Förslag till resolution - B8-0656/2017Förslag till resolution
B8-0656/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Jemen

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Harald Vilimsky för ENF-gruppen

Förfarande : 2017/2849(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0656/2017
Ingivna texter :
B8-0656/2017
Antagna texter :

B8‑0656/2017

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen

(2017/2849(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandet av den 14 november 2017 från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Jemen,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Konflikten mellan Saudiarabien och huthiregeringen i Jemen har nått en ny, ännu aggressivare nivå. Konflikten har blivit ett ombudskrig, med förödande konsekvenser för landet och dess befolkning. Trots internationella uppmaningar att hitta en politisk lösning på krisen har parterna i konflikten inte lyckats nå någon uppgörelse, och striderna fortsätter. FN:s särskilda sändebud för Jemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed har poängterat att det internationella intresset för konflikten i Jemen är förvånansvärt lågt.

B.  Den arabiska koalitionen som leds av Saudiarabien har inte försökt lösa konflikten genom diplomatiska medel, utan har tvärtemot drivit på konflikten genom luftangrepp och andra aggressionshandlingar på jemenitisk mark. De interna politiska konflikterna i Saudiarabien kan leda till fler militära angrepp mot Jemen. Det finns starka misstankar om att den arabiska koalitionen har samarbetat med terroristorganisationer såsom al‑Qaida och Daish i Jemen.

C.  Enligt rapporter från internationella observatörer är den humanitära situationen mycket allvarlig, vilket särskilt stärks av den saudiska blockaden av jemenitiska hamnar. Importen står för nästan 90 procent av landets baslivsmedel. Enligt Internationella rödakorskommittén och Förenta nationerna utgör dessa blockader en avgörande orsak som kan leda till en humanitär katastrof och förorsaka att cirka 27 miljoner människor dör av svält.

D.  Enligt FN:s rapporter finns det över två miljoner internflyktingar och flyktingar i Yemen. Den hotande upptrappningen av konflikten och den förvärrade humanitära situationen kan leda till en ny våg av massmigration, som också kan påverka Europa.

E.  Den arabiska koalitionen bombade avsiktligt civila anläggningar 38 gånger, däribland skolor och sjukhus. Situationen för civilbefolkningen i Jemen, särskilt för barn, har förvärrats sedan början av krisen. FN har kritiserat den arabiska koalitionen för att vara skyldig till 638 barns död.

F.  Vapen exporteras fortfarande till Saudiarabien från europeiska länder, och man misstänker att dessa vapen används i konflikten i Jemen. I sin resolution av den 13 september 2017 med titeln ”Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp”[1] uppmanade parlamentet att upphöra med all export av vapen eller militär teknik till konfliktområden. FN:s säkerhetsråd införde ett vapenembargo mot huhtimilisen.

1.  Europaparlamentet anser att konflikten i Jemen måste lösas på diplomatisk väg så snart som möjligt, i synnerhet med tanke på den jemenitiska civilbefolkningen. Parlamentet uppmanar alla parter, särskilt Saudiarabien, att upphöra med all militära aggression i Jemen och föreslå en omedelbar vapenvila med efterföljande fredsförhandlingar. Parlamentet fördömer alla försök att utvidga konflikten till andra regioner eller länder.

2.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt den senaste tidens luftangrepp ledda av Saudiarabien på jemenitiskt territorium. Parlamentet fördömer allt samarbete med terroristorganisationer såsom al-Qaida eller Daish under konflikten. Parlamentet föreslår att FN utarbetar en noggrann rapport om de militära förbindelserna mellan Saudiarabiens militärledning och terroristorganisationer i Jemen.

3.  Europaparlamentet är bekymrat över den humanitära situationen i Jemen som främst är en följd av Saudiarabiens och dess allierades blockadpolitik samt av luftangreppen på landets infrastruktur. Parlamentet uppmanar Saudiarabien att omedelbart upphöra med blockaderna av jemenitiska hamnar för att förhindra en humanitär katastrof. Parlamentet är oroat över upptrappningen av konflikten, som kan leda till en ny våg av massmigration, som också kan påverka länderna i Europa.

4.  Europaparlamentet betonar att den arabiska koalitionen som leds av Saudiarabien avsiktligt har angripit civila anläggningar, där det även funnits barn. Parlamentet kritiserar kraftigt all militär aggression mot civilbefolkningen, särskilt mot barn. Parlamentet fördömer alla angrepp på civila anläggningar, såsom sjukhus och skolor, och uppmanar med kraft alla parter i konflikten att sätta stopp för sådana anfall. Parlamentet uppmanar Förenta nationerna att utesluta Saudiarabien ur FN:s råd för mänskliga rättigheter.

5.  Europaparlamentet betonar att Saudiarabien fortfarande importerar vapen och militär teknik från EU-länderna, och man misstänker att dessa används i konflikten i Jemen. Parlamentet anser att FN borde införa ett vapenembargo mot Saudiarabien.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.