Предложение за резолюция - B8-0653/2017Предложение за резолюция
B8-0653/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Йемен

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй, Палома Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Сабине Льозинг, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, София Сакорафа, Марина Албиол Гусман, Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Димитриос Пападимулис, Мария Лидия Сенра Родригес, Жуан Пимента Лопеш от името на групата GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0649/2017

Процедура : 2017/2849(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0653/2017
Внесени текстове :
B8-0653/2017
Приети текстове :

B8‑0653/2017

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен

(2017/2849(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид изявленията относно Йемен и хуманитарната ситуация на говорителя на генералния секретар на ООН, на специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Йемен, Исмаил Улд Шейх Ахмед, и на координатора на ООН за спешната хуманитарна помощ, Марк Лоукок,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Йемен от 16 ноември 2015 г. и от 3 април 2017 г. и заключенията на Съвета от 17 юли 2017 г. относно предприемането на действия във връзка с риска от глад;

–  като взе предвид изявлението относно Йемен на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, Христос Стилианидис, относно хуманитарната ситуация в Йемен от 11 ноември 2017 г.,

–  като взе предвид „Интегрирания план за реагиране: епидемията от холера в Йемен“ на Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA), осъвременен на 23 май 2017 г., както и нейния „Хуманитарен план за реагиране за Йемен“ за периода януари-декември 2017 г.,

–  като взе предвид съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, по-специално тези от 14 април 2015 г. (S/RES/2216), 24 февруари 2016 г. (S/RES/2266) и от 23 февруари 2017 г. (S/RES/2342),

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Йемен, по-специално резолюциите от 9 юли 2015 г.[1], 25 февруари 2016 г.[2] и 15 юни 2017 г.[3],

–  като взе предвид своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати[4],

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации и принципите на международното хуманитарно право,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че дългогодишните сблъсъци между хутите и правителството на Йемен е продължило повече от две години и половина, като е довело страната до хуманитарна криза, която в момента е най-тежка на световно равнище; като има предвид, че е налице широко разпространен глад и бързо разпространяваща се епидемия от холера в огромен мащаб с над 925 000 предполагаеми случаи на холера и над 2 200 свързани с тях смъртни случаи;

Б.  като има предвид, че водената от Саудитска Арабия коалиция, подкрепена от Съединените щати и включваща Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт, Йордания, Мароко и Судан, е основната причина за смъртни случаи на йеменско цивилно население от началото на въздушните атаки на 26 март 2015 г., целящи връщането на президента Абд Рабу Мансур Хади на власт; като има предвид, че коалицията извършва сериозни нарушения, включително удари над домове, пазари, болници и училища, които доведоха до много хиляди загинали сред цивилното население, преди всичко жени и деца;

В.  като има предвид, че под претекст за балистична ракета, за която се твърди, че е изстреляна от хутите и заловена от Саудитска Арабия по пътя й към Рияд, Саудитска Арабия наложи повторно почти пълна блокада, като затвори сухопътните, морските и въздушните граници на Йемен на 6 ноември 2017 г.; като има предвид, че неотдавнашното отваряне на пристанището на града Аден е очевидно недостатъчно; като има предвид, че блокадата на вноса на горива и нападенията срещу цивилна инфраструктура от страна на коалицията са в нарушение на международното хуманитарно право;

Г.  като има предвид, че Саудитска Арабия и президентът на САЩ са обвинили Иран, че той носи отговорност за изстрелването на балистичната ракета; като има предвид, че Иран е отхвърлил това обвинение и хутите са настояли върху това, че те са произвели ракетата сами в Йемен;

Д.  като има предвид, че над 50 000 цивилни граждани са били убити, ранени или осакатени по време на конфликта; като има предвид, че ООН призовава спешно органите и различните фракции да позволят непрекъснат достъп в обсадените градове, който да позволили на организацията да предоставя помощ на нуждаещите се, тъй като войната в Йемен е класифицирана като най-тежка категория хуманитарни кризи; като има предвид, че хиляди бежанци успяха да избягат в съседни държави;

Е.  като има предвид, че Йемен вече е в центъра на най-голямата в световен мащаб криза с продоволствената сигурност, с около 80 % от йеменското население – около 21 милиона души – спешно се нуждаят от някаква форма на хуманитарна помощ, която би облекчило тяхната остра нужда от храна, медикаменти и гориво;

Ж.  като има предвид, че недохранването и холерата са взаимосвързани; като има предвид, че в Йемен 17 милиона души са лишени от продоволствена сигурност, включително 7 милиона подложени на глад, 3,3 милиона с остро недохранване и 462 000 деца с тежка форма на остро недохранване;

З.  като има предвид, че бяха докладвани мащабни нарушения от страна на въоръжената групировка Ансар Алах, включително използването на противопехотни мини; като има предвид, че също така е имало случаи на извънсъдебни екзекуции от страна на силите на президента Хади и близки до тях партии и въоръжени групировки; като има предвид, че страните в конфликта в Йемен носят отговорност за безразборното обстрелване на цивилни лица и цивилни обекти, отказването на хуманитарен достъп, произволни задържания, насилствени изчезвания и изтезания;

И.  като има предвид, че страната е изправена пред хуманитарна катастрофа, включително опасност от глад, утежнена от епидемията от холера; като има предвид, че въздушните нападения, артилерийският обстрел и насилието продължават да принуждават йеменски семейства да напускат домовете си, което води до милиони вътрешно разселени лица (ВРЛ); като има предвид, че над 8 милиона души загубиха надежден и безопасен достъп до питейна вода, тъй като по-голямата част от водоснабдителната мрежа беше разрушена в резултат на сраженията; като има предвид, че в по-голямата си част Йемен не разполага с достатъчен достъп до здравна помощ;

Й.  като има предвид, че според организацията „Спасете децата“ 130 деца умират всеки ден в Йемен; като има предвид, че най-малко 1,8 милиона деца са били принудени да напуснат училище в допълнение към 1,6-те милиона деца, които не са ходили на училище преди началото на конфликта;

К.  като има предвид, че жените в Йемен традиционно са силно уязвими спрямо нарушения като бракове с деца и насилие, тъй като в страната не съществува законна минимална възраст за изразяване на валидно съгласие; като има предвид, че в сравнение с мъжете жените имат по-ограничен достъп до медицински грижи, собственост, образование и обучение; като има предвид, че тяхната ситуация е утежнена от конфликта и приблизително 2,6 милиона жени и момичета са изложени на риск от основано на пола насилие; като има предвид, че броят на детските бракове се е увеличил значително през последните две години; като има предвид, че около 30 % от разселените домакинства се оглавяват от жени; като има предвид, че лекарствата за многобройни хронични болести вече не са на разположение, и като има предвид, че Йемен е една от страните с най-висока майчина смъртност; като има предвид, че страдащите от недохранване бременни и кърмещи жени е по-вероятно да се заразят с холера и са изложени на по-висок риск от кръвоизливи, което значително увеличава риска от усложнения и смърт по време на раждане;

Л.  като има предвид, че в Йемен се намират около 280 000 бежанци, главно от Сомалия, тъй като е единствената държава в арабския полуостров, която е подписала Конвенцията за бежанците и протокола към нея; като има предвид, че тези бежанци се нуждаят също така от закрила в резултат на влошаването на конфликта; като има предвид, че се счита, че вече 30 600 сомалийци са се завърнали в Сомалия, а ВКБООН създаде пунктове за помощ за връщане;

М.  като има предвид, че конфликтът и вакуумът по отношение на сигурността, причинен от него, са довели до опасна експанция на екстремистки групировки в страната; като има предвид, че „Ал-Кайда на Арабския полуостров“ утвърди присъствието си, а Даиш продължава своята кампания на нападения и убийства;

Н.  като има предвид, че преговори под егидата на ООН са били замразени и намирането на политическо решение на конфликта изглежда далеч не е постигнато;

О.  като има предвид, че Йемен е сред най-бедните страни в света; като има предвид, че още преди началото на войната половината от йеменските граждани живееха под прага на бедността, две трети от младите хора бяха безработни и основните социални услуги бяха на ръба на срив;

П.  като има предвид, че в опит да се прикрият истинските геополитически причини за конфликта, той беше представен като конфликт между шиити и сунити; като има предвид, че Саудитска Арабия обвинява хутите, че получават подкрепа от Иран, и ги счита за заплаха за сигурността на Саудитска Арабия; като има предвид, че сложността на конфликта в Йемен има някои елементи на т.нар. „война чрез посредници; като има предвид, че това е ясно от силното присъствие на Ал-Кайда, сепаратистките движения и бунтовници от „Шия Заиди“ в северната част, както и битките между хутите и въоръжените групировки в южната част; като има предвид, че конфликтът засили разрастването на свързани с Даиш групировки в страната;

Р.  като има предвид, че ЕС и ООН наложиха оръжейно ембарго на Йемен, а ЕС наложи целенасочени санкции срещу лидерите на хутите; като има предвид, че в същото време 17 държави-членки на ЕС, включително Обединеното кралство, Испания, Франция, Италия и Германия, продължават да продават оръжие на Саудитска Арабия; като има предвид, че Обединеното кралство, Франция и Испания, в частност, значително увеличиха доставките си на оръжие за участниците в конфликта;

С.  като има предвид, че САЩ контролират военната въздушна база Ал-Анад в Йемен, близо до южния град Ал-Хута, където американците извършиха нападения с безпилотни летателни апарати срещу заподозрени членове на местния клон на Ал-Кайда; като има предвид, че нападенията на САЩ с безпилотни летателни апарати и извънсъдебните екзекуции, извършвани в Йемен от 2002 г. насам доведоха до дестабилизация на положението в страната; като има предвид, че според доклади относно Йемен, издадени от Службата на върховния комисар за правата на човека (СВКПЧ), нападенията с безпилотни летателни апарати са причинили смъртта повече на цивилни лица, отколкото на предполагаеми терористи/членове на Ал-Кайда;

Т.  като има предвид, че имаше значително увеличаване на смъртоносните операции с безпилотни летателни апарати в Йемен след встъпването в длъжност на администрацията на президента Тръмп, с огромно увеличение с 231 процента от 2016 г. насам и най-малко 115 потвърдени удара през тази година, включително две наземни нападения; като има предвид, че има доказателства, че държави-членки на ЕС, като Обединеното кралство, Италия и Германия, предоставят както пряка, така и косвена подкрепа за подобни смъртоносни операции, чрез предоставяне на разузнавателни данни и друга оперативна подкрепа;

У.  като има предвид, че географското разположение на Йемен – на устието на Червено море, водещо към Суецкия канал, и с изход към Аденския залив – е от стратегическо значение, що се отнася до важните морски пътища и енергийните ресурси;

1.  изразява дълбока загриженост относно ескалацията на конфликта в Йемен, който доведе до настоящата хуманитарна криза, като положението става още по-драматично с възстановяването на пълната блокада от Саудитска Арабия;

2.  осъжда използването на насилие срещу цивилни лица от която и да е страна в конфликта или от терористи и други въоръжени групировки, тъй като подобни актове доведоха страната до сериозна хуманитарна криза и вследствие хиляди цивилни лица бяха ранени и убити, а няколко милиона души бяха разселени; изразява най-искрените си съболезнования на семействата на жертвите;

3.  осъжда произволните военни удари, извършвани от ръководената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен, които продължават да бъдат водещата причина за смъртни случаи сред цивилното население; осъжда, освен това, наложената отново от Саудитска Арабия блокада на Йемен, и настоятелно призовава тя да бъде изцяло отменена; призовава Саудитска Арабия и нейната коалиция да гарантират, че всички пристанища и сухопътни маршрути остават отворени, за да се даде възможност за спешната хуманитарна помощ за населението на Йемен;

4.  изразява пълната си подкрепа за усилията на ООН и на специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Йемен; изразява увереност, че решението на въоръжения конфликт в Йемен може да бъде единствено политическо; поради това призовава всички страни в Йемен да се споразумеят незабавно за прекратяване на враждебните действия, което да се контролира от Организацията на обединените нации, като първа стъпка към възобновяването на мирните преговори, водещи до ръководени от Йемен приобщаващи политически преговори с цел възстановяване на мира в страната;

5.  припомня на всички страни, по-специално на Саудитска Арабия и нейната коалиция, за тяхната отговорност да осигуряват спазването на международното хуманитарно право и на правото в областта на правата на човека, което означава защита на цивилното население, въздържане от нападения над цивилна инфраструктура и осигуряване на безопасен и безпрепятствен достъп на хуманитарните организации до страната;

6.  изразява убеденост, че намесата на Саудитска Арабия има за цел да засили нейния контрол в региона и че това ще доведе единствено до по-големи страдания за народа на Йемен и до задълбочаване на разделенията между народите в Близкия изток; изразява загриженост във връзка с нарастващото напрежение в региона, изострено от едностранните мерки, взети от Саудитска Арабия спрямо други членове на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, като Катар;

7.  призовава всички страни в конфликта да предприемат всички необходими стъпки, за да предотвратяват и реагират на всички форми на насилие спрямо цивилното население, включително сексуалното насилие и основаното на пола насилие; решително осъжда нарушенията на правата на детето; изразява дълбока загриженост относно съобщенията за използването на деца войници от страна на силите на хутите, Ансар ал-Шария и правителствените сили, както и относно ограничения достъп на децата до основни здравни грижи и образование; призовава за това лицата, отговорни за нарушенията на правата на човека и злоупотребите с тях или за нарушаването на международното хуманитарно право да бъдат подведени под отговорност за действията си;

8.  остро критикува интензивната търговия с оръжие на държави – членки на ЕС, с различни държави в региона, каквито са случаите с Обединеното кралство, Испания, Франция и Германия; призовава за незабавно спиране на трансфера на оръжия и военна помощ за Саудитска Арабия и за коалиционните ѝ партньори; призовава отново Съвета към налагане от страна на ЕС на оръжейно ембарго на Саудитска Арабия с оглед на сериозните твърдения за нарушения на международното хуманитарно право от Саудитска Арабия в Йемен и обстоятелството, че продължаването на издаване на разрешения за продажба на оръжия на Саудитска Арабия съответно би било в нарушение на общата позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г.[5];

9.  изразява съжаление във връзка с факта, че не е било започнато независимо международно разследване на въздушния удар от коалицията върху оживена погребална церемония в Сана на 8 октомври 2016 г., който според доклада на експертната група на ООН относно Йемен от 27 януари 2017 г., е причинил смъртта на 132 души и раняване на 695;

10.  изразява загриженост във връзка с способността на „Ал-Кайда на Арабския полуостров“ и на Даиш да се възползват от влошаването на политическата ситуация и положението със сигурността в Йемен; припомня, че всеки терористичен акт представлява престъпление и е неоправдан, независимо от мотивацията и от това кога, къде и от кого е извършен;

11.  изразява убеждението си, че всяко дългосрочно решение следва да разрешава първопричините за бедността и нестабилността в държавата, както и да изпълнява легитимните искания и стремления на народа на Йемен; отново изразява своята подкрепа за всяко мирно политическо усилие за защита на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Йемен;

12.  изразява дълбоко съжаление във връзка с липсата на внимание през последните две години и половина от страна на международната общност и средствата за масово осведомяване по отношение на конфликта, който доведе до настоящата хуманитарна катастрофа в Йемен;

13.  отхвърля всяка чуждестранна военна намеса в страната, било то от Саудитска Арабия или Иран, от арабския свят или от Запада; изразява дълбока загриженост по повод ескалацията на напрежението в региона, която се усложнява от изявленията на президента Тръмп относно намесата на Иран; подчертава, че войната в Йемен не е просто конфликт между шиити и сунити; осъжда инструментализирането на религиозните различия, по-специално от Саудитска Арабия, за подклаждане на политически кризи и религиозни войни;

14.  осъжда мълчаливото одобрение и съучастничеството на ЕС с диктаторските режими в региона; изразява силно критично отношение към ролята, която различните западни интервенции играят през последните години за изострянето на конфликтите в региона; заявява, че не може да има военно решение на конфликтите в региона; отхвърля използването на понятието „отговорност за защита“, също използвано като претекст от различни страни в конфликта в Йемен, тъй като то представлява нарушение на международното право и не предлага подходяща правна основа за обосноваване на едностранната употреба на сила;

15.  призовава международната общност, и по-специално държавите членки като Обединеното кралство, Франция, Испания и Германия, да преустановят трансферите на оръжие за всички враждуващи страни в страната и, следователно, да предприемат необходимите мерки, за да предотвратят преките или косвени доставки, продажби или трансфери до или в полза на посочени лица и образувания, както и действащи от тяхно име или под тяхно ръководство лица в Йемен, в съответствие с оръжейното ембарго на ООН спрямо Йемен, както е определено в параграф 14 от Резолюция № 2216 (2015) на Съвета за сигурност на ООН;

16.  осъжда нарастващото използване на дронове за извънтериториални операции от страна на САЩ по време на управлението на Обама и допълнителното увеличение при администрацията на президента Тръмп; решително се противопоставя на използването на безпилотни летателни апарати за извънсъдебни и извънтериториални екзекуции; призовава за забрана на използването на безпилотни летателни апарати за тази цел в съответствие с горепосочената резолюция от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати, която в параграф 2, букви а) и б) призовава заместник-председателя/върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, държавите членки и Съвета „да се противопоставят на и да забранят практикуването на извънсъдебни целенасочени убийства“ и „да гарантират, че държавите членки, в съответствие с правните си задължения, не извършват незаконни целенасочени убийства, нито улесняват извършването на такива убийства от други държави“;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството на Йемен, както и на членовете на Съвета за сътрудничество в Персийския залив и на Общото събрание на ООН.