FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 47k
28.11.2017
PE614.274v01-00
 
B8-0661/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om den amerikanska regeringens hot mot EU:s stödsystem och kärnan i den gemensamma jordbrukspolitiken med anledning av konflikten gällande spanska oliver


Clara Aguilera, Eric Andrieu, Paolo de Castro, Soledad Cabezón, Inmaculada Rodríguez

Förslag till Europaparlamentets resolution om den amerikanska regeringens hot mot EU:s stödsystem och kärnan i den gemensamma jordbrukspolitiken med anledning av konflikten gällande spanska oliver  
B8‑0661/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av det preliminära utslaget från det amerikanska handelsministeriet som påbjuder en tullavgift för spanska oliver efter att ha kommit fram till att produkten importeras under sitt marknadspris på grund av unionens subventioner,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Beslutet att införa tullavgifter med skiftande procentandel på oliver från spanska företag grundas på beaktandet att stödet till sektorn, inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, skulle kunna utgöra illojal konkurrens gentemot tillverkare i Förenta staterna.

B.  Detta beslut ifrågasätter, på ett orättvist och godtyckligt sätt, samtliga program för stöd till jordbruket vilket påverkar alla mottagare av stöd via den gemensamma jordbrukspolitiken.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra gemensam sak med andalusiska och spanska myndigheter för att försvara de företag som fallit offer för detta protektionistiska angrepp.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, för att försvara vårt system för stöd via den gemensamma jordbrukspolitiken som godkänts genom WTO:s gröna box, dra detta till sin spets såväl på bilateral nivå som på WTO-nivå.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy