Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0651/2017Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0651/2017

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a jemeni humanitárius helyzetről

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0649/2017

Eljárás : 2017/2849(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0651/2017
Előterjesztett szövegek :
B8-0651/2017
Elfogadott szövegek :

B8-0651/2017

Az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni humanitárius helyzetről

(2017/2849(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Stephen O’Brien humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettes és gyorssegélyekkel foglalkozó koordinátor által New York-ban, 2017. január 26-án az ENSZ Biztonsági Tanácsa részére tett, a jemeni helyzetről szóló nyilatkozatra,

–  tekintettel a 2017. április 25-én Genfben tartott, a jemeni humanitárius válsággal kapcsolatos kötelezettségvállalással foglalkozó magas szintű eseményre, valamint az ENSZ főtitkárának az eseményt bevezető megjegyzéseire,

–  tekintettel az ENSZ-főtitkár Jemennel foglalkozó különleges képviselőjének az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2017. május 30-i nyílt ülésén elhangzott tájékoztatójára,

–  tekintettel a Tanács Jemenre vonatkozó, 2017. április 3-i következtetéseire,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának Jemenről szóló határozataira,

–  tekintettel az ENSZ főtitkárának a gyermekekről és a fegyveres konfliktusokról szóló éves jelentésére,

–  tekintettel a gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló, a gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött fakultatív jegyzőkönyvre, amelynek Jemen részes fele,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel Jemen, amely már korábban is a legszegényebb arab ország volt, 2015-ben általános fegyveres konfliktusba süllyedt és jelenleg a világ legsúlyosabb humanitárius válságának tekintik a szükséget szenvedő emberek abszolút száma szempontjából, ahol jemeniek milliót érinti az ember által okozott hármas tragédia, nevezetesen a kegyetlen fegyveres konfliktus, a fenyegető éhínség és a világ eddigi legnagyobb, egyetlen év alatt kitört kolerajárványa miatt; mivel az ENSZ 2017. júliusi felülvizsgált humanitárius értékelése szerint a segítségre szorulók száma 18,8 millióról 20,7 millióra nőtt, ami a teljes lakosság csaknem háromnegyedének felel meg;

B.  mivel a közelmúltban a Szaúd-Arábia vezette koalíció teljes mértékben lezárta Jemen határait a fegyverek állítólagos beszállításának megakadályozása érdekében, miután Rijád mellett megsemmisítettek egy, a húszik által kilőtt rakétát; mivel az ENSZ ellenőrzi a beérkező szállítmányokat, és a szakértők a jelentések szerint nem találtak bizonyítékot Szaúd-Arábia szállításokkal kapcsolatos állításának alátámasztására; mivel a határok lezárása még inkább elmélyíti a már így is kétségbeejtő humanitárius helyzetet; mivel a koalíció által bejelentett enyhítő intézkedések – mint például az ádeni kikötő újranyitása – nem elegendőek a humanitárius szükségletek kielégítéséhez;

C.  mivel több mint 3 millió ember hagyta el lakóhelyét – közülük 2 millióan tartós jelleggel –, 11,3 millióan védelemre szorulnak, 17 milliónak élelmiszersegélyre van szüksége, 14,5 millióan szenvednek a víz, a csatornahálózat és a higiénés feltételek hiányától, 14,8 millióan igényelnek egészségügyi ellátást, 4,5 milliónak sürgős táplálkozási szolgáltatásra lenne szüksége, 4,5 millióan pedig menedékhelyet és nem élelmiszer jellegű eszközöket igényelnének; mivel a konfliktus kezdete óta az ENSZ szerint legalább 8157 ember vesztette életét, 44 000-en pedig megsebesültek; mivel a válság súlyos volta ellenére Jemenről széles körben alig vesznek tudomást;

D.  mivel mindeddig az ENSZ több mint 325, iskolák, egészségügyi létesítmények, piacok, utak, hidak, sőt vízvételi helyek elleni igazolt támadást regisztrált; mivel a közösségi infrastruktúrákban esett károk több mint kétharmadát a Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció légitámadásai okozták; mivel Jemenben a Szaúd-Arábia által vezetett katonai beavatkozás válogatás nélkül sújtotta a polgári lakosságot, és hozzájárult olyan katasztrofális humanitárius helyzet kialakulásához, amely az egész ország lakosságát érinti, súlyos következményekkel jár a régióra nézve és veszélyt jelent a nemzetközi békére és biztonságra;

E.  mivel az ENSZ feketelistára tette a Szaúd-Arábia vezette katonai koalíciót amiatt, hogy 2016-ban 683 gyermeket gyilkoltak meg és sebesítettek meg Jemenben, és legalább 38 támadást intéztek iskolák és kórházak ellen; mivel az ENSZ jelentése megnevezte a húszi lázadók csoportját, a jemeni kormányerőket, a kormánypárti milíciákat és az al-Kaidát is, amelyek 2016-ban erőszakos cselekményeket követtek el gyermekek ellen az Arab-félszigeten;

F.  mivel Szaúd-Arábia két év elmúltával még mindig légi és tengeri blokádot tart fenn Jemen ellen; mivel a blokád közvetlen oka az ország gazdasági összeomlásának és az éhínségnek, súlyos mértékben elmélyítve a humanitárius válságot; mivel az ENSZ becslése szerint Szanaa repülőterének bezárása körülbelül 20 000 embert akadályozott meg abban, hogy életmentő egészségügyi ellátásban részesüljön külföldön; mivel a humanitárius segélynyújtásra irányuló erőfeszítéseket tovább gátolja el-Hudajda kikötője kapcsán kialakult patthelyzet, mivel arról még nem született megegyezés;

G.  mivel egyes uniós tagállamok – megsértve a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontot[1] – továbbra is eladnak fegyvereket Szaúd-Arábiának; mivel az Egyesült Királyság által Szaúd-Arábiának eladott fegyverek és katonai felszerelések értéke 2017 első felében elérte az 1,4 milliárd USD összeget;

H.  mivel a jemeni kolerajárvány a betegség legnagyobb mértékű és leggyorsabban terjedő megjelenése lett a modernkori történelemben, közel 800 000 megbetegedéssel és 2261 halálesettel 2016 októbere és 2017 szeptembere között; mivel a kolera kitörését ember által előidézett válságnak minősítették, amely a higiénés körülmények és a közegészségügyi rendszer teljes összeomlása miatt vált lehetővé;

I.  mivel a polgári lakosság lakhelyelhagyásra kényszerítése továbbra is az elsődleges jellemzője a Jemenben dúló konfliktusnak, hiszen körülbelül 3 millióan még mindig távol ének otthonaiktól, közel negyedük pedig közös szállásokon lakik;

J.  mivel a máig lakóhelyük elhagyására kényszerült jemeniek több mint felét kitevő gyerekekre aránytalanul nagy teher hárul; mivel az UNICEF figyelmeztetése szerint Jemenben minden tíz percben meghal egy gyermek valamilyen megelőzhető betegségben, és az ENSZ megerősítette, hogy 2016-ban legalább 1340 gyermek halt meg; mivel a gyermeki alultápláltság soha nem látott mértéket ért el Jemenben, és becslések szerint 386 000 gyermeket sújt súlyos, akut alultápláltság, 1,8 millió gyermeket pedig mérsékelt akut alultápláltság; mivel mindent összevéve 11,3 millió gyermek, vagyis a jemeni gyermekek közel 80%-a humanitárius segítségre szorul;

K.  mivel a közalkalmazásban állók, és különösen az egészségügyben, az oktatásban és a csatornázásban dolgozók bérét továbbra sem fizetik ki, ez további akadályokat gördít a folyamatban levő humanitárius, illetve a korai helyreállításra irányuló erőfeszítések elé; mivel a 15 800 iskolából 12 200 továbbra is zárva van az északi kormányzóságokban a ki nem fizetett bérek miatt, ami a gyermekek 79%-át érinti, és mivel közel 500 iskola semmisült meg a konfliktus során vagy vált menedékhellyé vagy került fegyveres csoportok irányítása alá;

L.  mivel 2016-ban az ENSZ legalább 517 esetet vizsgált meg, amely 11 éves fiúk valamennyi fél általi toborzására és bevetésére vonatkozott, azonban a nyomon követés nehézségei miatt ez a szám jelentősen alábecsüli a valóságot; mivel Hasszán Zaid, a húszi kormány ifjúsági és sportminisztere nemrégiben azt javasolta, hogy a diákok és a tanárok viselhetnének fegyvert;

M.  mivel a helyszínen dolgozó nem kormányzati szervezetek és ügynökségek súlyos alulfinanszírozottsággal küzdenek, mert az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának legalább 1 milliárd USD összegű finanszírozás hiányzik a humanitárius reagálási tervhez;

N.  mivel az ENSZ a jemeni válság kapcsán magas szintű adományozói eseményt szervezett, amelyet Svájc és Svédország kormánya látott vendégül, és amelyen a donorok 1,1 milliárd USD értékű kötelezettségvállalást tettek a sürgős szükséget szenvedő jemeni nép megsegítésére; mivel a jemeni humanitárius reagálási terv szerinti becsült szükségletek 2,3 milliárd amerikai dollárra rúgnak, amelyből még legalább 1 milliárd USD hiányzik; mivel a helyszínen dolgozó nem kormányzati szervezetek és ügynökségek még mindig súlyos finanszírozási gondokkal küzdenek;

O.  mivel az ország szétaprózódása és a dúló konfliktus révén az al-Kaida, az ISIS/Dáis és más terrorista csoportok erősíthetik helyszíni jelenlétüket;

P.  mivel 2017 januárja óta drámai mértékben emelkedett a Jemenben végrehajtott halálos drónműveletek száma a jelenleg zajló fegyveres konfliktus mellett, legalább 115 igazolt csapással, ezen belül két szárazföldi rajtaütéssel, és mivel ezekben a terrorizmus elleni, halálos műveletekben polgári lakosok, köztük nők, gyermekek és idősek vesztették életüket, szenvedtek el súlyos sérülést vagy traumát, és mivel aggályok merültek fel azt illetően, hogy ezek a műveletek sértik a nemzetközi emberi jog bevett elveit;

Q.  mivel a konfliktus kezdete óta a Bizottság összesen 171 millió EUR értékben nyújtott humanitárius támogatást; mivel 2017-ben az EU 51,7 millió EUR összegű életmentő támogatást biztosít a jemeni lakosság számára;

1.  ismételten rendkívül súlyos aggodalmának ad hangot a jelenlegi konfliktus Jemenre és lakosságára nézve pusztító következményei miatt; elismeri, hogy ez a válság lett a világ legjelentősebb, egyetlen országot sújtó humanitárius válsága, amely még mindig nem kapja meg az őt megillető figyelmet; sajnálatát fejezi ki a helyzet további súlyosbodása miatt, amit Jemen szárazföldi, tengeri és légi határainak a Szaúd-Arábia vezette koalíció által 2017. november 6-án elrendelt lezárása okozott; felhív valamennyi nemzetközi szereplőt, hogy a jemeni helyzetet tekintsék első számú nemzetközi tennivalónak és működjenek együtt a megoldások megtalálásában;

2.  határozottan elítéli a szaúdi vezetésű koalíció jemeni légicsapásait, amelyek több ezer halálesetet és a kulcsfontosságú infrastruktúrák lerombolását eredményezték, ezzel is súlyosbítva a humanitárius válságot; úgy véli, hogy ezek a légicsapások háborús bűnökkel érhetnek fel; hangsúlyozza, hogy az erőszakos cselekmények elkövetőit mindenképpen felelősségre kell vonni, mert csak így érhető el a konfliktus tartós rendezése; felhívja az iráni hatóságokat, hogy élve befolyásukkal bírják rá a Száleh/húszi rezsimet, hogy hagyjon fel a Szaúd-Arábia elleni rakétatámadásokkal, mert ezzel csak tovább mérgesítik a konfliktust;

3.  határozottan elítéli az emberi jogok mindennemű megsértését, amelyeket a húszik követnek el a polgári lakossággal szemben, amelyek száma állítólag több mint 500 volt az elmúlt hónapban;

4.  megismétli álláspontját, mely szerint a jemeni konfliktusnak nincs katonai megoldása, és az egyetlen lehetséges megoldás a felek közötti tárgyalási folyamat útján érhető el; üdvözli és támogatja az ENSZ főtitkárának és az ENSZ jemeni különmegbízottjának szerepét és erőfeszítéseit; felhívja a konfliktusban részt vevő valamennyi felet, továbbá a regionális szereplőket, hogy az ENSZ vezetésével indítsanak be egy konstruktív folyamatot a konfliktus visszaszorítása, a polgári lakosság életének könnyítése és az erőszak felszámolásáról szóló tárgyalások érdekében; sürgeti a Szaúd-Arábia vezette koalíciót, hogy a tárgyalásokba vonja be a jemeni nép valamennyi jelentősebb képviselőjét annak érdekében, hogy a megoldás ne felülről érkezzen, hanem széles körű támogatás álljon mögötte, és sürgeti a Száleh/húszi kormányzatot, hogy újra működjön együtt az ENSZ-különmegbízottal;

5.  újfent emlékezteti a konfliktusban részt vevő feleket, hogy az időben történő és akadálytalan humanitárius hozzáférés biztosítása a nemzetközi humanitárius jog alapján kulcsfontosságú kötelezettségük; üdvözli a blokád részleges feloldását, amely lehetővé teszi az alapvető ellátmányoknak a kormány ellenőrzése alatt álló kikötőkbe érkezését, megjegyzi azonban, hogy ez az intézkedés nem megfelelő a humanitárius szükségletek kielégítéséhez; felhívja a Szaúd-Arábia vezette koalíciót, hogy szüntesse meg a blokádot; sajnálja, hogy a szükséget szenvedő emberekhez eljuttatandó humanitárius segítség és a humanitárius szereplők előtt a nem szűnő harcok, a biztonság hiánya, a bürokratikus nehézségek és a finanszírozás csekély volta miatt változatlanul ugyanazok az akadályok tornyosulnak; sürgeti különösen a Szaúd-Arábia vezette koalíciót, hogy számolják fel a humanitárius szereplők előtti akadályokat, beleértve az országba való bejutás, valamint a szükséges engedélyek megtagadását;

6.  hangsúlyozza, hogy Jemenben a lakóhelyelhagyás legfőbb oka az erőszak és a konfliktus, mivel az országban az elmenekülők többsége azokból a kormányzóságokból távozik, ahol leginkább dúl az erőszak; hangsúlyozza, hogy a hazatérők gyakran lehetetlen körülmények között találják magukat, visszatérésükkor szembesülve a nagyarányú pusztítással és a lehetőségek hiányával;

7.  újfent emlékeztet rá, hogy a konfliktusban részt vevő felek felelősséget viselnek a polgári lakosság és a polgári infrastruktúrák oltalmazásáért; cselekvésre hív fel az erőszak valamennyi formájának – beleértve a szexuális és nemi alapú erőszakot – megelőzése és a rájuk való válaszadás érdekében; felszólít a visszatartott bérek kifizetésére, hogy a jemeniek megkísérelhessék az alapvető dolgok beszerzését családjaik számára, és sürgeti a Szaúd-Arábia vezette koalíciót annak biztosítására, hogy ezt a kérdést prioritásként kezeljék;

8.  ragaszkodik ahhoz, hogy a konfliktusban érintett valamennyi fél biztosítsa, hogy a 18 éven aluliakat nem sorozzák be kötelezően fegyveres erőikbe, amint az a gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló, a gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött fakultatív jegyzőkönyvben szerepel, amelynek Jemen részes fele, és amit a közös nyilatkozatban is megerősítettek, amelyben Jemen kötelezettséget vállalt arra, hogy fenntartja a 18 év alatti személyek kötelező vagy önkéntes besorozására vonatkozó tilalmat; határozottan elutasít minden olyan nyilatkozatot, amely diákok toborzását javasolja;

9.  felhívja a konfliktusban részt vevő feleket, hogy vállaljanak kötelezettséget az el-Hudajda-i helyzet kompromisszumos rendezésére a kikötő leállásának megelőzése érdekében, mivel az súlyos következményekkel járna az élelmiszer- és gyógyszerutánpótlás szempontjából; sajnálattal állapítja meg, hogy nem fogadták el az ENSZ különmegbízottja által e tekintetben tett javaslatot, azonban ismételt erőfeszítésekre szólít fel ennek érdekében; felhívja a koalíciót, hogy újra nyissa meg a polgári repülőtereket – különösen Szanaa repülőterét – a kereskedelmi célú légi közlekedés előtt, beleértve a humanitárius gépeket, és gondoskodjon az ádeni légikikötő átlátható irányításáról;

10.  felszólít egy ENSZ-vezetés alatti sürgős, megerősített és koordinált humanitárius fellépésre; üdvözli a jemeni humanitárius válság kapcsán megrendezett magas szintű kötelezettségvállalási esemény lezajlását, és felhívja a feleket, hogy minél előbb teljesítsék vállalásaikat; aggasztja, hogy a jemeni humanitárius reagálási terv finanszírozásában még mindig súlyos hiányok vannak; felhív a nemzetközi közösség kötelezettségvállalásának megújítására, e tekintetben különösen az Öböl-menti Együttműködési Tanács és az EU és tagállamai részéről; üdvözli a 207,5 millió USD összegű további kötelezettségvállalást Dánia (12,8 millió USD), Hollandia (3 millió USD), az Egyesült Királyság (21,7 millió USD) és az Egyesült Államok (170 millió USD) részéről;

11.  felhívja a tagállamokat, hogy haladéktalanul vessenek véget a Szaúd-Arábia vezette koalíció részére történő fegyverszállításnak és katonai támogatásnak, amit a koalíció Jemen ellen használ fel, beleértve azokat a felszereléseket és logisztikai támogatást, amelyeket a blokád fenntartásához használnak; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Szaúd-Arábiával szembeni fegyverembargó életbe léptetésére vonatkozó többszöri kérések ellenére semmilyen intézkedés nem történt ennek elérése érdekében; ismételten sürgeti az alelnököt/főképviselőt, hogy kezdeményezze Szaúd-Arábiával szemben európai uniós fegyverembargó bevezetését, tekintettel azon súlyos vádakra, amelyek szerint Szaúd-Arábia Jemenben megsértette a nemzetközi humanitárius jogot, valamint arra, hogy emiatt fegyverek Szaúd-Arábia részére történő értékesítésének további engedélyezése sértené a 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontot;

12.  mély aggodalmát fejezi ki a Jemenben, a nemzetközi jogi kereten kívül bekövetkezett halálos áldozatokat követelő, terrorizmus elleni műveletek számának drámai növekedése miatt, és felhívja a tagállamokat, hogy – jogi kötelezettségeiknek megfelelően – ne hajtsanak végre és ne segítsék elő a halálos áldozatokat követelő jogellenes műveleteket, illetve más módon se vegyenek részt ilyenekben;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az Öböl-menti Együttműködési Tanács főtitkárának, az Arab Államok Ligája főtitkárának, valamint Jemen kormányának.