Postopek : 2017/2935(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0596/2017

Predložena besedila :

B8-0596/2017

Razprave :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 324kWORD 48k
10.11.2017
PE614.232v01-00
 
B8-0596/2017

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o pravni državi na Malti (2017/2935(RSP))


Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan, Seb Dance v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o pravni državi na Malti (2017/2935(RSP))  
B8-0596/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker Evropska unija temelji na vrednotah, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic ter svoboda, enakost in pravna država; ker so te vrednote univerzalne in skupne vsem državam članicam;

B.  ker je umor novinarke Daphne Caruana Galizia na Malti sprožil mirne ulične demonstracije, v katerih so protestniki pozivali k pravičnosti, odgovornosti in spoštovanju pravne države;

C.  ker EU deluje na podlagi domneve medsebojnega zaupanja, da države članice spoštujejo demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice, kot je zapisano v Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah;

D.  ker v skladu z malteško zakonodajo, in sicer zakonom o policiji, poglavje 164, policijskega komisarja na Malti neposredno imenuje vlada;

E.  ker je Malta država članica Evropske unije od leta 2004; ker je po javnomnenjskih raziskavah velika večina malteških državljanov naklonjenih članstvu v EU;

F.  ker najnovejše javnomnenjske raziskave med malteškimi državljani kažejo, da večina zaupa glavnim institucijam, in sicer je stopnja zaupanja 72 % za vlado, 69 % za policijo, 51 % za sodstvo in 51 % za medije;

1.  obsoja umor Daphne Caruane Galizie in poziva malteško vlado, naj uporabi vsa sredstva, da njene morilce privede pred sodišče;

2.  priznava prizadevanja malteške vlade, da bi opravila neodvisno preiskavo umora, ki vključuje sodelovanje Europola in sil tretjih držav, vključno z FBI in nizozemskimi forenzičnimi izvedenci;

3.  ugotavlja, da je ta primer med poslanci vzbudil resno zaskrbljenost, zlasti glede na to, da neposredno ogroža svobodo izražanja;

4.  ugotavlja, da so poslanci tega parlamenta večkrat izrazili pomisleke na splošno o programih „državljanstvo za naložbe“, ki obstajajo v nekaterih državah članicah EU;

5.  je zaskrbljen zaradi vpletenosti politikov v škandal s panamskimi dokumenti;

6.  poziva malteško vlado, naj bo transparentna z vsemi ustreznimi institucijami EU glede vseh vprašanj, ki bi lahko izvirala iz prej omenjenih perečih točk, in sicer na nepristranski, in sodelujoč način, ki bo temeljil na dokazih;

7.  ponovno poudarja, da bi bilo treba imeti reden postopek dialoga, ki bi vključeval vse države članice, da bi obvarovali temeljne vrednote EU, in sicer demokracijo, temeljne pravice in pravno državo;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Svetu Evrope in predsedniku Republike Malte.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov