Postup : 2017/2849(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0654/2017

Předložené texty :

B8-0654/2017

Rozpravy :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0473

NÁVRH USNESENÍ
PDF 279kWORD 54k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0649/2017
22.11.2017
PE614.266v01-00
 
B8-0654/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Jemenu (2017/2849(RSP))


Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu (2017/2849(RSP))  
B8-0654/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na setkání na vysoké úrovni, které se konalo dne 25. dubna 2017 v Ženevě s cílem přijmout závazky týkající se humanitární krize v Jemenu, a na dodatečný příslib EU poskytnout částku ve výši 116 milionů EUR,

–  s ohledem na výzvu zvláštního zpravodaje OSN pro nepříznivý dopad jednostranných sankčních opatření Idrise Džazairiho ze dne 12. dubna 2017 k ukončení námořní blokády Jemenu,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu, zejména na usnesení ze dne 25. února 2016 o humanitární situaci v Jemenu(1) a ze dne 9. července 2015 o situaci v Jemenu(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 28. dubna 2016 o útocích na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva(3) a na své usnesení ze dne 27. února 2014 o používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi(4),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 3. dubna 2017 týkající se Jemenu, na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové (dále jen „místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky“) a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese ze dne 10. ledna 2016 o útoku na zdravotnické zařízení Lékařů bez hranic v Jemenu a na prohlášení komisaře Stylianidese ze dne 11. listopadu 2017 o humanitární situaci v Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 15. prosince 2015 vydal mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) o obnově rozhovorů o Jemenu zprostředkovaných OSN, a na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese ze dne 2. října 2015 o Jemenu,

–  s ohledem na obecné zásady EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se Jemenu, zejména na rezoluce 2216 (2015), 2201 (2015) a 2140 (2014),

–  s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN o Jemenu ze dnů 8. ledna 2016 a 10. ledna 2016,

–  s ohledem na doporučení prvního Fóra zastánců rozvoje (Development Champions Forum), jež se konalo od 29. dubna do 1. května 2017, na téma „Přehodnocení jemenské ekonomiky“,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že od března 2015, kdy koalice vedená Saúdskou Arábií, zahrnující Spojené arabské emiráty, Maroko, Jordánsko a další země a podporovaná Spojenými státy a Spojeným královstvím, zahájila bombardování Jemenu, se ozbrojený konflikt v této zemi neustále prohlubuje a dramaticky postihuje civilní obyvatelstvo, které již dlouhá léta trpí nedostatkem bezpečnosti a politickým napětím, vysokou mírou chudoby, drastickým ničením životního prostředí a hospodářským ochromením;

B.  vzhledem k tomu, že tento konflikt se stále více projevuje jako zakořeněný spor mezi hútíjskými rebely, kteří jsou spojenci bývalého prezidenta Alího Abdalláha Sáliha (mají pod kontrolou část země, kde podle odhadů žije 70 % obyvatelstva, včetně hlavního města San’á) a které údajně podporuje Írán, a mezi silami, jež jsou loajální k sesazenému, ovšem mezinárodním společenstvím uznávanému prezidentovi Abdaru Mansúrovi Hádímu, kterého podporuje koalice vedená Saúdskou Arábií;

C.  vzhledem k tomu, že napětí dále zesílilo poté, co se Hútíům dne 4. listopadu 2017 poprvé podařilo vystřelit střelu dlouhého doletu na letiště v Rijádu, kterou saúdskoarabská vzdušná obrana zachytila dříve, než mohla napáchat škody, a poté, co se tak saúdskoarabské hlavní město dostalo do dosahu možných útoků; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie obvinila Írán z toho, že umožňuje hútíjským orgánům použití raketových střel, a na oplátku uzavřela všechny přístupové cesty do Jemenu, a to pozemní, vzdušné i námořní;

D.  vzhledem k tomu, že téměř 90 % základních potravin v zemi se dováží; vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro nepříznivý dopad jednostranných sankčních opatření již v minulosti zdůraznil, že letecká a námořní blokáda Jemenu, kterou zavedly koaliční síly, je jednou z hlavních příčin pokračující humanitární katastrofy; vzhledem k tomu, že tato blokáda omezila a narušila vývoz a dovoz potravin, paliva a zdravotnických potřeb i humanitární pomoci; vzhledem k tomu, že nepřiměřená zdržení anebo odepření přístupu plavidel do jemenských přístavů představují podle mezinárodního práva nezákonná jednostranná sankční opatření;

E.  vzhledem k tomu, že v únoru 2017 Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) označila situaci v Jemenu za „nejhorší potravinovou krizi na světě“; vzhledem k tomu, že podle odhadů humanitárních organizací potřebuje téměř 70 % z 27 milionů obyvatel Jemenu humanitární pomoc (80 % všech dětí) a že více než 17 milionů lidí trpí nedostatkem potravin, z nichž sedmi milionům akutně hrozí hladomor; vzhledem k tomu, že v prohlášení Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) ze dne 2. listopadu 2017 ohledně Jemenu se uvádí, že „v historicky nejrychleji se šířící epidemii cholery vzrostl počet případů onemocnění na 895 000“;

F.  vzhledem k tomu, že humanitární organizace zdůraznily oznámení Saúdské Arábie, že opětovné otevření některých přístavů a míst vstupu do země v oblastech pod kontrolou mezinárodně uznávané vlády nevyřeší akutní nedostatek paliva a potravin, kterému čelí velká většina obyvatelstva, jež žije na území kontrolovaném rebely; vzhledem k tomu, že nedostatek paliva znemožňuje provoz nemocnic;

G.  vzhledem k tomu, že navzdory setkání na vysoké úrovni, které se konalo v dubnu 2017 v Ženevě s cílem přijmout závazky týkající se humanitární krize v Jemenu a během něhož různé země a organizace přislíbily pomoc ve výši 1,1 miliardy USD, do 21. listopadu 2017 poskytli dárci finanční prostředky, jejichž souhrn představuje pouze 56,9 % humanitární výzvy OSN vyhlášené na pomoc Jemenu na rok 2017, která má činit 2,3 miliardy USD;

H.  vzhledem k tomu, že podle OSN tvoří více než 90 % obětí krize civilisté a že od roku 2015 dosáhl počet těchto obětí již desítek tisíc; vzhledem k tomu, že aliance vedená Saúdskou Arábií byla obviněna z válečných zločinů poté, co v několika posledních letech nezákonně a bez rozlišování útočila na školy, tržiště, nemocnice, svatební obřady, na pohřeb, lidská obydlí a další civilní cíle; vzhledem k tomu, že aliance Hútíů a stoupenců bývalého prezidenta Sáliha bezhlavě ostřelovala civilní části města Ta’iz, že její dělostřelectvo taktéž bez rozlišování útočilo na přeshraniční oblasti Saúdské Arábie, přičemž byli zabiti a zraněni civilní obyvatelé, a že rekrutovala již patnáctileté chlapce, aby jako dětští vojáci bojovali na frontě;

I.  vzhledem k tomu, že navzdory důrazným mezinárodním výzvám k politickému řešení krize nedokázaly strany konfliktu dosáhnout smíru;

J.  vzhledem k tomu, že podle 18. výroční zprávy EU o vývozu zbraní poskytuje 16 členských států EU, mimo jiné Francie, Spojené království, Německo a Španělsko, zbraně a vojenskou podporu v hodnotě mnoha miliard EUR členům koalice vedené Saúdskou Arábií, kromě jiných Saúdské Arábii a Spojeným arabským emirátům; vzhledem k tomu, že prezident Trump přilil během své nedávné návštěvy oleje do ohně, když vyjádřil bezmeznou podporu saúdskoarabské politice v regionu a přislíbil vyvézt do této země zbraně v hodnotě 110 miliard USD; vzhledem k tomu, že od počátku jeho funkčního období došlo v Jemenu k dramatickému nárůstu amerických extrateritoriálních a mimosoudních operací smrtící povahy, zejména za použití dronů, o nichž se uvádí, že vedly k četným civilním obětem; vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že členské státy EU tyto smrtící operace přímo nebo nepřímo podporují prostřednictvím zpravodajství i jinými prostředky; vzhledem k tomu, že vývoz zbraní a vojenská podpora umožňují blokádu a probíhající letecké operace a patří k příčinám humanitární krize a neúspěšného hledání politického řešení konfliktu;

K.  vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 25. února 2016 o humanitární situaci v Jemenu vyzval Parlament místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku k zahájení iniciativy, jejímž cílem by bylo uvalit v souladu se společným postojem Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008 zbrojní embargo EU na Saúdskou Arábii; vzhledem k tomu, že v říjnu 2017 se čtyři vedoucí představitelé politických skupin Evropského parlamentu obrátili na místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku s naléhavou výzvou, aby reagovala na opakovanou výzvu Parlamentu k zavedení zbrojního embarga EU vůči Jemenu;

1.  je vážně znepokojen alarmujícím zhoršením humanitární situace v Jemenu; vyjadřuje hluboké politování nad ztrátami na životech v tomto konfliktu a nad mimořádně velkým utrpením osob, jimž se nedostává humanitární pomoci a životně důležitého zboží, osob, které uvízly uprostřed bojů, byly vysídleny nebo ztratily možnost obživy, a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; znovu potvrzuje, že je odhodlán Jemen a jeho lid nadále podporovat;

2.  vyzývá alianci vedenou Saúdskou Arábií, aby okamžitě a zcela ukončila námořní i vzdušnou blokádu Jemenu a zejména aby opět otevřela přístavy Hudajdá a Salíf a mezinárodní letiště v San´á, a umožnila tak dopravení dodávek humanitární pomoci, vody a paliva vyhladovělému obyvatelstvu; stejně tak vyzývá alianci Hútíů a příznivců prezidenta Sáliha, aby umožnily humanitární pracovníkům volný přístup;

3.  důrazně odsuzuje bezohledné útoky na civilisty včetně bombardování, ostřelování, používání kazetové munice a údajného používání protipěchotních min, jakož i útoky poškozující civilní infrastrukturu, mimo jiné školy, zdravotnická zařízení, obytné oblasti, tržnice, vodovodní systémy, přístavy a letiště; znovu naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, aby zajistily ochranu civilistů a dodržovaly mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právní předpisy v oblasti lidských práv;

4.  naléhavě vyzývá všechny strany, aby uzavřely dohodu o ukončení nepřátelství, na jejíž dodržování bude dohlížet OSN, jako první krok k obnovení mírových rozhovorů pod záštitou OSN, jelikož jen naléhavě potřebné příměří může ulevit neskonale trpícímu civilnímu obyvatelstvu;

5.  připomíná všem zúčastněným stranám, že pokračující chaos a nestabilita, jež vyvolal tento konflikt, posilují extremistické skupiny, jako jsou AQAP a ISIS/Dá'iš; potvrzuje odhodlání EU postavit se extremistickým skupinám a jejich ideologiím na odpor a zdůrazňuje, že je nutné, aby strany konfliktu v dotčeném regionu učinily totéž;

6.  opakovaně vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby předložila iniciativu zaměřenou na uvalení zbrojního embarga EU na koalici vedenou Saúdskou Arábií kvůli závažným porušením mezinárodního humanitárního práva a právních předpisů v oblasti lidských práv, jichž se koalice dopustila v Jemenu, a kvůli skutečnosti, že přetrvávající povolování prodeje zbraní do těchto zemí by tedy bylo v rozporu se společným postojem Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, s vnitrostátními právními předpisy členských států EU a se Smlouvou o obchodu se zbraněmi; žádá, aby místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka podala zprávu o tom, která opatření byla přijata s cílem splnit předchozí výzvu, kterou Parlament uvedl ve svém usnesení ze dne 25. února 2016;

7.  vyjadřuje hluboké politování nad oznámením prezidenta Trumpa o značném navýšení vývozu zbraní do Saúdské Arábie a zdůrazňuje, že vývozci zbraní, kteří přiživují konflikt v Jemenu, riskují, že budou spoluviníky válečných zločinů; odsuzuje dramatický nárůst smrtících protiteroristických operací, které Spojené státy podnikají v Jemenu; naléhavě vyzývá Radu, místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a členské státy, aby protestovaly proti mimosoudním popravám, stvrdily postoj EU na základě mezinárodního práva a zajistily, aby se členské státy nedopouštěly nezákonných smrtících operací, neumožňovaly je ani se na nich žádným jiným způsobem nepodílely; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, členské státy a třetí země, aby se zavázaly k tomu, že v souladu se svými mezinárodními právními závazky vyšetří důvěryhodná tvrzení o případném nezákonném zabíjení a že přijmou společný postoj k používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi mimo ozbrojené konflikty;

8.  plně podporuje úsilí členských států EU a třetích zemí o zavedení mezinárodních mechanismů pro shromažďování důkazů a o pohnání k odpovědnosti každého, kdo závažným způsobem porušil lidská práva a mezinárodní humanitární právní předpisy; zdůrazňuje, že má-li být dosaženo dlouhodobého řešení konfliktu, je nutné zajistit, aby příslušné osoby nesly za taková porušení odpovědnost; vítá v tomto ohledu zřízení skupiny předních mezinárodních a regionálních odborníků s pověřením sledovat stav lidských práv v Jemenu a zpravovat o něm a důkladně prošetřit všechny případy údajného porušování a zneužívání mezinárodních lidskoprávních předpisů a dalších příslušných oblastí mezinárodního práva, kterých se od března 2015 dopustily všechny strany konfliktu;

9.  žádá všechny strany konfliktu, aby pracovaly na odstranění veškerých logistických a finančních překážek, které brzdí dovoz a distribuci potravin a zdravotnických potřeb postiženému civilnímu obyvatelstvu;

10.  vyzývá všechny strany, především hútíjské orgány, aby umožnily neomezený přístup novinářů do všech částí Jemenu, vítá nedávné propuštění Jahjáa Abdalraqíba al-Džubajhího, Ábida Mahzírího a Kámila al-Chuzáního a naléhavě vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech zbývajících uvězněných novinářů;

11.  připomíná, že konflikt v Jemenu není možné vyřešit vojenskými prostředky a tuto krizi lze vyřešit jen vyjednávacím procesem, který zahrne všechny strany, budou do něj plně a smysluplně zapojeny ženy, mladí lidé a další marginalizované skupiny a povede k inkluzivnímu politickému řešení; znovu vyjadřuje svou podporu úsilí ESVČ o zprostředkování návratu k jednáním a naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, aby se do tohoto úsilí zapojily konstruktivním způsobem bez stanovování předběžných podmínek; naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby veřejně a důrazně odsoudily blokádu a její důsledky a vyzvaly všechny strany konfliktu k odpovědnosti za své jednání;

12.  vyzývá země a organizace, jež na dárcovské konferenci na vysoké úrovni pro humanitární krizi v Jemenu v Ženevě v dubnu 2017 přislíbily poskytnutí prostředků, aby tyto přísliby neodkladně splnily a své závazky zvýšily tak, aby pokryly veškeré potřeby, které uvedla OSN;

13.  vyzývá EU a její členské státy, aby kromě úsilí humanitárního a politického charakteru vyvíjely též snahy o budování míru a odolnosti, mimo jiné podporou subjektů občanské společnosti a místních hospodářských a správních struktur, a zajistily tak rychlé obnovení základních služeb a základní infrastruktury, podnítily místní hospodářství a podpořily mír a sociální soudržnost;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0066.

(2)

Úř. věst. C 265, 11.8.2017, s. 93.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0201.

(4)

Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 110.

Právní upozornění - Ochrana soukromí