Prijedlog rezolucije - B8-0656/2017Prijedlog rezolucije
B8-0656/2017

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Jemenu

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Harald Vilimsky u ime Kluba zastupnika ENF-a

Postupak : 2017/2849(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0656/2017
Podneseni tekstovi :
B8-0656/2017
Doneseni tekstovi :

B8-0656/2017

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Jemenu

(2017/2849(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 14. studenog 2017. o stanju u Jemenu,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je sukob između Saudijske Arabije i hutske vlade u Jemenu dosegao novu razinu agresije; budući da taj sukob predstavlja rat preko posrednika, čije su posljedice razorne za tu zemlju i njezino stanovništvo; budući da unatoč međunarodnim pozivima na političko rješenje krize sukobljene strane nisu uspjele postići dogovor, a sukobi i dalje traju; budući da je posebni izaslanik UN-a za Jemen Ismail Uld Šeik Ahmed ukazao na iznenađujuće nisko zanimanje međunarodne javnosti za sukob u Jemenu;

B.  budući da arapska koalicija, koju predvodi Saudijska Arabija, nije pokušala pronaći diplomatsko rješenje za sukob, već je dovela do intenziviranja sukoba time što je izvodila zračne udare i druge činove agresije na jemenskom tlu; budući da bi domaći politički sukobi u Saudijskoj Arabiji mogli dovesti do još činova vojne agresije protiv Jemena; budući da postoji snažna sumnja da je arapska koalicija u Jemenu surađivala s terorističkim organizacijama poput Al Qaide i Daiša;

C.  budući da je, prema izvješćima međunarodnih promatrača, situacija vrlo ozbiljna i da je osobito pogoršava saudijska blokada jemenskih luka; budući da se u Jemenu gotovo 90 % osnovnih namirnica uvozi; budući da te blokade prema navodima Međunarodnog odbora Crvenog križa i Ujedinjenih naroda predstavljaju najvažniji faktor koji bi mogao dovesti do humanitarne katastrofe i gladi 27 milijuna ljudi;

D.  budući da iz izvješća Ujedinjenih naroda proizlazi da je na jemenskom tlu preko dva milijuna ljudi/izbjeglica interno raseljeno; budući da bi predstojeće zaoštravanje sukoba i pogoršanje humanitarne situacije moglo uzrokovati još jedan val masovnih migracija koji bi mogao pogoditi i Europu;

E.  budući da je arapska koalicija 38 puta namjerno bombardirala civilne ustanove, uključujući škole i bolnice; budući da se stanje civila u Jemenu, prije svega stanje djece, pogoršalo od početka krize; budući da su Ujedinjeni narodi kritizirali arapsku koaliciju zbog njezine odgovornosti za smrt 638 djece;

F.  budući da se oružje iz europskih zemalja još uvijek izvozi u Saudijsku Arabiju i budući da postoji sumnja da se to oružje koristi u sukobu u Jemenu; budući da je Parlament u svojoj Rezoluciji od 13. rujna 2017. o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP[1] pozvao na obustavu izvoza svog oružja ili vojnih tehnologija u područja sukoba; budući da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda hutskoj paravojsci uvelo embargo na oružje;

1.  smatra da se sukob u Jemenu mora riješiti diplomatskim putem što je prije moguće, prije svega u interesu civilnog stanovništva u Jemenu; poziva sve strane, posebice Saudijsku Arabiju, na okončanje svih činova vojne agresije u Jemenu i da predloži prekid vatre, kojemu bi uslijedili mirovni pregovori; osuđuje svaki pokušaj širenja sukoba na druge regije ili zemlje;

2.  snažno osuđuje nedavne zračne napade pod vodstvom Saudijske Arabije na jemenskom tlu; osuđuje sve oblike suradnje s terorističkim organizacijama poput Al Qaide ili Daiša tijekom sukoba; predlaže da Ujedinjeni narodi sastave točno izvješće o vojnim odnosima između vojnog vodstva Saudijske Arabije i terorističkih organizacija u Jemenu;

3.  zabrinut je zbog humanitarnog stanja u Jemenu, uglavnom uzrokovanog politikom blokiranja koju provode Saudijska Arabija i njezini saveznici, kao i zračnim napadima na infrastrukturu te zemlje; poziva Saudijsku Arabiju da odmah okonča blokade jemenskih luka kako bi se izbjegla humanitarna katastrofa; zabrinut je zbog eskalacije sukoba koji bi imao za posljedicu još jedan val masovnih migracija koji bi mogao pogoditi i Europu;

4.  naglašava da je arapska koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije namjerno napadala civilne objekte u kojima su se nalazila djeca; snažno osuđuje sve oblike vojne agresije protiv civila, osobito djece; osuđuje sve napade na civilne objekte kao što su bolnice i škole i poziva sve zaraćene strane da prekinu takve napade; poziva Ujedinjene narode da isključe Saudijsku Arabiju iz Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava;

5.  naglašava da Saudijska Arabija i dalje uvozi oružje i vojnu tehnologiju iz zemalja EU-a, za koje se sumnja da se upotrebljavaju u sukobu u Jemenu; predlaže da Ujedinjeni narodi uvedu embargo na oružje Saudijskoj Arabiji;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku UN-a, glavnom tajniku Vijeća za suradnju u Zaljevu, glavnom tajniku Lige arapskih država i vladi Jemena.