Predlog resolucije - B8-0666/2017Predlog resolucije
B8-0666/2017

PREDLOG RESOLUCIJE o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe fosforjeve (V) kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje

4.12.2017 - (D052941/02 – 2017/2920(RPS))

v skladu s členom 3(4) Poslovnika,
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Pristojna poslanca: Christel Schaldemose, Bart Staes


Postopek : 2017/2920(RPS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0666/2017
Predložena besedila :
B8-0666/2017
Sprejeta besedila :

B8-0666/2017

Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe fosforjeve (V) kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje

(D052941/02 – 2017/2920(RPS))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe fosforjeve (V) kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila[1], zlasti njenega člena 10(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 257/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi programa za ponovno oceno odobrenih aditivov za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila[2],

–  ob upoštevanju člena 5a(3)(b) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil[3],

–  ob upoštevanju glasovanja v Stalnem odboru za rastline, živali, hrano in krmo, oddelek za nova živila in toksikološko varnost prehranjevalne verige, z dne 25. septembra 2017, ki je izdal pozitivno mnenje z dvema vzdržanima glasovoma in dvema glasovoma proti,

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 106(2), (3) in (4)(c) Poslovnika,

A.  ker zakonodaja Evropske unije in zlasti njena Uredba (ES) št. 1333/2008 dovoljuje dodajanje fosforne kisline in fosfatov (E 338–341 in E 343) ter polifosfatov (E 450–452) kot aditivov za živila za različne tehnološke namene v številnih živilih; ker so fosfati sicer naravno prisotni v številnih živilih, a se oblike, uporabljene v aditivih, hitreje absorbirajo v človeškem črevesju;

B.  ker obstajajo resni pomisleki o vprašanjih glede negativnih posledic uporabe fosfatov v aditivih za živila;

C.  ker osnutek uredbe Komisije spreminja Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008, da bi omogočil uporabo fosforne kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) kot aditivov za živila v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje in sicer iz ovčjega, jagnječjega, telečjega in/ali govejega mesa s tekočimi začimbami ali iz perutninskega mesa s tekočimi začimbami ali brez njih, uporabljenih samostojno ali kombinirano, prav tako narezano ali mleto ter oblikovano na način, da ga lahko nosilec živilske dejavnosti speče , končni potrošnik pa nato poje;

D.  ker je Komisija v svojem poročilu iz leta 2017 o uradnem nadzoru aditivov za živila[4] ugotovila, da se države članice na splošno soočajo z izzivi pri preverjanju, ali se aditivi za živila uporabljajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami Evropske unije; ker je v poročilu tudi navedla, da so ustrezni organi in nosilci živilske dejavnosti v posameznih državah članicah imeli različne in včasih nepravilne razlage zahtev Evropske unije glede mesnih pripravkov in proizvodov, tudi kar zadeva razlago izjem, naštetih v Uredbi (ES) št. 1333/2008, zato izvajanje zahtev ni bilo poenoteno;

E.  ker je bila leta 2012 objavljena znanstvena razprava[5], v kateri je bilo ugotovljeno, da je pri uporabi fosfatnih aditivov potrebna posebna pozornost, saj so lahko povezani s povišanimi vrednostmi serumskega fosfata; ker se visoke vrednosti serumskega fosfata povezujejo s povečano nevarnostjo bolezni srca in ožilja;

F.  ker je Komisija od Evropske agencije za varnost hrane zahtevala, da pripravi znanstveno oceno pomislekov iz znanstvene razprave, kar je agencija leta 2013[6] tudi storila;

G.  ker je Evropska agencija za varnost hrane v svoji oceni sicer menila, da ni mogoče potrditi, da bi večje uživanje fosforja ali aditivov s fosfati na splošno vplivalo na povečano tveganje bolezni srca in ožilja, a je tudi poudarila, da bo v skladu z Uredbo (EU) št. 257/2010 do 31. decembra 2018 opravila nujni pregled uporabe fosfatov v aditivih za živila;

H.  ker je bilo v znanstveni študiji, objavljeni leta 2013, ugotovljeno, da je povečano uživanje fosforja povezano s povečano smrtnostjo v nacionalno reprezentativni zdravi populaciji ZDA in da bodo morda zaradi pogostega uživanja fosforja pri zdravih odraslih in široke uporabe anorganskega fosforja v predelani hranita dognanja imela daljnosežne posledice za javno zdravje[7]; ker ugotovitve druge študije, objavljene leta 2014, nakazujejo, da lahko dolgotrajno uživanje fosforja vpliva na zdravje kosti pri ljudeh z obolenji ledvic, pa tudi pri zdravem prebivalstvu[8];

I.  ker uporaba fosfatov običajno ni dovoljena v aditivih za mesne pripravke;

J.  ker je bila uporaba fosfatov v aditivih po številnih odstopanjih odobrena za vedno več mesnih pripravkov, s čimer se je legalizirala uporaba nečesa, kar je po zakonodaji Evropske unije prepovedano; ker je uporaba fosfatnih aditivov v zamrznjenih mesnih nabodalih v številnih državah članicah še vedno nezakonita;

K.  ker se lahko fosfati uporabljajo za povečanje teže mesa, saj vežejo vodo, s čimer lahko nosilci živilskih dejavnosti namenoma zavajajo potrošnike in goljufajo tako, da prodajajo vodo za ceno mesa;

L.  ker zamrznjena mesna nabodala niso namenjena domači uporabi; ker to pomeni, da potrošniki niso obveščeni o uporabi fosfatov kot živilskih aditivov v teh proizvodih, saj niso označeni;

M.  ker je v členu 6 Uredbe (ES) št. 1333/2008 določeno, da se lahko aditiv za živila vključi v sezname Skupnosti iz prilog II in III le, če na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov v predlagani količini ne ogroža zdravja potrošnika, če zanj obstaja upravičena tehnološka potreba, ki je ni mogoče doseči z drugimi ekonomsko in tehnološko izvedljivimi sredstvi in če njegova uporaba ne zavaja potrošnika;

N.  ker nobeno od zgoraj navedenih meril ni bilo izpolnjeno;

1.  nasprotuje sprejetju osnutka uredbe Komisije;

2.  meni, da osnutek uredbe Komisije ni v skladu s ciljem in vsebino Uredbe (ES) št. 1333/2008;

3.  poziva Komisijo, naj umakne osnutek uredbe;

4.  poziva Komisijo, naj ponovno pregleda sedanja dovoljenja in po potrebi pripravi predloge za njihovo odpravo ali pregled za primere, v katerih Evropska agencija za varno hrano s ponovno ocena fosfatov za uporabo v aditivih za živila ne more izključiti nevarnosti za zdravje, ki izhaja iz uporabe fosfatov kot aditivov za živila;

5.  poziva Komisijo, naj učinkovito preverja, ali države članice ustrezno izvajajo sedanjo zakonodajo Evropske unije v zvezi z uporabo aditivov za živila v mesnih pripravkih;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.