Πρόταση ψηφίσματος - B8-0654/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0654/2017

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη

  22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato, Alyn Smith εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0649/2017

  Διαδικασία : 2017/2849(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0654/2017
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0654/2017
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8‑0654/2017

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη

  (2017/2849(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 25 Απριλίου 2017, και την επιπλέον δέσμευση της ΕΕ να χορηγήσει ποσό ύψους 116 εκατομμυρίων EUR,

  –  έχοντας υπόψη την έκκληση που απηύθυνε στις 12 Απριλίου 2017 ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο των μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων, Idriss Jazairy, για την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στην Υεμένη,

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Υεμένη, και ιδίως εκείνα της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη[1] και της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη[2],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου[3] και το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών[4],

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2017 σχετικά με την Υεμένη, την κοινή δήλωση της 10ης Ιανουαρίου 2016 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, και του Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη, σχετικά με την επίθεση σε κέντρο υγείας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) στην Υεμένη, και τη δήλωση της 11ης Νοεμβρίου 2017 του Επιτρόπου Στυλιανίδη σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) όσον αφορά την επανέναρξη των υπό την αιγίδα του ΟΗΕ συνομιλιών σχετικά με την Υεμένη, και την κοινή δήλωση, της 2ας Οκτωβρίου 2015, της ΑΠ/ΥΕ, Federica Mogherini, και του Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη, σχετικά με την Υεμένη,

  –  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,

  –  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη, και συγκεκριμένα τα ψηφίσματα 2216 (2015), 2201 (2015) και 2140 (2014),

  –  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της 8ης και της 10ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την Υεμένη, του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ,

  –  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του πρώτου «Development Champions Forum» που διεξήχθη από 29 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2017, σχετικά με την ανάγκη για ανασχεδιασμό της οικονομίας της Υεμένης,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τότε που ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μαρόκου, της Ιορδανίας και άλλων χωρών και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεκίνησε να βομβαρδίζει την Υεμένη, τον Μάρτιο του 2015, η χώρα βυθίζεται ολοένα και περισσότερο σε μια ένοπλη σύγκρουση, γεγονός το οποίο έχει δραματικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό, που ήδη υποφέρει εδώ και πολλά χρόνια εξαιτίας της ανασφάλειας και των πολιτικών εντάσεων, των υψηλών επιπέδων φτώχειας, των σοβαρότατων περιβαλλοντικών καταστροφών και της οικονομικής παράλυσης·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση εδραιώνεται όλο και περισσότερο μεταξύ, αφενός, των ανταρτών Χούθι που έχουν συμμαχήσει με τον πρώην πρόεδρο Ali Abdullah Saleh (ελέγχουν το τμήμα της χώρας όπου ζει το 70% του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σάνα) και οι οποίοι, σύμφωνα με καταγγελίες, υποστηρίζονται από το Ιράν και, αφετέρου, των δυνάμεων που παραμένουν πιστές στον ανατραπέντα αλλά αναγνωρισμένο από τη διεθνή κοινότητα πρόεδρο Abdrabbuh Mansour Hadi, με την υποστήριξη του υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας συνασπισμού·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω από τότε που οι Χούθι κατάφεραν για πρώτη φορά, στις 4 Νοεμβρίου 2017, να εκτοξεύσουν πύραυλο μακράς εμβέλειας με στόχο το αεροδρόμιο του Ριάντ, που αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας πριν προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία αλλά έθεσε την πρωτεύουσα της χώρας στο πεδίο ενδεχόμενων επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε το Ιράν ότι έδωσε στις αρχές των Χούθι τη δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων και, ως αντίποινα, έκλεισε όλες τις οδούς πρόσβασης στην Υεμένη από ξηρά, θάλασσα και αέρα·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές καλύπτουν σχεδόν το 90% των βασικών τροφίμων της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο των μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων έχει ήδη τονίσει στο παρελθόν ότι ο εναέριος και ναυτικός αποκλεισμός που επέβαλαν στην Υεμένη οι δυνάμεις του συνασπισμού έχει αποτελέσει μία από τις κύριες αιτίες της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής καταστροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω αποκλεισμός περιορίζει και παρεμποδίζει τις εισαγωγές και τις εξαγωγές τροφίμων, καυσίμων και ιατρικών προμηθειών, καθώς και την ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή/και η άρνηση της εισόδου σκαφών σε λιμάνια της Υεμένης ισοδυναμεί με παράνομο μονομερές εξαναγκαστικό μέτρο (UCM) βάσει του διεθνούς δικαίου·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο του 2017 ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) χαρακτήρισε την κατάσταση στην Υεμένη τη μεγαλύτερη έκτακτη ανάγκη επισιτιστικής ασφάλειας στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων, το 70% του πληθυσμού των 27 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στην Υεμένη χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας (το 80% του συνόλου των παιδιών), ενώ περισσότεροι από 17 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας και 7 εκατομμύρια εξ αυτών διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο λιμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με δήλωση του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ της 2ας Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την Υεμένη, ο αριθμός των κρουσμάτων στην ταχύτερα εξαπλούμενη επιδημία χολέρας που έχει καταγραφεί ποτέ ανέρχεται στις 895.000·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν τονίσει ότι το εκ νέου άνοιγμα συγκεκριμένων λιμανιών και σημείων εισόδου σε περιοχές υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, το οποίο ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία, δεν θα λύσει το πρόβλημα των σοβαρών ελλείψεων καυσίμων και τροφίμων που αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού που ζει σε εδάφη υπό την κατοχή των ανταρτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη καυσίμων εμποδίζει τη λειτουργία των νοσοκομείων·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη τον Απρίλιο του 2017 και κατά τη διάρκεια της οποίας διάφορες χώρες και οργανισμοί προέβησαν σε δεσμεύσεις που αντιστοιχούν σε 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (USD), από τις 21 Νοεμβρίου 2017 οι δωρητές έχουν εκχωρήσει κεφάλαια που αντιστοιχούν μόλις στο 56,9% των 2,3 δισεκατομμυρίων USD για τα οποία απηύθυνε έκκληση ο ΟΗΕ να συγκεντρωθούν για την Υεμένη για το 2017·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από το 90 % των θυμάτων της κρίσης ήταν άμαχοι, ο αριθμός των οποίων έχει ανέλθει, από το 2015, σε δεκάδες χιλιάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου μετά τις παράνομες και αδιάκριτες επιθέσεις σε σχολεία, αγορές, νοσοκομεία, γάμους, σε μια κηδεία και σε σπίτια και μη στρατιωτικούς στόχους τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμαχία Χούθι-Saleh έχει βομβαρδίσει αδιακρίτως περιοχές αμάχων στην πόλη Ταΐζ και έχει επίσης προβεί αδιακρίτως σε βομβαρδισμούς πυροβολικού στην άλλη πλευρά των συνόρων με τη Σαουδική Αραβία, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αμάχους, ενώ έχει στρατολογήσει αγόρια ηλικίας μόλις 15 ετών για να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή ως παιδιά-στρατιώτες·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις διεθνείς πιέσεις για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στην κρίση, τα αντιμαχόμενα μέρη δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την 18η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων, 16 κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ισπανία, με εξαγωγές αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, παρέχουν όπλα και στρατιωτική στήριξη στα μέλη του υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας συνασπισμού, μεταξύ άλλων στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Trump, στην πρόσφατη επίσκεψή του, πυροδότησε περαιτέρω το ήδη εκρηκτικό κλίμα δηλώνοντας ότι στηρίζει ανεπιφύλακτα την πολιτική της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή, ενώ υποσχέθηκε εξαγωγές όπλων αξίας 110 δισεκατομμυρίων USD προς τη Σαουδική Αραβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξη της θητείας του έχει σημειωθεί δραματική αύξηση των θανατηφόρων εξωεδαφικών και εκτός δικαιοδοσίας επιχειρήσεων των ΗΠΑ στην Υεμένη, ιδίως με τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, που έχουν, σύμφωνα με αναφορές, οδηγήσει σε πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ενδείξεις, κράτη μέλη της ΕΕ παρέχουν άμεση ή έμμεση στήριξη στις θανατηφόρες αυτές επιχειρήσεις, μέσω της συλλογής πληροφοριών, καθώς και με άλλα μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές όπλων και η στρατιωτική στήριξη δίνουν τη δυνατότητα αποκλεισμού και συνεχιζόμενων αεροπορικών επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην ανθρωπιστική κρίση και στην αδυναμία εξεύρεσης πολιτικής λύσης στη σύγκρουση·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, το Κοινοβούλιο κάλεσε την ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει πρωτοβουλία για την επιβολή εμπάργκο όπλων της ΕΕ κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την κοινή θέση του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ της 8ης Δεκεμβρίου 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2017, τέσσερις επικεφαλής πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέστειλαν επιστολή προς την ΑΠ/ΥΕ για να την προτρέψουν να αναλάβει δράση σχετικά με τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για εμπάργκο όπλων της ΕΕ όσον αφορά την Υεμένη·

  1.  εκφράζει μεγάλη ανησυχία για την ανησυχητική επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη· εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών εξαιτίας των συγκρούσεων και για την εξαιρετικά δεινή θέση όσων στερούνται την ανθρωπιστική βοήθεια και τα είδη πρώτης ανάγκης καθώς έχουν παγιδευτεί στα πεδία συγκρούσεων, έχουν εκτοπιστεί ή έχουν χάσει τα μέσα επιβίωσής τους, και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εξακολουθήσει να στηρίζει την Υεμένη και τον λαό της·

  2.  καλεί τον υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας συνασπισμό να δώσει αμέσως και πλήρως τέλος στον ναυτικό και αεροπορικό αποκλεισμό κατά της Υεμένης και, συγκεκριμένα, να ανοίξει ξανά τα λιμάνια Hodeida και Saleef, καθώς και το αεροδρόμιο της Σάνα, προκειμένου να φτάσουν η ανθρωπιστική βοήθεια, το νερό και τα καύσιμα στον πληθυσμό που λιμοκτονεί· καλεί, επίσης, τη συμμαχία Χούθι-Saleh να εξασφαλίσει απρόσκοπτη πρόσβαση για τους εργαζομένους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας·

  3.  καταδικάζει έντονα τις αδιάκριτες επιθέσεις κατά αμάχων, μεταξύ άλλων τους βομβαρδισμούς, τη χρήση πυρομαχικών διασποράς και την καταγγελλόμενη χρήση ναρκών κατά προσωπικού, και τις επιθέσεις που προκαλούν την καταστροφή μη στρατιωτικών υποδομών, μεταξύ των οποίων σχολεία, ιατρικές εγκαταστάσεις, κατοικημένες περιοχές, αγορές, συστήματα ύδρευσης, λιμάνια και αεροδρόμια· επαναλαμβάνει την επείγουσα έκκλησή του προς όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων και την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  4.  καλεί επειγόντως όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να συμφωνήσουν για παύση των εχθροπραξιών υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ, ως ένα πρώτο βήμα για την επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, καθώς θεωρεί ότι μόνον η κατάπαυση του πυρός, που απαιτείται επειγόντως, μπορεί να μεταβάλει τη δραματική κατάσταση του άμαχου πληθυσμού·

  5.  υπενθυμίζει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι το συνεχιζόμενο χάος και η αστάθεια που δημιουργείται από τη σύγκρουση ενισχύουν εξτρεμιστικές ομάδες, όπως η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ) και το ISIS/Daesh· επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ να αντιταχθεί στις εξτρεμιστικές ομάδες και τις ιδεολογίες τους και τονίζει ότι είναι αναγκαίο να πράξουν το ίδιο και τα εμπλεκόμενα μέρη στην περιοχή·

  6.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει πρωτοβουλία για την επιβολή εμπάργκο όπλων κατά των μελών του υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας συνασπισμού, δεδομένων των σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που έχει διαπράξει ο συνασπισμός στην Υεμένη και του γεγονότος ότι η συνέχιση της χορήγησης αδειών για μεταφορές όπλων στις χώρες αυτές θα συνιστούσε, κατά συνέπεια, παραβίαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, της εθνικής νομοθεσίας κρατών μελών της ΕΕ και της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να αναφέρει τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως απάντηση στην προηγούμενη έκκληση του Κοινοβουλίου, μέσω του από 25ης Φεβρουαρίου 2016 ψηφίσματός του·

  7.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την εξαγγελία του Προέδρου Trump για μεγάλη αύξηση των εξαγωγών όπλων προς τη Σαουδική Αραβία και υπογραμμίζει ότι οι εξαγωγείς όπλων που πυροδοτούν τη σύγκρουση στην Υεμένη διατρέχουν τον κίνδυνο να θεωρηθούν συνένοχοι σε εγκλήματα πολέμου· εκφράζει τη λύπη του για τη δραματική αύξηση των θανατηφόρων αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων στην Υεμένη· καλεί το Συμβούλιο, την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να αντιταχθούν στις εξωδικαστικές εκτελέσεις, να επιβεβαιώσουν τη θέση της ΕΕ στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη δεν διαπράττουν, διευκολύνουν ή συμμετέχουν σε παράνομες θανατηφόρες επιχειρήσεις· καλεί την ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες να δεσμευτούν για τη διεξαγωγή ερευνών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου, σχετικά με τις αξιόπιστες καταγγελίες περί θανάτων που ενδεχομένως παραβιάζουν κάθε έννοια δικαίου, καθώς και για την έγκριση της κοινής θέσης περί της χρήσης οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών εκτός ένοπλων συγκρούσεων·

  8.  υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες για τη θέσπιση διεθνών μηχανισμών με στόχο τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των υπεύθυνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· τονίζει ότι η διασφάλιση της λογοδοσίας για τις εν λόγω παραβιάσεις είναι απαραίτητη για την επίτευξη μακροπρόθεσμης διευθέτησης της σύγκρουσης· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση ομάδας διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ με την εντολή να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη και να προβαίνει σε πλήρη εξέταση όλων των καταγγελλόμενων παραβιάσεων και καταπατήσεων του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλων συναφών και εφαρμοστέων τομέων του διεθνούς δικαίου, που διαπράττονται από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση από τον Μάρτιο του 2015·

  9.  καλεί τα αντιμαχόμενα μέρη να εργαστούν για την άρση όλων των υλικοτεχνικών και οικονομικών εμποδίων στην εισαγωγή και διανομή τροφίμων και φαρμακευτικού υλικού στους αμάχους που έχουν ανάγκη·

  10.  καλεί όλα τα μέρη, ιδίως δε τις αρχές των Χούθι, να επιτρέπουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των δημοσιογράφων σε όλες τις περιοχές της Υεμένης, εκφράζει ικανοποίηση για την πρόσφατη απελευθέρωση των Yahya Abdulraqeeb al-Jubeihi, Abed al-Mahziri και Kamel al-Khozani και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων δημοσιογράφων που βρίσκονται στη φυλακή·

  11.  υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση για τη σύγκρουση στην Υεμένη και ότι η κρίση μπορεί να διευθετηθεί μόνο μέσω διαπραγματευτικής διαδικασίας με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και με πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών, των νέων και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων, ώστε να επιτευχθεί μία πολιτική λύση που θα καλύπτει όλες τις πλευρές· επαναλαμβάνει τη στήριξή του στις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΥΕΔ για να διευκολύνει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και παροτρύνει όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να συμμετέχουν στις εν λόγω προσπάθειες με εποικοδομητικό τρόπο και χωρίς προαπαιτούμενα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταδικάσουν δημόσια και απερίφραστα τον αποκλεισμό και τις επιπτώσεις του και να υποχρεώσουν όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους·

  12.  καλεί τις χώρες και τους οργανισμούς που ανέλαβαν δεσμεύσεις κατά την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη τον Απρίλιο του 2017, να τηρήσουν άμεσα αυτές τις δεσμεύσεις και να ενισχύουν τη δραστηριοποίησή τους για να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών τις οποίες εξέθεσε ο ΟΗΕ·

  13.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη, παράλληλα με τις προσπάθειές τους σε ανθρωπιστικό και πολιτικό επίπεδο, να στηρίξουν τις δράσεις όσον αφορά την οικοδόμηση της ειρήνης και την ανθεκτικότητα, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών οικονομικών δομών και δομών διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών και υποδομών, να τονωθεί η τοπική οικονομία και να προωθηθεί η ειρήνη και η κοινωνική συνοχή·

  14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, και στην κυβέρνηση της Υεμένης.