Procedūra : 2017/2973(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0668/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0668/2017

Debates :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Balsojumi :

PV 14/12/2017 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0500

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 567kWORD 54k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.287v01-00
 
B8-0668/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par rohingu stāvokli (2017/2973(RSP))


Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par rohingu stāvokli (2017/2973(RSP))  
B8-0668/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Mjanmu un par rohingu musulmaņu stāvokli, jo īpaši 2016. gada 7. jūlija(1) rezolūciju un 2016. gada 15. decembra(2) rezolūciju, kā arī 2017. gada 16. marta rezolūciju par ES prioritātēm ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās(3) un 2017. gada 13. jūnija rezolūciju par bezvalstniecību Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā(4),

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 16. oktobra secinājumus par Mjanmu un 2016. gada jūnija secinājumus par ES stratēģiju attiecībā uz Mjanmu/Birmu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni 2017. gada 6. septembra paziņojumu par stāvokli Rakhainas pavalstī,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašās referentes Yanghee Lee 2017. gada 14. marta ziņojumu par vardarbību Rakhainas pavalstī,

–  ņemot vērā 2017. gada 23. oktobrī Ženēvā notikušās līdzekļu devēju konferences rezultātu (šo konferenci vadīja Eiropas Savienība un Kuveitas valdība un to kopīgi rīkoja ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos (UNHCR), ANO Humānās palīdzības koordinācijas birojs (OCHA) un Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM)),

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2017. gada 15. aprīļa ziņojumu par seksuālu vardarbību saistībā ar konfliktu,

–  ņemot vērā ANO 1981. gada 25. novembra Deklarāciju par jebkādas uz reliģiju vai ticību balstītas neiecietības un diskriminācijas izskaušanu,

–  ņemot vērā ANO 1992. gada 18. decembra Deklarāciju par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai etniskām, reliģiskām un lingvistiskām minoritātēm,

–  ņemot vērā Mjanmas militāro spēku un civilās valdības vienošanos par varas dalīšanu, saskaņā ar kuru militārās iestādes ieceļ parlamentā 25 % locekļu, un to, ka iekšlietu, robežsardzes un aizsardzības spēki pakļaujas militārajām iestādēm,

–  ņemot vērā to, ka birmiešu tiesību sistēmā ir atcelti Ārkārtas stāvokļa noteikumi, uz kuru pamata militārajām iestādēm bija ļauts aizturēt tās interesējošās personas bez apsūdzību uzrādīšanas,

–  ņemot vērā ASV ģenerālsekretāra 2017. gada 22. novembra paziņojumu par stāvokli Rakhainas pavalstī un jo īpaši — prasību sākt starptautisku izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kuras personas ir atbildīgas par šiem noziegumiem pret cilvēci,

–  ņemot vērā ANO īpašās pārstāves jautājumos par seksuālo vardarbību bruņotos konfliktos Pramila Patten 2017. gada 22. novembra paziņojumu par to, ka seksuālos uzbrukumus rohingiem var uzskatīt par kara noziegumiem,

–  ņemot vērā 2017. gada 23. novembrī starp Mjanmu un Bangladešu parakstīto nolīgumu par simtiem tūkstošu rohingu iespējamu atgriešanos Rakhainas pavalstī,

–  ņemot vērā ANO 1979. gada 18. decembra Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW),

–  ņemot vērā ANO 2014. gada 13. jūnija Deklarāciju par apņemšanos izbeigt seksuālu vardarbību bruņotos konfliktos;

–  ņemot vērā 1966. gada 16. decembra Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā 1948. gada 10. decembra Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1997. gada 18. septembra Otavas Konvenciju par kājnieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas, ražošanas un tālāknodošanas aizliegumu un to iznīcināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā rohingu stāvoklis krasi pasliktinājās pēc 2017. gada 25. augusta, kad starp rohingu kaujiniekiem un Birmas drošības spēkiem sākās vardarbīgas cīņas, un tika ziņots par plaši izplatītām slepkavībām, rohingu ciematu dedzināšanu, laupīšanu, masveida izvarošanu, spīdzināšanu un mērķtiecīgu vardarbību pret rohingiem Rakhainas pavalstī Mjanmā, turklāt daudzi rohingi piespiedu kārtā tika pārvietoti uz nometnēm;

B.  tā kā šī informācija par notikumiem, kurus saskaņā ar starptautiskajām tiesībām var uzskatīt par noziegumiem pret cilvēci, ir apstiprināta vairāku starptautisku cilvēktiesību organizāciju (tostarp “Human Rights Watch” un “Amnesty International”) ziņojumos, kā arī ASV Drošības padomes un ASV valdības ziņojumos par to, ka notiek mērķtiecīga un valsts atbalstīta rohingu vajāšana un ka šīs darbības veic, iespējams, Mjanmas drošības spēki;

C.  tā kā Mjanmas valdība un Mjanmas militārie un drošības spēki ir atkārtoti nolieguši uzbrukumus rohingu civiliedzīvotājiem un viņu dzīvesvietām un vardarbības gadījumus saista ar īstenoto kampaņu pret rohingu teroristu izraisītiem nemieriem vai ar iekšējām rohingu kaujinieku cīņām;

D.  tā kā saskaņā ar pašreizējiem aprēķiniem Rakhainas pavalsti, kas ir Mjanmas rohingu kopienas centrs, ir pametuši un bēgļu gaitās devušies vairāk nekā 623 000 rohingu no visā Mjanmā dzīvojošo viena miljona rohingu kopskaita un vairākums bēgļu ir patvērušies kaimiņvalstī Bangladešā;

E.  tā kā ir ticams, ka starp bēgļiem, kas aizbēguši uz Bangladešu, ir neapstiprināts skaits Mjanmas hinduistu, kuri apgalvo, ka etniskās līdzības ar rohingiem dēļ viņi kļūdaini tiek uzskaitīti par Rakhainas budistiem;

F.  tā kā ir visas pazīmes, ka vardarbība pret rohingiem notiek ar valsts atbalstu un tiek īstenota sistemātiska etniskā tīrīšana, tostarp Birmas drošības spēki slepkavo vīriešus, sievietes, bērnus un masveidā izvaro sievietes, piekauj un spīdzina visu vecumu rohingu vīriešus un sievietes, pilnībā iznīcina rohingu īpašumu un izplata kļūdainu informāciju, tostarp Mjanmas plašsaziņas līdzekļi publicē inscenētu notikumu fotogrāfijas, lai vainu par šo vardarbību varētu piedēvēt rohingu musulmaņiem, kuri it kā rīkojas pret savu tautu;

G.  tā kā ANO un organizācija “Human Rights Watch” ir brīdinājušas, ka rohingu vajāšana ir uzskatāma par etnisko tīrīšanu un pastāv nopietni draudi, ka tā varētu izvērsties par genocīdu, ja tai netiks pievērsta uzmanība;

H.  tā kā organizācija “Human Rights Watch” norāda, ka rohingu masveida izvarošanas gadījumā sabiedrības aizspriedumu dēļ un bailēs no valdības īstenotiem turpmākiem vajāšanas pasākumiem ziņoto izvarošanas gadījumu skaits varētu būt tikai viena trešdaļa no visiem notikušajiem izvarošanas gadījumiem;

I.  tā kā vardarbībā, kas pret rohingiem tiek īstenota etnisku apsvērumu dēļ, ir pamanāms seksuālais aspekts, tā ir vēsturiski pierādīta etniskās tīrīšanas un genocīda pazīme;

J.  tā kā valsts stingri uzrauga ārvalstu pētniecisko žurnālistu darbību Mjanmā, jo īpaši apgabalos, kur turpina dzīvot musulmaņi, un viņiem ir stingri jāievēro komandantstunda un ir minimāla, iepriekš apstiprināta saziņa ar vietējiem iedzīvotājiem, kā rezultātā žurnālistiem ir ierobežotas iespējas taisnīgi un objektīvi ziņot par notikumiem saistībā ar rohingiem;

K.  tā kā Ženēvā notikušajā līdzekļu devēju konferencē, kurā piedalījās UNHCR, OCHA, IOM, Eiropas Savienība un Kuveitas valdība, tika nodrošinātas 36 individuālas saistības sniegt palīdzību Bangladešai un Mjanmai un šīs saistības kopā veido USD 344 miljonus, ieskaitot līdzekļus, kurus tika plānots piešķirt un kuri ir piešķirti kopš vardarbības saasināšanās 25. augustā, kā arī jaunas saistības, kuras uzņēmušies vairāki privāti līdzekļu devēji, t. i., saistības nodrošināt papildu palīdzību vairāk nekā USD 50 miljonu vērtībā;

L.  tā kā starp Mjanmu un Bangladešu 2017. gada 23. novembrī noslēgtajā repatriācijas nolīgumā nav noteikts nekāds ierobežojums attiecībā uz to rohingu skaitu, kuriem ir atļauts brīvprātīgi atgriezties Rakhainas pavalstī, izņemot bēgļus, kuri ir iesaistījušies terorismā, un tas ir pretrunā ar Mjanmas militāro spēku runaspersonas iepriekšējiem paziņojumiem;

M.  tā kā saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem repatriēties varēs Mjanmas valdības pārbaudīti rohingi un tiem, kuri atgriezīsies, būs nepieciešamas identifikācijas apliecības, kas tiks izdotas, ja persona jau iepriekš dzīvojusi Mjanmā; tā kā konflikta laikā daudzu rohingu mājokļi un ciemati tika iznīcināti; tā kā kopš 1982. gada rohingu vīriešiem, sievietēm un bērniem ir atņemtas tiesības uz pilsonību un tā rezultātā lielākajai daļai rohingu nav nekādu personu apliecinošu dokumentu;

N.  tā kā nav skaidrs, cik daudzi iespējamie rohingu repatrianti tiks izmitināti nometnēs un pagaidu mājokļos, taču, ņemot vērā to, ka konflikta laikā tika iznīcināts liels skaits rohingu ciematu Rakhainas pavalstī, lielā mērā ir iespējams, ka daudziem bēgļiem, kas atgriezīsies, nāksies dzīvot nepiemērotos apstākļos, skaidri nezinot, kad viņi atkal varēs dzīvot drošos mājokļos,

1.  stingri nosoda vardarbības saasināšanos Rakhainas pavalstī un jo īpaši gadījumus, kad Mjanmas drošības spēki ir iesaistījušies smagos cilvēktiesību pārkāpumos, tostarp masveida izvarošanā, mērķtiecīgās slepkavībās un, inter alia, civiliedzīvotāju īpašuma iznīcināšanā, un prasa Rakhainas pavalstī nekavējoties pārtraukt vardarbību neatkarīgi no tā, kas to īsteno — Birmas drošības spēki vai rohingu kaujinieki;

2.  atgādina par Mjanmas valdības pienākumu sadarboties ar starptautisko kopienu un bez jebkādas diskriminācijas aizsargāt visus civiliedzīvotājus no ļaunprātīgas izmantošanas, kā arī atbilstoši cilvēktiesību standartiem un saistībām izmeklēt un izbeigt Mjanmā izdarītos cilvēktiesību pārkāpumus;

3.  atkārtoti prasa Mjanmas iestādēm nodrošināt neatkarīgiem novērotājiem, starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām, žurnālistiem un citiem starptautiskajiem novērotājiem un Apvienoto Nāciju Organizācijai, jo īpaši ANO faktu vākšanas misijai, ko šī gada martā izveidoja ANO Cilvēktiesību padome, tūlītēju, netraucētu un nepārprotamu piekļuvi, lai varētu veikt neatkarīgu un objektīvu izmeklēšanu saistībā ar apgalvojumiem par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko veikuši gan Mjanmas drošības spēki, gan rohingu kaujinieki;

4.  turklāt atkārtoti prasa bez jebkādas diskriminācijas atļaut humānās palīdzības organizācijām piekļūt visām konflikta zonām gan Rakhainas pavalstī, gan apkārtējos reģionos, kā arī pārvietotajām personām, lai sniegtu palīdzību apdraudētajiem cilvēkiem;

5.  atgādina par vēsturiski pierādīto faktu, ka vardarbība pret civiliedzīvotājiem, jo īpaši gadījumos, kad notiek civiliedzīvotāju īpašuma iznīcināšana, civiliedzīvotāju slepkavošana un masveida izvarošana, veicina aizvainojumu un nemieru izcelšanās iespēju un ka šādu situāciju savā labā izmanto teroristu grupas, piemēram, tās, kuru darbību nosoda Mjanmas militārie spēki;

6.  atzīst, ka rohingu stāvokli vairs nevar vienkārši uzlūkot kā jautājumu par to, kā vairāk un labāk sniegt humāno palīdzību bēgļu nometnēs, un ka viņu bezvalstnieku statuss tikai pasliktina jau tā smago ārkārtas humanitāro situāciju; mudina starptautisko kopienu turpināt izmantot diplomātisku spiedienu pret Mjanmas valdību, lai nodrošinātu cieņpilnu attieksmi pret rohingiem un viņu drošību, izbeigtu un nepieļautu turpmāku vardarbību pret viņiem un ļautu viņiem droši atgriezties Rakhainas provincē;

7.  uzskata, ka 2017. gada 23. novembra repatriācijas nolīgums, kas noslēgts starp Bangladešas valdību un Mjanmas valdību, ir pozitīvs solis un vieš cerību, ka izdosies reintegrēt visus rohingus, kas atgriezušies Rakhainas pavalstī Mjanmā, nodrošinot viņiem pilnīgas tiesības uz pilsonību;

8.  atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas augstā cilvēktiesību komisāra Zeid Ra’ad izteikumus, ka nesenie uzbrukumi rohingiem un viņu diskriminācija Mjanmā ir jāuzskata par etnisko tīrīšanu;

9.  atzinīgi vērtē Eiropas Savienības un tās dalībvalstu pastiprināto atbalstu palīdzības sniegšanai Bangladešā un Mjanmā, reaģējot uz rohingu krīzi; atzinīgi vērtē arī 2017. gada 23. oktobrī Ženēvā notikušajā līdzekļu devēju konferencē dotos starptautiskās kopienas solījumus, reaģējot uz krīzi;

10.  mudina Eiropas Savienību uzņemties šo starptautisko centienu vadību, rīkojot starpvaldību augstākā līmeņa sanāksmi; ierosina šīs augstākā līmeņa sanāksmes dalībniekiem pārskatīt rohingu repatriācijas norises progresu, sākt procedūru, lai izmeklētu noziegumus pret cilvēci, koordinēt Bangladešā un Mjanmā turpmākos ieguldījumus, ar kuru palīdzību varēs atjaunot visu reģionu, nevis tikai uzlabot rohingu dzīves apstākļus bēgļu nometnēs, un veicināt un sākt reformas, liekot uzsvaru uz tiesiskumu, labu demokrātisko praksi un neatkarīgu un objektīvu tiesu sistēmu;

11.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi sadarboties ar dalībvalstīm, lai sekmētu augsta līmeņa starpvaldību konferences organizēšanu nolūkā rast ilgtermiņa risinājumus rohingu atbalstam, tostarp tādās jomās kā infrastruktūras un kopienas pārveide, tiesības uz pilsonību, piekļuve veselības aprūpei un izglītībai, kā arī tīrai sanitārijai un ūdensapgādei;

12.  prasa nodrošināt iespēju ātri, nepārtraukti un netraucēti sniegt humāno palīdzību tiem, kam tā nepieciešama, sadarbojoties ar starptautiskām palīdzības aģentūrām un ANO;

13.  aicina sniegt starptautisku atbalstu, lai atbilstoši ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada marta secinājumiem sāktu dialogu starp Mjanmas valdību un rohingu kopienas vadītājiem;

14.  uzstāj uz to, ka ir pilnībā jāpieņem Padomdevējas komisijas Rakhainas jautājumā 2017. gada augusta galīgajā ziņojumā ietvertie ieteikumi, lai nepieļautu turpmāku vardarbību, saglabātu mieru un sekmētu izlīguma panākšanu;

15.  uzstāj, ka Mjanmas valdībai ir jāturpina sadarbība ar ANO, tostarp ANO īpašo referenti Yanghee Lee, un neatkarīgo faktu vākšanas misiju Mjanmā;

16.  mudina atsākt Mjanmas un ES Cilvēktiesību padomes dialogu, lai īpaši apspriestu jautājumus, kas saistīti ar rohingu kopienu;

17.  aicina Mjanmas valdību nekavējoties aizvākt visas kājinieku mīnas, kas novietotas pie robežas ar Bangladešu, un šā proces laikā pilnībā sadarboties ar ANO un starptautiskajiem novērotājiem; uzsver, ka starptautiskajai kopienai nepieciešamības gadījumā ir jāsniedz tehniska un finansiāla palīdzība, lai šo uzdevumu varētu paveikt savlaicīgi un efektīvi;

18.  atzīst un atzinīgi vērtē Bangladešas valdības un tautas centienus šajos humanitārās katastrofas apstākļos aizsargāt simtiem tūkstošus rohingu bēgļu, un uzstājīgi mudina Bangladešas un citu kaimiņvalstu iestādes ievērot neizraidīšanas principu;

19.  mudina Mjanmas valdību un īpaši valsts padomnieci Aung San Suu Kyi nepārprotami nosodīt jebkādu rasu vai reliģiskā naida kurināšanu un cīnīties pret sociālo diskrimināciju un vardarbību pret rohingu minoritāti; turklāt mudina Mjanmas valdību ievērot vispārējās tiesības uz reliģijas vai ticības brīvību; atgādina valsts padomniecei, ka būtu jācenšas panākt, lai tiktu īstenoti ieteikumi, kas ietverti Padomdevējas komisijas par Rakhainas pavalsti nobeiguma ziņojumā, kurš tika izstrādāts pēc viņas pašas lūguma; pauž nožēlu, ka pēc Aung San Suu Kyi pārstāvētās partijas runaspersonas 2015. gada 18. maija paziņojuma par to, ka Mjanmas valdībai būtu jāatjauno rohingu minoritātes iedzīvotāju pilsonība, situācija turpina dramatiski pasliktināties;

20.  atbalsta centienus pastiprināt politisko procesu, kura pamatā ir K. Annan ieteikumu īstenošana; aicina ANO Drošības padomi un Ģenerālo asambleju pieņemt efektīvus diplomātiskos un politiskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Mjanmas valdība pilda savus pienākumus pret rohingu minoritāti, jo īpaši aizsargājot viņus pret vardarbību un nodrošinot netraucētu piekļuvi palīdzībai;

21.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Mjanmas valdībai un parlamentam, Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ASEAN ģenerālsekretāram, ASEAN Starpvaldību cilvēktiesību komisijai, ANO īpašajam referentam par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā, ANO Augstajam komisāram bēgļu jautājumos un ANO Cilvēktiesību padomei.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0316.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0506.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0089.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0247.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika