Πρόταση ψηφίσματος - B8-0652/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0652/2017

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη

  22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein εξ ονόματος της Ομάδας S&D

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0649/2017

  Διαδικασία : 2017/2849(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0652/2017
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0652/2017
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8‑0652/2017

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη

  (2017/2849(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Υεμένη, ιδίως τα ψηφίσματα της 15ης Ιουνίου 2017[1] και της 25ης Φεβρουαρίου 2016[2] σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, και το ψήφισμα της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη[3],

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, της 21ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση του αρμόδιου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση των Κρίσεων Επιτρόπου της ΕΕ, Χρήστου Στυλιανίδη, της 11ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη,

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2017 σχετικά με την Υεμένη,

  –  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP), του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), της 16ης Νοεμβρίου 2017, που ζητεί την άμεση άρση του αποκλεισμού παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη,

  –  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη, και συγκεκριμένα τις αποφάσεις 2216, 2201 και 2140,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία και οι αεροπορικές επιθέσεις στην Υεμένη κλιμακώνονται διαρκώς, ιδίως από τον Μάρτιο του 2015 και μετά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη εξακολουθεί να είναι καταστροφική· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) χαρακτήρισε την κατάσταση στην Υεμένη ως τη σοβαρότερη κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο επισιτιστικής ασφάλειας στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο του Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA), 17 εκατομμύρια άνθρωποι στην Υεμένη χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια, ενώ 7 εκατομμύρια εξ αυτών βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από άποψη επισιτιστικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,2 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από σοβαρό και οξύ υποσιτισμό, ενώ ένα παιδί πεθαίνει κάθε δέκα λεπτά από αίτια που θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια εκτοπισμένοι στην Υεμένη και 1 εκατομμύριο επιστρέφοντες·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, υπάρχουν πάνω από 925 000 ύποπτα κρούσματα χολέρας στην Υεμένη, με περισσότερους από 2 200 θανάτους λόγω της ασθένειας αυτής·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις έχουν αντίκτυπο στις εισαγωγές τροφίμων από τις οποίες η Υεμένη έχει μεγάλη εξάρτηση, ενώ επηρεάζουν επίσης τις μεταφορές, τις υποδομές και την, ήδη χαμηλή, τοπική παραγωγή τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ήδη πριν από τη σύγκρουση, ο αγροτικός πληθυσμός της Υεμένης ήταν ιδιαίτερα ευάλωτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια από μόνη της δεν μπορεί να καλύψει τις επισιτιστικές ανάγκες 28 εκατομμυρίων Υεμένιων και ότι πρέπει να βρεθούν βιώσιμες, μακροπρόθεσμες λύσεις για την ανάπτυξη και τη γεωργία και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του πληθυσμού·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο με την επιβολή αποκλεισμού των χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων συνόρων της χώρας από τον συνασπισμό του οποίου ηγείται η Σαουδική Αραβία, στις 6 Νοεμβρίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι το λιμάνι του Άντεν και το χερσαίο σημείο διέλευσης al Wadea στα σύνορα Σαουδικής Αραβίας-Υεμένης έχουν ανοίξει και πάλι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, τα λιμάνια Hodeida και Saleef, καθώς και το αεροδρόμιο της Σάνα, που τα κατέλαβαν οι αντάρτες Χούθι τον Μάρτιο του 2015, απ’ όπου εισέρχεται στην Υεμένη το 80 % περίπου των εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και ανθρωπιστικών αγαθών, παραμένουν αποκλεισμένα·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός πλήττει κατά κύριο λόγο τους αμάχους και ότι οι μαχητές Χούθι επηρεάζονται ελάχιστα· λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και φάρμακα, δεν μπορούν να εισέλθουν στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση του αποκλεισμού θα μπορούσε να οδηγήσει, έως τον Ιανουάριο του 2018, σε εξάντληση των αποθεμάτων τροφίμων τα οποία διαχειρίζεται το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα για 7 εκατομμύρια άτομα που απειλούνται από τον λιμό, και στην αντιστροφή της προόδου που έχει σημειωθεί ως προς την αντιμετώπιση της χολέρας, ενώ θα έθετε σε κίνδυνο σωτήριες για τις ζωές των ανθρώπων χειρουργικές επεμβάσεις και τη βασική υγειονομική περίθαλψη·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντονιστής βοήθειας έκτακτης ανάγκης του ΟΗΕ, Mark Lowcock, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη και απηύθυνε έκκληση για την αποκατάσταση πλήρους και απεριόριστης πρόσβασης·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2216 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει ρητά ότι η επιτροπή κυρώσεων θα μπορεί να καταλογίσει σε μεμονωμένα άτομα «παρεμπόδιση της παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Αυγούστου 2017, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε ότι κύρια αιτία του λιμού είναι η σύγκρουση αυτή·

  H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αεροπορικές επιθέσεις του συνασπισμού μέσα και γύρω από την πόλη Σάνα εντάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας απώλειες αμάχων και την καταστροφή υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις επιθέσεις αυτές, ακολούθησε η εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τους αντάρτες Χούθι κατά του βασικού, μη στρατιωτικού διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, στις 4 Νοεμβρίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες άλλες ρουκέτες έχουν εκτοξευτεί κατά του εδάφους της Σαουδικής Αραβίας φέτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο του πολέμου απαγορεύει τις εσκεμμένες, τυφλές και δυσανάλογες επιθέσεις εναντίον αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές θεωρούνται εγκλήματα πολέμου και τα άτομα που τις διαπράττουν μπορούν να διωχθούν για τα εγκλήματα αυτά·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος στην Υεμένη αποτελεί συνέπεια της ευρύτερης σύγκρουσης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές συγκρούσεις συνδέονται μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό και ότι η κατάσταση στην Υεμένη θα μπορούσε να έχει περαιτέρω περιφερειακές προεκτάσεις ενώ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη σταθερότητα στην περιοχή, ιδιαίτερα στο Κέρας της Αφρικής, στην Ερυθρά Θάλασσα και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP) έχει καταφέρει να επωφεληθεί από την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφαλείας στην Υεμένη, επεκτείνοντας την παρουσία της και αυξάνοντας τον αριθμό και την έκταση των τρομοκρατικών της επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η AQAP και το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Daesh) έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στην Υεμένη και έχουν πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει διεθνές εμπάργκο όπλων κατά των δυνάμεων των ανταρτών Χούθι/Saleh· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016, το Κοινοβούλιο ζητεί την ανάληψη πρωτοβουλίας για την επιβολή εμπάργκο όπλων της ΕΕ κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την κοινή θέση του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις εξαγωγές όπλων·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ για την Υεμένη για την περίοδο 2018-2020 ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια EUR και εστιάζει στην ανθεκτικότητα στους πλέον κρίσιμους τομείς της επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας και στην αντιμετώπιση ορισμένων βασικών ζητημάτων διακυβέρνησης, στην αποκατάσταση των κρατικών θεσμών και στην παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών·

  1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη, η οποία χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη επισιτιστική ανασφάλεια και σοβαρό υποσιτισμό, επιδημία χολέρας, τυφλές επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού, του ιατρικού προσωπικού και των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων, καταστροφή μη στρατιωτικών και ιατρικών υποδομών, συνέχιση των αεροπορικών επιδρομών, χερσαίες συγκρούσεις και βομβαρδισμούς πυροβολικού, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για εκ νέου παύση των εχθροπραξιών·

  2.  εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν· ζητεί να ανοίξουν εκ νέου χωρίς καθυστέρηση όλα τα λιμάνια και τα χερσαία και εναέρια σύνορα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται σε περιοχές υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης, ώστε να καταστεί δυνατή η επείγουσα υλοποίηση δράσεων διάσωσης· τονίζει ότι ο αποκλεισμός έχει προκαλέσει εκτεταμένη και σοβαρή επιδείνωση της ήδη καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης·

  3.  θεωρεί ότι τα μέτρα του συνασπισμού για την επαναλειτουργία του λιμένα του Άντεν και για το άνοιγμα του συνοριακού σημείου διέλευσης al Wadea είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· παροτρύνει τον συνασπισμό να εξασφαλίσει την άμεση επαναλειτουργία των λιμένων Hodeida και Saleef και το άνοιγμα των χερσαίων συνόρων για την ανθρωπιστική βοήθεια και τον εφοδιασμό με βασικά εμπορικά προϊόντα·

  4.  υπενθυμίζει ότι οι αντάρτες Χούθι και οι δυνάμεις που παραμένουν πιστές στον πρώην Πρόεδρο Ali Abdallah Saleh παραβιάζουν επίσης το δίκαιο του πολέμου, δεδομένου ότι παρεμποδίζουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό, με αποτέλεσμα να επιτείνουν σημαντικά τα δεινά που υφίσταται ο άμαχος πληθυσμός·

  5.  καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιτρέψουν την άμεση και πλήρη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, προκειμένου να μπορέσει να φθάσει σε αυτούς που τη χρειάζονται· καλεί το Συμβούλιο και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, κατ’ εφαρμογήν του ψηφίσματος 2216 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να εντοπίζουν τα άτομα που παρεμποδίζουν την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη και να τους επιβάλλουν στοχευμένες κυρώσεις·

  6.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη βία στην Υεμένη και όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και τη στόχευση αμάχων από όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και διεθνών υποστηρικτών τους· καταδικάζει τις τυφλές πυραυλικές επιθέσεις με στόχο πόλεις της Σαουδικής Αραβίας, και συγκεκριμένα την επίθεση των δυνάμεων των ανταρτών Χούθι/Saleh κατά του βασικού, μη στρατιωτικού διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, στις 4 Νοεμβρίου 2017· καταδικάζει επίσης τις τυφλές και δυσανάλογες αεροπορικές επιδρομές του συνασπισμού που προκαλούν απώλειες αμάχων και την καταστροφή μη στρατιωτικών και ιατρικών υποδομών·

  7.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές και οι χερσαίες συγκρούσεις έχουν δημιουργήσει αστάθεια την οποία εκμεταλλεύονται τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως το ISIS/Daesh και η AQAP· προτρέπει την κυβέρνηση της Υεμένης να αναλάβει τις ευθύνες της σχετικά με την καταπολέμηση του ISIS/Daesh και της AQAP· τονίζει ότι όλα τα αντιμαχόμενα μέρη πρέπει να αναλάβουν αποφασιστική δράση κατά των εν λόγω ομάδων, οι δράσεις των οποίων συνιστούν σοβαρή απειλή για την επίτευξη συμφωνίας κατόπιν διαπραγματεύσεων και για την ασφάλεια στην περιοχή και πέραν αυτής·

  8.  υπογραμμίζει ότι τα αντίποινα και οι συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές απλώς θα επιτείνουν την ανθρωπιστική κρίση και τα δεινά του άμαχου πληθυσμού και ζητεί άμεση κατάπαυση του πυρός· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλες τις πλευρές και τους περιφερειακούς και διεθνείς υποστηρικτές τους να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξασφαλίσουν την προστασία του άμαχου πληθυσμού και να απέχουν από την άμεση στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών, ιδίως ιατρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων υδροδότησης· υπενθυμίζει ότι η σκόπιμη στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, περιλαμβανομένων των νοσοκομείων και του ιατρικού προσωπικού, συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· καλεί μετ’ επιτάσεως τη διεθνή κοινότητα να μεριμνήσει για τη διεθνή ποινική δίωξη των υπευθύνων για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην Υεμένη· υποστηρίζει πλήρως, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διενέργεια διεξοδικής έρευνας για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στην Υεμένη· τονίζει ότι η διασφάλιση της λογοδοσίας για τις βιαιοπραγίες είναι απαραίτητη για την επίτευξη μόνιμης διευθέτησης της σύγκρουσης·

  9.  επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση στην Υεμένη και ότι η κρίση μπορεί να διευθετηθεί μόνο με διαπραγματευτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και με πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών, ώστε να επιτευχθεί μία πολιτική λύση που θα καλύπτει όλες τις πλευρές· επαναλαμβάνει τη στήριξή του στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να διευκολύνει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και καλεί μετ’ επιτάσεως όλα τα μέρη της σύγκρουσης να ανταποκριθούν με εποικοδομητικό τρόπο σε αυτές τις προσπάθειες χωρίς να θέτουν προαπαιτούμενα· τονίζει ότι η εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως είναι η αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων, τα άμεσα μέτρα για διατηρήσιμη κατάπαυση του πυρός, ο μηχανισμός για την παρακολούθηση της απόσυρσης δυνάμεων, η διευκόλυνση της ανθρωπιστικής και εμπορικής πρόσβασης, πρωτοβουλίες παράλληλης διπλωματίας με τη συμμετοχή παραγόντων από τους τομείς της πολιτικής, της ασφάλειας και της κοινωνίας των πολιτών, έχουν ουσιώδη σημασία για τη διευκόλυνση της επιστροφής στην πολιτική διαδικασία·

  10.  καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει αποτελεσματικά τη συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως προβλέπεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· επαναλαμβάνει, ειδικότερα, ότι απαιτείται όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν αυστηρά τους κανόνες που καθορίζονται στην κοινή θέση του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ και να σταματήσουν όλες τις πωλήσεις όπλων προς οιοδήποτε εμπόλεμο μέρος στην Υεμένη· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την έκκλησή του για την ανάληψη πρωτοβουλίας προκειμένου να επιβληθεί εμπάργκο στα όπλα της ΕΕ έναντι της Σαουδικής Αραβίας, λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών καταγγελιών για παραβιάσεις, από τη Σαουδική Αραβία, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Υεμένη και του γεγονότος ότι, κατά συνέπεια, η συνέχιση της χορήγησης αδειών για πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία θα οδηγούσε σε παραβίαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου·

  11.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, σε συντονισμό με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να συνδράμουν στην επανενεργοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας στη Σάνα, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει τον ουδέτερο και ανεξάρτητο ρόλο της, υπό αμερόληπτη διοίκηση, για τη διασφάλιση σταθερότητας στις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών της Υεμένης·

  12.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προτίθενται να αυξήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια προς τον πληθυσμό σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες και να κινητοποιήσουν πόρους στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας για τη χρηματοδότηση έργων σε τομείς κρίσιμης σημασίας· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της υψηλού επιπέδου εκδήλωσης χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, και τονίζει ότι πρέπει να αναληφθεί συντονισμένη ανθρωπιστική δράση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την ανακούφιση του λαού της Υεμένης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν κατά την εκδήλωση χορηγών συνεισφέροντας στην κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών·

  13.  χαιρετίζει την πρόσφατη δρομολόγηση, από τον FAO και την Παγκόσμια Τράπεζα, έργων για την παροχή άμεσης βοήθειας σε άτομα που είναι αντιμέτωπα με τη φτώχεια και την επισιτιστική ανασφάλεια στην Υεμένη και για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας της γεωργίας· τονίζει ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν περαιτέρω ενέργειες, σε χρηματοδοτικό και πολιτικό επίπεδο, για την παροχή άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και για τη στήριξη των προσπαθειών για την επίλυση της σύγκρουση και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και επισιτιστικής ασφάλειας, ως μόνου μέσου εξασφάλισης μακροχρόνιας και μόνιμης ειρήνης·

  14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, και στην κυβέρνηση της Υεμένης.