Predlog resolucije - B8-0649/2017Predlog resolucije
B8-0649/2017

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Jemnu

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Charles Tannock v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0649/2017

Postopek : 2017/2849(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0649/2017
Predložena besedila :
B8-0649/2017
Sprejeta besedila :

B8-0649/2017

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Jemnu

(2017/2849(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Jemnu, tudi tiste z dne 15. junija 2017[1],

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 3. aprila 2017 o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN št. 2216, 2266 in 2342 o razmerah v Jemnu in izjave predsednika varnostnega sveta OZN z dne 9. avgusta 2017 o humanitarnih razmerah v Jemnu, Somaliji, Južnem Sudanu in na severovzhodu Nigerije,

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju izjave, ki jo je takratni generalni podsekretar OZN za humanitarne zadeve Stephen O’Brien 12. julija 2017 podal varnostnemu svetu OZN,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju ženevske konvencije iz leta 1949 in njenih dodatnih protokolov,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN z dne 20. novembra 1989 o otrokovih pravicah ter njenega izbirnega protokola z dne 25. maja 2000 glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN z dne 10. oktobra 1980 o nekaterih vrstah klasičnega orožja,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN z dne 18. septembra 1997 o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju,

–  ob upoštevanju Deklaracije OZN z dne 25. novembra 1981 o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja,

–  ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

–  ob upoštevanju rezultata donatorske prireditve na visoki ravni za humanitarno krizo v Jemnu, ki je 25. aprila 2017 potekala v Ženevi v Švici,

–  ob upoštevanju sklepa Sveta OZN za človekove pravice iz septembra 2017, da se preiščejo vse domnevne kršitve človekovih pravic v Jemnu, zagrešene v času konflikta,

–  ob upoštevanju Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2017/628 z dne 3. aprila 2017 o izvajanju člena 15(3) Uredbe (EU) št. 1352/2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu[2],

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Jemen opustošen zaradi vojne, ki traja že več kot dve leti in se je začela, ko so hutijevski uporniki, ki jih podpira Iran, zasedli glavno mesto Sano in strmoglavili vlado predsednika Abda Rabuja Mansurja Hadija; ker je bila leta 2015 ustanovljena mednarodna koalicija pod vodstvom Saudove Arabije, da bi se borila proti upornikom in njihovim zavezniškim vojaškim silam; ker se je konflikt posledično razvil v bridko posredniško vojno med dvema največjih sil v regiji;

B.  ker zaradi spopadov približno 20 milijonov prebivalcev Jemna potrebuje humanitarno pomoč, tj. približno 70 % prebivalstva; ker je zaradi vojne poleg tega prišlo do notranje razselitve več kot dveh milijonov ljudi, uničenja infrastrukture in zloma jemenskega gospodarstva ter motenj v oskrbi z osnovnimi dobrinami ter zagotavljanju javnih in sanitarnih storitev ter čiste pitne vode;

C.  ker je vojna zahtevala več kot 10.000 življenj, večinoma civilistov, več tisoč pa je bilo ranjenih; ker je nedavni izbruh kolere prizadel več kot 700.000 oseb in povzročil smrt več kot 2.000 oseb, saj so bili pri zračnih napadih uničeni kanalizacijski sistemi;

D.  ker je po podatkih OZN sedem milijonov ljudi, med njimi 2,3 milijona podhranjenih in 500.000 močno podhranjenih otrok, mlajših od pet let, na robu lakote in izpostavljenih boleznim;

E.  ker se je zdravstveni sistem v Jemnu zlomil, in sicer zaradi škode, nastale med vojno, ali zaradi pomanjkanja sredstev;

F.  ker vojna izvira iz tega, da zaporedne vlade niso zadostile demokratičnim, gospodarskim in družbenim težnjam jemenskega prebivalstva, s čimer so podžgale nezadovoljstvo, delitve in nasilje;

G.  ker je Svet OZN za človekove pravice septembra 2017 sklenil, da bo preiskal vse domnevne kršitve človekovih pravic v Jemnu, ki so jih zagrešile vse strani;

H.  ker je vojna v Jemnu odprla prostor za skrajne skupine, vključno z Al Kaido na Arabskem polotoku, in jim omogočila, da povečajo območje svojega vpliva in tako ogrožajo širšo regijo;

I.  ker so sile na obeh straneh v tej vojni obtožene, da so uporabile težko orožje v naseljenih območjih, vključno z napadi na bolnišnice, civilne zgradbe in drugo nevojaško infrastrukturo;

J.  ker naj bi bilo več deset zračnih napadov pod vodstvom Saudove Arabije krivih za to, da so bili civilisti nediskriminatorno ali nesorazmerno ubiti in ranjeni, kar je v nasprotju z vojnim pravom, tudi z uporabo mednarodno prepovedanega kasetnega streliva;

K.  ker je bilo med vojno v celoti ali delno uničenih 1.600 šol, vsaka deseta pa je bila prisiljena zapreti, poleg tega se po ocenah dva milijona otrok ne šola, tri četrtine učiteljev pa eno leto ni prejelo plače;

L.  ker je OZN koalicijo pod vodstvom Saudove Arabije, jemenske vladne sile in uporniško hutijevsko gibanje uvrstila na osnutek seznama strani, ki ubijajo ali pohabljajo otroke v vojni;

M.  ker so se pogovori pod okriljem OZN, namenjeni vzpostavitvi miru v Jemnu, aprila 2016 končali brez preboja in se nadaljujejo mednarodna prizadevanja za to, da bi se vojskujoče se strani vrnile za pogajalsko mizo;

N.  ker so mednarodni donatorji na donatorski konferenci na visoki ravni pod vodstvom OZN za humanitarno krizo v Jemnu, ki je aprila 2017 potekala v Ženevi, ponudili 1,1 milijarde USD;

1.  obžaluje še vedno trajajočo vojno v Jemnu in njen vpliv na nedolžne moške, ženske in otroke, pa tudi na gospodarstvo in infrastrukturo te države;

2.  odločno poziva vse strani v konfliktu, naj nemudoma končajo spopade in čim prej ponovno začnejo konstruktivne pogovore, da bi v interesu vseh njegovih državljanov oblikovali miren, pluralističen in cvetoč Jemen;

3.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi alarmantnih in vse slabših humanitarnih razmer v Jemnu; ponovno zahteva, da vse vojskujoče se strani izpolnijo svojo dolžnost in omogočijo, da se civilnemu prebivalstvu Jemna neovirano dostavi humanitarna pomoč, vključno s hrano in vodo;

4.  želi vse strani v konfliktu spomniti, da mednarodno humanitarno pravo izrecno varuje bolnišnično in zdravstveno osebje ter da so namerni napadi na civiliste in civilno infrastrukturo vojna hudodelstva;

5.  podpira delo posebnega odposlanca OZN za Jemen Ismaila Ulda Šejka Ahmeda, ki si prizadeva za mirovne pogovore med vojskujočimi se stranmi ter končanje konflikta in humanitarne krize;

6.  obžaluje odločitev hutijevskih borcev in njihovih zaveznikov, da Ismaila Ulda Šejka Ahmeda ne sprejmejo kot mirovnega pogajalca, in je prepričan, da bo to, da ključne strani niso pripravljene začeti novih mirovnih pogajanj, zgolj podaljšalo konflikt in trpljenje jemenskega prebivalstva;

7.  meni, da sta Saudova Arabija in Iran ključna za rešitev krize, in obe strani poziva, naj si prizadevata za izboljšanje dvostranskih odnosov in sodelovanje, da bi končali spopade v Jemnu;

8.  poziva vse strani, naj spoštujejo človekove pravice in svoboščine vseh državljanov Jemna in vseh tistih, ki delajo za mirovne in humanitarne misije v državi, vključno s humanitarnimi delavci, zdravniki in novinarji;

9.  podpira zahtevo komisarja EU za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa, da naj koalicijske sile odpravijo blokade, ki onemogočajo dostavo humanitarne pomoči prek zračnih, pomorskih in kopenskih poti;

10.  želi države članice spomniti na dolžnosti in obveznosti, ki jih imajo v zvezi z vojno v Jemnu v skladu z mednarodnimi pogodbami in konvencijami, vključno z resolucijo varnostnega sveta OZN št. 2342;

11.  pozdravlja odločitve EU, OZN, ZDA in drugih akterjev, da posameznikom in subjektom, povezanim z vojno v Jemnu, naložijo sankcije in druge omejevalne ukrepe;

12.  obžaluje poročila, da naj bi hutijevske, vladne in provladne sile ter druge oborožene skupine uporabljale otroke vojake, ki naj bi predstavljali približno eno tretjino vseh borcev v Jemnu, ter želi vse strani spomniti na obveznosti, ki jih imajo v skladu z mednarodnim pravom in mednarodnimi konvencijami;

13.  pozdravlja zaveze z donatorske prireditve na visoki ravni za humanitarno krizo v Jemnu in poudarja, da je potrebno usklajeno humanitarno ukrepanje pod vodstvom OZN, da bi se zmanjšalo trpljenje ljudi v Jemnu; ponovno poziva vse države, naj izpolnijo zaveze z donatorske prireditve in tako prispevajo k zadovoljevanju humanitarnih potreb;

14.  odločno podpira delo generalnega podsekretarja OZN za humanitarne zadeve in koordinatorja za nujno pomoč Marka Lowcocka in njegovega predhodnika Stephena O’Briena za zmanjšanje trpljenja prebivalstva v Jemnu;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, predsedniku Jemna, jemenski poslanski zbornici in generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu.