Propunere de rezoluţie - B8-0655/2017Propunere de rezoluţie
B8-0655/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Yemen

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis, Daniel Caspary în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0649/2017

Procedură : 2017/2849(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0655/2017

B8‑0655/2017

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Yemen

(2017/2849(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Yemen, în special cea din 15 iunie 2017, referitoare la situația umanitară din Yemen[1],

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 8 octombrie 2016 privind atacul din Yemen, respectiv cea din 19 octombrie 2016 privind acordul de încetare a focului din Yemen și cea din 21 noiembrie 2017 privind situația din Yemen,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 3 aprilie 2017 referitoare la Yemen,

–  având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) din 19 iunie 2017 referitoare la Yemen și din 23 august 2017 în urma atacurilor asupra zonelor civile din vecinătatea Ahrab in Sana’a,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Yemen,

–  având în vedere declarația din 15 iunie 2017 a președintelui Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Yemen,

–  având în vedere raportul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din 5 septembrie 2017 privind situația drepturilor omului în Yemen, inclusiv încălcările și abuzurile constatate din septembrie 2014,

–  având în vedere declarația din 26 octombrie 2017 făcută de Trimisul Special al Secretarului General în Yemen, propunând inițiative pentru a pune capăt violențelor din Yemen,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât diversele runde de negocieri sub egida ONU nu au dus la un progres semnificativ către o soluție politică în Yemen; întrucât este în interesul tuturor părților implicate în conflict să faciliteze negocierile de pace și să ia măsuri importante pentru a restabili încrederea și pentru a instaura o pace de lungă durată;

B.  întrucât găsirea unei soluții politice pentru conflictul din Yemen ar trebui să constituie o prioritate; întrucât sprijinul comunității internaționale trebuie să se concentreze pe asigurarea unei unități de acțiune în sprijinul inițiativelor de pace ale ONU;

C.  întrucât situația umanitară din Yemen este catastrofală; întrucât, la 16 iulie 2017, Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA) a anunțat că 20,7 milioane de persoane au nevoie de asistență;

 

D.  întrucât distrugerea infrastructurii și colapsul serviciilor publice au contribuit la declanșarea epidemiei de holeră; întrucât, la 2 noiembrie 2017, OCHA a anunțat că aproape 895 000 de cazuri suspectate de holeră, cu aproape 2 200 de decese, au fost raportate începând cu data de 27 aprilie; întrucât mai mult de jumătate din cazuri implică copii;

E.  întrucât grupurile vulnerabile, femeile și copiii sunt în mod special afectați de ostilitățile în curs și de criza umanitară; întrucât numărul victimelor civile continuă să crească;

F.  întrucât, de la începutul conflictului, Uniunea Europeană (UE) a alocat 171,7 milioane EUR pentru ajutor umanitar; întrucât ajutorul umanitar acordat de UE vizează cu prioritate sănătatea, alimentația, securitatea alimentară, asigurarea de protecție, adăpost, apă și accesul la instalații sanitare;

G.  întrucât o situație de stabilitate și securitate în Yemen și un guvern care să funcționeze în mod adecvat sunt esențiale pentru eforturile internaționale de combatere a extremismului și violenței în această regiune și în afara ei, precum și pentru pacea și stabilitatea din Yemen;

H.  întrucât conflictul actual din Yemen prezintă riscuri grave pentru stabilitatea regiunii, ca urmare a vidului de putere creat; întrucât organizațiile criminale și teroriste precum Al Qaeda din Peninsula Arabică și așa-numita grupare ISIS/Daesh au putut trage foloase din deteriorarea situației politice și de securitate din Yemen,

1.  consideră că numai o soluție politică, deschisă și bazată pe negocieri la acest conflict poate reinstaura pacea și poate păstra unitatea, suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Yemenului; solicită tuturor actorilor internaționali și regionali să dialogheze constructiv cu părțile din Yemen pentru a permite o dezamorsare a conflictului și negocierea unui acord;

2.  sprijină eforturile depuse de Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și ale Trimisului special al Secretarului General al ONU pentru Yemen de a obține reluarea negocierilor; îndeamnă toate părțile la conflict să reacționeze în mod constructiv și flexibil și fără să impună condiții prealabile la eforturile lor și să pună în aplicare imediat și integral toate dispozițiile rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU;

3.  invită toate părțile implicate în conflict să ajungă urgent la un acord privind o încetare a ostilităților, sub monitorizare de către ONU, ca un prim pas în direcția reluării negocierilor de pace sub egida ONU; solicită tuturor părților să se angajeze, cu bună credință și fără condiții prealabile, într-o nouă rundă de negocieri de pace sub egida ONU, cât mai curând posibil;

4.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea alarmantă a situației umanitare devastatoare din Yemen și cu privire la impactul conflictului asupra civililor; subliniază că situația umanitară din Yemen va continua să se degradeze în lipsa unei soluții politice;

5.  regretă închiderea porturile maritime, a aeroporturilor și a granițelor yemenite de către Arabia Saudită și partenerii săi de coaliție, ceea ce a dus la o deteriorare suplimentară a situației din țară;

6.  condamnă atacul cu rachete din 4 noiembrie executat de către forțele Houthi și aliații acestora, cu sprijinul Iranului, și îndreptat împotriva aeroportului internațional „Regele Khaled” din Riad;

7.  regretă profund pierderile de vieți omenești cauzate de conflict și suferința celor prinși în acest conflict și își exprimă condoleanțele față de familiile victimelor; își reafirmă angajamentul de a continua să sprijine Yemenul și poporul yemenit;

8.  condamnă toate atacurile teroriste în termenii cei mai fermi; salută ofensiva lansată de forțele yemenite, circa 2 000 de soldați, sprijinite de forțele pentru operațiuni speciale ale Emiratelor Arabe Unite și Statelor Unite împotriva forțelor Al Qaeda din provincia Shabwa; subliniază că toate părțile implicate în conflict trebuie să ia măsuri ferme împotriva grupărilor teroriste, ale căror activități reprezintă o amenințare suplimentară pentru negocierea unui acord și prezintă riscuri semnificative pentru securitatea din regiune și din afara acesteia;

9.  cere tuturor părților să respecte dreptul umanitar internațional și dreptul internațional al drepturilor omului, să asigure protecția civililor și să nu vizeze în mod direct infrastructurile civile, în special infrastructurile medicale și sistemele de aprovizionare cu apă;

10.  subliniază faptul că Consiliul de Securitate al ONU, atât în vederea abordării urgențelor umanitare, cât și a reinstaurării încrederii între părți într-un mod propice negocierilor politice, încurajează un acord rapid cu privire la desfășurarea de noi observatori în cadrul Mecanismului de verificare și inspecție al ONU, îmbunătățind capacitatea porturilor yemenite și accesul la aeroportul Sana’a;

11.  salută faptul că UE și statele sale membre sunt pregătite să își intensifice asistența umanitară pentru populația din întreaga țară pentru a răspunde nevoilor în creștere și pentru a-și mobiliza asistența pentru dezvoltare cu scopul de a finanța proiecte în sectoare esențiale;

12.  salută angajamentele asumate în cadrul evenimentului la nivel înalt al donatorilor pentru criza umanitară din Yemen și subliniază necesitatea coordonării măsurilor umanitare sub egida ONU, pentru a ușura suferința populației yemenite; solicită mobilizarea imediată a fondurilor comise statului yemenit și finanțarea integrală a Planului de acțiune umanitară 2017 pentru Yemen, sub egida Organizației Națiunilor Unite;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Secretarului General al Consiliului de Cooperare al Golfului, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe și guvernului Republicii Yemen.