Návrh usnesení - B8-0651/2017Návrh usnesení
B8-0651/2017

  NÁVRH USNESENÍ o humanitární situaci v Jemenu

  22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0649/2017

  Postup : 2017/2849(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0651/2017

  B8-0651/2017

  Usnesení Evropského parlamentu o humanitární situaci v Jemenu

  (2017/2849(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na prohlášení o Jemenu, které učinil zástupce generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátor nouzové pomoci v Radě bezpečnosti OSN v New Yorku dne 26. ledna 2017,

  –  s ohledem na dárcovské setkání na vysoké úrovni uspořádané pro potřeby humanitární krize v Jemenu dne 25. dubna 2017 v Ženevě a na úvodní proslov, který na setkání pronesl generální tajemník OSN,

  –  s ohledem na brífink zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN pro Jemen, který proběhl na veřejném zasedání Rady bezpečnosti OSN dne 30. května 2017,

  –  s ohledem na závěry Rady o Jemenu ze dne 3. dubna 2017,

  –  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Jemenu,

  –  s ohledem na výroční zprávu generálního tajemníka OSN o dětech a ozbrojených konfliktech,

  –  s ohledem na Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, mezi jehož smluvní strany patří i Jemen,

  –  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že v Jemenu, který byl již tak nejchudší arabskou zemí, propukl v roce 2015 rozsáhlý ozbrojený konflikt a že je nyní považován za zemi s nejvyšším stupněm humanitární krize ve světě, pokud jde o absolutní počet osob, které potřebují pomoc, a že miliony jemenských občanů zasáhla během jednoho roku trojnásobná tragédie vyvolaná lidmi, a sice brutální ozbrojený konflikt, hrozící hladomor a největší epidemie cholery; vzhledem k tomu, že podle revidované zprávy OSN o humanitární situaci z července 2017 počet lidí, kteří potřebují pomoc, vzrostl z 18,8 na 20,7 milionu, což odpovídá téměř třem čtvrtinám celkového počtu obyvatel;

  B.  vzhledem k tomu, že koalice vedená Saúdskou Arábií nedávno úplně uzavřela hranice Jemenu, aby zabránila údajným dodávkám zbraní do Jemenu poté, co byla v blízkosti Rijádu sestřelena raketa, kterou vystřelili Hútíové; vzhledem k tomu, že OSN kontroluje příchozí náklady a zvláštní skupina údajně nenalezla žádné důkazy, které by podpořily tvrzení Saúdské Arábie o předávání; vzhledem k tomu, že uzavření hranic ještě více zhoršuje už beztak zoufalou humanitární situaci; vzhledem k tomu, že zmírnění opatření oznámené koalicí, například opětovné otevření přístavu Aden, jsou pro naplnění humanitárních potřeb nedostatečná;

  C.  vzhledem k tomu, že více než tři miliony lidí byly vysídleny, z toho dva miliony jsou i nadále vysídleny dlouhodobě, 11,3 milionu lidí potřebuje služby poskytující ochranu, 17 milionů potřebuje potravinovou pomoc, 14,5 milionu vodu a zajištění hygieny, 14,8 milionu přístup ke zdravotní péči, 4,5 milionu potravinovou péči v mimořádných situacích a 4,5 milionu ubytování a nepotravinové potřeby; vzhledem k tomu, že od začátku konfliktu přišlo podle údajů OSN nejméně 8 157 osob o život a 44 000 osob utrpělo zranění; vzhledem k tomu, že navzdory závažnosti této krize zůstává Jemen do velké míry nepovšimnutý;

  D.  vzhledem k tomu, že OSN k dnešnímu dni potvrdila více než 325 útoků na školy, zdravotnická zařízení, tržiště, silnice, mosty a dokonce i vodní zdroje; vzhledem k tomu, že více než dvě třetiny škod na veřejné infrastruktuře způsobily letecké útoky vojenské koalice vedené Saúdskou Arábií; vzhledem k tomu, že vojenský zásah v Jemenu pod vedením Saúdské Arábie byl bezhlavým útokem na civilisty a jednou z příčin katastrofální humanitární situace, jež postihuje obyvatelstvo celé země, má závažné dopady na region a představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost;

  E.  vzhledem k tomu, že OSN zařadila vojenskou koalici vedenou Saúdskou Arábií na černý seznam kvůli zabití a zranění 683 jemenských dětí a nejméně 38 útokům na školy a nemocnice v roce 2016; vzhledem k tomu, že ve zprávě OSN byly také v souvislosti s porušováním práv dětí v roce 2016 jmenovány povstalecká skupina Hútíů, jemenské vládní síly, provládní milice a al-Káida na Arabském poloostrově;

  F.  vzhledem k tomu, že i po dvou letech pokračuje Saúdská Arábie ve vzdušné a námořní blokádě Jemenu; vzhledem k tomu, že tato blokáda je jednoznačnou příčinou hospodářského kolapsu a hladomoru v této zemi a značně prohlubuje humanitární krizi; vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN uzavřením letiště v San'á byl přibližně 20 000 osobám odepřen přístup k zdravotní péči v zahraničí nezbytné k záchraně života; vzhledem k tomu, že úsilí o poskytnutí humanitární pomoci je dále narušováno sporem o přístav Hudajda, kde dosud nebylo dosaženo dohody;

  G.  vzhledem k tomu, že členské státy EU i nadále prodávají zbraně Saúdské Arábii, a porušují tak společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu[1]; vzhledem k tomu, že v první polovině roku 2017 prodej zbraní a vojenského materiálu ze Spojeného království do Saúdské Arábie přesáhl hodnotu 1,4 miliardy USD;

  H.  vzhledem k tomu, že epidemie cholery v Jemenu se stala největší a nejrychleji se šířící nemocí v moderní historii, s přibližně 800 000 případy podezření na tuto nemoc a 2 261 úmrtími souvisejícími s touto chorobou v období od října 2016 do září 2017; vzhledem k tomu, že epidemie cholery je definována jako člověkem způsobená krize, která nastala v důsledku úplného selhání systémů v oblasti hygieny a veřejného zdraví;

  I.  vzhledem k tomu, že hlavním rysem probíhajícího konfliktu v Jemenu je i nadále násilné vysidlování civilního obyvatelstva, neboť přibližně tři miliony lidí stále nežijí ve svých domovech a zhruba čtvrtina z nich žije v kolektivních centrech;

  J.  vzhledem k tomu, že s neúměrnou zátěží se potýkají děti, které tvoří více než polovinu osob, které byly v Jemenu vysídleny ze svých domovů; vzhledem k varování organizace UNICEF, podle níž zemře v Jemenu každých 10 minut jedno dítě na onemocnění, kterému lze předejít, a vzhledem k tomu, že OSN v roce 2016 potvrdila 1 340 případů dětských obětí; vzhledem k tomu, že podvýživa dětí je v Jemenu vyšší než kdykoliv dříve a že podle odhadů trpí 386 000 dětí vážnou akutní podvýživou a 1,8 milionu dětí mírnou akutní podvýživou; vzhledem k tomu, že obecněji potřebuje 11,3 milionu dětí v Jemenu, což je přibližně 80 % všech dětí v této zemi, humanitární pomoc;

  K.  vzhledem k tomu, že zaměstnancům veřejného sektoru, a zejména pracovníkům zdravotnictví, školství a hygienických zařízení, stále nejsou vypláceny platy, což ztěžuje současné snahy o poskytování humanitární pomoci a rychlou obnovu země; vzhledem k tomu, že 12 200 z celkového počtu 15 800 škol zůstává v severních provinciích uzavřeno z důvodů nevyplacených mezd, což postihuje 79 % dětí, a že téměř 500 škol bylo během konfliktu zničeno, přestavěno na útočiště nebo zkonfiskováno ozbrojenými frakcemi;

  L.  vzhledem k tomu, že v roce 2016 OSN potvrdila nejméně 517 případů náboru a nasazování chlapců ve věku 11 let všemi stranami, nicméně monitorování je problematické, a proto je toto číslo ve skutečnosti mnohem vyšší; vzhledem k tomu, že Hassan Zaid, ministr pro mládež a sport hútijské vlády, nedávno navrhl, aby žáci a učitelé mohli být ozbrojeni;

  M.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace a agentury působící v zemi trpí i nadále výrazným nedostatkem finančních prostředků a že Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí lituje nedostatku finančních prostředků ve výši nejméně 1 miliardy USD pro plán humanitární pomoci;

  N.  vzhledem k tomu, že OSN zorganizovala dárcovské setkání na vysoké úrovni pro účely humanitární krize v Jemenu, jež spolupořádaly vlády Švýcarska a Švédska a na němž se dárci zavázali poskytnout prostředky ve výši 1,1 miliardy USD, a zajistit tak obyvatelstvu Jemenu naléhavou pomoc v nouzi; vzhledem k tomu, že podle programu humanitární pomoci Jemenu se potřebná výše prostředků odhaduje na 2,3 miliardy USD a stále chybí financování ve výši alespoň 1 miliardy USD; vzhledem k tomu, že nevládní organizace a agentury působící v zemi trpí i nadále výrazným nedostatkem finančních prostředků;

  O.  vzhledem k tomu, že al-Káidě, organizaci ISIS/Dá´iš a dalším teroristickým skupinám se v důsledku roztříštěnosti země a probíhajícího konfliktu daří posilovat svou přítomnost na tomto území;

  P.  vzhledem k tomu, že od ledna 2017 došlo v Jemenu k dramatickému nárůstu smrtících bezpilotních operací mimo probíhající ozbrojený konflikt s nejméně 115 potvrzenými útoky včetně dvou pozemních útoků, a vzhledem k tomu, že v důsledku těchto smrtících protiteroristických operací řada lidí, včetně žen, dětí a starších osob, přišla o život nebo utrpěla vážná zranění či traumata a panují obavy, že tyto operace porušují zavedené zásady mezinárodního práva v oblasti lidských práv;

  Q.  vzhledem k tomu, že Komise poskytla od vypuknutí konfliktu humanitární pomoc v celkové hodnotě 171 milionů EUR; vzhledem k tomu, že v roce 2017 poskytne EU jemenskému obyvatelstvu 51,7 milionu EUR na životně důležitou pomoc;

  1.  opět připomíná, že se mimořádně obává zničujících dopadů nynějšího konfliktu na Jemen a jeho obyvatelstvo; bere na vědomí, že tato krize přerostla v největší světovou humanitární krizi postihující jeden stát a že se jí stále nevěnuje pozornost, kterou zasluhuje; vyjadřuje politování nad tím, že situace se ještě zhoršila poté, co koalice vedená Saúdskou Arábií dne 6. listopadu 2017 prosadila uzavření pozemních, námořních a vzdušných hranic Jemenu; vyzývá všechny mezinárodní aktéry, aby situaci v Jemenu udrželi na předních místech mezinárodní agendy a spolupracovali na hledání východiska z této situace;

  2.  důrazně odsuzuje letecké útoky na Jemen, za nimiž stojí koalice vedená Saúdskou Arábií a které již způsobily smrt tisíců lidí a zničily klíčové objekty civilní infrastruktury, a prohlubují tak humanitární krizi; domnívá se, že tyto letecké útoky mohou představovat válečné zločiny; zdůrazňuje, že má-li být dosaženo trvalého řešení konfliktu, je nutné zajistit, aby příslušné osoby nesly za tato porušení odpovědnost; vyzývá íránské orgány, aby využily svého vlivu na režim Sáliha a Hútiů k zastavení raketových útoků na Saúdskou Arábii, které celý konflikt vyostřují;

  3.  důrazně odsuzuje veškeré případy porušování lidských práv vůči civilistům ze strany Hútiů, jež se za poslední měsíc údajně týkaly více než 500 osob;

  4.  připomíná, že konflikt v Jemenu není možné vyřešit vojenskými prostředky a že řešení lze dosáhnout pouze pomocí jednání zúčastněných stran; vítá úlohu a podporuje úsilí generálního tajemníka OSN a zvláštního vyslance OSN pro Jemen; vyzývá všechny strany konfliktu i regionální aktéry, aby se do tohoto procesu vedeného OSN konstruktivně zapojili s cílem umožnit deeskalaci konfliktu, poskytnout pomoc civilnímu obyvatelstvu a vyjednat smír za účelem ukončení násilí; naléhavě vyzývá koalici vedenou Saúdskou Arábií, aby k rozhovorům přizvala všechny významné zástupce jemenského lidu, a zajistila tak, že se nebude jednat o řešení nařízené shora, ale o řešení, které bude podporovat velká část obyvatel, a naléhavě vyzývá režim pod vedením Sáliha a Hútiů, aby obnovil jednání se zvláštním vyslancem OSN;

  5.  opět stranám konfliktu připomíná, že poskytnutí včasného a neomezeného přístupu k humanitární pomoci je podle mezinárodního humanitárního práva mimořádně důležitou povinností; vítá částečné uvolnění blokády, která umožňuje doručení životně důležitých zásilek do přístavů v oblastech kontrolovaných vládou, avšak konstatuje, že toto opatření je k naplnění humanitárních potřeb nedostatečné; vyzývá koalici vedenou Saúdskou Arábií, aby v plném rozsahu ukončila blokádu; lituje toho, že poskytovatelé humanitární pomoci a humanitární pracovníci se v důsledku probíhajících bojů, nedostatku bezpečnosti, byrokratických překážek a chybějících finančních prostředků stále potýkají se zásadními problémy, pokud se chtějí dostat k lidem, kteří potřebují jejich pomoc; obzvláště naléhavě vyzývá koalici vedenou Saúdskou Arábii, aby odstranila překážky, které musí překonávat humanitární organizace a mezi něž patří zákaz vjezdu přepravy do země a odpírání potřebných povolení;

  6.  zdůrazňuje, že prvořadou příčinou vysidlování v Jemenu je násilí a konflikt, neboť většina vnitřně vysídlených osob pochází z provincií, v nichž se mimořádně rozmohlo násilí; zdůrazňuje, že navrátivší se osoby musí často čelit nepřijatelným podmínkám, když si po návratu uvědomí rozsah škod a nedostatek příležitostí;

  7.  opět připomíná, že strany účastnící se konfliktu nesou odpovědnost za ochranu civilistů a civilní infrastruktury; vyzývá ke krokům, kterými by bylo možné předcházet všem formám násilí, včetně násilí sexuálního a genderově motivovaného, a reagovat na toto násilí; vyzývá k vyplacení dlužných mezd, aby se občané Jemenu mohli pokusit zajistit pro své rodiny základní potřeby, a naléhavě vyzývá koalici vedenou Saúdskou Arábií, aby zajistila, aby byla tato záležitost řešena přednostně;

  8.  trvá na tom, aby všichni účastníci konfliktu zajistili, aby osoby, které dosud nedosáhly plnoletosti, nebyly povinně rekrutovány do ozbrojených sil, jak je stanoveno v Opčním protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojení dětí do ozbrojených konfliktů, mezi jehož smluvní strany patří i Jemen, a jak bylo potvrzeno také ve společném prohlášení, v němž Jemen prohlásil své odhodlání zachovat zákaz povinného nebo dobrovolného náboru osob mladších 18 let; rozhodně odmítá jakékoli prohlášení, které by navrhovalo nábor žáků a studentů;

  9.  vyzývá strany konfliktu, aby se zavázaly k uzavření kompromisní dohody, pokud jde o situaci v přístavu Hudajda, a zabránily tak uzavření přístavu, což by mělo závažný dopad na poskytování dodávek potravin a léků; vyjadřuje politování nad tím, že návrh zvláštního vyslance OSN, který v této souvislosti učinil, nebyl přijat, a žádá, aby bylo úsilí o jeho přijetí obnoveno; vyzývá koalici, aby znovu otevřela civilní letiště, zejména letiště San'á, pro lety OSN a komerční lety, a to včetně humanitárních letů, a zajistila transparentní řízení letiště Aden;

  10.  vyzývá k naléhavému provedení posílené a koordinované humanitární akce pod vedením OSN; vítá uspořádání dárcovského setkání na vysoké úrovni pro účely humanitární krize v Jemenu a vyzývá dotčené strany, aby své závazky co nejdříve dodržely; vyjadřuje znepokojení nad tím, že na program humanitární pomoci Jemenu se stále zásadním způsobem nedostávají finanční prostředky; vyzývá mezinárodní společenství, aby obnovilo své závazky, k čemuž obzvláště vyzývá Radu pro spolupráci v Zálivu a EU a její členské státy; vítá dodatečné závazky ve výši 207,5 milionu USD z Dánska (12,8 milionu USD), Nizozemska (3 miliony USD), Spojeného království (21,7 milionu USD) a Spojených států (170 milionů USD);

  11.  vyzývá členské státy, aby okamžitě zastavily tok zbraní a vojenskou pomoc pro členy koalice vedené Saúdskou Arábií, které se mají použít v Jemenu, včetně jakéhokoli vybavení nebo logistické podpory, která by byla používána k udržení blokády; vyjadřuje politování nad tím, že navzdory opakovaným výzvám, aby bylo vůči Saúdské Arábii uvaleno zbrojní embargo, nebyly podniknuty žádné kroky k tomu, aby tohoto cíle bylo dosaženo; opakuje svůj požadavek adresovaný vysoké představitelce Unie, místopředsedkyni Komise, aby iniciovala uvalení zbrojního embarga EU na Saúdskou Arábii na základě závažných tvrzení o porušování mezinárodního humanitárního práva Saúdskou Arábií v Jemenu a na základě skutečnosti, že pokud by byl i nadále povolen prodej zbraní do Saúdské Arábie, došlo by k porušení ustanovení společného postoje Rady 2008/944/SZBP;

  12.  vyslovuje vážné znepokojení nad dramatickým nárůstem smrtících protiteroristických operací v Jemenu mimo mezinárodní právní rámec a vyzývá členské státy, aby v souladu se svými právními závazky neprováděly, neumožňovaly ani se jinak neúčastnily nezákonných smrtících operací;

  13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.