Päätöslauselmaesitys - B8-0654/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0654/2017

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin tilanteesta

  22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0649/2017

  Menettely : 2017/2849(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0654/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0654/2017
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0654/2017

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta

  (2017/2849(RSP))

  –  ottaa huomioon Genevessä 25. huhtikuuta 2017 pidetyn, Jemenin humanitaarista kriisiä koskeneen korkean tason avunantajien tilaisuuden sekä EU:n lupauksen 116 miljoonan euron lisätuen myöntämisestä,

  –  ottaa huomioon yksipuolisten pakkotoimenpiteiden kielteisiä vaikutuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan Idriss Jazairyn 12. huhtikuuta 2017 esittämän vetoomuksen Jemenin laivastosaarron purkamisesta,

  –  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä ja erityisesti 25. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Jemenin humanitaarisesta tilanteesta[1] ja 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Jemenin tilanteesta[2],

  –  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman sairaaloihin ja kouluihin kohdistetuista hyökkäyksistä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena[3] ja 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä[4],

  –  ottaa huomioon 3. huhtikuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä, komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin sekä humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 10. tammikuuta 2016 antaman yhteisen julkilausuman hyökkäyksestä Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) terveyskeskukseen Jemenissä sekä komissaari Stylianidesin 11. marraskuuta 2017 antaman lausunnon Jemenin humanitaarisesta tilanteesta,

  –  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 15. joulukuuta 2015 antaman julkilausuman YK:n tuella käytävien Jemeniä koskevien neuvottelujen uudelleenaloittamisesta ja varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin sekä humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 2. lokakuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Jemenistä,

  –  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen edistämisestä,

  –  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston Jemen-päätöslauselmat ja etenkin päätöslauselmat 2216 (2015), 2201 (2015) ja 2140 (2014),

  –  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 8. tammikuuta 2016 ja 10. tammikuuta 2016 antamat julkilausumat Jemenistä,

  –  ottaa huomioon 29. huhtikuuta–1. toukokuuta 2017 pidetyn ensimmäisen Development Champions Forum -tapahtuman suositukset Jemenin talouden uudistamisesta (”Rethinking Yemen’s Economy”),

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että siitä lähtien kun Saudi-Arabian johtama koalitio, johon kuuluvat esimerkiksi Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Marokko ja Jordania ja jota Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta tukevat, käynnisti Jemenin pommitukset maaliskuussa 2015, maa on vajonnut koko ajan syvemmälle konfliktiin, millä on ollut dramaattisia seurauksia siviiliväestölle, joka on kärsinyt jo useiden vuosien ajan turvattomuudesta ja poliittisista jännitteistä, äärimmäisestä köyhyydestä, vaikeista ympäristötuhoista ja talouden lamaantumisesta;

  B.  ottaa huomioon, että konfliktin osapuoliksi ovat yhä selvemmin muodostuneet entisen presidentin Ali Abdullah Salehin kanssa liittoutuneet huthikapinalliset, (jotka hallitsevat Jemenin pääkaupunkia Sanaata ja sitä osaa maasta, jossa noin 70 % maan väestöstä elää) joita Iranin väitetään tukevan, ja toisaalta syrjäytetylle, mutta kansainvälisesti tunnustetulle presidentille Abdrabbuh Mansour Hadille uskolliset joukot, joiden tukena on Saudi-Arabian johtama koalitio;

  C.  ottaa huomioon, että jännitteet ovat entisestään kiristyneet, koska 4. marraskuuta 2017 huthit onnistuivat ensimmäistä kertaa ampumaan Riadin lentoasemalle pitkän kantaman ohjuksen, jonka Saudi-Arabian ilmapuolustus pysäytti ennen kuin se ehti aiheuttaa vahinkoa, mutta joka muutti Saudi-Arabian pääkaupungin mahdollisten ohjusiskujen kohteeksi; ottaa huomioon, että Saudi-Arabia syytti Irania ohjusten toimittamisesta huthikapinallisille ja sulki vastatoimena kaikki maa-, meri- ja lentoliikennereitit Jemeniin;

  D.  toteaa, että lähes 90 prosenttia maan peruselintarvikkeista tuodaan ulkomailta; ottaa huomioon, että yksipuolisten pakkotoimenpiteiden kielteisiä vaikutuksia käsittelevä YK:n erityisraportoija on korostanut, että liittouman joukkojen Jemeniin kohdistama ilma- ja laivastosaarto on ollut yksi suurimmista syistä meneillään olevaan humanitaariseen katastrofiin; toteaa, että tämä saarto on rajoittanut ja häirinnyt elintarvikkeiden, polttoaineiden ja lääkintätarvikkeiden tuontia ja vientiä sekä humanitaarisen avun toimittamista; ottaa huomioon, että kohtuuton viivästyminen ja/tai alusten pääsyn epääminen Jemenin satamiin on kansainvälisen oikeuden mukaan yksipuolinen pakkotoimenpide (UCM);

  E.  ottaa huomioon, että helmikuussa 2017 YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) julisti Jemenin tilanteen ”maailman pahimmaksi elintarviketurvaan liittyväksi hätätilanteeksi”; ottaa huomioon, että humanitaaristen järjestöjen arvioiden mukaan 27 miljoonasta Jemenissä asuvasta ihmisestä lähes 70 prosenttia tarvitsee humanitaarista apua (80 % kaikista lapsista), ja yli 17 miljoonaa ihmistä kärsii ruoan puutteesta ja 7 miljoonalle näistä nälänhätä on välitön uhka; ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinoinnista vastaavan viraston (OCHA) 2. marraskuuta 2017 Jemenin tilanteesta antaman julkilausuman mukaan ”kaikkien aikojen nopeimmin kasvavan koleraepidemian uhriluku on jo 895 000”;

  F.  ottaa huomioon, että humanitaariset järjestöt ovat korostaneet, että Saudi-Arabian ilmoittama tiettyjen satamien ja maahantulopisteiden avaaminen uudelleen kansainvälisesti tunnustetun hallituksen valvonnassa olevilla alueilla ei ratkaise välitöntä polttoaine- ja elintarvikepulaa, josta kapinallisten hallussa olevalla alueella asuva väestön ylivoimainen enemmistö kärsii; ottaa huomioon, että polttoainepula estää sairaaloita toimimasta;

  G.  ottaa huomioon, että huolimatta Genevessä huhtikuussa 2017 pidetystä, Jemenin humanitaarista kriisiä käsitelleestä korkean tason avunantajien tapahtumasta, jossa useat maat ja järjestöt sitoutuivat antamaan apua yhteensä 1,1 miljardia dollaria, avunantajat olivat 21. marraskuuta 2017 mennessä antaneet varoja ainoastaan 56,9 prosenttia YK:n esittämästä 2,3 miljardin dollarin suuruisesta humanitaarisesta vetoomuksesta Jemenille vuodeksi 2017;

  H.  toteaa, että YK:n mukaan yli 90 prosenttia kriisin uhreista on ollut siviiliuhreja, ja niiden määrä on vuoden 2015 jälkeen noussut kymmeniin tuhansiin; toteaa, että Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa syytetään sotarikoksista, koska se on lainvastaisesti iskenyt kouluihin, toreille, sairaaloihin, häihin, hautajaisiin ja koteihin summittaisilla hyökkäyksillä ja hyökkäyksillä siviilikohteisiin viime vuosina; ottaa huomioon, että huthien ja Salehin liittouma on summittaisesti tehnyt kranaatti-iskuja siviilialueille Ta’izin kaupungissa ja ampunut tykistöllä summittaisesti rajan yli Saudi-Arabiaan, jolloin siviilejä on saanut surmansa ja loukkaantunut, ja värvännyt vain 15-vuotiaita poikia lapsisotilaiksi eturintamaan;

  I.  panee merkille, että vaikka kriisin poliittiseen ratkaisuun onkin kansainvälistä painetta, konfliktin osapuolet eivät ole onnistuneet pääsemään sovintoon;

  J.  ottaa huomioon, että EU:n 18. vuosikertomuksessa aseviennistä todetaan, että 16 EU:n jäsenvaltiota, muun muassa miljardiluokan vientiä harjoittavat Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa ja Espanja, ovat toimittaneet aseita ja sotilaallista tukea Saudi-Arabian johtaman liittouman jäsenille, mukaan lukien Saudi-Arabialle ja Yhdistyneille arabiemiirikunnille; ottaa huomioon, että äskettäisellä vierailullaan presidentti Trump pahensi tilannetta ilmaisemalla varauksettoman tukensa Saudi-Arabian politiikalle alueella ja antoi lupauksia aseiden viennistä, jonka arvo on 110 miljardia Yhdysvaltain dollaria; ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen Jemenissä lähinnä drooneilla toteuttamien laittomien ja ihmishenkiä vaatineiden operaatioiden määrä on presidentti Trumpin virkakauden alusta lähtien kasvanut huomattavasti ja että nämä operaatiot ovat ilmeisesti johtaneet lukuisten siviilien kuolemaan; ottaa huomioon, että on olemassa todisteita siitä, että EU:n jäsenvaltiot antavat sekä suoraa että välillistä tukea näille tappaville operaatioille tarjoamalla tiedustelutietoa ja muuta operatiivista tukea; ottaa huomioon, että asevienti ja sotilaallinen tuki mahdollistavat saarron ja ilmaiskut sekä pahentavat humanitaarista kriisiä ja jatkuvaa kyvyttömyyttä löytää poliittista ratkaisua konfliktiin;

  K.  ottaa huomioon, että parlamentti kehotti 25. helmikuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa varapuheenjohtajaa/korkeaa edustajaa asettamaan Saudi-Arabiaa koskevan EU:n asevientikiellon neuvoston 8. joulukuuta 2008 vahvistaman yhteisen kannan 2008/944/YUTP mukaisesti; ottaa huomioon, että lokakuussa 2017 Euroopan parlamentin neljän poliittisen ryhmän johtajat kirjoittivat komission varapuheenjohtajalle/korkealle edustajalle ja vaativat häntä ryhtymään toimiin Jemeniä koskevan EU:n asevientikiellon asettamiseksi parlamentin toistuvien kehotusten mukaisesti;

  1.  ilmaisee vakavan huolensa siitä, että Jemenin humanitaarinen tilanne on heikentynyt hälyttävästi; pitää hyvin valitettavina konfliktin aiheuttamia ihmishenkien menetyksiä sekä humanitaarisen avun ja elintärkeiden hyödykkeiden tavoittamattomissa olevien ja taistelujen keskelle jääneiden, asuinsijoiltaan lähtemään joutuneiden ja elinkeinonsa menettäneiden ihmisten äärimmäisiä kärsimyksiä, ja ilmaisee surunvalittelunsa uhrien perheille; vahvistaa olevansa edelleen sitoutunut tukemaan Jemeniä ja Jemenin kansaa;

  2.  kehottaa Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa keskeyttämään välittömästi ja kokonaisuudessaan Jemenin ilma- ja laivastosaarron ja erityisesti avaamaan uudelleen Hodeidan ja Salaafin satamat ja Sana’an kansainvälisen lentoaseman, jotta humanitaarinen apu sekä vesi- ja polttoainetoimitukset saavuttavat nälkiintyneen väestön; kehottaa myös huthien ja Salehin liittoutumaa myöntämään humanitaarisen avun työntekijöille esteettömän pääsyn konfliktialueille;

  3.  tuomitsee jyrkästi siviileihin kohdistuneet summittaiset iskut, kuten pommitukset, kranaattitulituksen, rypäleammuksien käytön ja henkilömiinojen väitetyn käytön, sekä iskut, joilla on tuhottu siviili-infrastruktuuria kuten kouluja, terveydenhuoltolaitoksia, asuinalueita, toreja, vesijärjestelmiä, satamia ja lentoasemia; toistaa konfliktin kaikille osapuolille esittämänsä kiireellisen kehotuksen varmistaa siviilien suojelu sekä kunnioittaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä;

  4.  kehottaa kiireellisesti kaikkia osapuolia myöntymään vihollisuuksien lopettamiseen YK:n valvonnassa, sillä tämä olisi ensimmäinen askel kohti rauhanneuvottelujen aloittamista uudelleen YK:n alaisuudessa, ja toteaa, että vain kipeästi kaivattu tulitauko voi tuoda helpotusta siviiliväestön mittavaan kärsimykseen;

  5.  palauttaa kaikkien osapuolten mieliin, että tämän konfliktin aiheuttaman kaaoksen ja epävakauden jatkuminen vahvistaa ääriryhmiä, kuten AQAP:tä ja ISIS/Daeshia; vahvistaa EU:n olevan sitoutunut ääriryhmien ja niiden ideologioiden torjumiseen ja korostaa, että alueen konfliktin osapuolten on sitouduttava samaan;

  6.  kehottaa jälleen komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa käynnistämään aloitteen EU:n asevientikiellosta Saudi-Arabian johtamalle liittoumalle, kun otetaan huomioon vakavat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön loukkaukset, joihin liittouma on syyllistynyt Jemenissä, ja se, että jatkuva lupien myöntäminen aseiden myymiseen näille maille olisi siksi vastoin 8. joulukuuta 2008 vahvistettua neuvoston yhteistä kantaa 2008/944/YUTP, jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä ja asekauppasopimusta; pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty 25. helmikuuta 2016 annetussa parlamentin päätöslauselmassa esitetyn edellisen vetoomuksen noudattamiseksi;

  7.  pitää hyvin valitettavana presidentti Trumpin ilmoitusta Saudi-Arabiaan suuntautuvan aseiden viennin voimakkaasta kasvusta, ja korostaa, että Jemenin konfliktia pahentavia aseiden viejiä saatetaan syyttää osallisuudesta sotarikoksiin; pitää valitettavana Yhdysvaltojen toteuttamien ja ihmishenkiä vaatineiden terrorismin vastaisten operaatioiden merkittävää lisääntymistä Jemenissä; kehottaa neuvostoa, varapuheenjohtajaa/korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita vastustamaan laittomia teloituksia, muistuttamaan EU:n kansainvälisen oikeuden mukaisesta kannasta ja varmistamaan, että jäsenvaltiot eivät syyllisty laittomiin tappaviin operaatioihin eivätkä tue niitä tai muulla tavoin osallistu niihin; kehottaa varapuheenjohtajaa/korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja kolmansia maita sitoutumaan kansainväliseen oikeuteen perustuvien velvoitteidensa mukaisesti toteuttamaan tutkimuksia, joissa tarkastellaan uskottavia väitteitä mahdollisista laittomista kuolemantuottamuksista, sekä hyväksymään droonien käyttöä aseellisten konfliktien ulkopuolella koskevan yhteisen kannan;

  8.  tukee täysin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden ponnisteluja sellaisten kansainvälisten mekanismien perustamiseksi, joilla kerätään todisteita vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksista; korostaa, että rikkomusten tekijöiden saattaminen vastuuseen rikkomuksista on välttämätöntä pitkän aikavälin ratkaisun saamiseksi konfliktiin; pitää tältä osin myönteisenä, että YK perusti merkittävien kansainvälisten ja alueellisten asiantuntijoiden ryhmän, jonka tehtävänä on seurata Jemenin ihmisoikeustilannetta ja raportoida siitä sekä toteuttaa kattava tutkimus kaikista ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja muiden asiaan liittyvien ja sovellettavien kansainvälisten oikeusalojen rikkomuksista ja loukkauksista, joihin konfliktin kaikkien osapuolten väitetään syyllistyneen maaliskuusta 2015 lähtien;

  9.  kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia tekemään työtä kaikkien sellaisten logististen ja rahoituksellisten esteiden poistamiseksi, jotka haittaavat ruoan ja lääkintätarvikkeiden tuontia ja jakelua niitä tarvitseville siviileille;

  10.  kehottaa kaikkia osapuolia, erityisesti huthi-viranomaisia, sallimaan toimittajien esteettömän pääsyn Jemenin kaikkiin osiin; pitää myönteisenä, että Yahya Abdulraqeeb al-Jubeihi, Abed al-Mahziri ja Kamel al-Khozani on äskettäin vapautettu, ja kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki jäljellä olevat vangitut toimittajat;

  11.  muistuttaa, että Jemenin konfliktia ei voida ratkaista sotilaallisesti vaan kriisi voidaan ratkaista ainoastaan laajapohjaisilla neuvotteluilla, joihin osallistuvat kaikki asianosaiset, kaikilta osin ja mielekkäällä tavalla myös naiset, nuoret ja muut vähemmistöryhmät, ja jotka johtavat kaikki osapuolet huomioon ottavaan poliittiseen ratkaisuun; toistaa tukevansa EUH:n pyrkimyksiä helpottaa neuvottelujen jatkamista ja kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia osallistumaan näihin pyrkimyksiin rakentavalla tavalla ja ennakkoehdoitta; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tuomitsemaan julkisesti ja voimakkain sanakääntein saarron ja sen vaikutukset sekä pitämään kaikkia konfliktin osapuolia vastuussa omasta toiminnastaan;

  12.  kehottaa niitä maita ja järjestöjä, jotka antoivat sitoumuksia Genevessä huhtikuussa 2017 järjestetyssä Jemenin humanitaarista kriisiä käsitelleessä korkean tason avunantajien tapahtumassa, noudattamaan sitoumuksiaan viipymättä ja lisäämään apua, jotta voidaan kattaa täysin YK:n esittämät tarpeet;

  13.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan humanitaarisen ja poliittisen toimintansa lisäksi rauhanrakentamista ja selviytymiskykyä edistäviä toimia muun muassa tukemalla kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja paikallisia talouden ja hallinnon rakenteita, jotta peruspalvelut ja infrastruktuuri voidaan nopeasti palauttaa ennalleen, elvyttää paikallista taloutta ja edistää rauhaa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta;

  14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.