Πρόταση ψηφίσματος - B8-0655/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0655/2017

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη

  22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Daniel Caspary εξ ονόματος της Ομάδας PPE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0649/2017

  Διαδικασία : 2017/2849(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0655/2017
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0655/2017
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8‑0655/2017

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη

  (2017/2849(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Υεμένη, και ιδίως το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη[1],

  –  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, της 8ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την επίθεση στην Υεμένη, της 19ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την εκεχειρία στην Υεμένη, και της 21ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2017 σχετικά με την Υεμένη,

  –  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 19ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την Υεμένη, και της 23ης Αυγούστου 2017, μετά τις επιθέσεις σε περιοχές αμάχων στη συνοικία Ahrab στη Σάνα,

  –  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 15ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την Υεμένη,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Υπηρεσίας του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 5ης Σεπτεμβρίου 2017, με τίτλο «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων και καταπατήσεων των δικαιωμάτων αυτών από τον Σεπτέμβριο του 2014»,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Υεμένη, της 26ης Οκτωβρίου 2017, στην οποία προτείνει πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της βίας στην Υεμένη,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τους διάφορους γύρους διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ δεν έχει προκύψει προς το παρόν ουσιαστική πρόοδος για μια πολιτική λύση στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το συμφέρον όλων των μερών που εμπλέκονται στη σύγκρουση να διευκολύνουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες και να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση μιας μακροχρόνιας ειρήνης·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεύρεση πολιτικής λύσης στη σύγκρουση στην Υεμένη πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας πρέπει να εστιάζεται στην εξασφάλιση ενιαίου στόχου για τη στήριξη των ειρηνευτικών πρωτοβουλιών του ΟΗΕ·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη έχει προσλάβει διαστάσεις καταστροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Ιουλίου 2017, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA) ανακοίνωσε ότι 20,7 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστροφή υποδομών και η διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών έχουν πυροδοτήσει την επιδημία χολέρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Νοεμβρίου 2017, το OCHA ανακοίνωσε ότι, από τις 27 Απριλίου, έχουν αναφερθεί περίπου 895 000 ύποπτα κρούσματα χολέρας και περίπου 2 200 θάνατοι λόγω της ασθένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ύποπτα κρούσματα αφορούν, σε ποσοστό άνω του 50%, παιδιά·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτες ομάδες, οι γυναίκες και τα παιδιά πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες και την ανθρωπιστική κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων εξακολουθεί να αυξάνεται·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη της σύγκρουσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει διαθέσει 171,7 εκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ δίνει προτεραιότητα στην υγεία, τη διατροφή, την επισιτιστική ασφάλεια, την προστασία, τα καταλύματα, το νερό και την αποχέτευση·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σταθερή και ασφαλής Υεμένη, με μια κυβέρνηση που λειτουργεί ομαλά, είναι ζωτικής σημασίας για τις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης του εξτρεμισμού και της βίας στην περιοχή και πέραν αυτής, καθώς και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ίδια την Υεμένη·

  H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Υεμένη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη σταθερότητα στην περιοχή λόγω του κενού εξουσίας που έχει δημιουργήσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP) και το λεγόμενο ISIS/Daesh κατάφεραν να επωφεληθούν από την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφαλείας στην Υεμένη·

  1.  τονίζει ότι μόνο η επίλυση της σύγκρουσης με πολιτικό τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς και έπειτα από διαπραγματεύσεις, μπορεί να οδηγήσει σε αποκατάσταση της ειρήνης και διατήρηση της ενότητας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης· καλεί όλους τους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τα κόμματα της Υεμένης ώστε να καταστεί δυνατή η αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και η επίτευξη συμφωνίας μετά από διαπραγματεύσεις·

  2.  στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα για την Υεμένη προκειμένου να επιτευχθεί επανέναρξη των διαπραγματεύσεων· παροτρύνει όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να ανταποκριθούν με ευέλικτο και εποικοδομητικό τρόπο και χωρίς να θέσουν προαπαιτούμενα στις προσπάθειές τους, και να εφαρμόσουν πλήρως και χωρίς καθυστέρηση όλες τις διατάξεις των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας·

  3.  καλεί μετʼ επιτάσεως όλα τα μέρη να συμφωνήσουν επειγόντως την παύση των εχθροπραξιών, υπό την επίβλεψη των Ηνωμένων Εθνών, ως πρώτο βήμα για την επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών· καλεί όλα τα μέρη να δεσμευτούν, καλή τη πίστει και χωρίς προαπαιτούμενα, για ένα νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το συντομότερο δυνατόν·

  4.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη και για τον καταστροφικό αντίκτυπο που έχει η σύγκρουση για τον άμαχο πληθυσμό σε ανθρωπιστικό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη θα επιδεινωθεί περαιτέρω αν δεν βρεθεί πολιτική λύση·

  5.  καταδικάζει το κλείσιμο λιμένων, αεροδρομίων και χερσαίων σημείων διέλευσης από τη Σαουδική Αραβία και τους εταίρους του συνασπισμού, που έχει οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στη χώρα·

  6.  καταδικάζει την πυραυλική επίθεση της 4ης Νοεμβρίου από τους Χούθι και τους συμμάχους τους, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, κατά του διεθνούς αεροδρομίου «Βασιλιάς Khaled» του Ριάντ·

  7.  εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών εξαιτίας των ένοπλων συγκρούσεων και για τα δεινά όσων έχουν παγιδευτεί στα πεδία συγκρούσεων, και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του ότι θα εξακολουθήσει να στηρίζει την Υεμένη και τον λαό της·

  8.  καταδικάζει όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αντεπίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης, οι οποίες, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αριθμούν 2 000 στρατιώτες, που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά της AQAP στην επαρχία Shabwa· υπογραμμίζει ότι όλα τα αντιμαχόμενα μέρη πρέπει να αναλάβουν αποφασιστική δράση κατά των τρομοκρατικών ομάδων, οι δραστηριότητες των οποίων συνιστούν πρόσθετη απειλή για την επίτευξη συμφωνίας κατόπιν διαπραγματεύσεων, ενώ ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια στην περιοχή και πέραν αυτής·

  9.  καλεί όλες τις πλευρές να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξασφαλίσουν την προστασία του άμαχου πληθυσμού και να απέχουν από την άμεση στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών, ιδίως ιατρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων υδροδότησης·

  10.  τονίζει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αποβλέποντας τόσο στην αντιμετώπιση της έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης όσο και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών ώστε να οδηγηθούν σε πολιτικές διαπραγματεύσεις, ενθαρρύνει την ταχεία επίτευξη συμφωνίας για την ανάπτυξη πρόσθετων παρατηρητών του Μηχανισμού Ελέγχου και Επιθεώρησης του ΟΗΕ, ώστε να αυξηθεί η ικανότητα όλων των λιμένων της Υεμένης, και για αυξημένη πρόσβαση στο αεροδρόμιο της Σάνα·

  11.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προτίθενται να αυξήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια προς τον πληθυσμό σε ολόκληρη τη χώρα, για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες και να κινητοποιήσουν πόρους στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας για τη χρηματοδότηση έργων σε τομείς κρίσιμης σημασίας·

  12.  χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της υψηλού επιπέδου εκδήλωσης χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, και τονίζει ότι πρέπει να αναληφθεί συντονισμένη ανθρωπιστική δράση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την ανακούφιση του λαού της Υεμένης· ζητεί την άμεση κινητοποίηση των υπεσχημένων κονδυλίων για την Υεμένη και την πλήρη χρηματοδότηση του Σχεδίου Ανθρωπιστικής Αντιμετώπισης και Βοήθειας για την Υεμένη του ΟΗΕ για το 2017·

  13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών και στην κυβέρνηση της Υεμένης.