NÁVRH USNESENÍ
PDF 254kWORD 47k
12.9.2017
PE614.269v01-00
 
B8-0657/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


požadujícího vynaložit prostředky Fondu solidarity Evropské unie na pomoc regionům, které postihl hurikán Irma


Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Návrh usnesení Evropského parlamentu požadujícího vynaložit prostředky Fondu solidarity Evropské unie na pomoc regionům, které postihl hurikán Irma  
B8-0657/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že hurikán Irma způsobil na ostrovech, které náleží k členským státům Evropské unie, jako jsou Svatý Martin, Svatý Bartoloměj, Anguilla a Britské Panenské ostrovy, rozsáhlé materiální škody, které jsou již dnes vyčísleny na několik miliard eur;

B.  vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie (FSEU) je výrazem evropské solidarity a poskytuje finanční pomoc členským státům Unie, které čelí přírodním katastrofám, jež způsobily přímé škody s náklady překračujícími 1 % regionálního HDP, jedná-li se o nejvzdálenější region;

C.  vzhledem k tomu, že FSEU umožňuje financovat zásadní záchranná opatření a finančně se podílet na rekonstrukci infrastruktury v regionech postižených přírodní katastrofou;

1.  žádá Evropskou komisi, aby urychleně vynaložila prostředky FSEU ve prospěch regionů členských států Evropské unie, které byly postiženy hurikánem Irma;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a členským státům.

(1)

Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 143.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí