Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0654/2017Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0654/2017

  ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a jemeni helyzetről

  22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

  benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
  az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

  Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato, Alyn Smith a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0649/2017

  Eljárás : 2017/2849(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B8-0654/2017
  Előterjesztett szövegek :
  B8-0654/2017
  Elfogadott szövegek :

  B8-0654/2017

  Az Európai Parlament állásfoglalása on the situation in Yemen

  (2017/2849(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a 2017. április 25-én Genfben tartott, a jemeni humanitárius válsággal kapcsolatos magas szintű adományozói eseményre, valamint az EU 116 millió EUR összegű további kötelezettségvállalására,

  –  tekintettel az emberi jogokkal és a nemzetközi szankciókkal foglalkozó ENSZ-különmegbízott, Idriss Jazairy Jemen tengeri blokádjának feloldása érdekében 2017. április 12-én tett felhívására,

  –  tekintettel a Jemenről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a jemeni humanitárius helyzetről szóló, 2016. február 25-i állásfoglalására[1] és a jemeni helyzetről szóló, 2015. július 9-i állásfoglalására[2],

  –  tekintettel a kórházak és iskolák elleni támadásokról mint a nemzetközi humanitárius jog megsértésének eseteiről szóló, 2016. április 28-i[3], és a katonai robotrepülőgépek használatáról szóló, 2014. február 27-i[4] állásfoglalására,

  –  tekintettel a Tanács Jemenről szóló, 2017. április 3-i következtetéseire, Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) és Hrisztosz Sztilianidesz, a humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos 2016. január 10-i közös nyilatkozatára az Orvosok Határok Nélkül (MSF) egyik jemeni egészségügyi központja ellen elkövetett támadásról, továbbá Sztilianidesz biztosnak a jemeni humanitárius helyzetről szóló, 2017. november 11-i nyilatkozatára,

  –  tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szóvivőjének 2015. december 15-i nyilatkozatára a Jemenről szóló, az ENSZ égisze alatt zajló megbeszélések újrakezdéséről, valamint Federica Mogherini, alelnök/főképviselő és Hrisztosz Sztilianidesz, a humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos jemeni helyzetről szóló 2015. október 2-i közös nyilatkozatára,

  –  tekintettel a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdításáról szóló uniós iránymutatásokra,

  –  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának Jemenre vonatkozó határozataira, különösen a 2216. (2015), 2201. (2015) és 2140. (2014) számú határozatára,

  –  tekintettel az ENSZ-főtitkár szóvivőjének Jemenről szóló, 2016. január 8-i és 10-i nyilatkozatára,

  –  tekintettel a Fejlesztési Bajnokok 1. Fórumán (2017. április 29. – május 1.) született, „A jemeni gazdaság újragondolása” című ajánlásokra,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

  A.  mivel a szaúdiak vezette koalíció, köztük az Egyesült Arab Emírségek, Marokkó, Jordánia és mások az USA és az Egyesült Királyság által támogatva 2015 márciusában elkezdte Jement bombázni, az ország egyre mélyebb fegyveres konfliktusba süllyedt, ami drámai következményekkel járt a polgári lakosságra nézve, amely már évek óta szenved a biztonság hiányától, a politikai feszültségektől, a jelentős mértékű szegénységtől, a drámai környezeti pusztítástól és a gazdasági bénultságtól;

  B.  mivel a konfliktus egyre inkább állandósul a korábbi elnökkel, Ali Abdullah Szálehhel (aki az országnak azt a részét, többek között a fővárost, Szanaát is kontrollálja, ahol a népesség hozzávetőlegesen 70%-a él) szövetségben álló és állítólag Irántól támogatást kapó húszi lázadók és az elűzött, ám nemzetközileg elismert elnökhöz, Abd Rabbu Manszúr Hádihoz lojális és a szaúdiak vezette koalíció által támogatott erők között;

  C.  mivel a feszültségek tovább fokozódtak azt követően, hogy a húsziknak 2017. november 4-én először sikerült nagy hatótávolságú rakétát irányítaniuk a rijádi repülőtér ellen, amelyet a szaúdi légierő még az előtt észlelt, hogy az kárt okozott volna, ám a szaúdi fővárost a lehetséges támadások körébe emelte; mivel Szaúd-Arábia megvádolta Iránt, hogy ő látja el a húszi hatóságokat rakétákkal, és válaszul a Jemenbe vezető valamennyi szárazföldi, tengeri és légi összekötő útvonalat lezárta;

  D.  mivel az országban az alapvető élelmiszerek közel 90%-át behozatal biztosítja; mivel az emberi jogokkal és az egyoldalú kényszerintézkedésekkel foglalkozó ENSZ-különmegbízott már régebben hangsúlyozta, hogy a koalíciós erők által Jemenre kivetett légi és tengeri blokád volt a jelenlegi humanitárius katasztrófa egyik fő oka; mivel ez a blokád korlátozta és megzavarta az élelmiszerek, az üzemanyag és a gyógyászati ellátás importját és exportját, valamint a humanitárius segítségnyújtást; mivel a hajók jemeni kikötőkbe történő behajózásának indokolatlan késedelmei és/vagy megtagadása a nemzetközi jog szerint jogellenes egyoldalú kényszerítő intézkedésnek minősül;

  E.  mivel 2017 februárjában az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) a „legnagyobb élelmezésbiztonsági vészhelyzetben” lévő országnak nyilvánította Jement; mivel a humanitárius szervezetek becslése szerint a Jemenben élő 27 millió ember közel 70%-a szorul humanitárius segítségre (80%-uk gyermek), miközben több mint 17 millió embert érint az élelmiszer-ellátás bizonytalansága, közülük 7 milliót fenyeget súlyos éhínség; mivel az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának (OCHA) Jemenről szóló 2017. november 2-i nyilatkozata szerint „az eddig regisztrált leggyorsabban növekvő kolerajárvány 895 000 esetet számlál”;

  F.  mivel a humanitárius szervezetek hangsúlyozták, hogy bár Szaúd-Arábia bejelentette a nemzetközileg elismert kormány ellenőrzése alatt levő bizonyos kikötők és belépési pontok újranyitását, ez nem fogja megoldani a súlyos üzemanyag- és élelmiszerhiányt, amellyel a lázadók által ellenőrzött területen élő népesség túlnyomó többsége szembenéz; mivel az üzemanyaghiány akadályozza a kórházak működését;

  G.  mivel a 2017 áprilisában Genfben tartott, a jemeni humanitárius válsággal kapcsolatos magas szintű adományozói esemény ellenére – melynek során a különböző országok és szervezetek összesen 1,1 milliárd USD összegű felajánlásokat tettek – 2017. november 21-én a donorok által átutalt pénzeszközök csak 56,9%-át tették ki az ENSZ Jemennel kapcsolatos, 2017-re vonatkozó 2,3 milliárd USD összegű humanitárius felhívásának;

  H.  mivel az ENSZ szerint a válság áldozatainak több mint 90%-a polgári áldozat, és számuk 2015 óta több tízezerre emelkedett; mivel a szaúdiak vezette szövetséget háborús bűncselekmények elkövetésével vádolják, miután az elmúlt néhány évben jogellenesen és válogatás nélkül intéztek támadásokat iskolák, piacok, kórházak, esküvők, temetés, továbbá otthonok és más polgári célok ellen; mivel a húszi-Száleh szövetség válogatás nélkül bombázta a Ta’iz városa körüli civil területeket és válogatás nélkül nyitott tüzet Szaúd-Arábia határain, civileket megölve és megsebesítve, valamint 15 éves fiúkat toborzott frontvonalban harcoló gyermekkatonáknak;

  I.  mivel a válság politikai megoldását sürgető nemzetközi nyomás ellenére a konfliktusban érintett felek nem jutottak egyezségre;

  J.  mivel az EU fegyverkivitelről szóló 18. éves jelentése szerint 16 uniós tagállam, köztük Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és Spanyolország évente több milliárd euró értékű exportot lebonyolítva fegyvereket és katonai technológiákat szállít a szaúdiak vezette koalíció tagjai, köztük Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek számára; mivel Trump elnök közelmúltban tett szaúd-arábiai látogatása még inkább olajat öntött a tűzre azzal, hogy feltétel nélküli támogatását fejezte ki az ország régión belüli politikája iránt, és további, 110 milliárd USD értékű fegyverexportra tett ígéretet Szaúd-Arábiának; mivel hivatali ideje kezdete óta drámai mértékben megnőtt a területen kívüli és törvénytelen, halálos áldozatokat követelő amerikai műveletek száma, nevezetesen katonai robotrepülőgépek bevetésével, ami a jelentések szerint számos polgári áldozatot követelt; mivel bizonyíték van arra, hogy az uniós tagállamok a hírszerzés és egyéb eszközök révén, közvetlen vagy közvetett módon támogatják ezeket a halálos áldozatokat követelő műveleteket; mivel a fegyverexport és katonai támogatás lehetővé teszik a blokádot és a folyamatos légitámadásokat, illetve hozzájárulnak a humanitárius válsághoz és a konfliktus politikai rendezésének ismétlődő kudarcához;

  K.  mivel a Parlament a jemeni humanitárius helyzetről szóló 2016. február 25-i állásfoglalásában felszólította az alelnököt/főképviselőt, hogy kezdeményezze a Szaúd-Arábiával szembeni európai uniós fegyverembargó bevezetését a 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös állásponttal összhangban; mivel 2017 októberében az Európai Parlament négy képviselőcsoportjának vezetői levelet küldtek az alelnöknek/főképviselőnek, amelyben sürgették, hogy a Parlament többször hangoztatott felhívásának megfelelően lépjen fel a Jemenbe irányuló uniós fegyverembargó érdekében;

  1.  komoly aggodalmának ad hangot a riasztóan romló jemeni humanitárius helyzet miatt; mélységesen sajnálja a konfliktus által okozott haláleseteket, valamint a humanitárius segélytől és az életfontosságú árucikkektől megfosztottak rendkívüli szenvedését, akik a harcokban rekedtek, akiknek el kell hagyniuk lakóhelyüket vagy akik elvesztették megélhetésüket, továbbá részvétét fejezi ki az áldozatok családjainak; megerősíti, hogy továbbra is elkötelezett Jemen és a jemeni nép támogatása mellett;

  2.  felszólítja a szaúdiak vezette szövetséget, hogy haladéktalanul és teljes mértékben vessen véget a Jemen elleni tengeri és légi blokádnak, és különösen nyissa újra Hudajda és Szalef kikötőjét, valamint Szanaa nemzetközi repülőterét annak érdekében, hogy a humanitárius segélyt, a vizet és az üzemanyagot el lehessen juttatni az éhező lakosságnak; egyaránt felszólítja a húszi-Száleh szövetséget, hogy biztosítson akadálytalan belépést a segélyek és a humanitárius dolgozók számára;

  3.  mélységesen elítéli a polgári lakosság elleni válogatás nélküli támadásokat, többek között a bombázásokat, a kazettás lőszerek használatát és gyalogsági aknák állítólagos bevetését, valamint a polgári infrastruktúrák, így az iskolák, orvosi létesítmények, lakónegyedek, piacok, vízellátási rendszerek, kikötők és repülőterek megsemmisítését célzó támadásokat; megismétli sürgős felhívását a konfliktusban érintett valamennyi félhez, hogy biztosítsák a polgári lakosság védelmét és tartsák tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot és a nemzetközi emberi jogi normákat;

  4.  sürgősen felhívja valamennyi felet, hogy állapodjanak meg az összetűzések ENSZ ellenőrzésével történő megszüntetéséről, az ENSZ égisze alatt zajló béketárgyalások újrafelvétele felé történő első lépésként, tekintettel arra, hogy csak egy azonnali tűzszünet tudja megváltoztatni a polgári lakosság drámai szenvedését;

  5.  emlékezteti valamennyi érintett felet, hogy a konfliktus által okozott folyamatos káosz és instabilitás megerősíti az olyan szélsőséges csoportokat, mint az AQAP és az ISIS/Dáis; megerősíti a szélsőséges csoportok és ideológiájuk elleni uniós elkötelezettséget, és hangsúlyozza, hogy a régió érintett feleinek ugyanezt kell tennie;

  6.  ismételten felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy kezdeményezze a szaúdiak vezette koalíció tagjaival szembeni európai uniós fegyverembargót, tekintettel a nemzetközi humanitárius jog és az emberi jogi normák Szaúd-Arábia által Jemenben elkövetett megsértéseire, valamint arra, hogy a fegyverértékesítés további engedélyezése az ilyen országok számára sértené a 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontot, az uniós tagállamok nemzeti jogszabályait, valamint a fegyverkereskedelmi egyezményt; kéri az alelnököt/főképviselőt, hogy tegyen jelentést arról, hogy milyen intézkedések születtek a korábbi felhívás végrehajtására, a Parlament a 2016. február 25-i állásfoglalásának megfelelően;

  7.  mélységesen sajnálja Trump elnök bejelentését a Szaúd-Arábiába irányuló, jelentősen megnövelt fegyverexportról, és kiemeli, hogy a jemeni konfliktust tovább élező fegyverexportőrök háborús bűnökben való bűnrészesség vádját kockáztatják; sajnálatát fejezi ki a halálos áldozatokat követelő, terrorizmus elleni amerikai műveletek számának drámai mértékű megemelkedése miatt; sürgeti a Tanácsot, az alelnököt/főképviselőt és a tagállamokat, hogy helyezkedjenek szembe a törvénytelen kivégzésekkel, erősítsék meg az EU pozícióját a nemzetközi jog alapján és biztosítsák, hogy a tagállamok ne hajtsanak végre és ne segítsék elő a halálos áldozatokat követelő jogellenes műveleteket, illetve más módon ilyenekben ne vegyenek részt; sürgeti az alelnököt/főképviselőt, a tagállamokat és a harmadik országokat, hogy kötelezzék el magukat, hogy a nemzetközi jog által előírt kötelezettségeikkel összhangban kivizsgálják a potenciálisan jogszerűtlen halálesetekre vonatkozó szavahihető állításokat, és elfogadják a katonai robotrepülőgépek fegyveres konfliktuson kívüli használatára vonatkozó közös álláspontot;

  8.  teljes mértékben támogatja az uniós tagállamok és a harmadik országok azon erőfeszítéseit, hogy nemzetközi mechanizmust hoznak létre a bizonyítékok összegyűjtésére és elszámoltatják az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértéséért felelős személyeket; hangsúlyozza, hogy az erőszakos cselekmények elkövetőit mindenképpen felelősségre kell vonni, mert csak így érhető el a konfliktus tartós rendezése; üdvözli e tekintetben egy elismert nemzetközi és regionális szakértőkből álló ENSZ-csoport létrehozását azzal a megbízatással, hogy kísérje figyelemmel az emberi jogok helyzetét Jemenben és számoljon be arról, továbbá teljes körűen vizsgálja meg a nemzetközi humanitárius jog valamennyi állítólagos megsértését és az azzal való visszaélést, amelyet a konfliktusban érintett felek 2015 márciusa óta követtek el a nemzetközi emberi jogok vonatkozásában és a nemzetközi jog egyéb releváns területein;

  9.  felhívja a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy szüntessék meg az élelmiszerek és az egészségügyi felszerelések behozatalának és a szükséget szenvedő polgári lakosság körében való szétosztásának valamennyi logisztikai és pénzügyi akadályát;

  10.  felszólítja valamennyi felet, nevezetesen a húszi hatóságokat, hogy tegyék lehetővé az újságírók számára, hogy akadálytalanul eljuthassanak Jemen valamennyi részébe, üdvözli Yahya Abdulraqeeb al-Jubeihi, Abed al-Mahziri és Kamel al-Khozani közelmúltbeli szabadon bocsátását, és sürgeti a többi bebörtönzött újságíró azonnali és feltétlen szabadon bocsátását;

  11.  emlékeztet arra, hogy a jemeni konfliktust nem lehet katonai eszközökkel megoldani, és hogy a válságot csak az összes érintett fél bevonásával, a nők, a fiatalok és más marginalizált csoportok teljes körű és érdemi részvételével történő, illetve átfogó politikai megoldáshoz vezető tárgyalási folyamat révén lehet megoldani; megismétli támogatását az EKSZ azon erőfeszítései iránt, hogy elősegíti a tárgyalások folytatását, és sürgeti a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy konstruktív módon és előfeltételek megállapítása nélkül válaszoljanak ezen erőfeszítésekre; felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy nyilvánosan és határozottan ítéljék el a blokádot és annak hatását, és a konfliktusban részt vevő valamennyi felet viselkedéséért számoltassák el;

  12.  felhívja azon országokat és szervezeteket, amelyek felajánlásokat tettek a 2017 áprilisában Genfben tartott, a jemeni humanitárius válsággal kapcsolatos magas szintű adományozói eseményen, hogy késedelem nélkül tartsák be e felajánlásaikat és fokozzák kötelezettségvállalásaikat az ENSZ által megállapított szükségletek teljes fedezéséig;

  13.  felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy humanitárius és politikai erőfeszítéseik mellett támogassák a béketeremtési és rezilienciával kapcsolatos fellépéseket, többek között a civil társadalmi szereplők, valamint a helyi gazdasági és irányítási struktúrák segítését annak érdekében, hogy biztosítsák az alapvető szolgáltatások és infrastruktúra gyors helyreállítását, ösztönözzék a helyi gazdaságot és előmozdítsák a békét és a szociális kohéziót;

  14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az Öböl-menti Együttműködési Tanács főtitkárának, az Arab Államok Ligája főtitkárának, valamint Jemen kormányának.