Postup : 2017/2973(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0668/2017

Predkladané texty :

B8-0668/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0500

NÁVRH UZNESENIA
PDF 282kWORD 55k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.287v01-00
 
B8-0668/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii Rohingov (2017/2973(RSP))


Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii Rohingov (2017/2973(RSP))  
B8-0668/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mjanmarsku a situácii rohinských moslimov, najmä uznesenia zo 7. júla 2016(1) a 15. decembra 2016(2) a na svoje uznesenia zo 16. marca 2017 o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017(3) a z 13. júna 2017 o situácii osôb bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii(4),

–  so zreteľom na závery Rady o Mjanmarsku zo 16. októbra 2017 a na stratégiu EÚ pre Mjanmarsko/Barmu z 20. júna 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 6. septembra 2017 o situácii v Jakchainskom štáte,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN, Yangheeho Leea zo 14. marca 2017 o násilí v Jakchainskom štáte,

–  so zreteľom na výsledky konferencie darcov, ktorá sa konala 23. októbra 2017 v Ženeve a usporiadala ju spoločne Európska únia a kuvajtská vláda v spolupráci s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR), Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM),

–  so zreteľom na výročnú správu generálneho tajomníka OSN z 15. apríla 2017 o sexuálnom násilí súvisiacom s konfliktom,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN z 25. novembra 1981 o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva alebo viery,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN z 18. decembra 1992 o právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám,

–  so zreteľom na dohodu o rozdelení moci medzi vojenskými a civilnými vládami v Mjanmarsku, podľa ktorej 25 % členov parlamentu vymenúvajú vojenské orgány a podľa ktorej obranné, pohraničné a poriadkové sily podliehajú vojenským orgánom,

–  so zreteľom na zrušenie barmského zákona o núdzovom stave, podľa ktorého vojenské orgány mohli svojvoľne zadržiavať osoby bez vznesenia obvinenia,

–  so zreteľom na vyhlásenie ministra zahraničných vecí Spojených štátov amerických z 22. novembra 2017 o situácii v Jakchainskom štáte, v ktorom najmä požaduje medzinárodné vyšetrovanie osôb zodpovedných za zločiny proti ľudskosti,

–  so zreteľom na vyhlásenie, osobitnej predstaviteľky OSN pre sexuálne násilie v ozbrojených konfliktoch Pramily Pattenovej z 22. novembra 2017, že sexuálne útoky proti rohinskému obyvateľstvu môžu byť vojnovými zločinmi,

–  so zreteľom na dohodu podpísanú Mjanmarskom a Bangladéšom 23. novembra 2017, podľa ktorej sa predpokladá návrat stoviek tisícov rohinských utečencov do Jakchainského štátu,

–  so zreteľom na Dohovor OSN z 18. decembra 1979 o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW),

–  so zreteľom na deklaráciu záväzku OSN na ukončenie sexuálneho násilia počas konfliktu z 13. júna 2014,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na dohovor z 18 septembra 1997 o zákaze použitia, skladovania výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže situácia Rohingov sa od vypuknutia násilia medzi rohinskými bojovníkmi a barmskými bezpečnostnými silami 25. augusta 2017 výrazne zhoršila, pričom jestvujú obvinenia z rozsiahleho zabíjania, vypaľovania rohinských dedín, rabovania, hromadného znásilňovania, mučenia a cieleného násilia páchaného na Rohingoch v Jakchainskom štáte, Mjanmarsko, vrátane zadržiavania Rohingov vo vysídleneckých táboroch;

B.  keďže tieto obvinenia zo zločinov, ktoré možno podľa medzinárodného práva považovať za zločiny proti ľudskosti, potvrdili viaceré medzinárodné organizácie pre ľudské práva (Human Rights Watch a Amnesty International), okrem iného aj prostredníctvom správ Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a vlády Spojených štátov amerických, podľa ktorých dochádza k cielenému prenasledovaniu Rohingov a skutky údajne páchajú mjanmarské bezpečnostné sily;

C.  keďže mjanmarská vláda a vojenské a bezpečnostné sily opakovane popreli útoky na civilistov a obydlia a pripisujú prípady násilia svojej kampani proti rebélii rohinských teroristov alebo rivalite medzi rohinskými bojovníkmi;

D.  keďže súčasný počet rohinských utečencov, ktorí utekajú z Jakchainského štátu, centra rohinského obyvateľstva v Mjanmarsku, sa odhaduje na viac ako 623 000 z celkovej odhadovanej populácie Rohingov vo výške jedného milióna v Mjanmarsku, pričom väčšina z nich ušla do susedného Bangladéša;

E.  keďže sa predpokladá, že celkový počet utečencov, ktorí utiekli do Bangladéša, zahŕňa nepotvrdené údaje o hinduistických utečencoch z Mjanmarska, ktorí tvrdia, že sa omylom stali cieľom jakchainských budhistov v dôsledku etnickej podobnosti s Rohingami;

F.  keďže násilie páchané na Rohingoch nesie všetky známky štátom trestaných systematických etnických čistiek vrátane vrážd žien, mužov a detí, hromadného znásilňovania rohinských žien barmskými bezpečnostnými silami, bitia a mučenia rohinských mužov a žien bez ohľadu na vek, úplného ničenia majetku rohinského obyvateľstva a využívania dezinformácií, a to aj pomocou zinscenovaných fotografií mjanmarskými médiami, ktoré pripisujú zodpovednosť za toto násilie rohinským moslimom, ktorí tak konajú proti vlastnému obyvateľstvu;

G.  keďže Organizácia Spojených národov a organizácia Human Rights Watch varovali, že prenasledovanie rohinského obyvateľstva sa rovná etnickým čistkám, a že v prípade, ak sa ponechá bez kontroly, existuje vážne riziko, že prerastie do genocídy;

H.  keďže organizácia Human Rights Watch poukazuje na to, že v prípade hromadného znásilňovania zameraného proti Rohingom, sociálna stigmatizácia a strach z ďalšieho prenasledovania zo strany vlády znamenajú, že počet nahlásených prípadov znásilnenia môže byť menej ako jedna tretina skutočného počtu;

I.  keďže etnicky motivované násilie proti rohinskému obyvateľstvu nesie sexuálny rozmer, ktorý je charakteristickým znakom etnických čistiek a genocídy v dejinách;

J.  keďže zahraniční investigatívni novinári sú počas aktívneho pôsobenia v Mjanmarsku pod prísnym štátnym dozorom, najmä v oblastiach, kde naďalej žije moslimské obyvateľstvo, a musia plniť prísny zákaz vychádzania, majú minimálny vopred schválený prístup k miestnemu obyvateľstvu a v dôsledku toho sa obmedzuje ich schopnosť spravodlivo a nestranne podávať správy o udalostiach, ktoré sprevádzali Rohingov;

K.  keďže konferencia darcov, ktorá sa konala v Ženeve medzi UNHCR, OCHA, IOM, Európskou úniou a kuvajtskou vládou zabezpečila 36 individuálnych prísľubov pomoci pre Bangladéš a Mjanmarsko v celkovej výške 344 miliónov USD vrátane peňažných darov, ktoré boli uvoľnené od vypuknutia násilia 25. augusta, ako aj nových záväzkov, s niekoľkými súkromnými darcami, ktorí poskytli dodatočnú pomoc v hodnote viac ako 50 miliónov USD;

L.  keďže repatriačná dohoda z 23. novembra 2017 medzi Mjanmarskom a Bangladéšom neukladá žiadne obmedzenia počtu Rohingov, ktorí sa môžu dobrovoľne vrátiť do Jakchainského štátu, s výnimkou utečencov, ktorí boli zapojení do terorizmu, čo je v rozpore s predchádzajúcimi vyhláseniami mjanmarského vojenského hovorcu;

M.  keďže podmienky tejto dohody umožnia návrat do vlasti Rohingom, ktorých na návrat overila mjanmarská vláda, a tí, ktorí sa vrátia, budú povinní vlastniť preukaz totožnosti na základe dôkazov o minulom bydlisku v Mjanmarsku; keďže v dôsledku konfliktu boli zničené bývalé domovy a dediny mnohých Rohingov; keďže rohinským mužom, ženám a deťom sú odopierané občianske práva od roku 1982 a v dôsledku toho prevažná väčšina nemá doklady v papierovej forme;

N.  keďže nie je jasné, koľko potenciálnych navrátilcov z radov Rohingov bude umiestnených v táboroch a dočasných záchytných miestach, ale vzhľadom na to, že konfliktom bol zničený značný počet dedín Rohingov v Jakchainskom štáte, je veľmi vysoko pravdepodobné, že mnohí vracajúci sa utečenci budú žiť v neprimeraných podmienkach, pričom neexistuje žiadny jasný časový plán návratu k bezpečnému bývaniu;

1.  čo najdôraznejšie odsudzuje nárast násilia v Jakchainskom štáte, najmä pokiaľ ide o zapojenie mjanmarských bezpečnostných síl do ťažkého porušovania ľudských práv vrátane masového znásilňovania, cieleného zabíjania a ničenia civilného majetku, a vyzýva na okamžité ukončenie násilia, či už zo strany barmských bezpečnostných síl alebo rohinských ozbrojencov v Jakchainskom štáte;

2.  pripomína povinnosť mjanmarskej vlády spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom pri ochrane všetkého civilného obyvateľstva pred zneužívaním, a to bez diskriminácie, a povinnosť vyšetriť porušovanie ľudských práv v Mjanmarsku a skoncovať s ním, a to v súlade s normami a záväzkami v oblasti ľudských práv;

3.  opakovane vyzýva mjanmarské orgány, aby umožnili okamžitý, neobmedzený a zrejmý prístup nezávislým pozorovateľom, medzinárodným ľudskoprávnym organizáciám, novinárom a ďalším medzinárodným pozorovateľom, ako aj predovšetkým vyšetrovacej misii OSN ustanovenej UNHCR v marci 2017, s cieľom zabezpečiť nezávislé a nestranné vyšetrenie obvinení z vážneho porušovania ľudských práv mjanmarskými bezpečnostnými silami a rohinskými bojovníkmi;

4.  okrem toho opakuje svoju výzvu, aby sa organizáciám humanitárnej pomoci umožnil prístup do všetkých oblastí zasiahnutých konfliktom, a to v Jakchainskom štáte a okolitých regiónoch, a aby sa vysídleným osobám bez diskriminácie poskytla pomoc osobám v nebezpečenstve;

5.  pripomína, že násilie proti civilnému obyvateľstvu, najmä pokiaľ ide o ničenie civilného majetku, vraždy civilného obyvateľstva a hromadné znásilňovanie, historicky dokázateľne podporuje nenávisť a nepokoje, ktoré v konečnom dôsledku podnecujú teroristické skupiny, ako sú tie, ktoré odsúdilo mjanmarské vojsko;

6.  uznáva, že neutešená situácia Rohingov sa už nemôže považovať za jednoduchý problém poskytnutia väčšieho objemu a lepšej humanitárnej pomoci v utečeneckých táboroch, a že ich štatút osôb bez štátnej príslušnosti ešte zhoršil už aj beztak vážnu humanitárnu núdzovú situáciu; podnecuje medzinárodné spoločenstvo, aby naďalej vyvíjalo diplomatický tlak na vládu Mjanmarska, aby zabezpečila ľudskú dôstojnosť a bezpečnosť Rohingov, ukončila ďalšie násilie voči nim a predchádzala mu, a umožnila ich bezpečný návrat do Jakchainskej provincie;

7.  domnieva sa, že repatriačná dohoda z 23. novembra 2017 medzi vládami v Bangladéša a Mjanmarska je pozitívnym vývojom a vyjadruje nádej, že povedie k opätovnému začleneniu všetkých Rohingov, ktorí sa vrátili do Jakchainského štátu v Mjanmarsku s plnými občianskymi právami;

8.  podporuje vyhlásenia Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre ľudské práva Zeida bin Raada, že nedávne útoky a diskriminácia voči rohinskému obyvateľstvu v Mjanmarsku možno prirovnať k etnickým čistkám;

9.  víta zvýšenú podporu zo strany Európskej únie a jej členských štátov na podporu úsilia v Bangladéši a Mjanmarsku v reakcii na krízu Rohingov; okrem toho víta záväzok medzinárodného spoločenstva na konferencii darcov, ktorá sa 23. októbra 2017 konala v Ženeve, v reakcii na krízu;

10.  naliehavo vyzýva Európsku úniu, aby stála na čele medzinárodného úsilia prostredníctvom medzivládneho samitu; navrhuje, aby sa na tomto samite preskúmal pokrok procesu repatriácie Rohingov, obnova občianskych práv, aby sa začalo konanie na vykonanie nezávislého vyšetrovania zločinov proti ľudskosti, koordinovali budúce investície v Bangladéši i Mjanmarsku, ktoré pomôžu obnoviť celý región, a nielen život Rohingov v utečeneckých táboroch a aby tento samit podporil reformy s dôrazom na právny štát, dobré demokratické postupy a nezávislé a nestranné súdnictvo;

11.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie, aby spolupracovala s členskými štátmi pri usporiadaní medzivládnej konferencie na vysokej úrovni s cieľom poskytnúť dlhodobé riešenia na podporu Rohingov, a to aj v oblastiach, ako sú obnova infraštruktúry a komunity, občianske práva, prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu a k čistým sanitárnym zariadeniam a vode;

12.  vyzýva na rýchle, nepretržité a neobmedzené poskytovanie humanitárnej pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú, v spolupráci s medzinárodnými agentúrami poskytujúcimi pomoc a Organizáciou Spojených národov;

13.  podporuje medzinárodnú podporu dosiahnutia politického dialógu medzi vládou Mjanmarska a vedúcimi predstaviteľmi Rohingov v súlade so závermi rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva z marca 2017;

14.  trvá na plnom prijatí odporúčaní uvedených v záverečnej správe poradnej komisie pre Jakchainský štát z augusta 2017 s cieľom predchádzať ďalšiemu násiliu, a s cieľom zachovať mier a posilniť zmierenie;

15.  trvá na tom, aby vláda Mjanmarska pokračovala v spolupráci s Organizáciou Spojených národov, ako aj s osobitným spravodajcom OSN Yangheeom Leeom a nezávislou vyšetrovacou misiou v Mjanmarsku;

16.  naliehavo vyzýva na oživenie dialógu o ľudských právach medzi Mjanmarskom a EÚ, konkrétne s cieľom diskutovať o otázkach, ktoré sa týkajú Rohingov;

17.  vyzýva mjanmarskú vládu, aby okamžite odstránila všetky nášľapné míny pozdĺž hraníc s Bangladéšom a aby počas tohto procesu plne spolupracovala s OSN a medzinárodnými pozorovateľmi; zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo musí poskytnúť technickú a finančnú pomoc, ak to bude potrebné, aby sa tieto úlohy mohli vykonať včas a účinne;

18.  uznáva a oceňuje úsilie vlády a ľudu Bangladéša, ktorí pri tejto humanitárnej katastrofy poskytli ochranu státisícom rohinských utečencov, a dôrazne nabáda bangladéšske orgány a orgány susedných krajín, aby dodržiavali zásadu zákazu vrátenia alebo vyhostenia;

19.  naliehavo žiada mjanmarskú vládu, a najmä štátnu radkyňu Aun Schan Su Ťij, aby jednoznačne odsúdili akékoľvek podnecovanie k rasovej alebo náboženskej nenávisti a bojovali proti sociálnej diskriminácii a prejavom nepriateľstva namiereným proti rohinskej menšine; ďalej naliehavo vyzýva vládu Mjanmarska, aby dodržiavala všeobecné právo na slobodu náboženského vyznania alebo viery; štátnej radkyni pripomína, aby presadzovala vykonávanie odporúčaní uvedených v záverečnej správe poradnej komisie pre Jakchainský štát, ktorá bola vypracovaná na jej vlastnú žiadosť; vyjadruje poľutovanie nad pretrvávajúcim dramatickým zhoršovaním situácie odvtedy, ako hovorca strany, ktorej je Aun Schan Su Ťij členkou, 18. mája 2015 vyhlásil, že mjanmarská vláda by mala udeliť občianstvo príslušníkom rohinskej menšiny;

20.  podporuje úsilie o zintenzívnenie politického procesu založeného na vykonávaní odporúčaní Kofiho Annana; vyzýva členov Bezpečnostnej rady a Valného zhromaždenia OSN, aby prijali účinné politické a diplomatické opatrenia na zabezpečenie toho, aby mjanmarská vláda plnila svoje povinnosti voči rohinskej menšine, najmä tým, že poskytne ochranu pred zneužívaním a nesťažený prístup k pomoci;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Mjanmarska, Rade, Komisie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN, medzivládnej komisii združenia ASEAN pre ľudské práva, osobitnej spravodajkyni OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Rade OSN pre ľudské práva.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0316.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0506.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0089.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0247.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia