PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 398kWORD 47k
12.9.2017
PE614.269v01-00
 
B8-0657/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų nuo uragano Irma nukentėjusiems regionams mobilizavimo


Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų, skirtų regionams, nukentėjusiems nuo uragano Irma, mobilizavimo  
B8‑0657/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 661/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi uraganas Irma padarė didelę materialinę žalą, kuri jau siekia kelis milijardus eurų, ES valstybėms narėms priklausančiose salose, tokiose kaip Sen Martenas, Sen Bartelemi, Angilija ir Didžiosios Britanijos Mergelių salos;

B.  kadangi Europos Sąjungos solidarumo fondas įkūnija Europos solidarumą teikdamas finansinę paramą ES valstybėms narėms, susiduriančioms su gaivalinėmis nelaimėmis, dėl kurių buvo padaryta tiesioginė žala, viršijanti 1 proc. regiono BVP, kai žala padaroma atokiausiuose regionuose;

C.  kadangi Europos Sąjungos solidarumo fondas sudaro sąlygas finansuoti būtiniausius skubius veiksmus ir finansiškai prisidėti prie infrastruktūros atkūrimo regionuose, nukentėjusiuose nuo gaivalinių nelaimių;

1.  ragina Europos Komisiją kuo greičiau mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas nuo uragano Irma nukentėjusiems Europos Sąjungos valstybių narių regionams;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir valstybėms narėms.

 

(1)

OL L 189, 2014 06 27, p. 143.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika