Πρόταση ψηφίσματος - B8-0668/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0668/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια

6.12.2017 - (2017/2973(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0668/2017

Διαδικασία : 2017/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0668/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0668/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0668/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια

(2017/2973(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μιανμάρ και την κατάσταση των μουσουλμάνων Ροχίνγκια, και ειδικότερα εκείνα της 7ης Ιουλίου 2016[1] και της 15ης Δεκεμβρίου 2016[2], καθώς και τα ψηφίσματά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017[3] και της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία[4],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη Μιανμάρ και της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι της Μιανμάρ/Βιρμανίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/YE) Federica Mogherini, της 6ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση στην πολιτεία του Ρακίν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ειδικής Εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών Yanghee Lee, της 14ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τη βία στην πολιτεία του Ρακίν,

–  έχοντας υπόψη τη διάσκεψη δωρητών που φιλοξένησαν από κοινού η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση του Κουβέιτ και συνδιοργάνωσαν η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στις 23 Οκτωβρίου 2017 στη Γενεύη,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 15ης Απριλίου 2017, σχετικά με τη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, της 25ης Νοεμβρίου 1981, για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία ή την πίστη,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, της 18ης Δεκεμβρίου 1992, για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ του στρατού και της πολιτικής κυβέρνησης της Μιανμάρ για τον μερισμό της εξουσίας, η οποία ορίζει ότι οι στρατιωτικές αρχές διορίζουν το 25 % των μελών του κοινοβουλίου, ενώ τα σώματα ασφαλείας, οι τελωνοφύλακες και οι ένοπλες δυνάμεις είναι υπόλογοι στις στρατιωτικές αρχές,

–  έχοντας υπόψη την ακύρωση του Νόμου περί Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης του βιρμανικού δικαίου, δυνάμει του οποίου οι στρατιωτικές αρχές είχαν το δικαίωμα να θέτουν υπό κράτηση πρόσωπα ενδιαφέροντος χωρίς απαγγελία κατηγορίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, της 22ας Νοεμβρίου 2017, για την κατάσταση στην πολιτεία του Ρακίν, με την οποία ζητούσε τη διενέργεια διεθνούς έρευνας για τον προσδιορισμό των υπευθύνων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ειδικής Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία σε καταστάσεις συγκρούσεων Pramila Patten, της 22ας Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με την οποία οι σεξουαλικές επιθέσεις κατά των Ροχίνγκια ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ Μιανμάρ και Μπαγκλαντές στις 23 Νοεμβρίου 2017, η οποία θα οδηγήσει ενδεχομένως στον επαναπατρισμό εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων Ροχίνγκια στην πολιτεία του Ρακίν,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 1979, για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών, της 13ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας σε καταστάσεις συγκρούσεων,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση, της 18ης Σεπτεμβρίου 1997, σχετικά με την Απαγόρευση της Χρήσης, Αποθήκευσης, Παραγωγής και Μεταφοράς Ναρκών κατά Προσωπικού και την Καταστροφή τους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των Ροχίνγκια έχει επιδεινωθεί δραματικά μετά το ξέσπασμα βίας μεταξύ μαχητών Ροχίνγκια και βιρμανικών δυνάμεων ασφαλείας στις 25 Αυγούστου 2017, με καταγγελίες που αφορούν εκτεταμένες δολοφονίες, τον εμπρησμό χωριών των Ροχίνγκια, λεηλασίες, μαζικούς βιασμούς, βασανιστήρια και στοχευμένες βιαιοπραγίες εις βάρος των Ροχίνγκια στην πολιτεία του Ρακίν στη Μιανμάρ, περιλαμβανομένου του περιορισμού πολλών Ροχίνγκια σε καταυλισμούς εκτόπισης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταγγελίες αυτές, οι οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας βάσει του διεθνούς δικαίου, έχουν επιβεβαιωθεί από αναφορές πολυάριθμων διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων (της Human Rights Watch και της Διεθνούς Αμνηστίας, μεταξύ άλλων), καθώς και από εκθέσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της κυβέρνησης των ΗΠΑ, σχετικά με την εν εξελίξει στοχευμένη δίωξη των Ροχίνγκια, την οποία προωθεί το κράτος, ενώ εικάζεται ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ ευθύνονται για τις εν λόγω ενέργειες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση, οι στρατιωτικές δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ έχουν αρνηθεί επανειλημμένα ότι επιτέθηκαν σε άμαχους και οικισμούς Ροχίνγκια, και ότι αποδίδουν τα βίαια περιστατικά στην εκστρατεία τους ενάντια σε εξέγερση τρομοκρατών Ροχίνγκια ή σε συγκρούσεις μεταξύ μαχητών Ροχίνγκια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, ο αριθμός των προσφύγων Ροχίνγκια που προσπαθούν να ξεφύγουν από την πολιτεία του Ρακίν, όπου σημειώνεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση Ροχίνγκια στη Μιανμάρ, ανέρχεται σε πάνω από 623.000 άτομα επί συνολικού πληθυσμού ενός εκατομμυρίου Ροχίνγκια στο σύνολο της Μιανμάρ σύμφωνα με εκτιμήσεις, η πλειονότητα των οποίων έχουν διαφύγει προς το γειτονικό Μπαγκλαντές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον συνολικό αριθμό προσφύγων που έχουν διαφύγει προς το Μπαγκλαντές θεωρείται ότι περιλαμβάνεται μη επιβεβαιωμένος αριθμός ινδουιστών προσφύγων από τη Μιανμάρ, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αποτέλεσαν λανθασμένα στόχο βουδιστών από το Ρακίν, εξαιτίας εθνοτικής ομοιότητας με τους Ροχίνγκια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των Ροχίνγκια φέρει όλα τα χαρακτηριστικά νομιμοποιημένης από το κράτος συστηματικής εθνοκάθαρσης, περιλαμβανομένων δολοφονιών ανδρών, γυναικών και παιδιών, μαζικών βιασμών γυναικών Ροχίνγκια από τις βιρμανικές δυνάμεις ασφαλείας, ξυλοδαρμών και βασανιστηρίων ανδρών και γυναικών Ροχίνγκια κάθε ηλικίας, της ολοκληρωτικής καταστροφής ιδιοκτησίας των Ροχίνγκια και της χρήσης παραπληροφόρησης, καθώς και «στημένων» φωτογραφιών από τα ΜΜΕ της Μιανμάρ, ούτως ώστε να αποδοθεί η υπαιτιότητα για τη βία αυτή σε μουσουλμάνους Ροχίνγκια που δρουν ενάντια στον λαό τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη και η Human Rights Watch έχουν απευθύνει προειδοποίηση ότι η δίωξη των Ροχίνγκια ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση και ότι, εάν δεν τεθεί υπό έλεγχο, υφίσταται σοβαρός κίνδυνος να κλιμακωθεί σε γενοκτονία·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Human Rights Watch επισημαίνει ότι στην περίπτωση των μαζικών βιασμών εις βάρος των Ροχίνγκια, το κοινωνικό στίγμα και ο φόβος περαιτέρω δίωξης από την κυβέρνηση σημαίνουν ότι ο αριθμός των καταγγελιών βιασμού ενδέχεται να είναι μόλις το ένα τρίτο του πραγματικού αριθμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνοτική βία κατά των Ροχίνγκια φέρει σεξουαλική διάσταση που χαρακτηρίζει ιστορικές περιπτώσεις εθνοκάθαρσης και γενοκτονίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ερευνητικοί δημοσιογράφοι από το εξωτερικό επιτηρούνται στενά από το κράτος όσο δραστηριοποιούνται στη Μιανμάρ, ιδίως σε περιοχές όπου συνεχίζουν να ζουν μουσουλμανικοί πληθυσμοί, και βρίσκονται αντιμέτωποι με αυστηρές απαγορεύσεις κυκλοφορίας και ελάχιστη πρόσβαση στον τοπικό πληθυσμό, για την οποία πρέπει να λαμβάνουν έγκριση εκ των προτέρων, και ως εκ τούτου δυσχεραίνεται η δυνατότητά τους να παρέχουν δίκαιη και αμερόληπτη ενημέρωση σχετικά με γεγονότα όσον αφορά τους Ροχίνγκια·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσκεψη δωρητών που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη μεταξύ της UNHCR, του OCHA, του ΔΟΜ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Κουβέιτ εξασφάλισε 36 χωριστές δωρεές για την παροχή βοήθειας προς το Μπαγκλαντές και τη Μιανμάρ συνολικού ύψους 344 εκατομμυρίων δολαρίων, περιλαμβανομένων των ποσών δωρεών που είχαν δεσμευτεί κατόπιν του ξεσπάσματος βίας της 25ης Αυγούστου, καθώς και νέες δεσμεύσεις, δεδομένου ότι αρκετοί ιδιώτες δεσμεύτηκαν να παράσχουν επιπλέον βοήθεια αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία επαναπατρισμού της 23ης Νοεμβρίου 2017 μεταξύ Μιανμάρ και Μπαγκλαντές ουδόλως περιορίζει τον αριθμό των Ροχίνγκια που επιτρέπεται να επιστρέψουν οικειοθελώς στην πολιτεία του Ρακίν, με εξαίρεση τους πρόσφυγες που έχουν εμπλακεί σε τρομοκρατικές ενέργειες, αντίθετα με προηγούμενες δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του στρατού της Μιανμάρ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όροι της συμφωνίας αυτής θα επιτρέψουν τον επαναπατρισμό των Ροχίνγκια που έχει επιβεβαιώσει για επιστροφή η κυβέρνηση της Μιανμάρ, και ότι όσοι επιστρέψουν θα χρειάζεται να διαθέτουν δελτίο ταυτότητας με βάση στοιχεία που αποδεικνύουν την πρότερη διαμονή στη Μιανμάρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προηγούμενες οικίες και τα χωριά πολλών Ροχίνγκια έχουν καταστραφεί εξαιτίας της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά Ροχίνγκια έχουν χάσει τα δικαιώματα ιθαγένειάς τους από το 1982 και, ως εκ τούτου, η συντριπτική πλειονότητά τους δεν διαθέτει επίσημα έγγραφα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφές πόσοι δυνητικοί επαναπατρισμένοι Ροχίνγκια θα στεγάζονται σε καταυλισμούς και προσωρινά καταλύματα, αλλά δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός χωριών Ροχίνγκια στην πολιτεία του Ρακίν έχει καταστραφεί κατά τη σύγκρουση, είναι τεράστια η πιθανότητα πολλοί πρόσφυγες που επιστρέφουν να καταλήξουν να ζουν σε ανεπαρκείς συνθήκες, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους σε ασφαλείς οικίες·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την έξαρση βίας στην πολιτεία του Ρακίν, ιδίως στις περιοχές όπου οι δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ ενεπλάκησαν σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων μαζικών βιασμών, στοχευμένων δολοφονιών και καταστροφής ιδιοκτησίας αμάχων μεταξύ άλλων, και ζητεί να δοθεί αμέσως τέλος στη βία στην πολιτεία του Ρακίν, από μεριάς είτε των βιρμανικών δυνάμεων ασφαλείας είτε των μαχητών Ροχίνγκια·

2.  υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση της Μιανμάρ έχει καθήκον να συνεργάζεται με τη διεθνή κοινότητα για την προστασία όλων αδιακρίτως των πολιτών από τις κακοποιήσεις και να διερευνά παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στη Μιανμάρ και να δίνει τέλος σε αυτές, βάσει των προδιαγραφών και υποχρεώσεων που ισχύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3.  καλεί και πάλι τις αρχές της Μιανμάρ να παραχωρήσουν άμεση, ανεμπόδιστη και αμέριστη πρόσβαση στους ανεξάρτητους παρατηρητές, στις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στους δημοσιογράφους και άλλους διεθνείς παρατηρητές, και ιδίως στη διερευνητική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2017 από την UNHRC, ούτως ώστε να διερευνηθούν με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο οι καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διέπραξαν τόσο οι δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ όσο και οι μαχητές Ροχίνγκια·

4.  επίσης, ζητεί εκ νέου να επιτραπεί σε οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας η πρόσβαση σε όλες τις περιοχές συγκρούσεων, τόσο στην πολιτεία του Ρακίν όσο και σε γειτονικές περιφέρειες, και σε εκτοπισμένα άτομα, χωρίς διακρίσεις, ούτως ώστε να παράσχουν βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο·

5.  υπενθυμίζει ότι η βία εναντίον άμαχου πληθυσμού, ιδίως όταν περιλαμβάνει την καταστροφή μη στρατιωτικής περιουσίας, τη δολοφονία αμάχων και μαζικούς βιασμούς, έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι καλλιεργεί τη δυσαρέσκεια και την αναταραχή, και ότι εντέλει τροφοδοτεί ομάδες τρομοκρατών, όπως εκείνες που καταδικάζει ο στρατός της Μιανμάρ·

6.  αναγνωρίζει ότι η δυσχερής θέση των Ροχίνγκια δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται απλά ως ζήτημα παροχής περισσότερης και καλύτερης ανθρωπιστικής βοήθειας στους προσφυγικούς καταυλισμούς, και ότι το καθεστώς τους ως ανιθαγενών έχει επιδεινώσει μια ήδη σοβαρή κατάσταση ανθρωπιστικής επείγουσας ανάγκης· ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να ασκεί διπλωματική πίεση στην κυβέρνηση της Μιανμάρ να διασφαλίσει την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των Ροχίνγκια, να δώσει τέλος στη βία και να αποτρέψει επιπλέον βιαιοπραγίες εναντίον τους, και να επιτρέψει την ασφαλή τους επιστροφή στην πολιτεία του Ρακίν·

7.  θεωρεί θετική εξέλιξη τη συμφωνία επαναπατρισμού που συνήφθη μεταξύ των κυβερνήσεων του Μπαγκλαντές και της Μιανμάρ στις 23 Νοεμβρίου 2017, και ευελπιστεί ότι θα οδηγήσει στην επανένταξη όλων των Ροχίνγκια που επιστρέφουν στην πολιτεία του Ρακίν στη Μιανμάρ με πλήρη δικαιώματα ιθαγένειας·

8.  υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Zeid bin Ra’ad ότι οι πρόσφατες επιθέσεις και διακρίσεις εις βάρος του πληθυσμού των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ ισοδυναμούν με εθνοκάθαρση·

9.  επικροτεί την αυξημένη παροχή στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της στις προσπάθειες παροχής βοήθειας στο Μπαγκλαντές και στη Μιανμάρ για την αντιμετώπιση της κρίσης των Ροχίνγκια· επικροτεί, επίσης, τις δεσμεύσεις της διεθνούς κοινότητας κατά τη διάσκεψη δωρητών που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 23 Οκτωβρίου 2017 για την αντιμετώπιση της κρίσης·

10.  προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί των διεθνών προσπαθειών με τη διοργάνωση διακυβερνητικής συνόδου κορυφής· προτείνει η εν λόγω σύνοδος κορυφής να προβεί σε επισκόπηση της προόδου όσον αφορά τη διαδικασία επαναπατρισμού των Ροχίνγκια, την αποκατάσταση των δικαιωμάτων ιθαγένειας, να δρομολογήσει τη διαδικασία για την πραγματοποίηση ανεξάρτητης έρευνας εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, να συντονίσει μελλοντικές επενδύσεις στο Μπαγκλαντές και στη Μιανμάρ που όχι μόνο θα βελτιώσουν τη ζωή των Ροχίνγκια στους προσφυγικούς καταυλισμούς, αλλά θα συμβάλουν επίσης στην ανάπλαση ολόκληρης της περιφέρειας, να προωθήσει και να ενθαρρύνει μεταρρυθμίσεις με έμφαση στο κράτος δικαίου, στις καλές δημοκρατικές πρακτικές και σε ανεξάρτητες και αμερόληπτες δικαστικές αρχές·

11.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ούτως ώστε να διευκολύνει την πραγματοποίηση διακυβερνητικής διάσκεψης υψηλού επιπέδου για την παροχή πιο μακροπρόθεσμων λύσεων όσον αφορά τη στήριξη των Ροχίνγκια, και ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι υποδομές και η αποκατάσταση των κοινοτήτων, τα δικαιώματα ιθαγένειας, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση, καθώς και σε καθαρές εγκαταστάσεις υγιεινής και σε ύδρευση·

12.  ζητεί την ταχεία, συνεχή και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε εκείνους που έχουν την επιτακτικότερη ανάγκη, σε συνεργασία με τους οργανισμούς διεθνούς βοήθειας και τα Ηνωμένα Έθνη·

13.  ενθαρρύνει την παροχή διεθνούς στήριξης για τη διοργάνωση πολιτικού διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης της Μιανμάρ και των ηγετών της κοινότητας των Ροχίνγκια, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ψηφίσματος του Μαρτίου του 2017 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

14.  εμμένει στην πλήρη έγκριση των συστάσεων της τελικής έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, του Αυγούστου του 2017, για την πολιτεία του Ρακίν, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω βία και να διατηρηθεί η ειρήνη και να προαχθεί η συμφιλίωση·

15.  εμμένει να συνεχίσει η κυβέρνηση της Μιανμάρ τη συνεργασία της με τα Ηνωμένα Έθνη, περιλαμβανομένης της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ Yanghee Lee, και με την ανεξάρτητη διερευνητική αποστολή στη Μιανμάρ·

16.  ζητεί την αναζωπύρωση του διαλόγου Μιανμάρ-ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικά για να συζητηθούν ζητήματα που συνδέονται με την κοινότητα των Ροχίνγκια·

17.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να αφαιρέσει αμέσως όλες τις νάρκες ξηράς στα σύνορα με το Μπαγκλαντές και να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ και τους διεθνείς παρατηρητές κατά τη διαδικασία αυτή· υπογραμμίζει την ανάγκη να προσφέρει η διεθνής κοινότητα τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια, εάν κριθεί απαραίτητο, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι εν λόγω εργασίες εγκαίρως και αποτελεσματικά·

18.  αναγνωρίζει και επικροτεί τις προσπάθειες της κυβέρνησης και του λαού του Μπαγκλαντές, ενώπιον της ανθρωπιστικής αυτής καταστροφής, να παράσχουν προστασία σε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες Ροχίνγκια, και ενθαρρύνει ένθερμα τις αρχές του Μπαγκλαντές και άλλων γειτονικών χωρών να σεβαστούν την αρχή της μη επαναπροώθησης·

19.  προτρέπει την κυβέρνηση της Μιανμάρ, και ειδικότερα την Κρατική Σύμβουλο Aung San Suu Kyi, να καταδικάσουν απερίφραστα κάθε υποκίνηση σε φυλετικό ή θρησκευτικό μίσος και να καταπολεμήσουν τις κοινωνικές διακρίσεις και τις εχθρικές ενέργειες που στρέφονται κατά της μειονότητας των Ροχίνγκια· προτρέπει, επιπλέον, την κυβέρνηση της Μιανμάρ να σεβαστεί το οικουμενικό δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης· υπενθυμίζει στην Κρατική Σύμβουλο ότι θα πρέπει να πιέσει για την υλοποίηση των συστάσεων που περιέχονται στην τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πολιτεία του Ρακίν, έκθεση που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της ίδιας· θεωρεί λυπηρή την εν εξελίξει δραματική επιδείνωση της κατάστασης μετά τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος της κ. Suu Kyi, στις 18 Μαΐου 2015, ότι η κυβέρνηση της Μιανμάρ όφειλε να αποδώσει την ιθαγένεια στη μειονότητα των Ροχίνγκια·

20.  στηρίζει τις προσπάθειες για μια εντονότερη πολιτική διαδικασία θεμελιωμένη στην υλοποίηση των συστάσεων Ανάν· καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να εγκρίνουν αποτελεσματικά διπλωματικά και πολιτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της κυβέρνησης της Μιανμάρ προς τις υποχρεώσεις της έναντι της μειονότητας των Ροχίνγκια, ιδίως όσον αφορά την παροχή προστασίας από κακοποιήσεις και την απρόσκοπτη πρόσβαση σε βοήθεια·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Μιανμάρ, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ASEAN, στη Διακυβερνητική Επιτροπή του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.