Predlog resolucije - B8-0651/2017Predlog resolucije
B8-0651/2017

PREDLOG RESOLUCIJE o humanitarnih razmerah v Jemnu

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0649/2017

Postopek : 2017/2849(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0651/2017
Predložena besedila :
B8-0651/2017
Sprejeta besedila :

B8-0651/2017

Resolucija Evropskega parlamenta o humanitarnih razmerah v Jemnu

(2017/2849(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju izjave o Jemnu, ki jo je generalni podsekretar OZN za humanitarne zadeve in koordinator za nujno pomoč Stephen O’Brien podal varnostnemu svetu Združenih narodov 26. januarja 2017 v New Yorku,

–  ob upoštevanju donatorske prireditve na visoki ravni za humanitarno krizo v Jemnu, ki je potekala 25. aprila 2017 v Ženevi, in uvodnih besed generalnega sekretarja OZN na tej prireditvi,

–  ob upoštevanju poročila posebnega odposlanca generalnega sekretarja OZN za Jemen na odprti seji varnostnega sveta OZN 30. maja 2017,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 3. aprila 2017 o Jemnu,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN o Jemnu,

–  ob upoštevanju letnega poročila generalnega sekretarja OZN o otrocih in oboroženih spopadih,

–  ob upoštevanju neobveznega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih, katere podpisnica je tudi Jemen,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Jemen, ki je že bil najrevnejša arabska država, leta 2015 zdrsnil v vsesplošni oboroženi konflikt in sedaj velja za prizorišče največje humanitarne krize na svetu v smislu skupnega števila ljudi v stiski, saj je več milijonov Jemencev prizadela trojna nesreča, za katero so krivi ljudje, in sicer so doživeli surove oborožene spopade, grožnjo lakote in doslej največji izbruh kolere na svetu v enem samem letu; ker se je glede na spremenjeno humanitarno oceno OZN iz julija 2017 število ljudi, ki potrebujejo pomoč, dvignilo z 18,8 na 20,7 milijonov, kar je skoraj tri četrtine vsega prebivalstva;

B.  ker je koalicija pod vodstvom Saudove Arabije po tem, ko je bil blizu Riada sestreljen izstrelek Hutijev, nedavno popolnoma zaprla meje Jemna, da bi preprečila domnevno dobavo orožja v Jemen; ker OZN pregleduje tovor, ki prihaja v državo, nadzorni svet pa naj ne bi našel dokazov, ki bi podpirali trditve Saudove Arabije v zvezi s prenosi orožja; ker so se že prej obupne humanitarne razmere z zaprtjem meja še poslabšale; ker blažilni ukrepi, ki jih je napovedala koalicija, na primer ponovno odprtje pristanišča Aden, ne zadostujejo za zadostitev humanitarnim potrebam;

C.  ker je bilo več kot 3 milijone ljudi razseljenih, od tega 2 milijona dolgotrajno, 11,3 milijona ljudi potrebuje zaščito, 17 milijonov pomoč v hrani, 14,5 milijona vodo, sanitarno oskrbo in higieno, 14,8 milijona jih potrebuje dostop do zdravstvene nege, 4,5 milijona nujno preskrbo s hrano ter 4,5 milijona dostop do zatočišča in neprehrambenih izdelkov; ker je bilo po podatkih OZN od začetka spopadov ubitih najmanj 8157 ljudi, 44 000 pa je bilo ranjenih; ker Jemen kljub pereči krizi ostaja večinoma spregledan;

D.  ker je OZN doslej zabeležila več kot 325 napadov na šole, zdravstvene ustanove, trge, ceste, mostove in celo mesta za preskrbo z vodo; ker sta več kot dve tretjini škode na javni infrastrukturi posledica zračnih napadov vojaške koalicije pod vodstvom Saudove Arabije; ker je bilo vojaško posredovanje v Jemnu pod vodstvom Saudove Arabije neselektivno uperjeno proti civilnemu prebivalstvu ter je povzročilo katastrofalne humanitarne razmere, ki so prizadele prebivalstvo po vsej državi, ker je prineslo hude posledice za regijo in pomeni grožnjo za mednarodni mir in varnost;

E.  ker je OZN uvrstila vojaško koalicijo pod vodstvom Saudove Arabije na črni seznam, ker je ta povzročila smrt oziroma ranila 683 otrok v Jemnu in izvedla vsaj 38 napadov na šole in bolnišnice v letu 2016; ker poročilo OZN navaja tudi, da so na Arabskem polotoku v letu 2016 kršitve zoper otroke zakrivile tudi hutijska uporniška skupina, jemenske vladne sile, provladna milica in Al Kaida;

F.  ker Saudova Arabija tudi po dveh letih še vedno izvaja zračno in pomorsko blokado zoper Jemen; ker je prav ta blokada povzročila gospodarsko sesutje države in lakoto, prav tako pa resno zaostruje humanitarno krizo; ker je OZN ocenila, da zaradi zaprtja letališča v Sani približno 20 000 ljudi ni imelo dostopa do življenjsko pomembnih zdravstvenih storitev v tujini; ker prizadevanja za zagotovitev humanitarne pomoči še dodatno ovira nerešeni položaj pristanišča Al Hudajda, v zvezi s katerim še ni bil dosežen noben dogovor;

G.  ker nekatere države članice EU še naprej prodajajo orožje Saudovi Arabiji, s čimer kršijo Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme[1]; ker je vrednost prodaje orožja in vojaške opreme Združenega kraljestva Saudovi Arabiji v prvi polovici leta 2017 dosegla 1,4 milijarde USD;

H.  ker je epidemija kolere v Jemnu največji izbruh te bolezni v sodobni zgodovini, prav tako pa se ta še nikoli ni širila tako hitro; od oktobra 2016 do septembra 2017 je namreč bilo zabeleženih 800 000 domnevnih primerov in 2 261 s tem povezanih smrtnih žrtev; ker je bil izbruh kolere opredeljen kot kriza, ki jo je povzročil človek, saj sta ga omogočila popolna prekinitev sanitarnih storitev in sesutje javnega zdravstvenega sistema;

I.  ker je prisilna razselitev civilistov še vedno osrednje vprašanje konflikta v Jemnu, saj se skoraj 3 milijone ljudi še vedno ni vrnilo v svoje domove, pri čemer jih skoraj četrtina biva v zbirnih centrih;

J.  ker otroci nosijo nesorazmerno veliko breme, saj je med razseljenimi osebami v Jemnu več kot polovica otrok; ker UNICEF svari, da v Jemnu vsakih 10 minut umre otrok za boleznijo, ki bi jo bilo mogoče preprečiti, OZN pa je potrdila, da je bilo leta 2016 število smrtnih žrtev med otroci vsaj 1340; ker v Jemnu še nikoli doslej ni bilo tolikšne podhranjenosti otrok, saj naj bi 386 000 otrok trpelo hudo akutno podhranjenost, 1,8 milijona otrok pa naj bi se soočalo z zmerno akutno podhranjenostjo; ker v splošnem 11,3 milijona otrok oziroma približno 80 % vseh otrok v Jemnu potrebuje humanitarno pomoč;

K.  ker se plače zaposlenih v javnem sektorju in zlasti delavcev na področju zdravja, izobraževanja in sanitarnih storitev, še naprej ne izplačujejo, to pa ovira potekajoča prizadevanja za humanitarno pomoč in zgodnje reševanje; ker je 12 200 od skupaj 15 800 šol še vedno zaprtih zaradi neizplačanih plač v severnih guvernatih, kar prizadene 79 % otrok, in ker je bilo skoraj 500 šol med spopadi uničenih, so jih uporabili kot zatočišča ali pa so jih zasegle oborožene skupine;

L.  ker je OZN leta 2016 zabeležila vsaj 517 primerov novačenja fantov, starih celo samo 11 let, in njihove uporabe na bojiščih s strani vseh udeleženih, zaradi težavnosti spremljanja pa to število znatno podcenjuje resničnost; ker je minister administracije Hutijev za mlade in šport Hassan Zaid nedavno predlagal, da bi lahko bili učenci in učitelji oboroženi;

M.  ker je nevladnim organizacijam in agencijam na terenu na voljo odločno premalo sredstev, Urad Organizacije združenih narodov za usklajevanje humanitarnih dejavnosti pa obžaluje, da za načrt za humanitarni odziv primanjkuje vsaj 1 milijarda USD;

N.  ker je OZN v sodelovanju z gostiteljicama Švico in Švedsko organizirala donatorsko prireditev na visoki ravni za humanitarno krizo v Jemnu, na kateri so donatorji obljubili 1,1 milijarde USD za nujno pomoč prebivalcem Jemna; ker ocenjene potrebe po podatkih iz načrta za humanitarno pomoč Jemnu znašajo 2,3 milijarde USD, od tega vsaj 1 milijarda USD še ni zagotovljena; ker imajo nevladne organizacije in agencije na terenu daleč premalo sredstev;

O.  ker razdrobljenost države in konflikt, ki poteka, organizacijam Al Kaida, ISIS/Daiš in drugim terorističnim skupinam omogočata, da krepijo svojo prisotnost na tem območju;

P.  ker se je število smrtonosnih operacij z brezpilotnimi letali v Jemnu zunaj potekajočih oboroženih spopadov od januarja 2017 drastično povečalo in je bilo potrjenih vsaj 115 napadov, vključno z dvema na kopnem, ker so te protiteroristične operacije povzročile številne smrtne žrtve, med katerimi so tudi ženske, otroci in starejši, ljudje so bili v njih hudo ranjeni ali travmatizirani, izraženi pa so bili tudi pomisleki, da take operacije kršijo uveljavljena načela mednarodnega prava človekovih pravic;

Q.  ker je Komisija od začetka spopadov zagotovila humanitarno pomoč v skupnem znesku 171 milijonov EUR; ker je EU leta 2017 prebivalstvu v Jemnu namenila 51,7 milijona EUR življenjsko pomembne pomoči;

1.  ponovno izraža izjemno zaskrbljenost zaradi uničujočih posledic potekajočega konflikta za Jemen in njegovo prebivalstvo; priznava, da je kriza v svetovnem merilu prerasla v največjo humanitarno krizo, zaradi katere trpi en sam narod, a še vedno ni deležna pozornosti, ki bi si jo zaslužila; obžaluje, da so se razmere v Jemnu še poslabšale z zaprtjem kopenskih, morskih in zračnih meja, ki ga je uvedla koalicija pod vodstvom Saudove Arabije dne 6. novembra 2017; poziva vse mednarodne akterje, naj razmere v Jemnu še naprej uvrščajo na sam vrh obravnave mednarodnih vprašanj ter naj sodelujejo in poiščejo rešitve;

2.  odločno obsoja letalske napade na Jemen, ki jih izvaja vojaška koalicija pod vodstvom Saudove Arabije, v katerih je umrlo že več tisoč ljudi, prav tako pa je bila uničena pomembna civilna infrastruktura, kar je še poglobilo humanitarno krizo; meni, da bi utegnili ti letalski napadi pomeniti vojni zločin; poudarja, da je treba za trajno rešitev konflikta obvezno poiskati odgovorne za kršitve; poziva iranske oblasti, naj izkoristijo svoj vpliv na režim Hutijev in privržencev Saleha, da bi se končali napadi z izstrelki na Saudovo Arabijo, ki še zaostrujejo konflikt;

3.  odločno obsoja vse kršitve človekovih pravic civilistov, ki so jih zagrešili Hutiji in jih je bilo domnevno več kot 500 zgolj v zadnjem mesecu;

4.  ponovno poudarja, da vojaška rešitev konflikta v Jemnu ni mogoča in da je konflikt mogoče rešiti le s pogajanji med vpletenimi stranmi; pozdravlja vlogo generalnega sekretarja OZN in posebnega odposlanca OZN za Jemen ter podpira njuna prizadevanja; poziva vse vpletene v konflikt ter regionalne akterje, naj konstruktivno sodelujejo v procesu pod vodstvom OZN, da bi umirili spor, pomagali civilnemu prebivalstvu in s pogajanji dosegli rešitev, s katero bi končali nasilje; poziva koalicijo pod vodstvom Saudove Arabije, naj v pogovore vključi vse pomembne predstavnike jemenskih prebivalcev, s čimer bi zagotovili, da rešitev ne bo vsiljena od zgoraj, temveč bo deležna širše podpore, ter poziva administracijo Hutijev in privržencev Saleha, naj začne ponovno sodelovati s posebnim odposlancem OZN;

5.  ponovno spominja vpletene v konflikt, da morajo v skladu z osrednjo zavezo v mednarodnem humanitarnem pravu omogočiti pravočasen in neoviran dostop humanitarne pomoči; pozdravlja delno omilitev blokade, ki omogoča osnovno preskrbo prek pristanišč na območjih pod vladnim nadzorom, vendar ugotavlja, da ta ukrep ne zadošča humanitarnim potrebam; poziva koalicijo pod vodstvom Saudove Arabije, naj popolnoma odpravi blokado; izraža obžalovanje, da aktivni boji, negotovost, birokratske prepreke in pomanjkanje financiranja še vedno pomenijo velike ovire za humanitarno pomoč in humanitarne akterje, ki želijo doseči pomoči potrebne; zlasti poziva koalicijo pod vodstvom Saudove Arabije, naj odpravi ovire, s katerimi se soočajo humanitarni akterji, vključno s prepovedjo transporta v državo in zavračanjem izdaje potrebnih prepustnic;

6.  poudarja, da sta nasilje in konflikt najpomembnejša vzroka razselitve v Jemnu, saj večina notranje razseljenih ljudi prihaja iz guvernatov, v katerih pustoši nasilje; poudarja, da se povratniki pogosto znajdejo v brezizhodnem položaju, saj ob povratku naletijo na vsesplošno opustošenje in pomanjkanje priložnosti;

7.  ponovno opozarja, da so vpleteni v konflikt odgovorni zaščititi civiliste in civilno infrastrukturo; poziva k ukrepom, da bi preprečili vse oblike nasilja, tudi spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, in se odzvali nanje; poziva, naj se izplačajo neporavnane plače, da bodo lahko prebivalci Jemna poskusili nabaviti temeljne potrebščine za svoje družine, in poziva koalicijo pod vodstvom Saudove Arabije, naj poskrbi, da se bo to vprašanje obravnavalo kot prednostna naloga;

8.  vztraja, da morajo vse strani, udeležene v konfliktu, zagotoviti, da osebe, ki še niso dopolnile 18 let, ne bodo obvezno vpoklicane v oborožene sile, kot določa Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih, ki ga je podpisal tudi Jemen, in kot je poudarjeno v skupni izjavi, v kateri se je Jemen zavezal, da bo ohranil prepoved obveznega ali prostovoljnega novačenja oseb, mlajših od 18 let; odločno zavrača vse izjave, ki bi napeljevale k novačenju učencev in študentov;

9.  poziva vpletene v konflikt, naj si prizadevajo doseči kompromis v zvezi s pristaniščem Al Hudajda, da bi preprečili njegovo zaprtje, saj bi to imelo resne posledice za dobavo hrane in zdravil; obžaluje, da predlog, ki ga je predstavil posebni odposlanec OZN v zvezi s tem, ni bil sprejet, vendar poziva k ponovnim prizadevanjem za njegovo sprejetje; poziva koalicijo, naj ponovno odpre civilna letališča, zlasti letališče v Sani, za lete OZN in komercialni zračni promet, tudi za lete s humanitarno pomočjo, ter zagotovi pregledno upravljanje letališča Aden;

10.  poziva k nujnim, okrepljenim in usklajenim humanitarnim ukrepom pod vodstvom OZN; pozdravlja organizacijo donatorske prireditve na visoki ravni za humanitarno krizo v Jemnu in poziva udeležence, naj čim prej uresničijo svoje zaveze; izraža zaskrbljenost, saj je načrtu za humanitarni odziv v Jemnu namenjenih daleč premalo sredstev; poziva mednarodno skupnost, zlasti Svet za sodelovanje v Zalivu ter EU in njene države članice, naj v zvezi s tem obnovi dane zaveze; pozdravlja dodatne zaveze v višini 207,5 milijonov ameriških dolarjev, ki so jih sprejele Danska (12,8 milijona USD), Nizozemska (3 milijone USD), Združeno kraljestvo (21,7 milijona USD) in ZDA (170 milijonov USD);

11.  poziva države članice, naj nemudoma zaustavijo dobavo orožja in vojaške pomoči članicam koalicije pod vodstvom Saudove Arabije v Jemnu, vključno z vso opremo ali logistično podporo, ki se uporablja za vzdrževanje blokade; obžaluje dejstvo, da čeprav je večkrat pozval k uvedbi embarga na orožje za Saudovo Arabijo, ni bilo storjenega nič za njegovo uvedbo; ponovno poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj začne pobudo za uvedbo embarga EU na orožje proti Saudovi Arabiji, saj se tej državi očitajo resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava v Jemnu, nadaljnje izdajanje dovoljenj za prodajo orožja Saudovi Arabiji pa bi bilo v nasprotju s Skupnim stališčem Sveta 2008/944/SZVP;

12.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi dramatičnega povečanja smrtonosnih protiterorističnih operacij v Jemnu zunaj mednarodnega pravnega okvira ter poziva države članice, naj v skladu s svojimi pravnimi zavezami ne izvajajo, omogočajo ali drugače sodelujejo v nezakonitih smrtonosnih operacijah;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov, generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu, generalnemu sekretarju Lige arabskih držav in vladi Jemna.