Postup : 2017/2849(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0655/2017

Předložené texty :

B8-0655/2017

Rozpravy :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0473

NÁVRH USNESENÍ
PDF 270kWORD 50k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0649/2017
22.11.2017
PE614.267v01-00
 
B8-0655/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Jemenu (2017/2849(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis, Daniel Caspary za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu (2017/2849(RSP))  
B8-0655/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu, zejména na své usnesení ze dne 15. června 2017 o humanitární situaci v Jemenu(1),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 8. října 2016 o útoku v Jemenu, ze dne 19. října 2016 o příměří v Jemenu a ze dne 21. listopadu 2017 o situaci v Jemenu,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 3. dubna 2017 týkající se Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 19. června 2017 o Jemenu a ze dne 23. srpna 2017 v návaznosti na útoky na civilní oblasti ve čtvrti Ahrab v San’á,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti o Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 15. června 2017 o Jemenu,

–  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 5. září 2017 nazvanou „Stav lidských práv v Jemenu, včetně případů porušování a zneužívání lidských práv od září 2014“,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN pro Jemen ze dne 26. října 2017, ve kterém navrhuje iniciativy na ukončení násilí v Jemenu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že jednotlivá kola jednání zprostředkovaných OSN nevedla dosud v Jemenu ke smysluplnému pokroku, pokud jde o nalezení politického řešení; vzhledem k tomu, že je v zájmu všech stran zapojených do tohoto konfliktu, aby napomohly mírovým rozhovorům a učinily významné kroky k obnově důvěry a pokroku k trvalému míru;

B.  vzhledem k tomu, že nalezení politického řešení konfliktu v Jemenu by mělo být prioritou; vzhledem k tomu, že pomoc mezinárodní komunity se musí zaměřit na zajištění jednoty cílů v rámci podpory mírových iniciativ OSN;

C.  vzhledem k tomu, že humanitární situace v Jemenu je katastrofická; vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) dne 16. července 2017 oznámil, že pomoc potřebuje 20,7 milionu lidí;

 

D.  vzhledem k tomu, že zničení infrastruktury a kolaps veřejných služeb přispěly ke vzniku epidemie cholery; vzhledem k tomu, že úřad OCHA dne 2. listopadu 2017 oznámil, že v zemi bylo od 27. dubna nahlášeno téměř 895 000 případů podezření na onemocnění cholerou a takřka 2 200 souvisejících úmrtí; vzhledem k tomu, že ve více než polovině případů podezření na onemocnění cholerou se jedná o děti;

E.  vzhledem k tomu, že pokračujícími boji a humanitární krizí jsou obzvláště zasaženy zranitelné skupiny obyvatelstva, ženy a děti; vzhledem k tomu, že počet civilních obětí nadále roste;

F.  vzhledem k tomu, že od počátku konfliktu vyčlenila Evropská unie (EU) na humanitární pomoc 171,7 milionu EUR; vzhledem k tomu, že prioritou humanitární pomoci EU je zdraví, výživa, zajišťování potravin, ochrana, přístřeší a voda a hygienické zázemí;

G.  vzhledem k tomu, že stabilní a bezpečný Jemen s řádně fungující vládou má zásadní význam pro mezinárodní úsilí v boji proti extremismu a násilí nejen v tomto regionu a také pro mír a stabilitu v samotném Jemenu;

H.  vzhledem k tomu, že pokračující konflikt v Jemenu znamená vážná rizika pro stabilitu regionu, neboť vytváří mocenské vakuum; vzhledem k tomu, že se zločineckým a teroristickým organizacím, jako je al-Káida na Arabském poloostrově (AQAP) a tzv. ISIS/Dá‘iš, daří využívat zhoršující se politické a bezpečnostní situace v Jemenu;

1.  zdůrazňuje, že obnovit mír a zachovat jednotu, svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Jemenu lze pouze vyjednáním politického a inkluzivního řešení konfliktu; vyzývá všechny mezinárodní i regionální aktéry, aby se konstruktivně zapojili do jednání s jemenskými stranami s cílem umožnit deeskalaci konfliktu a vyjednání smíru;

2.  vyjadřuje svou podporu úsilí, jež vyvíjejí generální tajemník OSN a zvláštní vyslanec generálního tajemníka pro Jemen s cílem dosáhnout obnovení jednání; naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, aby k tomuto úsilí přistupovaly flexibilně a konstruktivně a nekladly si předběžné podmínky a aby neprodleně a v plném rozsahu provedly všechna opatření uvedená v příslušných rezolucích Rady bezpečnosti;

3.  vyzývá všechny strany konfliktu, aby co nejdříve uzavřely dohodu o ukončení bojů, na jejíž dodržování bude dohlížet OSN, jako první krok k obnovení mírových rozhovorů pod vedením OSN; naléhá na všechny strany, aby se v dobré víře a bez předběžných podmínek co nejdříve zapojily do nového kola mírových jednání pod vedením OSN;

4.  je hluboce znepokojen dramatickým zhoršením situace v Jemenu a ničivým humanitárním dopadem konfliktu na civilní obyvatelstvo; zdůrazňuje, že humanitární situace v Jemenu se bude dále zhoršovat, nebude-li nalezeno politické řešení;

5.  vyjadřuje hluboké politování nad uzavřením jemenských námořních přístavů, letišť a hraničních přechodů Saúdskou Arábií a jejími koaličními partnery, což vedlo k dalšímu zhoršení situace v zemi;

6.  odsuzuje raketový útok na Mezinárodní letiště krále Chálida v Rijádu ze dne 4. listopadu spáchaný Hútíi a jejich spojenci podporovanými Íránem;

7.  vyjadřuje hluboké politování nad ztrátami na životech v tomto konfliktu a utrpením osob zasažených boji a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; znovu potvrzuje své odhodlání i nadále podporovat Jemen a jeho lid;

8.  co nejdůrazněji odsuzuje veškeré teroristické útoky; vítá ofenzivu proti AQAP v provincii Šabwa, kterou provedly jemenské vládní síly čítající údajně 2 000 vojáků za podpory zvláštních operačních jednotek Spojených arabských emirátů a Spojených států amerických; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby všechny strany konfliktu přijaly rozhodná opatření proti teroristickým skupinám, jejichž činnost představuje další hrozbu pro vyjednání smíru a významné riziko pro bezpečnost regionu i mimo něj;

9.  vyzývá všechny strany, aby dodržovaly mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právo v oblasti lidských práv s cílem zajistit ochranu civilistů a aby upustily od přímých útoků na civilní infrastrukturu, zejména na zdravotnická zařízení a vodovodní systémy;

10.  zdůrazňuje, že Rada bezpečnosti OSN vybízí k tomu, aby byla s ohledem na řešení humanitární krize i budování důvěry mezi zúčastněnými stranami způsobem, který povede k politickým jednáním, urychleně uzavřena dohoda o vyslání dalších pozorovatelů působících v rámci mechanismu OSN pro ověřování a inspekce a o zvýšení kapacity všech jemenských přístavů a větším přístupu na letiště v San’á;

11.  vítá skutečnost, že EU a její členské státy jsou připraveny posílit v reakci na rostoucí potřeby humanitární pomoc pro obyvatelstvo v celé zemi a mobilizovat svou rozvojovou pomoc za účelem financování projektů v klíčových odvětvích;

12.  vítá závazky učiněné na dárcovském setkání na vysoké úrovni týkajícím se humanitární krize v Jemenu a zdůrazňuje potřebu koordinované humanitární činnosti pod vedením OSN s cílem zmírnit utrpení obyvatel Jemenu; vyzývá k okamžitému uvolnění prostředků, které byly Jemenu přislíbeny, a k plnému financování plánu OSN z roku 2017 týkajícímu se reakce v oblasti humanitární pomoci pro Jemen;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0273.

Právní upozornění - Ochrana soukromí