Процедура : 2017/2849(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0652/2017

Внесени текстове :

B8-0652/2017

Разисквания :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0473

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 493kWORD 56k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0649/2017
22.11.2017
PE614.264v01-00
 
B8-0652/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Йемен (2017/2849(RSP))


Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Кнут Флекенщайн от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен (2017/2849(RSP))  
B8‑0652/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции, и по-специално тези от 15 юни 2017 г.(1) и 25 февруари 2016 г.(2) относно хуманитарното положение в Йемен и от 9 юли 2015 г. относно положението в Йемен(3),

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), Федерика Могерини, от 21 ноември 2017 г. относно положението в Йемен,

–  като взе предвид изявлението на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, Христос Стилианидис, относно хуманитарната ситуация в Йемен от 11 ноември 2017 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно положението в Йемен от 3 април 2017 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление на Световната продоволствена програма (СПП), Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Световната здравна организация (СЗО) от 16 ноември 2017 г., в което се призовава за незабавно вдигане на хуманитарната блокада в Йемен,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен и по-специално резолюции № 2216, № 2201 и № 2140,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че насилието и въздушните удари продължиха да ескалират в Йемен, по-специално от март 2015 г. насам; като има предвид, че хуманитарното положение в Йемен продължава да бъде катастрофално; като има предвид, че Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) обяви, че в Йемен е най-голямата в света извънредна ситуация по отношение на продоволствената сигурност; като има предвид, че според Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA) 17 милиона души в Йемен се нуждаят от хранителна помощ, като 7 милиона от тях са изправени пред извънредна ситуация по отношение на продоволствената сигурност; като има предвид, че 2,2 милиона деца страдат от тежка форма на остро недохранване, като едно дете умира от предотвратими причини на всеки десет минути; като има предвид, че в Йемен има 2 милиона вътрешно разселени лица и 1 милион завърнали се лица;

Б.  като има предвид, че според ООН съществуват над 925 000 предполагаеми случаи на холера в Йемен, като с тях се свързват над 2 200 смъртни случаи;

В.  като има предвид, че продължаващият конфликт има въздействие върху вноса на храни, от който Йемен зависи в голяма степен, но засяга също така транспорта, инфраструктурата и местното производство на храни, което е ниско; като има предвид, че населението в селските райони на Йемен беше силно уязвимо и преди конфликта; като има предвид, че само с помощ не може да се задоволят нуждите от храна на 28 милиона граждани на Йемен, и като има предвид, че трябва да бъдат намерени дългосрочни устойчиви решения за развитие и селско стопанство и начини за увеличаване на устойчивостта на населението;

Г.  като има предвид, че хуманитарното положение в Йемен беше допълнително затруднено от налагането, от страна на коалицията, ръководената от Саудитска Арабия, на блокада на сухопътните, морските и въздушните граници на 6 ноември 2017 г.; като има предвид, че морското пристанище на Аден и сухопътната граница на ал-Уадеа на границата между Саудитска Арабия и Йемен са отворени отново; като има предвид, че все още под блокада се намират пристанищата на Ходейда и Салеф, както и летището в Сана, превзети от бунтовниците хути през март 2015 г., през които в Йемен влиза приблизително 80% от вноса, включително търговски и хуманитарни стоки;

Д.  като има предвид, че продължаването на блокадата засяга главно цивилното население и като има предвид, че бойците хути са засегнати най-слабо; като има предвид, че основни стоки като храна и медицински доставки не могат да влизат в страната; като има предвид, че продължаването на блокадата би довело до изчерпване, през януари 2018 г., на запасите от храни, управлявани от Световната продоволствена програма за 7 милиона души, изложени на риск от глад, и до обрат при напредъка, постигнат в борбата с холерата, и би застрашило извършването на животоспасяващи хирургически дейности и предоставянето на основни здравни грижи;

Е.  като има предвид, че координаторът на ООН за спешната хуманитарна помощ, Марк Лоукок, изрази сериозна загриженост във връзка със задълбочаващата се хуманитарна криза в Йемен и призовава незабавно да бъде възстановен пълен и неограничен достъп;

Ж.  като има предвид, че Резолюция № 2216 на Съвета за сигурност на ООН предвижда изрично Комитетът по санкциите да счита, че някои лица възпрепятстват осигуряването на хуманитарна помощ в Йемен; като има предвид, че на 17 август 2017 г. Съветът за сигурност на ООН призна този конфликт като основна причина за глада;

З.  като има предвид, че въздушните удари на коалицията във и около Сана бяха засилени през последните седмици, причинявайки жертви сред цивилното население и унищожаването на инфраструктура; като има предвид, че това беше последвано от изстрелването, от страна на бунтовниците хути, на балистични ракети върху главното гражданско международно летище в Рияд на 4 ноември 2017 г.; като има предвид, че през тази година десетки ракети са били изстреляни в територията на Саудитска Арабия; като има предвид, че военните закони забраняват умишлените, безразборни и непропорционални нападения срещу цивилни граждани; като има предвид, че тези нападения се считат за военни престъпления и лицата, които ги извършват, могат да бъдат подложени на наказателно преследване за тях;

И.  като има предвид, че войната в Йемен е последица от по-широкия конфликт между Саудитска Арабия и Иран; като има предвид, че местните и регионалните конфликти са силно взаимосвързани и като има предвид, че положението в Йемен може да има повече регионални последици и крие сериозни рискове за стабилността на региона, по-специално на Африканския рог, Червено море и по-широкия регион на Близкия Изток; като има предвид, че „Ал-Кайда на Арабския полуостров“ (АКАП) успява да се възползва от влошаването на политическата ситуация и на положението по отношение на сигурността в Йемен, разширявайки своето присъствие и увеличавайки броя и мащаба на своите терористични нападения; като има предвид, че АКАП и т.нар. „Ислямска държава“/Даиш установиха присъствието си в Йемен и извършиха терористични нападения, убивайки стотици хора;

Й.  като има предвид, че е в сила международно оръжейно ембарго срещу силите на хутите/Салех; като има предвид, че в своята резолюция от 25 февруари 2016 г. Парламентът призова за инициатива, насочена към налагане на оръжейно ембарго на ЕС върху Саудитска Арабия, в съответствие с Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г. относно износа на оръжие;

К.  като има предвид, че финансирането от ЕС за Йемен за периода 2018—2020 г. възлиза на 150 млн. евро, като се поставя акцент върху устойчивостта в най-критичните области, продоволствената сигурност и храненето и предприемане на мерки по отношение на основни въпроси, свързани с управлението, възстановяването на държавните институции и за възобновяване на предоставянето на основни обществени услуги;

1.  изразява дълбока загриженост от обезпокоителното влошаване на хуманитарното положение в Йемен, което се характеризира с широко разпространена продоволствена несигурност и тежко недохранване, епидемия от холера, безразборни нападения срещу цивилното население и медицински и хуманитарни работници, разрушаването на гражданска и медицинска инфраструктура, продължаването на въздушните удари, нападенията с балистични ракети, наземните сражения и артилерийския обстрел въпреки многократните призиви да се възобнови прекратяването на враждебните действия;

2.  изразява загриженост от нарастващото напрежение между Саудитска Арабия и Иран; призовава за незабавно отваряне на всички пристанища на страната, както и на сухопътните и въздушните граници, включително тези, които се намират в териториите, контролирани от опозицията, с цел да се позволи неотложното изпълнение на животоспасяващи дейности; подчертава, че блокадата изостри значително и силно и без друго бедственото хуманитарно положение;

3.  счита, че мерките от страна на коалицията за възстановяване на дейността в пристанището на Аден и за отваряне на граничния контролно-пропускателен пункт ал-Уадеа са стъпка в правилната посока; настоятелно призовава коалицията да гарантира незабавното възобновяване на дейността на пристанищата Ходейда и Салеф и отварянето на сухопътните граници за хуманитарна помощ, както и на доставките на основни търговски стоки;

4.  припомня, че бунтовниците хути и силите, верни на бившия президент Али Абдула Салех, също са нарушили военното право, блокирайки хуманитарната помощ за цивилни лица, като с това са допринесли значително за увеличаването на страданията на цивилното население;

5.  призовава всички страни в конфликта да позволят незабавен и пълен достъп на хуманитарните работници до засегнатите от конфликта области, за да може да се достигне до нуждаещите се; призовава Съвета и Съвета за сигурност на ООН, при изпълнението на Резолюция 2216 на СС на ООН, да идентифицират лицата, които възпрепятстват предоставянето на хуманитарна помощ в Йемен, и да наложат целенасочени санкции срещу тях;

6.  осъжда най-категорично продължаващото насилие и всички нападения срещу цивилното население, както и атаките, насочени към цивилното население, от страна на всички страни в конфликта, включително техните регионални и международни поддръжници; осъжда произволните ракетни нападения срещу градове в Саудитска арабия, по-специално на основното гражданско международното летище в Рияд на 4 ноември 2017 г. от сили на хутите/Салех; също така осъжда безразборните и несъразмерни въздушни удари на коалицията, довели до жертви сред цивилното население и унищожаването на цивилна и медицинска инфраструктура;

7.  изразява дълбока загриженост, че продължаващите въздушни нападения и наземните сражения са създали нестабилност, от която се възползват терористични и екстремистки организации като ИДИЛ/Даиш и АКАП; настоятелно призовава правителството на Йемен да поеме своята отговорност в борбата срещу ИДИЛ/Даиш и АКАП; подчертава необходимостта всички страни по конфликта да предприемат решителни действия срещу подобни групировки, чиито дейности представляват сериозна заплаха за уреждането на конфликта по пътя на преговорите и за сигурността в региона и извън него;

8.  подчертава, че ответните действия и продължаването на въздушните удари ще доведат единствено до влошаване на хуманитарната криза и страданията на цивилното население и призовава за незабавно прекратяване на огъня; отново призовава всички страни и техните регионални и международни поддръжници да спазват международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, да гарантират защитата на цивилното население и да се въздържат от пряко насочване на удари срещу цивилна инфраструктура, по-конкретно медицинска инфраструктура и водоснабдителни системи; припомня, че целенасочените нападения срещу цивилно население и цивилна инфраструктура, в това число болници и медицински персонал, представляват тежко нарушение на международното хуманитарно право; настоятелно призовава международната общност да предприеме мерки за международно наказателно преследване на лицата, отговорни за нарушенията на международното право, извършени в Йемен; в това отношение подкрепя изцяло решението на Съвета на ООН по правата на човека да проведе задълбочено разследване на престъпленията, извършени по време на конфликта в Йемен; подчертава, че гарантирането на отговорност за нарушенията е абсолютно наложително за постигането на трайно уреждане на конфликта;

9.  отново заявява, че не може да има военно решение на конфликта в Йемен и че кризата може да бъде решена само чрез приобщаващ процес на преговори, ръководен от Йемен и включващ всички засегнати страни, с пълното и конструктивно участие на жените, който да доведе до приобщаващо политическо решение; отново заявява своята подкрепа за усилията на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за улесняване на възобновяването на преговорите и настоятелно призовава всички страни по конфликта да отговорят на тези усилия по конструктивен начин и без да поставят предварителни условия; подчертава, че прилагането на мерки за изграждане на доверие, като например освобождаването на политически затворници, незабавни стъпки към трайно прекратяване на огъня, механизъм за наблюдение от ООН на изтеглянето на силите, улесняване на хуманитарния и търговския достъп, инициативи за неформална дипломация с участието на страни от сферата на политиката, сигурността и гражданското общество, е от съществено значение за улесняване на връщането към правилен политически курс;

10.  призовава Съвета ефективно да насърчава спазването на международното хуманитарно право съгласно съответните насоки на ЕС; отново заявява по-конкретно, че е необходимо стриктно прилагане във всички държави–членки на ЕС, на направилата, определени в Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета, както и прекратяване на всички продажби на оръжие за всяка страна, участваща във въоръжени конфликти в Йемен; в тази връзка отново отправя призив за инициатива за налагане, от страна на ЕС, на оръжейно ембарго на Саудитска Арабия с оглед на сериозните твърдения за нарушения на международното хуманитарно право от Саудитска Арабия в Йемен и обстоятелството, че продължаването на издаване на разрешения за продажба на оръжия на Саудитска Арабия съответно би било в нарушение на общата позиция 2008/944/ОВППС на Съвета;

11.  призовава ЕСВД и Комисията, в сътрудничество с международните финансови институции, да окажат съдействие за възобновяване на дейността на Централната банка в Сана, за да може тя да изпълнява своята неутрална и независима роля в условията на безпристрастно управление, с цел да се гарантира стабилността на условията на живот на народа на Йемен;

12.  приветства факта, че ЕС и неговите държави членки са готови да увеличат хуманитарната помощ за населението в цялата страна, за да се отговори на нарастващите нужди, както и да мобилизират помощта си за развитие за финансиране на проекти в критичните сектори; приветства ангажиментите, поети по време на проявата на високо равнище на ООН за набиране на хуманитарна помощ за кризата в Йемен, и подчертава необходимостта от координирани хуманитарни действия под ръководството на ООН с цел облекчаване на страданието на народа на Йемен; отново отправя своя призив всички държави да изпълнят поетите по време на проявата за набиране на хуманитарна помощ ангажименти, за да допринесат за удовлетворяването на хуманитарните нужди;

13.  приветства неотдавнашното стартиране на проекти на ФАО и на Световната банка за предоставяне на незабавна помощ за бедните и хората в ситуация на продоволствена несигурност в Йемен и за повишаване на дългосрочната устойчивост на селското стопанство; подчертава, че следва да се направи повече във финансово и политическо отношение, за да се предостави незабавна хуманитарна помощ, но и да се подкрепят усилията за разрешаването на конфликта, устойчивото развитие и продоволствената сигурност като единствен начин за дългосрочен, устойчив мир в Йемен;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави и на правителството на Йемен.

(1)

Приети текстове: Приети текстове, P8_TA(2017)0273.

(2)

Приети текстове: Приети текстове, P8_TA(2016)0066.

(3)

Приети текстове: Приети текстове, P8_TA(2015)0270.

Правна информация - Политика за поверителност