RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 153kWORD 47k
28.11.2017
PE614.274v01-00
 
B8-0661/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


Ameerika Ühendriikide valitsuse rünnaku kohta ühise põllumajanduspoliitika toetuste süsteemi ja põhimõtete vastu seoses Hispaania oliive käsitleva vaidlusega


Clara Aguilera, Eric Andrieu, Paolo de Castro, Soledad Cabezón, Inmaculada Rodríguez

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Ameerika Ühendriikide valitsuse rünnaku kohta ühise põllumajanduspoliitika toetuste süsteemi ja põhimõtete vastu seoses Hispaania oliive käsitleva vaidlusega  
B8-0661/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi esialgset otsust, millega kehtestati Hispaania oliividele tollitariif, kui oli jõutud järeldusele, et oliive imporditakse liidult saadavate toetuste tõttu alla turuhinna,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et otsus määrata Hispaania ettevõtete oliividele muutuva määraga tollitariif põhineb kaalutlusel, et toetused, mida sektor ühise põllumajanduspoliitika raames saab, võivad tähendada ebaausat konkurentsi USA tootjatele;

B.  arvestades, et see otsus seab ebaõiglaselt ja meelevaldselt kahtluse alla kõik põllumajanduse abiprogrammid ning mõjutab seega kõiki ühise põllumajanduspoliitika toetusesaajaid;

1.  palub komisjonil asuda koos Hispaania ja Andaluusia ametiasutustega selle protektsionistliku rünnaku ohvreid kaitsma;

2.  palub komisjonil kaitsta WTO nn rohelises kastis heaks kiidetud ühise põllumajanduspoliitika toetuste süsteemi ning käsitleda asja lõpuni nii kahepoolselt kui ka WTO raamistikus.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika