FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 159kWORD 47k
12.9.2017
PE614.269v01-00
 
B8-0657/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til regioner, der er ramt af orkanen Irma


Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til regioner, der er ramt af orkanen Irma  
B8‑0657/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 661/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at orkanen Irma har forårsaget betydelige materielle skader, som allerede anslås til adskillige milliarder EUR, på øer, der tilhører EU-medlemsstater, såsom Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Anguilla og De Britiske Jomfruøer;

B.  der henviser til, at Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) er et udtryk for europæisk solidaritet, idet den yder finansiel bistand til EU-medlemsstater, som er ramt af naturkatastrofer, der har forårsaget direkte skader, hvis omkostninger overstiger 1 % af det regionale BNP, når det handler om en region i den yderste periferi;

C.  der henviser til, at EUSF gør det muligt at finansiere påtrængende nødhjælpstiltag og bidrage finansielt til genopbygningen af infrastrukturen i de regioner, der er ramt af en naturkatastrofe;

1.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at mobilisere EUSF for at støtte de regioner i Den Europæiske Unions medlemsstater, som er ramt af orkanen Irma;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og medlemsstaterne.

 

(1)

EUT L 189 af 27.06.2014, s. 143.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik