Predlog resolucije - B8-0650/2017Predlog resolucije
B8-0650/2017

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Jemnu

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0649/2017

Postopek : 2017/2849(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0650/2017
Predložena besedila :
B8-0650/2017
Sprejeta besedila :

B8-0650/2017

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Jemnu

(2017/2849(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Jemnu, vključno z dne 25. februarja 2016[1] in 15. junija 2017[2] o humanitarnih razmerah v Jemnu in z dne 9. julija 2015[3] o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2017 o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP[4],

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 20. aprila 2015, 16. novembra 2015 in 3. aprila 2017,

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 8. oktobra 2016 o napadu v Jemnu, z dne 19. oktobra 2016 o premirju v Jemnu in z dne 21. novembra 2017 o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju srečanja Organizacije združenih narodov na visoki ravni za zaveze glede krize v Jemnu z dne 25. aprila 2017, na katerem je bilo obljubljenih 1,1 milijarde USD za premostitev vrzeli v financiranju za leto 2017, ki znaša 2,1 milijarde USD,

–  ob upoštevanju izjave komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa z dne 24. maja 2017 o že drugem izbruhu kolere v Jemnu v manj kot enem letu,

–  ob upoštevanju uvodne izjave visokega komisarja OZN za človekove pravice Zejda Rada Al Husejna na 36. seji Sveta za človekove pravice z dne 11. septembra 2017, ob upoštevanju izjav uradnega govorca generalnega sekretarja OZN za človekove pravice Ruperta Colvilla z dne 19. septembra in 7. novembra 2017,

–  ob upoštevanju poročila visokega komisarja OZN za človekove pravice z dne 5. septembra 2017 o razmerah na področju človekovih pravic v Jemnu, vključno s kršitvami in zlorabami, ki so se zgodile od septembra 2014,

–  ob upoštevanju predsedniških izjav Varnostnega sveta OZN z dne 15. junija 2017, v katerih poziva strani v Jemnu, naj si konstruktivno in v dobri veri prizadevajo za reševanje konfliktov, ter z dne 9. avgusta 2017 o nevarnosti lakote v Jemnu,

–  ob upoštevanju resolucije A/HRC/36/L.8, ki je bila sprejeta 29. septembra 2017 na 36. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice, v kateri se visokega komisarja poziva k ustanovitvi skupine mednarodnih in regionalnih uglednih strokovnjakov, katere naloga bi bila spremljanje in poročanje o razmerah na področju človekovih pravic ter izvajanje celovitih preiskav vseh domnevnih kršitev in zlorab mednarodnega prava človekovih pravic in drugih ustreznih in relevantnih področij mednarodnega prava, ki so jih zagrešile vse strani, udeležene v konfliktu, od septembra 2014,

–  ob upoštevanju izjave o Jemnu, ki jo je generalni podsekretar OZN za humanitarne zadeve in koordinator za nujno pomoč Stephen O’Brien podal Varnostnemu svetu 18. avgusta 2017,

–  ob upoštevanju skupnega pisma nevladnih organizacij stalnim predstavnikom držav članic in držav opazovalk Sveta OZN za človekove pravice,

–  ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta OZN o Jemnu, zlasti resolucij št. 2342 (2017), 2266 (2016) 2216 (2015), 2201 (2015) in 2140 (2014),

–  ob upoštevanju izjav posebnega odposlanca OZN za Jemen Ismaila Ulda Šejka Ahmeda z dne 30. januarja, 12. julija, 19. avgusta in 26. oktobra 2017 o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju člena 123(2)Poslovnika,

A.  ker se sprte strani, vključno s svojimi regionalnimi in mednarodnimi podporniki, med drugim Saudovo Arabijo in Iranom, kljub mednarodnemu pritisku, da bi dosegli stabilno in vključujočo politično rešitev krize, niso dogovorile o premirju ali vsakršni poravnavi, in ker se spopadi in vsesplošni bombni napadi nadaljujejo v enaki meri; ker nobena od strani ni dosegla vojaške zmage in ji to tudi v prihodnje verjetno ne bo uspelo; ker bi moralo biti iskanje politične rešitve konflikta pod okriljem mirovne pobude OZN za Jemen prednostna naloga EU in mednarodne skupnosti kot celote;

B.  ker je Saudova Arabija pred tem preprečevala dostavo humanitarne pomoči v Jemen, saj je blokirala jemenska morska pristanišča in letališča; ker Saudova Arabija vse od 6. novembra 2017 še naprej blokira vse vstopne točke v Jemen, s tem pa je več milijonov ljudi prikrajšala za nujno potrebno hrano in pomoč; ker več kot 20 milijonov Jemencev, kar je več kot 70 % celotnega prebivalstva, potrebuje humanitarno pomoč za preživetje; ker humanitarne organizacije opozarjajo, da če blokada ne bo odpravljena, bo Jemen prizadela najhujša lakota v svetu v zadnjih desetletjih, ki bo prizadela več milijonov ljudi;

C.  ker je Svet OZN za človekove pravice zaradi pritiskov Saudove Arabije, Velike Britanije, Francije in ZDA omilil osnutek resolucije pod pokroviteljstvom Nizozemske in Kanade, v kateri je pozval k ustanovitvi neodvisne preiskovalne komisije, ki bi preiskovala grozodejstva;

D.  ker je bilo po podatkih OZN v zračnih napadih in spopadih na kopnem od posredovanja koalicije pod vodstvom Saudove Arabije v jemenski državljanski vojni marca 2015 ubitih več kot 8000 ljudi, od tega 60 % civilistov, več kot 50 000 pa je bilo ranjenih, med njimi veliko otrok; ker opazovalci na terenu Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice zaradi spopadov, tako na kopnem kot v zraku, nimajo dostopa do tega območja, da bi preverili število civilnih žrtev; ker to pomeni, da se omenjene številke nanašajo zgolj na število mrtvih in ranjenih, ki jih je urad uspel potrditi;

E.  ker bo glede na trenutno hudo krizo preskrbe s hrano in epidemijo kolere vsakršna zamuda pri ponovni vzpostavitvi in razširitvi dostopa humanitarne pomoči stala na tisoče življenj in še poslabšala humanitarno katastrofo povsod po Jemnu;

F.  ker število žrtev med civilnim prebivalstvom še naprej narašča; ker obe strani v tem konfliktu prispevata k nadaljevanju nasilja; ker imajo zračni napadi uničujoče posledice predvsem za življenje civilistov in za infrastrukturo v konfliktu; ker so oborožene skupine hutijevcev in pridružene sile v Jemnu, vključno s silami, naklonjenimi Salehu, povzročile številne civilne žrtve, tudi zato, ker so uporabljale protiletalsko strelivo, ki je padlo na naseljena območja in eksplodiralo, pri čemer so bili ubiti in pohabljeni civilisti; ker so bili v številnih primerih neselektivnih zračnih ter bombnih napadov vojaške koalicije pod vodstvom Saudove Arabije ubiti civilisti, tudi otroci, in ker je šlo za resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava;

G.  ker sta se Al Kaida in ISIS/Daiš zaradi kaosa in nenehnega nasilja hitro razširila in okrepila na Arabskem polotoku, njuni napadi pa so pogostejši in vse bolj smrtonosni; ker obe teroristični skupini nadzirata ozemlja v južnem in vzhodnem Jemnu ter izvajata uničujoče napade po vsej državi;

H.  ker ciljno usmerjeni in uničujoči napadi koalicije pod vodstvom Saudove Arabije na infrastrukturo, vključno s šolami, bolnišnicami, vodovodnimi objekti in elektrarnami, še otežujejo humanitarne probleme, s katerimi se srečuje jemensko civilno prebivalstvo; ker je v Jemnu manj kot 45 % delujočih zdravstvenih objektov; ker so ti napadi na civilno infrastrukturo vojna hudodelstva po mednarodnem pravu; ker so hutijevske sile in zavezniške skupine, vključno s Salehovimi silami, obtožene kršenja mednarodnega humanitarnega prava, vključno z neselektivnimi in nesorazmernimi napadi, ter izvajanja napadov na območjih v bližini šol in bolnišnic in ogrožanja okoliških civilnih prebivalcev;

I.  ker se je število smrtonosnih ekstrateritorialnih operacij, ki so jih od januarja 2017 v Jemnu izvedle ZDA, drastično povečalo, saj je bilo potrjenih vsaj 115 napadov; ker so te protiteroristične operacije povzročile smrtne žrtve, vključno z ženskami, otroki in starejšimi, ljudje so bili v njih hudo ranjeni ali travmatizirani, izraženi pa so bili tudi pomisleki, da take operacije kršijo uveljavljena načela mednarodnega prava človekovih pravic; ker je nujno treba neodvisno in nepristransko preiskati te smrtonosne operacije koalicijskih sil, pri katerih je prišlo do morebitnih nezakonitih smrti na podlagi protokola iz Minnesote; ker obstajajo dokazi, da države članice EU te smrtonosne operacije posredno ali neposredno podpirajo z obveščevalnimi podatki in drugimi sredstvi;

J.  ker je bila večina napadov, ki so jih ameriške sile izvedle v Jemnu, napadov z brezpilotnimi letali; ker se odločitev, da se določena oseba doda na seznam ciljev operacije z brezpilotnimi letali, pogosto sprejme brez sodnega odloka ali ukaza; ker se izbira in uboj nekaterih posameznikov izvaja brez dolžnega pravnega postopanja in bi zato lahko v teh okoliščinah štela za zunajsodni poboj;

K.  ker so humanitarne razmere v Jemnu bolj katastrofalne kot kdajkoli prej; ker je bilo septembra 2017 notranje razseljenih 2,9 milijona prebivalcev; ker je po podatkih Urada za usklajevanje humanitarnih zadev septembra 2017 pomoč v hrani potrebovalo 20,7 milijona ljudi, 9,8 milijona ljudi pa je nujno potrebovalo zdravstveno pomoč, da bi lahko preživeli; ker lakota grozi več kot 7 milijonom ljudi;

L.  ker Urad OZN za usklajevanje humanitarnih zadev poroča, da je 10. septembra 2017 skupno število domnevnih primerov kolere doseglo 652 542, s tem povezanih smrti pa je bilo 2066; ker je težko natančno ugotoviti dejansko število primerov kolere, saj je dostop do mnogih regij omejen, številne domnevno obolele pa zdravijo še pred dokončno diagnozo;

M.  ker Svetovna zdravstvena organizacija poroča, da je več kot polovica vseh zdravstvenih objektov zaprtih zaradi škode, uničenja ali pomanjkanja sredstev, močno pa primanjkuje tudi zdravil; ker več kot 30 000 ključnih zdravstvenih delavcev že eno leto ni prejelo plačila;

N.  ker zaradi pomanjkanja goriva vse bolj primanjkuje čiste vode; ker se bolnišnice brez električne energije težko borijo proti epidemiji kolere, ki se naglo širi zaradi pomanjkanja pitne vode in komunalne ureditve; ker so razsežnosti podhranjenosti neizmerne;

O.  ker se je po podatkih Sklada OZN za otroke (UNICEF) povsem prenehalo izobraževati 2 milijona otrok; ker je po podatkih Urada OZN za usklajevanje humanitarnih zadev več kot 1700 šol trenutno neuporabnih zaradi škode, ki so jo povzročili konflikti, ker so v njih nastanjeni notranje razseljeni ali ker so jih zasedle oborožene skupine; ker je bilo zabeleženih več primerov novačenja in uporabe otrok za izvajanje vojaških dejavnosti; ker je bilo več tisoč učiteljev, potem ko že več kot eno leto niso prejeli plačila, primoranih pustiti službo in poiskati alternativne vire dohodka; ker so maloštevilne šole, ki še delujejo, zaradi uničenja bistvene infrastrukture težko dosegljive;

P.  ker konflikt ogroža stabilnost vse regije, vključno z Afriškim rogom, ki je že tako nestabilen; ker je stabilen in varen Jemen z dobro delujočo vlado izjemno pomemben za mednarodna prizadevanja v boju proti ekstremizmu in nasilju v tej regiji in zunaj nje ter za mir in stabilnosti v državi sami;

Q.  ker je koalicija pod vodstvom Saudove Arabije novinarjem že večkrat preprečila vstop v Jemen in jim je tudi prepovedala, da bi z letali OZN potovali v glavno mesto Sana, ki je pod nadzorom hutijevskih upornikov;

R.  ker nekatere države članice EU, zlasti Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija, od zaostritve konflikta še naprej odobravajo dobavo orožja v Saudovo Arabijo; ker naj bi se po poročanju to orožje uporabljalo za neselektivne bombne napade na civiliste in civilne cilje v Jemnu; ker so takšni primeri prodaje orožja kršitev Skupnega stališča 2008/944/SZVP o nadzoru nad izvozom orožja, ki državam članicam izrecno prepoveduje izdajanje licenc za orožje, če obstaja očitno tveganje, da se bo izvožena vojaška tehnologija ali oprema uporabila za kršitve mednarodnega humanitarnega prava ter da bo ogrožala mir, varnost in stabilnost v regiji; ker je izvoz orožja v Saudovo Arabijo neskladen vsaj z merilom 2 glede vpletenosti države v hude kršitve humanitarnega prava, kot so jih določili pristojni organi OZN; ker je Parlament 26. februarja 2016 pozval, da je treba nujno uvesti embargo na orožje proti Saudovi Arabiji; ker ciljno usmerjene sankcije proti hutijevskim voditeljem veljajo od leta 2014;

S.  ker je EU od začetka konflikta namenila 171 milijona EUR humanitarne in življenjsko pomembne pomoči; ker je bilo Jemnu namenjenih dodatnih 121,7 milijona EUR; ker je načrt za humanitarni odziv v Jemnu vreden 2,3 milijarde USD in je namenjen 12 milijonom ljudi; ker je bilo na dan 20. oktobra 2017 v ta načrt vplačanih le 55,8 % sredstev;

1.  najostreje obsoja še vedno trajajoče nasilje v Jemnu in vse napade na civilno prebivalstvo in civilno infrastrukturo; poudarja svojo zaskrbljenost zaradi konflikta, ki se vse bolj in bolj spreminja v eno od najhujših humanitarnih, političnih in gospodarskih kriz v tem obdobju; želi spomniti vse vpletene strani, tudi njihove regionalne in mednarodne podpornike, da so načrtni napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, vključno z bolnišnicami in zdravstvenim osebjem, groba kršitev mednarodnega prava;

2.  ponovno poudarja, da je rešitev konflikta bila in še vedno je politična rešitev ter da so le dejanski akterji na terenu, z izjemo terorističnih skupin, poklicani, da na miren način rešijo razhajanja in odpravijo temeljne vzroke za konflikt; je ogorčen zaradi skrb vzbujajočega poslabšanja humanitarnih razmer, ki se bo v odsotnosti politične rešitve le še stopnjevalo; poziva mednarodno skupnost, naj oblikuje predpise za mednarodni kazenski pregon oseb, odgovornih za kršitve mednarodnega prava v Jemnu;

3.  zahteva, da Saudova Arabija takoj in v celoti odpravi blokado in odpre vsa vstopna pristanišča v Jemnu ter omogoči neoviran in neprekinjen humanitarni dostop do milijonov ljudi v stiski; poziva vse strani, naj si prizadevajo za takojšnje premirje in se vrnejo za pogajalsko mizo; poziva vse udeležene države, zlasti Saudovo Arabijo in Iran, naj izvajajo karseda velik pritisk na vse strani v konfliktu, da si prizadevajo za umiritev konflikta in poiščejo politično rešitev zanj; poziva Iran, naj takoj preneha zagotavljati politično in finančno podporo hutijevskim silam v Jemnu, bodisi neposredno ali prek posrednikov;

4.  ponuja polno podporo prizadevanjem posebnega odposlanca OZN Ismaila Ulda Šejka Ahmeda za politično rešitev; podpira vsa prizadevanja za prekinitev sovražnosti in je pripravljen podpreti nove pobude, namenjene blažitvi napetosti, ki bi na koncu pripeljale do sporazumnega dogovora o spoštovanju neodvisnosti in suverenosti Jemna, ob popolnem in takojšnjem izvajanju vseh določb ustreznih resolucij varnostnega sveta OZN; poziva, naj se dialog razširi na regionalno raven in naj se vključijo akterji civilne družbe, da se zagotovi vključujoč mirovni proces; opominja vse strani, da bodo za prihodnjo obnovo Jemna odgovorni vsi akterji; priznava pomen smiselnega vključevanja žensk v celotni proces;

5.  opominja vse udeležene strani, da trajajoči kaos in nestabilnost, ki ju povzročata notranji konflikt in razpad vojske, krepita skrajne skupine, kot sta Al Kaida na Arabskem polotoku in Islamska država/Daiš; potrjuje zaveze EU glede nasprotovanja ekstremističnim skupinam in njihovim ideologijam ter poudarja, da morajo strani v regiji storiti enako;

6.  obsoja zaostrovanje letalskih napadov koalicije pod vodstvom Saudove Arabije na omenjene cilje in posledično število civilnih žrtev, tudi otrok; obsoja podobne neselektivne napade Hutijev in zavezniških sil, ki so povzročili smrt civilistov, pa tudi to, da te skupine uporabljajo bolnišnice in šole kot oporišča, iz katerih izvajajo napade;

7.  poziva vse strani, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in mednarodno pravo na področju človekovih pravic, da bi zaščitili civiliste in preprečili neposredne napade na civilno infrastrukturo, zlasti zdravstvene objekte in sisteme vodooskrbe;

8.  v celoti podpira prizadevanja držav članic in tretjih držav za vzpostavitev mednarodnih mehanizmov za zbiranje dokazov in privedbo tistih, ki so odgovorni za hude kršitve človekovih pravic in kršitve mednarodnega humanitarnega prava, tudi za spolno in drugo nasilje nad ženskami, moškimi, dekleti in fanti, pred sodišče; poziva k ustanovitvi mednarodne preiskovalne komisije z mandatom OZN za dokumentiranje in preiskovanje takih kršitev; obžaluje, da so bila prizadevanja za uvedbo neodvisne preiskave blokirana;

9.  obžaluje močno povečanje števila smrtonosnih protiteroristični dejavnosti v Jemnu; poziva Svet, podpredsednico/visoko predstavnico in države članice, naj se uprejo zunajsodnim pobojem, ponovno poudarijo stališče EU v okviru mednarodnega prava in zagotovijo, da države članice ne bodo izvajale nezakonitih smrtonosnih operacij ali kako drugače sodelovale pri njih; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, države članice in tretje države, naj se zavežejo k izvajanju preiskav v skladu z njihovimi obveznostmi po mednarodnem pravu v zvezi z verodostojnimi navedbami o morebitnih nezakonitih smrtih, ter k sprejetju skupnega stališča o uporabi oboroženih dronov zunaj oboroženih spopadov;

10.  poziva vse strani, ki izvajajo vojaške operacije v Jemnu, naj povečajo ukrepe za zagotavljanje zaščite civilnih prebivalcev; poziva ZDA in njihove partnerje, naj uvedejo sodni nadzor za svoj program dronov ter zagotovijo, da se brez dolžnega pravnega postopanja ne izvajajo usmrtitve z napadi dronov;

11.  pozdravlja ustanovitev skupine uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov, katerih naloga bi bila spremljanje in poročanje o razmerah na področju človekovih pravic ter izvajanje celovitih preiskav vseh domnevnih kršitev in zlorab mednarodnega prava človekovih pravic in drugih ustreznih in relevantnih področij mednarodnega prava, ki so jih zagrešile vse strani, udeležene v konfliktu, od septembra 2015;

12.  podpira poziv EU vsem v konfliktu udeleženim stranem, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se med oboroženim konfliktom preprečijo in obravnavajo vse oblike nasilja, vključno s spolnim nasiljem in nasiljem na podlagi spola; odločno obsoja kršitve pravic otrok in je zaskrbljen zaradi omejenega dostopa otrok do najosnovnejšega zdravstvenega varstva in šolanja; obsoja novačenje in uporabo otrok vojakov v oboroženih spopadih, bodisi s strani vladnih sil bodisi oboroženih opozicijskih skupin;

13.  poudarja potrebo po usklajenem humanitarnem ukrepanju in pozdravlja odziv EU glede zagotavljanje humanitarne pomoči, vključno z uporabo razvojne pomoči za financiranje projektov v ključnih sektorjih; poziva vse države članice, naj še naprej podpirajo in povečajo sredstva za načrt za humanitarni odziv v Jemnu za doseganje zastavljenih ciljev; obžaluje, da še vedno ni dovolj sredstev za humanitarno podporo Jemnu;

14.  poziva vse strani, naj novinarjem odobrijo dostop v državo, tudi na vsa območja in na frontne črte; ugotavlja, da je za slabo medijsko pokritost krize kriv Jemen, ki novinarjem preprečuje, da bi vstopili v državo, kar ovira prizadevanja humanitarnih delavcev, da bi pritegnili pozornost mednarodne skupnosti in donatorjev glede katastrofalnih razmer;

15.  poziva vse strani, naj čim prej podprejo takojšnje izplačilo plač javnim uslužbencem, ki zagotavljajo ključne osnovne storitve na področju zdravstva, oskrbe z vodo, sanitarnih storitev in izobraževanja;

16.  poudarja, da bi moral varnostni svet OZN nujno obravnavati humanitarno krizo in si prizadevati za vzpostavitev zaupanja med stranema na način, ki bo vodil k političnim pogajanjem; spodbuja hiter dogovor o razporeditvi dodatnih opazovalcev v okviru mehanizma OZN za preverjanje in inšpekcijske preglede, povečanju zmogljivosti vseh jemenskih pristanišč in večji dostopnosti letališča v Sani;

17.  poziva države donatorke, naj povečajo diplomatski pritisk in odločno zahtevajo dostop do humanitarne pomoči, vključno s hrano in medicinsko opremo, ter dostop za vse novinarje in humanitarne delavce;

18.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj nemudoma predlaga celovito strategijo EU za Jemen in se znova zavzame za pobudo za mir v Jemnu pod okriljem OZN; v zvezi s tem poziva k imenovanju posebnega predstavnika EU za Jemen;

19.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in države članice, naj v skladu s smernicami EU podpirajo in učinkovito spodbujajo spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava; ponovno poudarja, da morajo vse države članice EU zlasti strogo izvajati pravila iz Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP o izvozu orožja; glede tega želi spomniti na svojo resolucijo z dne 25. februarja 2016, v kateri je podpredsednica/visoka predstavnica pozvala k uvedbi embarga na prodajo orožja Saudovi Arabiji; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj sproži pobudo za uvedbo embarga na prodajo orožja Saudovi Arabiji; opozarja na svojo resolucijo z dne 13. septembra 2017, v kateri je ponovno poudaril, da je izvoz v Saudovo Arabijo neskladen vsaj z merilom 2 glede vpletenosti države v hude kršitve humanitarnega prava, kot so jih določili pristojni organi OZN; glede tega poziva vse države članice, naj se vzdržijo prodaje orožja in vojaške opreme v Saudovo Arabijo;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju OZN, generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu, generalnemu sekretarju Lige arabskih držav in vsem stranem, udeleženim v konfliktu, obenem pa zagotovi, da se to besedilo prevede v arabščino.