REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 392kWORD 47k
12.9.2017
PE614.269v01-00
 
B8-0657/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu to reģionu labā, kurus skārusi viesuļvētra Irma


Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu to reģionu labā, kurus skārusi viesuļvētra Irma  
B8-0657/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 661/2014, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā viesuļvētra Irma ES dalībvalstīm piederošās salās, piemēram, Senmartēnā, Senbartelmī, Angiljā un Britu Virdžīnu salās, radīja būtiskus materiālus zaudējumus, kas jau ir aplēsti vairāku miljardu euro apmērā;

B.  tā kā Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF) ir Eiropas solidaritātes izpausme, kas nodrošina ES finanšu palīdzību dalībvalstīm, kuras skārušas dabas katastrofas, izraisot tiešu kaitējumu, kura izmaksas pārsniedz 1 % no reģiona IKP, ja tas ir tālākais reģions;

C.  tā kā ESSF ļauj finansēt pirmās nepieciešamības ārkārtas pasākumus un sniegt finansiālu atbalstu infrastruktūras atjaunošanai reģionos, ko skārušas dabas katastrofas,

1.  aicina Eiropas Komisiju pēc iespējas ātrāk mobilizēt ESSF līdzekļus Eiropas Savienības dalībvalstu reģioniem, ko skārusi viesuļvētra Irma;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un dalībvalstīm.

 

 

(1)

OV L 189, 27.6.2014., 143. lpp.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika