Procedură : 2017/2935(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0596/2017

Texte depuse :

B8-0596/2017

Dezbateri :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Voturi :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 398kWORD 44k
10.11.2017
PE614.232v01-00
 
B8-0596/2017

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la statul de drept în Malta (2017/2935(RSP))


Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boștinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan, Seb Dance în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la statul de drept în Malta (2017/2935(RSP))  
B8-0596/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană este întemeiată pe valorile respectului demnității umane și drepturilor omului, al libertății, democrației, egalității și statului de drept; întrucât aceste valori sunt universale și comune statelor membre;

B.  întrucât asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia a condus la demonstrații de stradă în Malta pentru a cere să se facă dreptate, ca făptașii să fie trași la răspundere și ca statul de drept să fie respectat;

C.  întrucât UE funcționează pe baza prezumției de încredere reciprocă în virtutea căreia statele membre respectă democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, astfel cum sunt consacrate în Convenția europeană a drepturilor omului și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

D.  întrucât, potrivit Legii Poliției malteze (capitolul 164 din legislația malteză), comisarul de poliție în Malta este numit direct de către guvern;

E.  întrucât Malta a devenit membră a Uniunii Europene la 1 mai 2004; întrucât, potrivit sondajelor de opinie, o majoritate largă a cetățenilor maltezi sunt în favoarea apartenenței țării lor la UE;

F.  întrucât cele mai recente sondaje în rândul cetățenilor maltezi demonstrează că instituțiile principale se bucură de încrederea majorității, cu rate de 72 % pentru guvern, 69 % pentru forțele de poliție, 51 % pentru instanțele de judecată și 51 % pentru mass-media;

1.  condamnă asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia și invită guvernul maltez să aloce toate resursele pentru a aduce autorii acestei crime în fața justiției;

2.  recunoaște eforturile depuse de guvernul maltez de a desfășura anchete independente privind acest asasinat, printre care se numără și colaborarea cu Europol și alte țări terțe, inclusiv FBI și experți criminaliști din Țările de Jos;

3.  ia act de preocuparea reală pe care acest caz a creat-o în rândul membrilor săi, în special având în vedere faptul că acesta constituie o amenințare directă la adresa libertății de exprimare;

4.  ia act de preocupările exprimate în mod frecvent de deputații din Parlamentul European cu privire la cetățenia acordată prin programe de investiții în general în anumite state membre ale UE;

5.  este preocupat de implicarea politicienilor în scandalul „Panama Papers”;

6.  invită guvernul maltez să se dovadă de transparență, imparțialitate și cooperare cu toate instituțiile relevante ale UE cu privire la toate aspectele ce decurg din preocupările menționate mai sus și să se bazeze pe faptele stabilite;

7.  reiterează necesitatea unui proces de dialog periodic cu participarea tuturor statelor membre, în scopul de a proteja valorile fundamentale ale UE: democrația, drepturile fundamentale și statul de drept;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, precum și Președintelui Republicii Malta.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate