Πρόταση ψηφίσματος - B8-0651/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0651/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0649/2017

Διαδικασία : 2017/2849(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0651/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0651/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0651/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Υεμένη

(2017/2849(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση για την Υεμένη στην οποία προέβη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο Stephen O’Brien, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για Ανθρωπιστικά Ζητήματα και Συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας, στη Νέα Υόρκη, στις 26 Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 25 Απριλίου 2017, και τις εισαγωγικές παρατηρήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην εκδήλωση αυτή,

–  έχοντας υπόψη την ενημερωτική δήλωση του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Υεμένη στην ανοικτή σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 30 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2017 για την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συρράξεις, πράξη στην οποία η Υεμένη είναι συμβαλλόμενο μέλος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη, η οποία ήταν ήδη η φτωχότερη αραβική χώρα, βυθίστηκε σε μια γενικευμένη ένοπλη σύγκρουση το 2015 και τώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο από πλευράς απόλυτου αριθμού ατόμων που έχουν ανάγκη βοήθειας, με εκατομμύρια πολίτες της να πλήττονται από μια τριπλή ανθρωπογενή τραγωδία, δηλαδή μια ωμή ένοπλη σύγκρουση, έναν επαπειλούμενο λιμό, και την μεγαλύτερη ανά τον κόσμο επιδημία χολέρας μέσα στο ίδιο έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την νέα αξιολόγηση της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ του Ιουλίου 2017, ο αριθμός των ανθρώπων που χρήζουν βοήθειας αυξήθηκε από 18.8 σε 20.7 εκατομμύρια, αριθμός που αντιστοιχεί σε σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνολικού πληθυσμού·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπό την Σαουδική Αραβία συνασπισμός πρόσφατα σφράγισε τελείως τα σύνορα της Υεμένης για να αποτρέψει υποτιθέμενη αποστολή όπλων στην Υεμένη, μετά την κατάρριψη ενός πυραύλου των Χούθι κοντά στο Ριάντ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ επιθεωρεί τα εισαγόμενα εμπορεύματα, και αναφέρεται ότι δεν βρήκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο προς στήριξη των ισχυρισμών της Σαουδικής Αραβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο των συνόρων επιδεινώνει περαιτέρω την ήδη απελπιστική ανθρωπιστική κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα άμβλυσνης της κατάστασης που ανακοίνωσε ο συνασπισμός, όπως η επανέναρξη λειτουργίας του λιμένα του Άντεν, είναι ανεπαρκή για την κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν, εκ των οποίων 2 εκατομμύρια παραμένουν σε παρατεταμένο εκτοπισμό, 11,3 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται υπηρεσίες προστασίας, 17 εκατομμύρια χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια, 14,5 εκατομμύρια έχουν ανάγκη από ύδρευση, αποχέτευση και υπηρεσίες υγιεινής, 14,8 εκατομμύρια χρειάζονται πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 4,5 εκατομμύρια έχουν ανάγκη από επείγουσες υπηρεσίες διατροφής και 4,5 εκατομμύρια χρήζουν πρόσβασης σε στέγαση και μη εδώδιμα προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την αρχή της σύρραξης, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον 8.157 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και 44.000 έχουν τραυματιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη σοβαρότητα της κρίσης, η Υεμένη παραμένει σε μεγάλο βαθμό λησμονημένη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, ο ΟΗΕ έχει επιβεβαιώσει πάνω από 325 επιθέσεις σε σχολεία, υγειονομικές εγκαταστάσεις, αγορές, δρόμους, γέφυρες, ακόμα και σημεία ύδρευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από τα δύο τρίτα των ζημιών που υπέστη η δημόσια υποδομή είναι το αποτέλεσμα αεροπορικών επιθέσεων από τον στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική επέμβαση υπό σαουδαραβική ηγεσία στην Υεμένη είχε στοχεύσει αδιακρίτως αμάχους και έχει οδηγήσει σε μια καταστροφική ανθρωπιστική κρίση, η οποία επηρεάζει τον λαό όλης της χώρας, έχει σοβαρές επιπτώσεις για την περιοχή και συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία βρίσκεται στη «μαύρη λίστα» των Ηνωμένων Εθνών για τον φόνο και τον τραυματισμό 683 παιδιών στην Υεμένη και για τη διενέργεια τουλάχιστον 38 επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του ΟΗΕ κατονομάζει επίσης την ομάδα ανταρτών Χούθι, τις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, τις φιλοκυβερνητικές πολιτοφυλακές και την Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο για παραβιάσεις εις βάρος παιδιών, το 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από δύο χρόνια, η Σαουδική Αραβία συνεχίζει τον εναέριο και θαλάσσιο αποκλεισμό της Υεμένης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός ευθύνεται άμεσα για την οικονομική κατάρρευση της χώρας και τον λιμό, και επιδεινώνει σοβαρά την ανθρωπιστική κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ εκτιμά ότι το κλείσιμο του αερολιμένα της Σαναά εμπόδισε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 20.000 άτομα να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας παρεμποδίζονται περαιτέρω από την αντιπαράθεση για τον λιμένα Al Hudaydah, όπου δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία ακόμη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να πουλούν όπλα στη Σαουδική Αραβία, κατά παράβαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού[1]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βρετανική πώληση όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στη Σαουδική Αραβία έφτασε στα 1.4 δισ. δολάρια ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία χολέρας στην Υεμένη έχει καταστεί η μεγαλύτερη και ταχύτερα εξαπλούμενη επιδημία της νόσου στη σύγχρονη ιστορία, με περίπου 800.000 ύποπτα κρούσματα και 2.261 θανάτους μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Σεπτεμβρίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία χολέρας θεωρείται ανθρωπογενής κρίση που ήταν αποτέλεσμα της πλήρους κατάρρευσης του συστήματος αποχέτευσης, καθώς και του συστήματος δημόσιας υγείας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναγκαστικός εκτοπισμός αμάχων παραμένει το βασικό χαρακτηριστικό της υφιστάμενης σύγκρουσης στην Υεμένη, καθώς περίπου 3 εκατομμύρια άτομα παραμένουν εκτοπισμένα από τις εστίες τους, εκ των οποίων περίπου το ένα τέταρτο ζει σε συλλογικά κέντρα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά επιβαρύνονται υπέρμετρα, καθώς αποτελούν πάνω από το ήμισυ των εκτοπισμένων ατόμων σήμερα στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNICEF προειδοποιεί ότι ένα παιδί πεθαίνει κάθε 10 λεπτά στην Υεμένη από αποτρέψιμες ασθένειες και τα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσαν τουλάχιστον 1.340 παιδιά θύματα το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή διατροφή των παιδιών βρίσκεται σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο στην Υεμένη, με περίπου 386.000 παιδιά να πάσχουν από σοβαρό υποσιτισμό οξείας μορφής και 1.8 εκατομμύρια παιδιά σε κατάσταση μέτριου υποσιτισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, γενικότερα, 11,3 εκατομμύρια παιδιά, ή περίπου το 80% όλων των παιδιών της Υεμένης, χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, και πολλών εργαζομένων σε ζωτικούς τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η αποχέτευση, παραμένουν απλήρωτοι, κάτι που παρεμποδίζει την ανθρωπιστική δράση και τις πρώτες προσπάθειες ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 12.200 από τα συνολικά 15.800 σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω μη καταβολής των αποδοχών στις βόρειες περιφέρειες, επηρεάζοντας το 79 % των παιδιών, και ότι περίπου 500 σχολεία έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης ή έχουν μετατραπεί σε κέντρα υποδοχής ή επιταχθεί από ένοπλες ομάδες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 τα Ηνωμένα Έθνη επαλήθευσαν τουλάχιστον 517 υποθέσεις στρατολόγησης αγοριών ηλικίας μόλις 11 ετών από όλες τις πλευρές, αλλά λόγω των δυσκολιών παρακολούθησης ο αριθμός αυτός στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Hassan Zaid, υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού της διοίκησης των Χούθι, πρότεινε πρόσφατα να οπλοφορούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ και φορείς που δραστηριοποιούνται επί τόπου έχουν σοβαρή έλλειψη χρηματοδότησης, και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, αναφέρει κενό χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων ΗΠΑ για το σχέδιο ανθρωπιστικής ανταπόκρισης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ πραγματοποίησε μια υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, η οποία συνδιοργανώθηκε από τις κυβερνήσεις της Ελβετίας και της Σουηδίας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι χορηγοί προέβησαν σε δεσμεύσεις ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ προκειμένου να βοηθηθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατ’ εκτίμηση ανάγκες, σύμφωνα με το σχέδιο ανθρωπιστικής αντιμετώπισης και βοήθειας στην Υεμένη ανέρχονται σε 2.3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, εκ των οποίων τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ δεν έχει ακόμη καλυφθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται επί τόπου συνεχίζουν να έχουν σοβαρή έλλειψη χρηματοδότησης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της χώρας και η εν εξελίξει σύγκρουση δίνουν τη δυνατότητα στην AlQaeda, το ISIS/Daesh και άλλες τρομοκρατικές ομάδες να αυξήσουν την επιτόπια παρουσία τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τη δραματική αύξηση των φονικών επιχειρήσεων με τηλεκατευθυνόμενα µη επανδρωµένα αεροσκάφη στην Υεμένη εκτός της ένοπλης σύρραξης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Ιανουάριο 2017, με τουλάχιστον 115 επιβεβαιωμένα επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων δύο χερσαίων επιδρομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα άτομα, μεταξύ άλλων, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, έχουν σκοτωθεί ή έχουν υποστεί σοβαρά σωματικά ή ψυχολογικά τραύματα από τέτοιες θανατηφόρες αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις και έχουν διατυπωθεί ανησυχίες ότι οι πράξεις αυτές παραβιάζουν τις καθιερωμένες αρχές του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση, η Επιτροπή έχει παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια συνολικού ύψους 171 εκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι για το 2017, η ΕΕ παρέχει 51.7 εκατ. EUR βοήθειας έκτακτης ανάγκης στους πληθυσμούς της Υεμένης·

1.  επαναλαμβάνει τη βαθύτατη ανησυχία του για τις καταστροφικές συνέπειες που έχει η εν εξελίξει σύγκρουση για την Υεμένη και τον πληθυσμό της· αναγνωρίζει ότι η κρίση αυτή έχει καταστεί η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο σε μία και μόνη χώρα και εξακολουθεί να μην επισύρει την προσοχή που αξίζει· εκφράζει τη λύπη του για την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στην Υεμένη από το κλείσιμο των χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων συνόρων που επιβλήθηκε από τον συνασπισμό υπό την ηγεσία της σαουδικής Αραβίας στις 6 Νοεμβρίου 2017· καλεί όλους τους διεθνείς φορείς να θέσουν την κατάσταση στην Υεμένη στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας και να συνεργαστούν για την εξεύρεση λύσεων·

2.  καταδικάζει σθεναρά τις αεροπορικές επιθέσεις του συνασπισμού υπό σαουδαραβική ηγεσία κατά της Υεμένης, που έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και την καταστροφή βασικών μη στρατιωτικών υποδομών, συντελώντας έτσι στην επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης· θεωρεί ότι οι αεροπορικές αυτές επιθέσεις μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου· τονίζει ότι η διασφάλιση της λογοδοσίας για τις βιαιοπραγίες είναι απαραίτητη για την επίτευξη μόνιμης διευθέτησης της σύγκρουσης· καλεί τις ιρανικές αρχές να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους έναντι του καθεστώτος Saleh/Houthi, ώστε να τεθεί τέλος στις οι πυραυλικές επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες επιτείνουν τη σύγκρουση·

3.  καταδικάζει σθεναρά όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται εις βάρος του άμαχου πληθυσμού εκ μέρους των Χούθι, και οι οποίες αναφέρεται ότι ανέρχονται σε περισσότερες από 500 κατά τον τελευταίο μήνα μόνο·

4.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι μπορεί να υπάρξει μη στρατιωτική λύση στη σύγκρουση στην Υεμένη και ότι η μόνη δυνατή λύση είναι μέσω διαπραγματευτικής διαδικασίας μεταξύ των μερών· χαιρετίζει τον ρόλο και στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Υεμένη· καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη και τους περιφερειακούς φορείς να συνεργαστούν εποικοδομητικά σε μια διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού και τη διαπραγμάτευση μιας διευθέτησης για τον τερματισμό της βίας· ζητεί από τον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό να περιλάβει όλους τους βασικούς εκπροσώπους του λαού της Υεμένης στις συνομιλίες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οιαδήποτε λύση δεν θα επιβληθεί άνωθεν αλλά θα έχει ευρεία στήριξη, και ζητεί από τη διοίκηση Saleh/Houthi να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ·

5.  υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά στα αντιμαχόμενα μέρη τη βασική τους υποχρέωση, βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, να παράσχουν έγκαιρη και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση· εκφράζει ικανοποίηση για τη μερική μείωση του αποκλεισμού, που επιτρέπει σε ζωτικές προμήθειες να φθάσουν σε λιμένες των περιοχών που τελούν υπό τον έλεγχο, αλλά επισημαίνει ότι το μέτρο αυτό είναι ανεπαρκές για την κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών· ζητεί από τον καθοδηγούμενο από τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό να άρει πλήρως τον αποκλεισμό· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και οι φορείς της ανθρωπιστικής βοήθειας που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στους χρήζοντες βοήθεια, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μείζονες προκλήσεις, λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, της ανασφάλειας, των γραφειοκρατικών εμποδίων και της ελλιπούς χρηματοδότησης· ζητεί, ειδικότερα, από τον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό να άρει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ανθρωπιστικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης μεταφοράς εντός της χώρας και της άρνησης παροχής των απαραίτητων εγκρίσεων·

6.  τονίζει ότι η βία και οι συγκρούσεις αποτελούν τα πρωταρχικά αίτια του εκτοπισμού του πληθυσμού στην Υεμένη, καθώς η πλειονότητα των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων προέρχονται από διοικητικές επαρχίες όπου μαίνεται η βία· τονίζει, ότι οι επιστρέφοντες αντιμετωπίζουν συχνά πολύ δυσχερείς συνθήκες, δεδομένου ότι, κατά την επιστροφή τους, ανακαλύπτουν εκτεταμένες καταστροφές και έλλειψη ευκαιριών·

7.  υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά ότι τα αντιμαχόμενα μέρη έχουν ευθύνη όσον αφορά την προστασία του άμαχου πληθυσμού και των μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων· ζητεί την ανάληψη δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας και της βίας που βασίζεται στο φύλο· ζητεί να καταβληθούν οι απλήρωτοι μισθοί, ώστε οι πολίτες της Υεμένης να μπορούν να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των οικογενειών τους, και ζητεί από τον σαουδαραβικό συνασπισμό να διασφαλίσει ότι τούτο θα αποτελέσει προτεραιότητα·

8.  επιμένει ότι όλα τα ενεχόμενα στη σύγκρουση μέρη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα άτομα που δεν έχουν ακόμη γίνει 18 ετών δεν θα στρατολογούνται υποχρεωτικά από τις ένοπλες δυνάμεις τους, σύμφωνα με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλες συρράξεις, πράξεις στις οποίες η Υεμένη είναι συμβαλλόμενο μέρος, και όπως επαναλαμβάνεται στην κοινή δήλωση, όπου η Υεμένη δήλωσε ότι δεσμεύεται να διατηρήσει την απαγόρευση της υποχρεωτικής ή εθελοντικής στρατολόγησης για κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών· απορρίπτει σθεναρά οποιαδήποτε πρόταση στρατολόγησης μαθητών και φοιτητών·

9.  καλεί τα αντιμαχόμενα μέρη να δεσμευτούν στην επίτευξη κάποιου συμβιβασμού όσον αφορά την κατάσταση στην Al Hudaydah, ώστε να αποτραπεί το κλείσιμο του λιμανιού, το οποίο θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στον εφοδιασμό σε τρόφιμα και φάρμακα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το θέμα αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτή, αλλά ζητεί να καταβληθούν νέες προσπάθειες προς τούτο· καλεί τον συνασπισμό να ανοίξει τους πολιτικούς αερολιμένες, ιδίως τον αερολιμένα της Σαναά, στις πτήσεις από τα Ηνωμένα Έθνη και στην εμπορική εναέρια κυκλοφορία, καθώς και στις ανθρωπιστικές πτήσεις, και να εξασφαλίσει τη διαφανή διακυβέρνηση του αεροδρομίου του Άντεν·

10.  ζητεί την ανάληψη επείγουσας, ενισχυμένης και συντονισμένης ανθρωπιστικής δράσης υπό την ηγεσία του ΟΗΕ· χαιρετίζει τη διεξαγωγή της υψηλού επιπέδου εκδήλωσης χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, και καλεί τα μέρη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους το ταχύτερο δυνατόν· εκφράζει την ανησυχία του διότι το σχέδιο ανθρωπιστικής απόκρισης για την Υεμένη εξακολουθεί να πάσχει από σοβαρή έλλειψη χρηματοδότησης· ζητεί την ανανέωση της δέσμευσης της διεθνούς κοινότητας, και ιδίως του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και της ΕΕ και των κρατών μελών της, στο θέμα αυτό· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 207.5 εκατ. δολάρια ΗΠΑ σε πρόσθετες δεσμεύσεις, από τη Δανία (12.8 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), τις Κάτω Χώρες (3 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), το Ηνωμένο Βασίλειο (21.7 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) και τις ΗΠΑ (170 εκατ. δολάρια)·

11.  ζητεί από τα κράτη μέλη να σταματήσουν αμέσως τη ροή όπλων και στρατιωτικής βοήθειας προς τα μέλη του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού για χρήση στην Υεμένη, και κάθε άλλο εξοπλισμό ή υλικοτεχνική στήριξη που συμβάλλει στη διατήρηση του αποκλεισμού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις του για επιβολή εμπάργκο όπλων στη Σαουδική Αραβία, δεν έχει επιτευχθεί ουδεμία πρόοδος προς τούτο· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ΑΕ/ΥΕ να δρομολογήσει μια πρωτοβουλία με στόχο την επιβολή εμπάργκο όπλων από την πλευρά της ΕΕ προς τη Σαουδική Αραβίς, λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις, εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Υεμένη, και το γεγονός ότι, κατά συνέπεια, η συνέχιση της χορήγησης αδειών για πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία θα οδηγούσε σε παραβίαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου·

12.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη δραματική αύξηση των φονικών αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων στην Υεμένη εκτός του διεθνούς νομικού πλαισίου, και καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις νομικές τους υποχρεώσεις, να μην διαπράττουν, διευκολύνουν ή συμμετέχουν σε παρόμοιες παράνομες επιχειρήσεις·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών και την Κυβέρνηση της Υεμένης.