárását, a felelősségre vonást és a jogállamiság tiszteletben tartását követelték;

C.  mivel az EU a kölcsönös bizalom és annak vélelme alapján működik, hogy a tagállamok tiszteletben tartják a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat, amint azt az emberi jogok európai egyezménye és az Európai Unió Alapjogi Chartája is rögzíti;

D.  mivel a máltai rendőrségről szóló törvény szerint (Málta törvényei, 164. fejezet) a rendőrfőkapitányt Máltán közvetlenül a kormány nevezi ki;

E.  mivel Málta 2004 óta az Európai Unió tagállama; mivel közvélemény-kutatások szerint a máltai polgárok nagy többsége helyesli az ország európai uniós tagságát;

F.  mivel a legfrissebb közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a máltai polgárok többsége megbízik a nagyobb máltai intézményekben: a kormány iránti bizalmi index 72%, a rendőrségé 69%, a bíróságoké 51% és a média iránti bizalmi index szintén 51%;

1.  elítéli a Daphne Caruana Galizia elleni merényletet és felszólítja a máltai kormányt, hogy minden erőforrást használjon fel annak érdekében, hogy gyilkosait bíróság elé állítsák;

2.  tudomásul veszi a máltai kormánynak a gyilkosság független kivizsgálására tett erőfeszítéseit, amelyek magukban foglalják az Europol és egyéb harmadik országbeli rendőri erők, többek között a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és holland igazságügyi szakértők együttműködését;

3.  megállapítja, hogy ez az eset valódi aggodalmat váltott ki képviselői körében, annál is inkább, mivel az közvetlen fenyegetést jelent a véleménynyilvánítás szabadságára;

4.  hangsúlyozza az e ház tagjai által gyakran kifejezésre juttatott általános aggodalmat az állampolgárság befektetési konstrukciók keretében való értékesítésével kapcsolatban, ami bizonyos uniós tagállamokban zajlik;

5.  aggodalommal tölti el, hogy a Panama-iratokkal kapcsolatos botrányban politikusok is érintettek;

6.  felkéri a máltai kormányt, hogy a fentebb említett aggályokból fakadó minden ügyben valamennyi érintett uniós intézménnyel szemben járjon el átláthatóan, pártatlanul, bizonyítékok alapján és együttműködő módon;

7.  megismétli, hogy rendszeres párbeszédre van szükség minden tagállam bevonásával az EU alapvető értékei, azaz a demokrácia, az alapvető jogok és a jogállamiság védelme érdekében;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európai Tanácsnak, valamint a Máltai Köztársaság elnökének.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat