Predlog resolucije - B8-0656/2017Predlog resolucije
B8-0656/2017

  PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Jemnu

  22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Harald Vilimsky v imenu skupine ENL

  Postopek : 2017/2849(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0656/2017
  Predložena besedila :
  B8-0656/2017
  Sprejeta besedila :

  B8-0656/2017

  Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Jemnu

  (2017/2849(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 14. novembra 2017 o razmerah v Jemnu,

  –  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker je konflikt med Saudovo Arabijo in hutijevsko vlado v Jemnu dosegel novo raven nasilja; ker gre pri tem konfliktu za posredniško vojno z uničujočimi posledicami za državo in njene prebivalce; ker kljub pozivom mednarodne skupnosti k političnemu razpletu krize v konfliktu udeležene strani ne uspejo doseči dogovora in se boji nadaljujejo; ker je posebni odposlanec OZN za Jemen Ismail Uld Šejk Ahmed poudaril, da mednarodna skupnost kaže presenetljivo malo zanimanja za konflikt v Jemnu;

  B.  ker arabska koalicija pod vodstvom Saudove Arabije ni pokazala nobenih prizadevanj za diplomatsko rešitev konflikta, temveč je spor še okrepila z zračnimi in drugimi oboroženimi napadi na ozemlju Jemna; ker bi lahko zaradi notranjih političnih sporov v Saudovi Arabiji prišlo do okrepitve oboroženih napadov na Jemen; ker obstaja utemeljen sum, da je arabska koalicija sodelovala s terorističnimi organizacijami, kot sta Al Kaida in Daiš v Jemnu;

  C.  ker mednarodni opazovalci poročajo, da so humanitarne razmere zelo resne, saudska blokada jemenskih pristanišč pa je vse še poslabšala; ker je skoraj 90 % osnovnih živil v to državo uvoženih; ker so po podatkih Mednarodnega odbora Rdečega križa in Organizacije združenih narodov te blokade glavni dejavnik, ki lahko povzroči humanitarno katastrofo, kar bi pomenilo lakoto za skoraj 27 milijonov ljudi;

  D.  ker sta po podatkih Organizacije združenih narodov na ozemlju Jemna več kot dva milijona notranje razseljenih oseb/beguncev; ker bi lahko z zaostrovanjem konflikta in slabšanjem humanitarnih razmer prišlo do novega vala množičnega preseljevanja, kar bi lahko imelo posledice tudi za Evropo;

  E.  ker je arabska koalicija 38-krat namerno bombardirala civilne zgradbe, vključno s šolami in bolnišnicami; ker so se od začetka krize poslabšale razmere civilnega prebivalstva v Jemnu, zlasti otrok; ker Organizacija združenih narodov arabsko koalicijo krivi za smrt 638 otrok;

  F.  ker se orožje iz evropskih držav še vedno izvaža v Saudovo Arabijo in ker obstaja sum, da se ga uporablja v konfliktu z Jemnom; ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 13. septembra 2017 o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP[1] pozval k ustavitvi vsega izvoza orožja ali vojaške tehnologije na konfliktna območja; ker je varnostni svet Organizacije združenih narodov uvedel embargo na orožje za hutijske milice;

  1.  meni, da je treba konflikt v Jemnu čim prej diplomatsko rešiti, zlasti v interesu tamkajšnjega civilnega prebivalstva; poziva vse strani, zlasti Saudovo Arabijo, naj ustavijo vse vojaške napade v Jemnu in predlagajo takojšnje premirje, ki mu bodo sledila mirovna pogajanja; obsoja vse poskuse, da bi konflikt razširili na druge regije ali države;

  2.  močno obsoja nedavne zračne napade Saudove Arabije na ozemlju Jemna; obsoja vsako sodelovanje s terorističnimi organizacijami, kot sta Al Kaida ali Daiš, med konfliktom; predlaga, da bi Organizacija združenih narodov pripravila podrobno poročilo o vojaških odnosih med vojaškim vodstvom Saudove Arabije in terorističnimi organizacijami v Jemnu;

  3.  je zaskrbljen zaradi humanitarnih razmer v Jemnu, ki jih večinoma povzročajo politika blokade Saudove Arabije in njenih zaveznic ter zračni napadi na jemensko infrastrukturo; poziva Saudovo Arabijo, naj nemudoma odpravi blokade jemenskih pristanišč, da se prepreči humanitarna katastrofa; izraža zaskrbljenost, da bi zaradi zaostrovanja konflikta lahko prišlo do novega vala množičnega preseljevanja, kar bi lahko imelo posledice tudi za Evropo;

  4.  poudarja, da je arabska koalicija pod vodstvom Saudove Arabije namerno napadla civilne zgradbe, v katerih so bili otroci; ostro obsoja vse vojaške napade na civilno prebivalstvo, zlasti otroke; obsoja vse napade na civilne zgradbe, kot so bolnišnice in šole, in poziva vse strani v konfliktu, naj ustavijo te napade; poziva Organizacijo združenih narodov, naj Saudovo Arabijo izključi iz Sveta za človekove pravice;

  5.  poudarja, da Saudova Arabija iz držav EU še vedno uvaža orožje in vojaško tehnologijo, ki naj bi se uporabljala v konfliktu v Jemnu; predlaga, naj Organizacija združenih narodov za Saudovo Arabijo uvede embargo na orožje;

  6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov, generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu, generalnemu sekretarju Lige arabskih držav in vladi Jemna.