Propunere de rezoluţie - B8-0649/2017Propunere de rezoluţie
B8-0649/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Yemen

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Tannock în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0649/2017

Procedură : 2017/2849(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0649/2017

B8‑0649/2017

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Yemen

(2017/2849(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Yemen, inclusiv cea din 15 iunie 2017[1],

–  având în vedere concluziile Consiliului din 3 aprilie 2017 referitoare la situația din Yemen,

–  având în vedere Rezoluțiile 2216, 2266 și 2342 ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) privind situația din Yemen și declarația Președintelui CSONU din 9 august 2017 privind situația umanitară din Yemen, Somalia, Sudanul de Sud și nord-estul Nigeriei,

–  având în vedere declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) referitoare la situația din Yemen,

–  având în vedere declarația Subsecretarului General al Organizației Națiunilor Unite pentru afaceri umanitare la acea dată, Stephen O’Brien, prezentată în fața CSONU la 12 iulie 2017,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și Protocoalele adiționale la acestea,

–  având în vedere Pactul internațional din 1966 privind drepturile civile și politice,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989 și Protocolul facultativ la aceasta din 25 mai 2000 cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind anumite arme convenționale din 10 octombrie 1980,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora din 18 septembrie 1997,

–  având în vedere Declarația Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare bazate pe religie sau convingeri din 25 noiembrie 1981,

–  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

–  având în vedere rezultatul evenimentului la nivel înalt destinat strângerii de fonduri pentru criza umanitară din Yemen, organizat la Geneva, Elveția, la 25 aprilie 2017,

–  având în vedere decizia Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din septembrie 2017 de a ancheta toate presupusele încălcări ale drepturilor omului din Yemen din timpul conflictului,

–  având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/628 al Consiliului din 3 aprilie 2017 privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen[2],

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Yemenul este devastat de peste doi ani de războiul declanșat atunci când rebelii Houthi sprijiniți de Iran au capturat capitala Sana’a și au înlăturat de la putere guvernul președintelui Abd-Rabbu Mansour Hadi; întrucât, în 2015, s-a format o coaliție multinațională, condusă de Arabia Saudită, pentru a lupta împotriva rebelilor și a trupelor armate aliate cu aceștia; întrucât, ca urmare a acestui fapt, conflictul s-a transformat într-un război crunt purtat prin interpuși de două dintre cele mai mari puteri din regiune;

B.  întrucât, din cauza conflictului, circa 20 de milioane de yemeniți au nevoie de asistență umanitară, reprezentând aproape 70 % din populație; întrucât războiul a cauzat, de asemenea, strămutarea a peste două milioane de persoane în interiorul țării, distrugerea infrastructurii, prăbușirea economiei și perturbări în aprovizionarea cu produse de bază și în furnizarea serviciilor publice, a serviciilor de salubritate și a apei potabile;

C.  întrucât războiul s-a soldat cu moartea a peste 10 000 de persoane, majoritatea civili, și cu mii de răniți; întrucât, în urma unor atacuri aeriene vizând distrugerea sistemelor de epurare a apei, a izbucnit recent o epidemie de holeră, care a afectat peste 700 000 de persoane și a cauzat peste 2 000 de decese;

D.  întrucât, potrivit ONU, șapte milioane de persoane, printre care 2,3 milioane de copii cu vârsta de sub cinci ani suferind de malnutriție și 500 000 de copii cu vârsta de sub cinci suferind de malnutriție gravă, sunt amenințate cu foametea și vulnerabile în fața bolilor;

E.  întrucât sistemul medical din Yemen s-a prăbușit, atât ca urmare a distrugerilor cauzate de război, cât și din lipsă de fonduri;

F.  întrucât războiul își are originile în eșecul guvernelor succesive de a îndeplini aspirațiile democratice, economice și sociale ale poporului yemenit, alimentând astfel nemulțumirea, violența și divizarea;

G.  întrucât, în septembrie 2017, Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite a convenit să investigheze toate presupusele încălcări ale drepturilor omului din Yemen comise de toate părțile implicate;

H.  întrucât războiul din Yemen a creat oportunități pentru grupările extremiste, printre care se numără și Al-Qaeda din Peninsula Arabică, de a-și extinde influența, amenințând astfel întreaga regiune;

I.  întrucât forțele din ambele tabere au fost acuzate că au tras cu artilerie grea în zone locuite, inclusiv că au efectuat raiduri asupra unor spitale, clădiri civile și a altor structuri nemilitare;

J.  întrucât coaliția condusă de Arabia Saudită este acuzată că ar fi lansat zeci de raiduri aeriene care au ucis și rănit fără discernământ sau în mod disproporționat mii de civili, încălcând legile războiului, inclusiv prin utilizarea munițiilor cu dispersie, interzise la nivel internațional;

K.  întrucât 1 600 de școli au fost distruse parțial sau în totalitate în timpul războiului, una din zece a fost forțată să se închidă, un număr estimat de două milioane de copii nu merg la școală și trei sferturi dintre cadrele didactice nu și-au primit salariile de un an;

L.  întrucât coaliția condusă de Arabia Saudită, forțele guvernamentale yemenite și mișcarea rebelilor Houthi au fost incluse într-un proiect de listă al ONU conținând părți combatante care ucid sau mutilează copii pe timp de război;

M.  întrucât negocierile purtate sub egida Organizației Națiunilor Unite vizând instaurarea păcii în Yemen s-au încheiat în aprilie 2016 fără a se înregistra niciun progres semnificativ, iar eforturile internaționale continuă în vederea readucerii părților implicate în conflict la masa negocierilor;

N.  întrucât donatorii internaționali au oferit 1,1 miliarde USD la Conferința la nivel înalt destinată strângerii de fonduri pentru criza umanitară din Yemen, organizată sub egida Organizației Națiunilor Unite la Geneva în aprilie 2017,

1.  deplânge războiul care continuă în Yemen și impactul acestuia asupra bărbaților, femeilor și copiilor inocenți, precum și asupra economiei și infrastructurii din țară;

2.  solicită insistent tuturor părților implicate în conflict să pună capăt imediat luptelor și să reia cât mai curând posibil dialogul constructiv, în vederea creării unui Yemen pașnic, pluralist și prosper, în interesul tuturor cetățenilor săi;

3.  își exprimă profunda preocupare față de deteriorarea situației umanitare dezastruoase din Yemen; solicită din nou tuturor părților la conflict să își îndeplinească responsabilitățile, permițând livrarea neîngrădită a ajutorului umanitar, inclusiv a alimentelor și a apei, către populația civilă din Yemen;

4.  reamintește tuturor părților la conflict că personalul din spitale și cel medical este protejat în mod explicit de dreptul internațional umanitar și că acțiunile deliberate care vizează populația și infrastructura civilă constituie crime de război;

5.  sprijină activitatea trimisului special al Organizației Națiunilor Unite pentru Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, care încearcă să intermedieze negocieri de pace între părțile aflate în conflict și să pună capăt războiului și crizei umanitare;

6.  regretă decizia combatanților Houthi și a aliaților acestora de a-l respinge pe Ismail Ould Cheikh Ahmed ca negociator pentru pace și consideră că reticența principalelor părți în a se arăta dispuse să se angajeze în negocieri de pace nu poate decât să prelungească conflictul și suferința poporului yemenit;

7.  consideră că Arabia Saudită și Iranul sunt indispensabile pentru rezolvarea crizei și îndeamnă ambele părți să depună eforturi pentru a-și îmbunătăți relațiile bilaterale și să încerce să colaboreze pentru a pune capăt conflictului din Yemen;

8.  face apel la toate părțile să respecte drepturile omului și libertățile tuturor cetățenilor din Yemen, precum și ale tuturor celor care lucrează în misiuni de pace și în misiuni umanitare în această țară, inclusiv ale personalului umanitar, ale medicilor și ale jurnaliștilor;

9.  sprijină solicitarea comisarului UE pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, de a pune capăt blocadelor ridicate de forțele coaliției, care au împiedicat livrarea ajutoarelor umanitare pe calea aerului, pe mare și pe uscat;

10.  reamintește statelor membre responsabilitățile care le revin și angajamentele pe care și le-au asumat în conformitate cu tratatele și convențiile internaționale, inclusiv cu Rezoluția 2342 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, în contextul războiului din Yemen;

11.  salută deciziile adoptate de Uniunea Europeană, de Organizația Națiunilor Unite, de Statele Unite ale Americii și de alții de a impune sancțiuni și alte măsuri restrictive persoanelor și entităților asociate cu războiul din Yemen;

12.  regretă relatările potrivit cărora forțele Houthi, forțele guvernamentale și proguvernamentale și alte grupuri armate au utilizat copii-soldați, aceștia constituind, potrivit estimărilor, o treime din toți combatanții din Yemen, și reamintește tuturor părților responsabilitățile care le revin în conformitate cu legile și convențiile internaționale;

13.  salută angajamentele asumate în cadrul evenimentului la nivel înalt destinat strângerii de fonduri pentru criza umanitară din Yemen și subliniază necesitatea coordonării acțiunilor umanitare sub egida Organizației Națiunilor Unite, pentru a ușura suferința poporului yemenit; face apel, din nou, la toate țările să își îndeplinească angajamentele asumate în cadrul evenimentului donatorilor pentru a răspunde nevoilor umanitare;

14.  sprijină ferm activitatea Secretarului general adjunct pentru probleme umanitare și coordonator al ajutorului de urgență al Organizației Națiunilor Unite, Mark Lowcock, și a predecesorului său, Stephen O’Brien, în scopul ușurării suferinței populației yemenite;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Președintelui Yemenului, Camerei Reprezentanților din Yemen, precum și Secretarului General al Consiliului de Cooperare al Golfului.