Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0666/2017Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0666/2017

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való felhasználása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetről

4.12.2017 - (D052941/02 – 2017/2920(RPS))

az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével és (4) bekezdésének c) pontjával összhangban benyújtva
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Illetékes képviselő: Christel Schaldemose, Bart Staes


Eljárás : 2017/2920(RPS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0666/2017
Előterjesztett szövegek :
B8-0666/2017
Elfogadott szövegek :

B8-0666/2017

Az Európai Parlament állásfoglalása az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való felhasználása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetről

(D052941/02 – 2017/2920(RPS))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való felhasználása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetről (D052941/02) („bizottsági rendelettervezet”),

–  tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok újraértékelésére kidolgozott program létrehozásáról szóló, 2010. március 25-i 257/2010/EU bizottsági rendeletre[2],

–  tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikke (3) bekezdésének b) pontjára[3],

–  tekintettel a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága új élelmiszerekkel és az élelmiszerlánc toxikológiai biztonságával foglalkozó részlegének 2017. szeptember 25-i szavazására, amely két ellenszavazattal és két tartózkodás mellett kedvező véleményt adott,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésre és (4) bekezdésének c) pontjára,

A.  mivel az uniós jogszabályok, különösen az 1333/2008/EK rendelet jelenleg lehetővé teszi a foszforsavat és foszfátokat (E 338–341 és E 343), valamint a polifoszfátokat (E 450–452) élelmiszer-adalékanyagokként használják többféle technológiai céllal számos élelmiszerben; mivel, bár a foszfátok számos élelmiszerben természetesen is előfordulnak, adalékanyagként használt alakjuk az emberi bélben gyorsabban felszívódik;

B.  mivel komoly aggodalmakat és kérdéseket vetnek fel a foszfátok élelmiszer-adalékanyagként való használatával kapcsolatos káros egészségügyi hatások;

C.  mivel a bizottsági rendelettervezet módosítja az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletét annak érdekében, hogy engedélyezze a foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) adalékanyagként való használatát a következőkben: „az élelmiszer-vállalkozó általi sütésre, majd a végső fogyasztónak szánt, függőleges, forgó nyárson sütendő, fagyasztott, önmagában vagy kombinálva alkalmazott folyékony ízesítőkkel kezelt, szeletelt vagy darált juh-, bárány-, borjú- vagy marhahús, illetve az önmagában vagy kombinálva alkalmazott folyékony ízesítőkkel kezelt vagy anélküli, szeletelt vagy darált baromfihús”;

D.  mivel egy 2017-es, az élelmiszer-adalékanyagok hatósági ellenőrzéséről szóló bizottsági jelentés[4] megállapította, hogy a tagállamok jelentős kihívásokkal szembesülnek annak ellenőrzése során, hogy az élelmiszer-adalékanyagokat az uniós jogszabályi követelményeknek megfelelően használják; mivel a jelentés azt is megállapította, hogy néhány tagállam, illetékes hatóság és élelmiszer-vállalkozó eltérően, és egyes esetekben tévesen értelmezi az alkalmazandó uniós követelményeket az előkészített húsok és hústermékek vonatkozásában, beleértve az 1333/2008/EK rendeletben felsorolt kivételek értelmezését is, ami azt eredményezi, hogy nem egységes e követelmények végrehajtása;

E.  mivel 2012-ben közzétettek egy tudományos vizsgálat[5], amely megállapította, hogy a foszfát élelmiszer-adalékanyagok aggodalomra adnak okot, mivel azok adott esetben összekapcsolhatók a szérum foszfát megemelkedett szintjeivel; mivel a szérum foszfát magas szintjét a szív- és érrendszeri kockázatok fokozódásához kapcsolják;

F.  mivel a Bizottság arra kérte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA), hogy végezze el a tudományos vizsgálatban felvetett aggályok tudományos értékelését, amelyet ezt követően az EFSA 2013-ban közzétett[6];

G.  mivel, bár az EFSA a vizsgálat értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy nem lehetett megállapítani, hogy a fokozott szív- és érrendszeri kockázat a foszfor általában vagy foszfát-adakélanyagok formájában való fogyasztásához köthető, de azt is hangsúlyozta, hogy a 257/2010/EU rendelet által előírtak értelmében, a foszfátok élelmiszer-adalékanyagként történő használatát az EFSA kiemelten kezelve, 2018. december 31-ig újraértékeli;

H.  mivel egy 2013-ben közzétett tanulmány megállapította, hogy „a magas foszfor-bevitel a nemzeti szinten reprezentatív, egészséges egyesült államokbeli lakosság körében fokozott halálozási arányhoz köthető”, és hogy „mivel az egészséges felnőttek körében fokozottan fordul elő magas foszfor-bevitel és széles körben elterjedt a szervetlen foszfortartalmú adalékanyagok feldolgozott élelmiszerekben való használata, e megállapításoknak messzemenő közegészségügyi vonatkozásai lehetnek”[7]; mivel egy 2014-ben közzétett másik tanulmány megállapította, hogy a hosszú távon magas foszfortartalmú étrend a krónikus vesebetegségben szenvedők és az egészséges lakosság körében is káros lehet a csontok egészségére nézve[8];

I.  mivel a foszfát adalékanyagok húskészítményekben való használata általában nem engedélyezett;

J.  mivel azonban több egymást követő eltérés alkalmazása révén a foszfátok használatát egyre több húskészítményben engedélyezték, és ezzel olyan használatot tettek jogszerűvé, amely valójában az uniós jogszabályok értelmében nem megengedett; mivel a foszfát adalékanyagokat több tagállamban eddig is jogellenesen használták és továbbra is így használják nyárson sütendő fagyasztott húsokban;

K.  mivel a foszfátokat vízmegkötő tulajdonságaik miatt a hús súlyának növelésére lehet használni, ezáltal lehetővé téve az élelmiszer-ipari szereplők számára, hogy szándékosan félrevezessék a fogyasztókat, és csalást kövessenek el azáltal, hogy vizet adnak el hús áráért;

L.  mivel a függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokat a gasztronómiai ágazatnak szánják; mivel ez azt jelenti, hogy a fogyasztókat nem tájékoztatják a foszfátok e termékekben élelmiszer-adalékanyagként történő felhasználásáról, mivel e termékeken nem szerepel címke;

M.  mivel a 1333/2008/EK rendelet 6. cikk kimondja, hogy élelmiszer-adalékanyag csak akkor kerülhet a II. és III.
mellékletben szereplő közösségi listába, ha a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján nem jelent biztonsági kockázatot a fogyasztó egészségére a javasolt felhasználási szinten, illetve ha ésszerű technológiai igény van rá, amely más gazdasági és technológiai eszközökkel nem teljesíthető, valamint ha használata nem vezeti félre a fogyasztót;

N.  mivel a fent említett kritériumok egyike sem teljesült;

1.  ellenzi a bizottsági rendelet tervezetének elfogadását;

2.  úgy véli, hogy a bizottsági rendelettervezet nem egyeztethető össze az 1333/2008/EK rendelet céljával és tartalmával;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza a rendelettervezetet;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a jelenlegi engedélyeket, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az intézkedések megszüntetésére vagy módosítására irányuló javaslatokat azokra az esetekre vonatkozóan, amikor az élelmiszer-adalékanyagként használt foszfátok EFSA által újraértékelése nem tudja kizárni a foszfátok élelmiszer-adalékanyagként történő felhasználásából eredő egészségügyi kockázatokat;

5.  felhívja a Bizottságot annak tényleges ellenőrzésére, hogy a tagállamok megfelelően hajtsák végre a hatályos uniós jogszabályokat az élelmiszer-adalékanyagok előkészített húsban való használata vonatkozásában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.