ONTWERPRESOLUTIE
PDF 159kWORD 47k
28.11.2017
PE614.275v01-00
 
B8-0662/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de structuur en financiering van zogenaamd Europese agentschappen


Dominique Martin

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de structuur en financiering van zogenaamd Europese agentschappen  
B8‑0662/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het Europees Sociaal Netwerk (ESN) op 17 mei 2017 Europese subsidies heeft ontvangen ter hoogte van 905 292,06 EUR(1);

B.  overwegende dat deze organisatie van onduidelijke aard slechts een miniem aantal Franse leden heeft en geen enkele grote overheidsorganisatie uit Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk of Italië onder haar leden telt;

C.  overwegende dat bepaalde buitenlandse instanties lid zijn van dit netwerk, zoals het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Bescherming van Azerbeidzjan(2);

1.  vraagt de Commissie om niet langer financiële steun te verlenen aan organismen waarin derde landen vertegenwoordigd zijn wier belangen niet Europees zijn.

(1)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=632&langId=en

(2)

http://www.esn-eu.org/userfiles/Documents/Members_docs/ESN_Members_List_-_30_May_2017.pdf

 

Juridische mededeling - Privacybeleid