Návrh uznesenia - B8-0651/2017Návrh uznesenia
B8-0651/2017

  NÁVRH UZNESENIA o humanitárnej situácii v Jemene

  22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas v mene Skupiny Európa slobody a priamej demokracie

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0649/2017

  Postup : 2017/2849(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0651/2017

  B8-0651/2017

  Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej situácii v Jemene

  (2017/2849(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na vyhlásenie o Jemene, ktoré predniesol Bezpečnostnej rade OSN Stephen O’Brien, námestník generálneho tajomníka pre humanitárne záležitosti a koordinátor núdzovej pomoci OSN, v New Yorku 26. januára 2017,

  –  so zreteľom na stretnutie na vysokej úrovni konané 25. apríla 2017 v Ženeve, na ktorom sa zúčastnili darcovia v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene, a na úvodný príhovor generálneho tajomníka OSN na tomto stretnutí,

  –  so zreteľom na brífing osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Jemen na verejnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN konanom 30. mája 2017,

  –  so zreteľom na závery Rady o Jemene z 3. apríla 2017,

  –  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Jemene,

  –  so zreteľom na výročnú správu generálneho tajomníka OSN o deťoch a ozbrojených konfliktoch,

  –  so zreteľom na Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, ktorý Jemen podpísal,

  –  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže Jemen, ktorý bol už predtým najchudobnejšou arabskou krajinou, upadol v roku 2015 do všeobecného ozbrojeného konfliktu a teraz sa považuje za miesto najväčšej humanitárnej krízy vo svete, pokiaľ ide o absolútny počet ľudí, pričom v núdzi sa ocitli milióny Jemenčanov zasiahnutých trojnásobnou tragédiu vyvolanou ľuďmi, a to brutálnym ozbrojeným konfliktom, začínajúcim hladomorom a najväčšou epidémiou cholery v jedinom roku; keďže podľa revidovanej humanitárnej správy OSN z júla 2017 sa počet ľudí v núdzi zvýšil z 18,8 na 20,7 milióna, čo zodpovedá takmer trom štvrtinám celkovej populácie;

  B.  keďže koalícia vedená Saudskou Arábiou nedávno úplne uzavrela hranice Jemenu, aby zabránila údajným dodávkam zbraní do Jemenu, po tom, ako bola v Rijáde zostrelená raketa vystrelená húthíovcami; keďže OSN kontroluje prichádzajúci náklad a osobitná skupina údajne nenašla žiadne dôkazy na podporu tvrdení Saudskej Arábie o prevodoch; keďže uzavretie hraníc ešte viac zhoršuje už aj tak zúfalú humanitárnu situáciu; keďže zmierňujúce opatrenia oznámené koalíciou, napríklad opätovné otvorenie prístavu Aden, nie sú dostatočné na pokrytie humanitárnych potrieb;

  C.  keďže viac ako 3 milióny ľudí bolo vysídlených, z čoho 2 milióny zostávajú dlhodobo vysídlené, 11,3 milióna osôb potrebuje ochranu, 17 miliónov osôb potrebuje potravinovú pomoc, 14,5 milióna osôb potrebuje vodu, sanitárne a hygienické zariadenia, 14,8 milióna osôb potrebuje prístup k zdravotnej starostlivosti, 4,5 milióna osôb nevyhnutne potrebuje služby v oblasti výživy a 4,5 milióna osôb potrebuje prístup k prístreškom a nepotravinovému materiálu; keďže podľa OSN bolo od začiatku konfliktu zabitých najmenej 8 157  ľudí a 44 000 osôb bolo zranených; keďže napriek vážnosti krízy Jemen zostáva do veľkej miery nepovšimnutý;

  D.  keďže OSN doteraz potvrdila viac ako 325 útokov na školy, zdravotnícke zariadenia, trhy, cesty, mosty a dokonca vodné zdroje; keďže viac ako dve tretiny škôd na verejnej infraštruktúre sú výsledkom leteckých útokov vojenskej koalície pod vedením Saudskej Arábie; keďže vojenský zásah pod vedením Saudskej Arábie v Jemene sa bez rozdielu zameral na civilistov a prispel k vzniku katastrofálnej humanitárnej situácie, ktorá postihuje obyvateľstvo v celej krajine, má závažné dôsledky pre región a predstavuje hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť;

  E.  keďže OSN zaradila vojenskú koalíciu vedenú Saudskou Arábiou na čiernu listinu za zabitie a zranenie 683 jemenských detí a za najmenej 38 útokov na školy a nemocnice v roku 2016; keďže v správe OSN sa v súvislosti s porušovaním práv detí v roku 2016 spomína aj povstalecká skupina húthíov, vládne sily Jemenu, provládne milície a al-Káida na Arabskom polostrove;

  F.  keďže Saudská Arábia už dva roky uplatňuje voči Jemenu leteckú a námornú blokádu; keďže táto blokáda je priamou príčinou hospodárskeho kolapsu krajiny a hladomoru a výrazne zhoršuje humanitárnu krízu; keďže OSN odhaduje, že zatvorenie letiska Saná zabránilo približne 20 000 osobám v prístupe k zdravotnej starostlivosti v zahraničí; keďže úsilie o dopravenie humanitárnej pomoci je stále blokované patovou situáciou v prístave Al Hudaydah, kde sa zatiaľ nedosiahla žiadna dohoda;

  G.  keďže niektoré členské štáty EÚ naďalej predávajú zbrane Saudskej Arábii, čo je v rozpore so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu[1]; keďže v prvom polroku 2017 predaj zbraní a vojenského materiálu zo Spojeného kráľovstva do Saudskej Arábie prevýšil 1,4 miliardy USD;

  H.  keďže šírenie epidémie cholery v Jemene dosiahlo najväčšiu a najrýchlejšiu úroveň v modernej histórii s približne 800 000 pravdepodobnými prípadmi a 2 261 súvisiacimi úmrtiami od októbra 2016 do septembra 2017; keďže epidémia cholery sa definuje ako človekom spôsobená kríza, ktorú spustilo úplné zlyhanie systémov v oblasti hygieny a verejného zdravia;

  I.  keďže nútené vysídľovanie civilistov je naďalej kľúčovou črtou pretrvávajúceho konfliktu v Jemene, pretože takmer 3 milióny osôb je stále vysídlených z ich domovov, pričom takmer štvrtina z nich žije v zberných strediskách;

  J.  keďže deti znášajú neprimeranú záťaž a v súčasnosti tvoria viac ako polovicu vysídlených osôb v Jemene; keďže UNICEF varuje, že každých 10 minút v Jemene zomrie jedno dieťa na ochorenie, ktorému sa dalo predísť a OSN potvrdila najmenej 1 340 detských obetí za rok 2016; keďže podvýživa detí je v Jemene rekordne vysoká a približne 386 000 detí trpí vážnou akútnou podvýživou a 1,8 milióna detí trpí strednou akútnou podvýživou; keďže celkovo 11,3 milióna detí, t. j. viac ako 80 % všetkých detí v Jemene, potrebuje humanitárnu pomoc;

  K.  keďže zamestnanci verejného sektora, a najmä pracovníci v odvetviach zdravotníctva, vzdelávania a sanitácie, naďalej nedostávajú odmenu, čo sťažuje prebiehajúce snahy zamerané na humanitárnu pomoc a úsilie o rýchlu obnovu; keďže 12 200 z celkového počtu 15 800 škôl ostáva v severných regiónoch zatvorených z dôvodu nevyplatených miezd, čo postihuje 79 % detí, a keďže takmer 500 škôl bolo počas konfliktu zničených, zmenených na prístrešky alebo skonfiškovaných ozbrojenými skupinami;

  L.  keďže OSN v roku 2016 potvrdila najmenej 517 prípadov náborov a nasadzovania chlapcov vo veku iba 11 na všetkých stranách, ale keďže monitorovanie je problematické, toto číslo je v skutočnosti oveľa vyššie; keďže Hasan Zaid, minister pre mládež a šport v húthíovskej vláde nedávno navrhol, aby žiaci a učitelia mohli byť ozbrojení;

  M.  keďže mimovládne organizácie a agentúry pôsobiace priamo na mieste sú výrazne podfinancované, pričom Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí sa sťažuje na nedostatok finančných prostriedkov vo výške najmenej 1 miliardy USD na plán pre humanitárnu pomoc;

  N.  keďže OSN zorganizovala stretnutie na vysokej úrovni, na ktorom sa zúčastnili darcovia v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene a ktorého hostiteľmi boli spoločne vlády Švajčiarska a Švédska, kde darcovia prisľúbili finančné prostriedky vo výške 1,1 miliardy USD na pomoc ľuďom v núdzi v Jemene; keďže odhadovaná potrebná suma pre plán pre humanitárnu pomoc v Jemene je 2,3 miliardy USD, z ktorých 1 miliarda USD stále nie je zabezpečená; keďže MVO a agentúry pôsobiace na mieste sú naďalej výrazne podfinancované;

  O.  keďže rozdrobenosť krajiny a pretrvávajúci konflikt umožňujú al-Káide, ISIS/Dá’išu a iným teroristickým skupinám, aby zvyšovali svoju prítomnosť v teréne;

  P.  keďže od januára 2017 došlo k dramatickému zvýšeniu počtu smrtiacich operácií bezpilotných lietadiel v Jemene mimo prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu s najmenej 115 potvrdenými útokmi vrátane dvoch pozemných útokov, a keďže niekoľko ľudí vrátane žien, detí a starších ľudí bolo v dôsledku týchto smrtiacich protiteroristických operácií usmrtených, vážne zranených alebo traumatizovaných a objavili sa obavy, že takéto operácie predstavujú porušovanie zásad medzinárodného práva v oblasti ľudských práv;

  Q.  keďže od začiatku konfliktu Komisia poskytla humanitárnu pomoc v celkovej výške 171 miliónov EUR; keďže v roku 2017 EÚ poskytne 51,7 milióna EUR na životne dôležitú pomoc jemenskému obyvateľstvu;

  1.  opätovne vyjadruje nesmierne znepokojenie nad ničivými dôsledkami prebiehajúceho konfliktu pre Jemen a jeho obyvateľov; uvedomuje si, že táto kríza stala najväčšou humanitárnou krízou vo svete, ktorá postihla jeden štát, a že sa jej stále nedostáva náležitej pozornosti; vyjadruje poľutovanie nad ďalším zhoršovaním situácie v dôsledku uzavretia jemenských pozemných, námorných a vzdušných hraníc 6. novembra 2017 koalíciou vedenou Saudskou Arábiou; vyzýva všetkých medzinárodných aktérov, aby naďalej pristupovali k situácii v Jemene ako ku priorite medzinárodného programu a spolupracovali pri hľadaní riešení;

  2.  dôrazne odsudzuje letecké útoky koalície pod vedením Saudskej Arábie proti Jemenu, ktoré spôsobili smrť tisícok ľudí a viedli k zničeniu kľúčovej civilnej infraštruktúry, čo prispelo k zhoršeniu humanitárnej krízy; domnieva sa, že tieto nálety možno považovať za vojnové zločiny; zdôrazňuje, že na dosiahnutie trvalého riešenia konfliktu treba zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti za porušovanie práva; vyzýva iránske orgány, aby využili svoj vplyv na režim Saleha/húthíov na zastavenie raketových útokov na Saudskú Arábiu, ktoré vyhrocujú konflikt;

  3.  dôrazne odsudzuje všetky prípady porušovania ľudských práv civilistov, ktorého sa dopúšťajú húthíovia a ktoré v poslednom mesiaci údajne presiahlo 500 prípadov;

  4.  opakuje svoje stanovisko, že nemôže existovať vojenské riešenie konfliktu v Jemene a že jedine rokovaniami oboch strán sa dá dospieť k jeho vyriešeniu; víta úlohu generálneho tajomníka OSN a osobitného vyslanca OSN pre Jemen a podporuje ich úsilie; vyzýva všetky strany konfliktu a regionálnych aktérov, aby sa konštruktívne zapojili do procesu pod vedením OSN zameraného na zmiernenie konfliktu, poskytovanie úľavy civilnému obyvateľstvu a na dosiahnutie dohody o ukončení násilia; naliehavo vyzýva koalíciu pod vedením Saudskej Arábie, aby všetkých hlavných zástupcov jemenského ľudu zahrnula do rozhovorov s cieľom zabezpečiť, že riešenie nebude uložené zhora, ale získa širokú podporu, a naliehavo vyzýva administratívu Saleha/húthíov, aby obnovila dialóg s osobitným vyslancom OSN;

  5.  opätovne pripomína stranám konfliktu, že poskytnutie včasného a neobmedzeného prístupu k humanitárnej pomoci je kľúčovým záväzkom vyplývajúcim z medzinárodného humanitárneho práva; víta čiastočné zmiernenie blokády, ktoré umožní doručenie životne dôležitých zásob do prístavov v oblastiach kontrolovaných vládou, ale konštatuje, že toto opatrenie je nedostatočné na uspokojenie humanitárnych potrieb; vyzýva koalíciu pod saudským vedením, aby zrušila blokádu úplne; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oblasti humanitárnej pomoci sa humanitárni aktéri, ktorí chcú získať prístup k ľuďom v núdzi, stále stretávajú s veľkými výzvami vyplývajúcimi z aktívnych bojov, neistoty, byrokratických prekážok a nedostatku finančných prostriedkov; nalieha najmä na koalíciu pod vedením Saudskej Arábie, aby odstránila prekážky, ktorým čelia humanitárni aktéri, vrátane odmietnutia prepravy do krajiny a odmietania udeľovať potrebné povolenia;

  6.  zdôrazňuje, že násilie a konflikt sú hlavnou príčinou vysídľovania v Jemene, pretože väčšina vnútorne vysídlených osôb pochádza z oblastí, kde sa rozmáha násilie; zdôrazňuje, že navrátilci sa často ocitajú v neprijateľných podmienkach, keď si po návrate uvedomia rozsiahle škody a nedostatok príležitostí;

  7.  opätovne pripomína, že strany konfliktu nesú zodpovednosť za ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry; vyzýva na prijatie opatrení na zabránenie všetkým formám násilia vrátane sexuálneho a rodovo motivovaného násilia a na reagovanie na takéto činy; vyzýva na úhradu nevyplatených miezd tak, aby sa Jemenčania mohli pokúsiť zabezpečiť svojim rodinám základné potreby, a naliehavo vyzýva koalíciu pod vedením Saudskej Arábie, aby zaručila, že sa táto otázka stane prioritnou;

  8.  trvá na tom, aby všetky strany konfliktu zabezpečili, že osoby mladšie ako 18 rokov nebudú povinne odvádzané do ozbrojených síl, ako sa stanovuje v opčnom protokole k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, ktorého je Jemen zmluvnou stranou, a ako je to potvrdené aj v spoločnom vyhlásení, v ktorom Jemen vyhlasuje svoje odhodlanie zachovať zákaz povinného alebo dobrovoľného náboru osôb mladších ako 18 rokov; dôrazne odmieta akékoľvek vyhlásenia naznačujúce nábor žiakov a študentov;

  9.  vyzýva strany konfliktu, aby sa zaviazali dosiahnuť kompromis v súvislosti so situáciou v meste Hudajda s cieľom predísť uzavretiu prístavu, keďže by to malo závažné následky pre dodávky potravín a liekov; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že návrh osobitného vyslanca OSN nebol v tejto súvislosti prijatý, ale požaduje obnovenie úsilia o jeho prijatie; vyzýva koalíciu, aby znovu otvorila civilné letiská, najmä letisko Saná, pre lety OSN a obchodnú leteckú dopravu vrátane humanitárnych letov, a zabezpečila transparentné riadenie letiska v Adene;

  10.  požaduje uskutočnenie naliehavej, posilnenej a koordinovanej humanitárnej akcie pod vedením OSN; víta usporiadanie stretnutia na vysokej úrovni, na ktorom sa zúčastnili darcovia v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene, a vyzýva jednotlivé strany, aby si čo najskôr splnili svoje záväzky; vyjadruje znepokojenie nad tým, že plán pre humanitárnu pomoc v Jemene je stále výrazne podfinancovaný; žiada, aby medzinárodné spoločenstvo, a najmä Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive, EÚ a jej členské štáty obnovili svoj záväzok v tomto ohľade; víta dodatočné záväzky vo výške 207,5 miliónov USD, z Dánska (12,8 milióna USD) a Holandska (3 milióny USD), zo Spojeného kráľovstva (21,7 milióna USD) a Spojených štátov (170 miliónov USD);

  11.  vyzýva členské štáty, aby okamžite zastavili tok zbraní a vojenskej pomoci pre členov koalície pod vedením Saudskej Arábie, ktoré sa majú použiť v Jemene, vrátane akýchkoľvek zariadení alebo logistickej podpory na udržiavanie blokády; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek opakovaným výzvam na uvalenie embarga na dodávky zbraní do Saudskej Arábie sa nevykonali žiadne opatrenia na jeho dosiahnutie; opakuje svoju požiadavku voči PK/VP, aby začala iniciatívu zameranú na uvalenie zbrojného embarga EÚ proti Saudskej Arábii vzhľadom na závažné obvinenia z porušovania medzinárodného humanitárneho práva Saudskou Arábiou v Jemene a na skutočnosť, že pokračujúce udeľovanie licencií na predaj zbraní do Saudskej Arábie by teda bolo v rozpore so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP;

  12.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad dramatickým nárastom smrtiacich teroristických operácií v Jemene mimo medzinárodného právneho rámca a vyzýva členské štáty, aby v súlade so svojimi právnymi záväzkami nepáchali, neuľahčovali alebo sa inak nezúčastňovali na nezákonných operáciách so smrtiacimi následkami;

  13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde Jemenu.