Postup : 2017/2849(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0656/2017

Předložené texty :

B8-0656/2017

Rozpravy :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 169kWORD 49k
22.11.2017
PE614.268v01-00
 
B8-0656/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Jemenu  (2017/2849(RSP))


Harald Vilimsky za skupinu ENF

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu  (2017/2849(RSP))  
B8-0656/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 14. listopadu 2017 o situaci v Jemenu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že konflikt mezi Saúdskou Arábií a hútíjskou vládou v Jemenu dosáhl nové úrovně agrese; vzhledem k tomu, že tento konflikt je zástupnou válkou s ničivými důsledky pro zemi a její obyvatelstvo; vzhledem k tomu, že i přes mezinárodní výzvy k politickému řešení krize nedokázaly strany konfliktu dosáhnout smíru a boje pokračují; vzhledem k tomu, že zvláštní vyslanec OSN pro Jemen Ismaíl Uld šajch Ahmad upozornil na překvapivě nízkou úroveň mezinárodního zájmu o konflikt v Jemenu;

B.  vzhledem k tomu, že arabská koalice vedená Saúdskou Arábií se vůbec nepokusila vyřešit tento konflikt diplomatickou cestou, ale naopak jej prohloubila leteckými útoky a dalšími akty agrese na jemenské půdě; vzhledem k tomu, že domácí politické konflikty v Saúdské Arábii by mohly vést k dalším vojenským útokům proti Jemenu; vzhledem k tomu, že existuje silné podezření, že arabská koalice spolupracuje s teroristickými organizacemi, jako jsou al-Káida a Dá‘iš v Jemenu;

C.  vzhledem k tomu, že podle zpráv mezinárodních pozorovatelů je humanitární situace považována za velmi závažnou a je obzvláště zhoršována saúdskou blokádou jemenských přístavů; vzhledem k tomu, že téměř 90 % základních potravin v zemi se dováží; vzhledem k tomu, že podle Mezinárodního výboru Červeného kříže a Organizace spojených národů jsou tyto blokády hlavním faktorem, který by mohl způsobit humanitární katastrofu, jež by mohla vést ke smrti hladem zhruba 27 milionů lidí;

D.  vzhledem k tomu, že podle zpráv Organizace spojených národů je na území Jemenu více než dva miliony vnitřně vysídlených osob / uprchlíků; vzhledem k tomu, že by hrozící eskalace konfliktu a zhoršení humanitární situace mohly vést k další vlně masové migrace, jež by se mohla projevit také v Evropě;

E.  vzhledem k tomu, že arabská koalice 38krát záměrně bombardovala civilní zařízení, včetně škol a nemocnic; vzhledem k tomu, že situace civilistů v Jemenu, zejména dětí, se od začátku krize zhoršila; vzhledem k tomu, že Organizace spojených národů kritizovala arabskou koalici jako odpovědnou za smrt 638 dětí;

F.  vzhledem k tomu, že do Saúdské Arábie se stále vyvážejí zbraně z evropských zemí, a vzhledem k tomu, že existuje podezření, že tyto zbraně jsou používány v jemenském konfliktu; vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 13. září 2017 o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP(1) vyzval k zastavení vývozu veškerých zbraní nebo vojenských technologií do oblastí zasažených konfliktem; vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN uvalila na hútíjské milice zbrojní embargo;

1.  domnívá se, že konflikt v Jemenu musí být co nejdříve vyřešen diplomatickou cestou, zejména v zájmu jemenského civilního obyvatelstva; vyzývá všechny zúčastněné strany, zejména Saúdskou Arábii, aby ukončily veškerou vojenskou agresi v Jemenu a navrhly okamžité příměří, po kterém by následovala mírová jednání; odsuzuje veškeré pokusy o rozšíření konfliktu do dalších regionů či zemí;

2.  důrazně odsuzuje nedávné letecké útoky vedené Saúdskou Arábií, k nimž došlo na jemenské půdě; odsuzuje jakoukoli spolupráci s teroristickými organizacemi, jako jsou al-Káida nebo Dá‘iš, během konfliktu; navrhuje, aby Organizace spojených národů vypracovala přesnou zprávu o vojenských vztazích mezi vojenským vedením Saúdské Arábie a teroristickými organizacemi v Jemenu;

3.  je znepokojen humanitární situací v Jemenu, jež je převážně způsobena politikou blokády ze strany Saúdské Arábie a jejích spojenců, jakož i leteckými útoky na infrastrukturu v zemi; vyzývá Saúdskou Arábii, aby okamžitě ukončila blokádu jemenských přístavů, a zabránila tak humanitární katastrofě; je znepokojen eskalací konfliktu, která by mohla vést k další vlně masové migrace, jež by měla dopad také na evropské země;

4.  zdůrazňuje, že arabská koalice vedená Saúdskou Arábií záměrně útočila na civilní zařízení, ve kterých se nacházely děti; silně kritizuje veškerou vojenskou agresi vůči civilistům, zejména dětem; odsuzuje všechny útoky na civilní zařízení, jako jsou nemocnice a školy, a naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, aby s tímto druhem útoků přestaly; vyzývá Organizaci spojených národů, aby vyloučila Saúdskou Arábii z Rady pro lidská práva;

5.  zdůrazňuje, že Saúdská Arábie stále dováží ze zemí EU zbraně a vojenské technologie, u nichž existuje podezření, že jsou používány v jemenském konfliktu; navrhuje, aby Organizace spojených národů uvalila na Saúdskou Arábii zbrojní embargo;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0344.

Právní upozornění - Ochrana soukromí