Предложение за резолюция - B8-0656/2017Предложение за резолюция
B8-0656/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Йемен

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Харалд Вилимски от името на групата ENF

Процедура : 2017/2849(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0656/2017
Внесени текстове :
B8-0656/2017
Приети текстове :

B8‑0656/2017

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен

(2017/2849(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид изявлението от 14 ноември 2017 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Йемен,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че конфликтът между Саудитска Арабия и правителството на хутите в Йемен достигна ново равнище на агресия; като има предвид, че този конфликт представлява война чрез посредници, чиито последици са унищожителни за страната и нейното население; като има предвид, че въпреки международните призиви за намиране на политическо решение на кризата, страните по конфликта не успяха да постигнат уреждане на спора и боевете продължават; като има предвид, че специалният пратеник на ООН за Йемен Исмаил Оулд Шейх Ахмед посочи учудващо ниското равнище на интерес в международен план към конфликта в Йемен;

Б.  като има предвид, че Арабската коалиция, водена от Саудитска Арабия, не направи опит за разрешаване на конфликта по дипломатически път, а вместо това засили конфликта с въздушни нападения и други актове на агресия на йеменска територия; като има предвид, че вътрешнополитическите конфликти в Саудитска Арабия биха могли да доведат до още повече военна агресия срещу Йемен; като има предвид, че съществуват сериозни подозрения, че Арабската коалиция е сътрудничила с терористични организации като Ал-Кайда и Даиш в Йемен;

В.  като има предвид, че според докладите на международни наблюдатели хуманитарната ситуация се счита за много сериозна и се изостря по-специално от блокадата на пристанищата на Йемен от страна на Саудитска Арабия; като има предвид, че вносът осигурява почти 90% от основните хранителни продукти на страната; като има предвид, че според Международния комитет на Червения кръст и Организацията на обединените нации тези блокади представляват основен фактор, който може да доведе до хуманитарна катастрофа, включваща гладуването на около 27 милиона души;

Г.  като има предвид, че според доклади на ООН на йеменска територия има над два милиона вътрешно разселени лица/бежанци; като има предвид, че опасността от ескалация на конфликта и влошаването на хуманитарната ситуация биха могли да доведат до нова вълна на масова миграция, която би могла да окаже също така влияние върху Европа;

Д.  като има предвид, че Арабската коалиция 38 пъти умишлено е бомбардирала граждански обекти, включително училища и болници; като има предвид, че положението на цивилното население в Йемен, и по-специално това на децата, се е влошило от началото на кризата; като има предвид, че ООН отправи критика към Арабската коалиция за това, че тя е отговорна за смъртта на 638 деца;

Е.  като има предвид, че от европейските държави продължават да се изнасят оръжия за Саудитска Арабия, и като има предвид, че съществуват подозрения, че те се използват в конфликта в Йемен; като има предвид, че в своята резолюция от 13 септември 2017 г. относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС[1], Парламентът призова за прекратяване на всякакъв износ на оръжие и военни технологии в зони на конфликт; като има предвид, че Съветът за сигурност на ООН наложи оръжейно ембарго на милициите на хути;

1.  счита, че конфликтът в Йемен трябва да бъде разрешен по дипломатически път във възможно най-кратък срок, особено в интерес на цивилното население в Йемен; призовава всички страни, и по-специално Саудитска Арабия, да прекратят всякаква военна агресия в Йемен и да предложат незабавно прекратяване на огъня, последвано от мирни преговори; осъжда всеки опит за разширяване на конфликта в други региони или държави;

2.  решително осъжда неотдавнашните въздушни удари на йеменска територия, ръководени от Саудитска Арабия; осъжда всяко сътрудничество с терористични организации като Ал-Кайда или Даиш по време на конфликта; предлага ООН да изготви доклад с точни данни относно военните отношения между военното ръководство на Саудитска Арабия и терористични организации в Йемен;

3.  изразява загриженост във връзка с хуманитарната ситуация в Йемен, която се дължи най-вече на политиката на Саудитска Арабия и нейните съюзници за налагане на блокади, както и на въздушните удари върху инфраструктурата на страната; призовава Саудитска Арабия незабавно да прекрати блокадите на пристанищата на Йемен, за да предотврати хуманитарна катастрофа; изразява загриженост във връзка с ескалацията на конфликта, която би могла да доведе до нова вълна на масова миграция, която би оказала също така влияние върху европейските държави;

4.  подчертава, че Арабската коалиция, водена от Саудитска Арабия, умишлено е извършила нападения срещу граждански обекти, в които е имало деца; силно критикува всяка военна агресия срещу цивилното население, особено срещу деца; осъжда всички нападения срещу цивилни обекти, като например болници и училища, и настоятелно призовава всички страни по конфликта да прекратят тези видове нападения; призовава Организацията на обединените нации да изключи Саудитска Арабия от Съвета по правата на човека;

5.  подчертава, че Саудитска Арабия все още внася оръжия и военни технологии от държави от ЕС, за които има съмнение, че са използвани в конфликта в Йемен; счита, че ООН следва да наложи оръжейно ембарго върху Саудитска Арабия;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави и на правителството на Йемен.