RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 160kWORD 47k
28.11.2017
PE614.275v01-00
 
B8-0662/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


nn Euroopa asutuste koosseisu ja rahastamise kohta


Dominique Martin

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek nn Euroopa asutuste koosseisu ja rahastamise kohta  
B8-0662/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et 17. mail 2017 sai Euroopa sotsiaalvõrgustik (European Social Network – ESN) 905 292,06 eurot ELi toetust(1);

B.  arvestades, et asjaomases ebamäärases organisatsioonis on vaid väike arv Prantsusmaa liikmeid ning sellesse ei kuulu mitte ühtegi olulist Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriigi ega Itaalia avalik-õiguslikku organisatsiooni;

C.  arvestades, et võrgustikku kuuluvad teatavad välisriikide asutused, eelkõige Aserbaidžaani Vabariigi töö- ja sotsiaalkaitse ministeerium(2);

1.  nõuab, et komisjon lõpetaks selliste organisatsioonide rahastamise, kuhu kuuluvad kolmandad riigid, kelle huvid ei kattu ELi omadega.

(1)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=632&langId=en

(2)

http://www.esn-eu.org/userfiles/Documents/Members_docs/ESN_Members_List_-_30_May_2017.pdf

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika