Päätöslauselmaesitys - B8-0653/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0653/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin tilanteesta

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0649/2017

Menettely : 2017/2849(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0653/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0653/2017
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0653/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta

(2017/2849(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin tiedottajan, YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettilään Ismail Ould Cheikh Ahmedin ja YK:n hätäapukoordinaattorin Mark Lowcockin julkilausumat Jemenistä ja sen humanitaarisesta tilanteesta,

–  ottaa huomioon neuvoston 16. marraskuuta 2015 ja 3. huhtikuuta 2017 antamat päätelmät Jemenistä sekä neuvoston 17. heinäkuuta 2017 antamat päätelmät uhkaavan nälänhädän torjumisesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 11. marraskuuta 2017 antaman julkilausuman Jemenin humanitaarisesta tilanteesta,

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2017 päivitetyn YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston (OCHA) koleraepidemian puhkeamista Jemenissä koskevan yhdennetyn toimintasuunnitelman sekä Jemenin humanitaarista apua koskevan suunnitelman tammi-joulukuulle 2017,

–  ottaa huomioon asiaa koskevat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat, erityisesti 14. huhtikuuta 2015 (S/RES/2216), 24. helmikuuta 2016 (S/RES/2266) ja 23. helmikuuta 2017 (S/RES/2342) annetut päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä, erityisesti 9. heinäkuuta 2015[1], 25. helmikuuta 2016[2] ja 15. kesäkuuta 2017[3]antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä[4],

–  ottaa huomioon YK:n peruskirjan ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden periaatteet,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että pitkään jatkunut huthien ja Jemenin hallituksen välinen selkkaus on kestänyt yli kaksi ja puoli vuotta ja ajanut maan humanitaariseen kriisiin, joka on tällä hetkellä maailman pahin; toteaa, että nälänhätä on levinnyt laajalle ja nopeasti etenevä koleraepidemia on mittasuhteiltaan valtava: yli 925 000 epäiltyä koleratartuntaa ja yli 2 200 koleraan liittyvää kuolemantapausta;

B.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian johtama Yhdysvaltojen tukema koalitio, johon kuuluvat Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordania, Marokko ja Sudan, on suurin syypää Jemenin siviiliväestön surmiin 26. maaliskuuta 2015 alkaneessa iskukampanjassa, jonka tarkoituksena on palauttaa presidentti Abdrabbuh Mansour Hadi valtaan; ottaa huomioon, että tämä koalitio on tehnyt vakavia rikkomuksia, mukaan lukien koteihin, toreille, sairaaloihin ja kouluihin tehdyt iskut, joissa on kuollut monia tuhansia siviilejä, joista useimmat naisia ja lapsia;

C.  ottaa huomioon, että sen varjolla, että huthit olisivat ampuneet ballistisen ohjuksen, jonka matkan Riadiin Saudi-Arabia olisi pysäyttänyt, Saudi-Arabia on määrännyt uudelleen lähes totaalisen saarron sulkien Jemenin maa-, meri- ja ilmarajat 6. marraskuuta 2017; toteaa, että Adenin kaupungin sataman äskettäinen uudelleen avaaminen on selvästi riittämätön; toteaa, että koalition toteuttama polttoainesaarto ja iskujen kohdistaminen siviili-infrastruktuureihin ovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisia;

D.  ottaa huomioon, että sekä Saudi-Arabian että Yhdysvaltojen presidentti ovat väittäneet Iranin olevan vastuussa ballistisen ohjuksen ampumisesta; toteaa, että Iran on kiistänyt kyseisen väitteen ja että huthit ovat väittäneet tuottaneensa ohjuksen itse Jemenissä;

E.  ottaa huomioon, että yli 50 000 siviiliä on saanut surmansa, loukkaantunut tai vammautunut konfliktin aikana; toteaa, että YK on vaatinut viranomaisia ja eri ryhmittymiä sallimaan jatkuvan pääsyn piiritettyihin kaupunkeihin, jotta se voisi toimittaa apua sitä tarvitseville ihmisille, sillä Jemenin sota on luokiteltu humanitaaristen kriisien kaikkein vakavimpaan kategoriaan; toteaa, että tuhannet ihmiset ovat onnistuneet pakenemaan naapurimaihin;

F.  ottaa huomioon, että Jemen kärsii nyt maailman laajimmasta elintarvikekriisistä ja että noin 80 prosenttia Jemenin väestöstä – noin 21 miljoonaa ihmistä – tarvitsee pikaisesti sellaista humanitaarista apua, joka toisi heille heidän kipeästi tarvitsemiaan elintarvikkeita, lääkkeitä ja polttoainetta;

G.  toteaa, että aliravitsemus ja kolera liittyvät toisiinsa; ottaa huomioon, että Jemenissä 17 miljoonan ihmisen ravinnonsaanti on epävarmaa, muun muassa seitsemän miljoonaa kärsii nälänhädästä, 3,3 miljoonaa on akuutisti aliravittu ja 462 000 lasta kärsii vakavasta akuutista aliravitsemuksesta;

H.  ottaa huomioon, että Ansar Allahin aseistettujen ryhmien tiedetään tehneen laajamittaisia rikkomuksia, mukaan lukien maamiinojen käyttö; ottaa huomioon, että myös presidentti Hadin ja tämän liittolaisten joukot sekä aseistetut ryhmät ovat syyllistyneet laittomiin teloituksiin; ottaa huomioon, että konfliktin jemeniläiset osapuolet ovat vastuussa siviilien ja siviilikohteiden summittaisesta tulittamisesta, humanitaarisen avunannon estämisestä, mielivaltaisista vangitsemisista, tahdonvastaisista katoamisista ja kidutuksesta;

I.  toteaa, että maata uhkaa humanitaarinen katastrofi, myös nälänhädän vaara, jota pahentaa koleraepidemian puhkeaminen; toteaa, että ilmaiskut, tulitus ja väkivalta pakottavat edelleen jemeniläisperheitä pakenemaan kodeistaan, minkä seurauksena maan sisäisesti siirtymään joutuneita ihmisiä on miljoonia; toteaa, että yli kahdeksan miljoonaa ihmistä on vailla luotettavaa ja turvallista juomavesihuoltoa, sillä sota on tuhonnut suurimman osan vesijohtoverkostosta; ottaa huomioon, että useimpien jemeniläisten saatavilla ei ole riittävää terveydenhuoltoa;

J.  ottaa huomioon, että Pelastakaa lapset -järjestön mukaan Jemenissä kuolee 130 lasta joka päivä; toteaa, että vähintään 1,8 miljoonaa lasta on joutunut jättämään koulunkäynnin ja että ennen konfliktin puhkeamista koulunkäynnin lopettaneita oli jo 1,6 miljoonaa;

K.  ottaa huomioon, että jemeniläiset naiset ovat perinteisesti olleet erittäin alttiita väärinkäytöksille, kuten lapsiavioliitoille ja väkivallalle, sillä maassa ei ole laillista seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa; ottaa huomioon, että naisilla on miehiä heikommat mahdollisuudet saada terveydenhoitoa, omistaa omaisuutta ja päästä koulutukseen; toteaa, että heidän tilanteensa on huonontunut konfliktin vuoksi ja arviolta 2,6 miljoonaa naista ja tyttöä on vaarassa joutua sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi; ottaa huomioon, että lapsiavioliittojen määrä on noussut huomattavasti kahden viime vuoden aikana; toteaa, että naisten harteilla on yli 30 prosenttia maan sisäisten pakolaisten kotitalouksista; toteaa, että lääkkeitä moniin kroonisiin sairauksiin ei enää ole saatavilla ja että Jemenin äitiyskuolleisuusluvut ovat maailman korkeimpia; ottaa huomioon, että aliravitut raskaana olevat ja imettävät naiset saavat todennäköisemmin koleratartunnan ja heillä on suurempi verenvuodon riski, mikä lisää merkittävästi komplikaatio- ja kuolleisuusriskiä synnytyksen aikana;

L.  ottaa huomioon, että Jemenissä, joka on ainoa pakolaissopimuksen ja sen pöytäkirjan allekirjoittanut Arabian niemimaan maa, on 280 000 pakolaista, joista suurin osa on peräisin Somaliasta; ottaa huomioon, että nämä pakolaiset ovat myös suojelun tarpeessa konfliktin kärjistymisen vuoksi; ottaa huomioon, että noin 30 600 somalia on tiettävästi jo palannut Somaliaan ja YK:n pakolaisjärjestö UNCHR on perustanut paluumuuttoa koskevia neuvontapalveluja;

M.  katsoo, että konflikti ja siitä aiheutuva turvallisuustyhjiö on johtanut ääriryhmien vaaralliseen lisääntymiseen maassa; toteaa, että Arabian niemimaan al-Qaida on lujittanut läsnäoloaan ja Da’esh on jatkanut isku- ja murhakampanjaansa;

N.  toteaa, että YK:n tukemat neuvottelut ovat jäissä ja konfliktin poliittinen ratkaisu vaikuttaa kaukaiselta;

O.  ottaa huomioon, että Jemen on yksi maailman köyhimmistä maista; toteaa, että jo ennen sotaa puolet jemeniläisistä eli köyhyysrajan alapuolella, kaksi kolmasosaa nuorista oli työttömänä ja perussosiaalipalvelut olivat romahduksen partaalla;

P.  ottaa huomioon, että konfliktin on esitetty olevan šiia- ja sunnimuslimien välinen konflikti huomion suuntaamiseksi pois sen todellisista geopoliittisista syistä; toteaa, että Saudi-Arabia syyttää hutheja tukeutumisesta Iraniin ja pitää heitä uhkana turvallisuudelleen; toteaa, että konflikti vaikuttaa vaikeaselkoisuutensa vuoksi sijaissodalta, sillä al-Qaidalla on selkeästi vahva edustus, ja separatistiliikkeet ja zaidilaiset šiiakapinalliset taistelevat toisiaan vastaan pohjoisessa ja huthit ja aseelliset ryhmät etelässä; toteaa, että konflikti on edesauttanut Da’eshiin yhteydessä olevien ryhmien laajentumista maassa;

Q.  ottaa huomioon, että EU ja YK ovat määränneet Jemenille aseidenvientikiellon ja että EU on määrännyt kohdennettuja pakotteita huthijohtajia vastaan; toteaa, että samaan aikaan 17 EU:n jäsenvaltiota, esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta, Espanja, Ranska, Italia ja Saksa, jatkavat aseiden myyntiä Saudi-Arabialle; toteaa, että erityisesti Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska ja Espanja ovat lisänneet merkittävästi asetoimituksiaan konfliktissa mukana oleville toimijoille;

R.  toteaa, että Yhdysvalloilla on Jemenissä lähellä eteläistä al-Houtan kaupunkia al-Annadin sotilastukikohta, josta käsin amerikkalaiset ovat tehneet miehittämättömien ilma-alusten iskuja paikallisen al-Qaidan jäseniksi epäiltyjä vastaan; toteaa, että Jemenissä vuodesta 2002 lähtien tehdyt Yhdysvaltojen miehittämättömien ilma-alusten iskut ja laittomat teloitukset ovat lisänneet maan epävakautta; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusasioiden päävaltuutetun toimiston julkaisemien raporttien mukaan miehittämättömien ilma-alusten iskuissa kuolee enemmän siviilejä kuin terroristeiksi epäiltyjä / al-Qaidan jäseniä;

S.  toteaa, että sen jälkeen, kun Trumpin hallinto tuli valtaan, miehittämättömien ilma-alusten tappamisoperaatiot ovat lisääntyneet Jemenissä rajusti eli jyrkät 231 prosenttia vuodesta 2016 lähtien, ja että ainakin 115 iskua, kaksi maahyökkäystä mukaan lukien, on vahvistettu; toteaa, että on näyttöä siitä, että EU:n jäsenvaltiot, kuten Yhdistynyt kuningaskunta, Italia ja Saksa antavat sekä suoraa että välillistä tukea tällaisille tappamisoperaatioille antamalla tiedustelutietoa ja muuta operatiivista tukea;

T.  toteaa, että Jemenin maantieteellinen sijainti Punaisen meren suulla, joka johtaa Suezin kanavaan ja Adeninlahteen, on strategisesti tärkeä, koska se on yhteydessä merkittäviin meriväyliin ja energiavaroihin;

1.  on syvästi huolissaan nykyisen humanitaarisen kriisin aiheuttaneen konfliktin kärjistymisestä Jemenissä ja tilanteen pahenemisesta entisestään Saudi-Arabian uudelleen asettaman täysimittaisen saarron vuoksi;

2.  tuomitsee siviiliväestöön kohdistuvan väkivallan, olipa tekijänä mikä tahansa konfliktin osapuoli, terroristit tai muu aseellinen ryhmittymä, sillä tällaiset teot ovat suistaneet maan vakavaan humanitaariseen kriisiin, jossa on haavoittunut tai kuollut tuhansia siviilejä ja jossa miljoonat ovat joutuneet pakenemaan kotiseuduiltaan; tuntee syvää myötätuntoa uhrien omaisia kohtaan ja esittää heille surunvalittelunsa;

3.  tuomitsee Saudi-Arabian johtaman koalition Jemenissä toteuttamat umpimähkäiset sotilaalliset iskut, jotka ovat edelleen siviilien yleisin kuolinsyy; tuomitsee myös Saudi-Arabian Jemenille asettaman uuden saarron ja vaatii lopettamaan sen kaikilta osin; kehottaa Saudi-Arabiaa ja sen liittolaisia varmistamaan, että kaikki satamat ja maareitit pysyvät avoimina humanitaarista hätäapua varten Jemenin väestölle;

4.  tukee edelleen YK:n ja YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettilään ponnisteluita kaikilta osin; on vakuuttunut, että Jemenin konflikti voidaan ratkaista vain poliittisesti; kehottaa näin ollen Jemenin konfliktin kaikkia osapuolia myöntymään kiireellisesti vihollisuuksien lopettamiseen Yhdistyneiden kansakuntien valvonnassa, sillä tämä olisi ensimmäinen askel kohti rauhanneuvottelujen aloittamista uudelleen tavoitteena käynnistää Jemenin johdolla osallistavat poliittiset neuvottelut rauhan palauttamiseksi maahan;

5.  muistuttaa, että kaikki osapuolet, erityisesti Saudi-Arabia ja sen liittolaiset, ovat velvollisia varmistamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten noudattamisen, mihin kuuluu myös siviilien suojelu ja se, että iskuja ei kohdisteta suoraan siviili-infrastruktuureihin ja että humanitaarisille järjestöille suodaan turvallinen ja esteetön pääsy maahan;

6.  on varma siitä, että Saudi-Arabian väliintulolla on tarkoitus vahvistaa sen valtaa alueella ja että tästä seuraa vain lisää kärsimystä jemeniläisille ja syvempi juopa Lähi-idän kansojen välille; on huolestunut jännityksen kiristymisestä alueella, mitä Saudi-Arabian yksipuolisesti muihin Persianlahden yhteistyöneuvoston jäseniin, kuten Qatariin, kohdistamat toimet ovat pahentaneet;

7.  kehottaa konfliktin osapuolia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin kaikenlaisen, myös seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan, siviiliväestöön kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja puuttumaan siihen; tuomitsee ankarasti lasten oikeuksien loukkaukset; on vakavasti huolissaan tiedoista, joiden mukaan huthit, Ansar Al-Sharian ja hallituksen joukot käyttävät lapsisotilaita, sekä siitä, ettei lapsilla ole juurikaan pääsyä perusterveydenhuoltoon eikä koulutukseen; vaatii, että ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomiseen syyllistyneet saatetaan vastuuseen teoistaan;

8.  arvostelee voimakkaasti EU:n jäsenvaltioiden, etenkin Yhdistyneen kuningaskunnan, Espanjan, Ranskan ja Saksan, alueen eri maiden kanssa käymää vilkasta asekauppaa; kehottaa lopettamaan välittömästi aseiden ja sotilaallisen avun toimittamisen Saudi-Arabialle ja sen liittolaisille; kehottaa jälleen neuvostoa määräämään EU:n asevientikiellon Saudi-Arabialle, ottaen huomioon vakavat väitteet Saudi-Arabian ja Jemenin syyllistymisestä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin ja sen, että jatkuva lupien myöntäminen aseiden myymiseen Saudi-Arabialle olisi näin ollen vastoin 8. joulukuuta 2008 vahvistettua neuvoston yhteistä kantaa 2008/944/YUTP[5];

9.  pitää valitettavana, ettei ole aloitettu yhtään riippumatonta kansainvälistä tutkintaa Sanaassa 8. lokakuuta 2016 runsasväkiseen hautajaistilaisuuteen tehdystä koalition ilmaiskusta, jossa kuoli Jemenin tilannetta käsittelevän asiantuntijapaneelin 27. tammikuuta 2017 antaman selvityksen mukaan 132 ihmistä ja loukkaantui 695;

10.  pitää huolestuttavana, että Arabian niemimaan al-Qaida ja Da’esh ovat kyenneet käyttämään hyväkseen Jemenin poliittisen ja turvallisuustilanteen heikkenemistä; muistuttaa, että kaikki terroriteot ovat rikollisia ja vailla oikeutusta riippumatta niihin johtaneista syistä ja riippumatta siitä, milloin, missä ja kenen toimesta ne tehdään;

11.  pitää erittäin tärkeänä, että maan köyhyyden ja epävakauden taustalla oleviin ongelmiin löydetään pitkän aikavälin ratkaisu, jolla voidaan vastata Jemenin kansan oikeutettuihin vaatimuksiin ja odotuksiin; toistaa tukevansa kaikkia rauhanomaisia poliittisia ponnisteluja, joilla pyritään turvaamaan Jemenin suvereniteetti, itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus;

12.  pitää hyvin valitettavana, että kuluneen kahden ja puolen vuoden aikana kansainvälinen yhteisö ja joukkotiedotusvälineet eivät ole kiinnittäneet riittävästi huomiota konfliktiin, joka on aiheuttanut nykyisen humanitaarisen katastrofin Jemenissä;

13.  ei hyväksy minkään vieraan vallan sotilaallista väliintuloa, oli kyse sitten Saudi-Arabiasta, Iranista, muista arabimaista tai länsimaista; on erittäin huolestunut jännitteiden kärjistymisestä alueella, mitä presidentti Trumpin lausunnot Iranin osallistumisesta ovat pahentaneet; korostaa, että Jemenin sota ei ole vain šiia- ja sunnimuslimien välinen konflikti; tuomitsee erityisesti Saudi-Arabian harjoittaman uskonnollisten erojen välineellistämisen poliittisten kriisien ja uskontokuntien välisten sotien lietsomiseksi;

14.  tuomitsee sen, että EU on hiljaisesti hyväksynyt diktatuurit kyseisellä alueella ja ollut siten osallinen niihin; suhtautuu erittäin kriittisesti alueella viime vuosina toteutettuihin länsimaiden operaatioihin, jotka ovat vain pahentaneet alueen konflikteja; toteaa, että alueen konflikteja ei voi ratkaista sotilaallisesti; torjuu ”suojeluvastuun” käsitteen käyttämisen, sillä sitä käyttävät verukkeena myös Jemenin konfliktien eri osapuolet, ja se on kansainvälisen oikeuden vastainen eikä ole riittävä oikeusperusta yksipuoliselle voimankäytölle;

15.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti jäsenvaltioita, kuten Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Ranskaa, Espanjaa ja Saksaa, lopettamaan aseiden toimittamisen kaikille sotaa käyville osapuolille maassa ja ryhtymään siksi tarvittaviin toimiin, joilla estetään niiden suora tai välillinen toimittaminen, myynti tai siirto nimetyille henkilöille tai yhteisöille tai Jemenissä näiden puolesta tai johdolla toimiville, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2216 (2015) 14 kohdassa tarkoitetun Jemeniä koskevan YK:n asevientikiellon mukaisesti;

16.  tuomitsee sen, että miehittämättömien ilma-alusten käyttö Yhdysvaltojen ekstraterritoriaalisissa operaatioissa yleistyi Obaman hallinnon aikana ja että niitä käytetään vieläkin yleisemmin Trumpin hallinnon aikana; vastustaa jyrkästi miehittämättömien ilma-alusten käyttöä laittomissa ja ekstraterritoriaalisissa surmissa; vaatii miehittämättömien ilma-alusten tähän tarkoitukseen käyttämisen kieltämistä noudattaen edellä mainittua, aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä 27. helmikuuta 2014 annettua päätöslauselmaa, jonka 2 kohdan a ja b alakohdassa kehotetaan varapuheenjohtajaa / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja neuvostoa ”vastustamaan laittomia täsmäsurmia ja kieltämään ne” sekä ”varmistamaan, että jäsenvaltiot noudattavat oikeudellisia velvoitteitaan eivätkä syyllisty laittomiin täsmäsurmiin tai osallistu tällaisiin muiden valtioiden toteuttamiin surmiin”;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Jemenin hallitukselle ja Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenille sekä YK:n yleiskokoukselle.