Procedură : 2017/2973(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0668/2017

Texte depuse :

B8-0668/2017

Dezbateri :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0500

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 421kWORD 55k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.287v01-00
 
B8-0668/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP))


Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP))  
B8‑0668/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Myanmar/Birmania și la situația musulmanilor rohingya, în special cele din 7 iulie 2016(1) și 15 decembrie 2016(2), cea din 16 martie 2017 referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017(3) și cea din 13 iunie 2017 referitoare la apatridie în Asia de Sud și de Sud-Est(4),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 16 octombrie 2017 referitoare la Myanmar/Birmania și din 20 iunie 2016 referitoare la Strategia UE privind Myanmar/Birmania,

–  având în vedere declarația din 6 septembrie 2017 a Vicepreședintei Comisiei Europene/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, referitoare la situația din statul Rakhine,

–  având în vedere declarația raportorului special al Organizației Națiunilor Unite, Yanghee Lee, din 14 martie 2017 privind violența din statul Rakhine,

–  având în vedere rezultatele Conferinței donatorilor din 23 octombrie 2017 de la Geneva, găzduită în comun de Uniunea Europeană și de guvernul Statului Kuweit, organizată de Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați în colaborare cu Oficiul Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA) și cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM),

–  având în vedere Raportul anual al secretarului general al ONU din 15 aprilie 2017 privind violența sexuală în situații de conflict,

–  având în vedere Declarația ONU din 25 noiembrie 1981 privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare bazate pe religie sau convingeri,

–  având în vedere Declarația ONU din 18 decembrie 1992 cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice,

–  având în vedere acordul de partajare a puterii între autoritățile militare și guvernul civil din Myanmar/Birmania, în temeiul căruia titularii a 25 % dintre locurile din Parlament sunt numiți de autoritățile militare, iar forțele interne, frontaliere și de apărare răspund în fața autorităților militare,

–  având în vedere revocarea legii din Myanmar/Birmania privind dispozițiile de urgență, în temeiul căreia li s-a permis autorităților militare să rețină persoane care prezentau interes, fără a fi puse sub acuzație;

–  având în vedere declarația din 22 noiembrie 2017 a secretarului de stat al SUA privind situația din statul Rakhine, în care se solicită în special inițierea unei anchete internaționale asupra responsabililor pentru crime împotriva umanității,

–  având în vedere declarația din 22 noiembrie 2017 a reprezentantei speciale a ONU privind violența sexuală în cadrul conflictelor, Pramila Patten, potrivit căreia atacurile sexuale comise împotriva populației rohingya pot să constituie crime de război,

–  având în vedere acordul semnat de Myanmar/Birmania și de Bangladesh la 23 noiembrie 2017 privind potențiala repatriere a sute de mii de refugiați rohingya în statul Rakhine,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 18 decembrie 1979 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW),

–  având în vedere declarația din 13 iunie 2014 prin care ONU și-a asumat angajamentul pentru combaterea violenței sexuale în cadrul conflictelor ,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16 decembrie 1966,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

–  având în vedere Convenția din 18 septembrie 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât situația populației rohingya s-a deteriorat în mod dramatic de la izbucnirea violențelor dintre luptătorii rohingya și forțele de securitate din Myanmar/Birmania la 25 august 2017, având în vedere acuzațiile de masacre la scară largă, incendiere a satelor rohingya, jafuri, violuri în masă, tortură și violențe direcționate împotriva populației rohingya din statul Rakhine, Myanmar, inclusiv izolarea în tabere de refugiați a numeroase persoane care aparțin populației rohingya;

B.  întrucât aceste afirmații, care, în conformitate cu dreptul internațional, pot fi considerate crime împotriva umanității, au fost coroborate de raportările a numeroase organizații internaționale pentru drepturile omului (Human Rights Watch și Amnesty International, printre altele), precum și de rapoarte ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale guvernului Statelor Unite, potrivit cărora populația rohingya face obiectul unor acte de persecuție directă susținută de stat, despre care se presupune că ar fi comise de forțele de securitate din Myanmar/Birmania;

C.  întrucât guvernul din Myanmar/Birmania și forțele militare și de securitate din Myanmar/Birmania au negat în mod repetat atacurile îndreptate împotriva civililor rohingya și a așezărilor acestora, imputând cazurile de violență campaniei sale împotriva unei insurgențe teroriste a populației rohingya sau conflictelor interne între militanții rohingya;

D.  întrucât, în prezent, se estimează că numărul refugiaților rohingya care părăsesc statul Rakhine, principalul centru al populației rohingya din Myanmar, se ridică la peste 623 000, dintr-un total al etnicilor rohingya din Myanmar/Birmania estimat la un milion de persoane, dintre care majoritatea au fugit în Bangladeshul învecinat;

E.  întrucât se crede că numărul total al refugiaților care au fugit în Bangladesh include și un număr neconfirmat de refugiați hinduși din Myanmar/Birmania, care susțin că au fost vizați în mod eronat de budiștii din Rakhine din cauza similitudinilor etnice cu populația rohingya;

F.  întrucât actele de violență îndreptate împotriva populației rohingya au toate caracteristicile unei purificări etnice sistematice aprobate de stat, printre care se numără uciderea de bărbați, femei și copii, violarea în masă a femeilor rohingya de către forțele de securitate din Myanmar/Birmania, bătăi și tortură a bărbaților și femeilor rohingya de toate vârstele, distrugerea totală a bunurilor aparținând populației rohingya, precum și recurgerea la dezinformare, inclusiv prin fotomontaje realizate de mass-media din Myanmar/Birmania în scopul atribuirii culpei pentru aceste violențe musulmanilor rohingya care acționează împotriva poporului lor;

G.  întrucât Organizația Națiunilor Unite și Human Rights Watch au avertizat că persecuția populației rohingya echivalează cu o epurare etnică și că, în lipsa controlului, există un risc serios ca această situație să degenereze în genocid;

H.  întrucât Human Rights Watch subliniază faptul că, din cauza stigmatizării sociale și a fricii de noi persecuții guvernamentale, este posibil ca numărul raportat al violurilor în masă îndreptate împotriva populației rohingya să reprezinte doar o treime din violurile comise în realitate;

I.  întrucât violența pe motive etnice împotriva minorității rohingya are o dimensiune sexuală, care este o trăsătură caracteristică a cazurilor istorice de purificare etnică și de genocid;

J.  întrucât jurnaliștii de investigație străini sunt foarte atent supravegheați de stat atunci când intervin în Myanmar/Birmania, în special în zonele în care încă există populații musulmane, și se confruntă cu stări de asediu stricte, având un acces minimal, supus autorizării prealabile, la populația locală și, drept urmare, capacitatea lor de a informa într-un mod echitabil și imparțial despre evenimentele cu care se confruntă populația rohingya este subminată;

K.  întrucât, în cadrul Conferinței donatorilor organizate la Geneva la care au participat UNHCR, OCHA,OIM, Uniunea Europeană și guvernul Statului Kuweit, s-au exprimat 36 de angajamente individuale de ajutor în favoarea statelor Bangladesh și Myanmar/Birmania, a căror sumă totală se ridică la 344 de milioane USD (incluzând fondurile promise și angajate de la izbucnirea violențelor la 25 august, precum și noi angajamente), existând mai mulți donatori privați care s-au angajat să contribuie cu ajutoare suplimentare în valoare de peste 50 de milioane USD;

L.  întrucât acordul de repatriere din 23 noiembrie 2017 dintre Myanmar/Birmania și Bangladesh nu impune restricții privind numărul de etnici rohingya care se pot întoarce în mod voluntar în statul Rakhine, cu excepția refugiaților care au fost implicați în acte de terorism, în contradicție cu declarațiile anterioare făcute de purtătorul de cuvânt al autorităților militare din Myanmar/Birmania;

M.  întrucât termenii acestui acord vor permite repatrierea etnicilor rohingya autorizați de guvernul din Myanmar/Birmania, persoanele care se întorc fiind obligate să dețină o carte de identitate care să facă dovada reședinței anterioare în Myanmar/Birmania; întrucât fostele locuințe și sate ale multora dintre etnicii rohingya au fost distruse în urma conflictului; întrucât bărbații, femeile și copiii rohingya au fost privați de drepturile lor cetățenești încă din 1982 și, prin urmare, majoritatea dintre aceștia nu au documente de identitate;

N.  întrucât nu este clar câți potențiali etnici rohingya vor fi adăpostiți în tabere de refugiați și în zone temporare de cazare, dar, având în vedere că un număr semnificativ de sate rohingya din statul Rakhine au fost distruse în urma conflictului, probabilitatea ca mulți dintre refugiații care se întorc să ajungă să trăiască în condiții inadecvate, fără să fie clar când vor avea acces la locuințe sigure, este foarte mare;

1.  condamnă în termenii cei mai fermi intensificarea violențelor din statul Rakhine, în special cazurile în care forțele de securitate din Myanmar/Birmania au fost implicate în grave încălcări ale drepturilor omului, inclusiv violuri în masă, asasinate cu țintă precisă și distrugerea de bunuri civile, printre altele, și solicită încetarea imediată a violențelor comise în statul Rakhine, atât din partea forțelor de securitate din Myanmar/Birmania, cât și din partea militanților rohingya;

2.  reamintește că, în conformitate cu standardele și obligațiile în materie de drepturi ale omului, guvernul din Myanmar/Birmania are datoria de a colabora cu comunitatea internațională pentru protejarea tuturor civililor împotriva abuzurilor, fără discriminare, de a ancheta încălcările drepturilor omului comise în Myanmar/Birmania și de a le pune capăt;

3.  își reiterează solicitarea adresată autorităților din Myanmar/Birmania de a permite accesul imediat, neîngrădit și neechivoc observatorilor independenți, organizațiilor internaționale pentru apărarea drepturilor omului, jurnaliștilor și altor observatori internaționali, printre care, în special Misiunii de informare a ONU instituite în martie 2017 de CDO, în vederea desfășurării unor anchete independente și imparțiale cu privire la acuzațiile de încălcări grave ale drepturilor omului comise atât de forțele de securitate din Myanmar/Birmania, cât și de militanții rohingya;

4.  își reiterează, de asemenea, solicitarea ca organizațiilor de ajutor umanitar să li se permită accesul în toate zonele de conflict, atât în statul Rakhine, cât și în regiunile învecinate, precum și la persoanele strămutate, fără discriminare, pentru a putea oferi ajutor celor aflați în pericol;

5.  reamintește că violența împotriva unei populații civile, în special dacă implică distrugerea de bunuri civile, uciderea de civili și violuri în masă, agravează resentimentele și instabilitatea, care, în cele din urmă, alimentează grupările teroriste precum cele condamnate de autoritățile militare din Myanmar/Birmania;

6.  recunoaște că situația critică a populației Rohingya nu mai poate fi considerată o simplă chestiune de consolidare și îmbunătățire a ajutoarelor umanitare pentru taberele de refugiați și că statutul de apatrizi al acestor etnici a agravat o situație umanitară deja gravă; încurajează comunitatea internațională să continue să exercite presiuni diplomatice asupra guvernului din Myanmar/Birmania pentru a asigura demnitatea și siguranța populației rohingya, pentru a pune capăt actelor de violență împotriva acesteia și a preveni alte astfel de acte, precum și pentru a permite întoarcerea în condiții de siguranță a etnicilor rohingya în provincia Rakhine;

7.  consideră că acordul de repatriere din 23 noiembrie 2017 dintre guvernul din Bangladesh și guvernul din Myanmar/Birmania este o evoluție pozitivă și își exprimă speranța că acesta va conduce la reintegrarea fiecărei persoane din comunitatea rohingya care s-a întors în statul Rakhine din Myanmar/Birmania cu drepturi cetățenești depline;

8.  sprijină afirmațiile Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid bin Ra’ad, potrivit cărora recentele atacuri și discriminări împotriva populației rohingya din Myanmar/Birmania capătă proporțiile unei purificări etnice;

9.  salută sprijinul sporit din partea Uniunii Europene și a statelor sale membre în cadrul eforturilor de ajutor din Bangladesh și Myanmar/Birmania ca răspund la criza populației rohingya; salută, de asemenea, angajamentele asumate de comunitatea internațională în cadrul Conferinței donatorilor care a avut loc la Geneva, la 23 octombrie 2017, drept răspuns la criză;

10.  îndeamnă Uniunea Europeană să conducă eforturile internaționale prin intermediul unei reuniuni interguvernamentale la nivel înalt; propune ca, cu ocazia acestei reuniuni la nivel înalt, să se evalueze progresele înregistrate în procesul de repatriere a populației rohingya și în ceea ce privește restabilirea drepturilor cetățenești ale acestor etnici, să se inițieze procedura pentru o anchetă independentă asupra crimelor împotriva umanității, să se coordoneze viitoarele investiții în Bangladesh și Myanmar/Birmania care vor contribui la reconstruirea întregii regiuni, nu numai la îmbunătățirea condițiilor de trai ale etnicilor rohingya din taberele de refugiați, și să se promoveze și încurajeze reformele cu accent pe statul de drept, bunele practici democratice și un sistem judiciar independent și imparțial;

11.  solicită Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să colaboreze cu statele membre pentru a organiza o conferință interguvernamentală la nivel înalt cu scopul de a identifica soluții pe termen mai lung în sprijinul populației rohingya, inclusiv în domenii precum infrastructura și redezvoltarea comunității, drepturile cetățenilor și accesul la servicii medicale, la educație, la salubritate și la surse de apă;

12.  solicită ca, în colaborare cu agențiile umanitare internaționale și cu ONU, să li se furnizeze rapid, în permanență și fără restricții ajutoare umanitare persoanele care au cea mai mare nevoie;

13.  încurajează sprijinul internațional pentru medierea unui dialog politic între guvernul din Myanmar/Birmania și liderii comunității rohingya, în concordanță cu concluziile Rezoluției Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din martie 2017;

14.  insistă asupra adoptării în întregime a recomandărilor din Raportul final al Comisiei consultative privind statul Rakhine din august 2017 pentru a preveni alte acte de violență, a menține pacea și a promova reconcilierea;

15.  insistă asupra faptului că guvernul din Myanmar/Birmania trebuie să continue să colaboreze cu Organizația Națiunilor Unite, inclusiv cu raportorul special al ONU, Yanghee Lee, și cu Misiunea independentă de informare privind Myanmar/Birmania;

16.  solicită revitalizarea dialogului dintre Myanmar/Birmania și UE privind drepturile omului pentru a se dezbate în mod specific chestiunile referitoare la comunitatea rohingya;

17.  solicită guvernului din Myanmar/Birmania să elimine fără întârziere toate minele terestre de la frontierele cu Bangladeshul și să coopereze pe deplin cu ONU și cu observatorii internaționali în cadrul acestui proces; subliniază că este nevoie ca comunitatea internațională să ofere asistență tehnică și financiară, dacă este cazul, astfel încât această sarcină să se poată duce la îndeplinire în timp util și în mod eficace;

18.  recunoaște și salută eforturile depuse de guvernul și poporul din Bangladesh, în urma acestei catastrofe umanitare, pentru a contribui la protecția a sute de mii de refugiați rohingya și încurajează ferm autoritățile din Bangladesh și din alte țări învecinate să respecte principiul nereturnării;

19.  îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania și îndeosebi pe consilierul de stat Aung San Suu Kyi să condamne fără echivoc orice incitare la ură rasială sau religioasă și să combată discriminarea socială și ostilitățile împotriva minorității rohingya; îndeamnă, de asemenea, guvernul din Myanmar/Birmania să respecte dreptul universal la libertatea religioasă sau de credință; reamintește consilierului de stat să insiste pentru transpunerea în practică a recomandărilor formulate în raportul final al Comisiei consultative privind statul Rakhine, care a fost elaborat la cererea sa; deplânge deteriorarea dramatică a situației în perioada care s-a scurs de la declarația din 18 mai 2015 a purtătorului de cuvânt al partidului lui Suu Kyi, potrivit căreia guvernul din Myanmar/Birmania ar trebui să reinstituie cetățenia pentru minoritatea rohingya;

20.  sprijină eforturile pentru intensificarea unui proces politic bazat pe transpunerea în practică a recomandărilor Annan; invită Consiliul de Securitate al ONU și Adunarea Generală a ONU să adopte măsuri politice și diplomatice eficace care să asigure respectarea de către guvernul din Myanmar/Birmania a obligațiilor care îi revin cu privire la minoritatea rohingya, mai exact prin asigurarea protecției împotriva abuzurilor, precum și a accesului neîngrădit la ajutoare;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului și parlamentului din Myanmar/Birmania, Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Secretarului General al ASEAN, Comisiei interguvernamentale pentru drepturile omului a ASEAN, raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania, Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0316.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0506.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0089.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0247.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate