Postupak : 2017/2973(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0669/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0669/2017

Rasprave :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Glasovanja :

PV 14/12/2017 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0500

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 272kWORD 52k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.288v01-00
 
B8-0669/2017

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o položaju naroda Rohingya (2017/2973(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o položaju naroda Rohingya (2017/2973(RSP))  
B8-0669/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Mjanmaru i o položaju muslimana Rohingya, a posebno rezolucije od 7. srpnja 2016.(1), 15. prosinca 2016.(2) i 14. rujna 2017.(3) te svoju Rezoluciju od 16. ožujka 2017. o prioritetima EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2017.(4) i Rezoluciju od 13. lipnja 2017. o apatridnosti u južnoj i jugoistočnoj Aziji(5),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o strategiji EU-a u vezi s Mjanmarom/Burmom od 20. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir Zajedničku komunikaciju Komisije i potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 1. lipnja 2016. upućenu Europskom parlamentu i Vijeću pod nazivom „Elementi za strategiju EU-a u odnosu na Mjanmar/Burmu: posebno partnerstvo za demokraciju, mir i napredak” (JOIN(2016)0024),

–  uzimajući u obzir izjavu koju je 30. ožujka 2016. dala potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stupanju na dužnost nove vlade Unije Mjanmar,

–  uzimajući u obzir Memorandum o razumijevanju između Mjanmara i Bangladeša o povratku naroda Rohingya iz Bangladeša u svoju domovinu Mjanmar, potpisan 23. studenog 2017.,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije od 23. studenog 2017. o Memorandumu o razumijevanju između Mjanmara i Bangladeša,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o apatridnosti od 4. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o statusu izbjeglica iz 1951. i njezin Protokol iz 1967.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju o pravnom položaju osoba bez državljanstva iz 1954. i Konvenciju o smanjenju apatridnosti iz 1961.,

–  uzimajući u obzir Opći akcijski plan Agencije UN-a za izbjeglice (UNHCR) za iskorjenjivanje apatridnosti za razdoblje 2014. – 2024., koji je donesen u studenome 2014.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir završno izvješće savjetodavnog povjerenstva o državi Rakhine od 24. kolovoza 2017. naslovljeno “Ususret mirnoj, pravednoj i prosperitetnoj budućnosti naroda Rakhin”,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. te Međunarodni pakt o socijalnim, gospodarskim i kulturnim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Povelju Zajednice naroda jugoistočne Azije (ASEAN),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da u saveznoj državi Rakhine živi oko milijun pripadnika naroda Rohingya, pretežno muslimanske manjinske skupine koja se suočava s represijom i stalnim teškim kršenjima ljudskih prava, uključujući prijetnje životu i sigurnosti, ubojstva, uskraćivanje prava na zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, prisilni rad, seksualno nasilje i ograničavanje političkih prava;

B.  budući da su pripadnici naroda Rohingya od donošenja burmanskoga Zakona o državljanstvu 1982. službeno bez državljanstva, što je dovelo do strogih ograničenja njihove slobode kretanja i do njihova zatvaranja u kampove;

C.  budući da su pripadnici naroda Rohingya žrtve začaranog sustava institucionalizirane diskriminacije s podrškom države koja nalikuje aparthejdu i pretvara se u etničko čišćenje; budući da se na narod Rohingya primjenjuje zasebno zakonodavstvo, nastaju prepreke svakodnevnim aktivnostima, kao što su rad, brak, putovanja i pristup zdravstvenoj skrbi;

D.  budući da su vlade Mjanmara i Bangladeša potpisale neobvezujući memorandum o razumijevanju u Nay Pyi Tawu; budući da bi se tim memorandumom trebao zajamčiti siguran povratak izbjeglica Rohingya koje su u posljednjih nekoliko godina izbjegle iz Mjanmara u Bangladeš; budući da je navedeno da pripadnici naroda Rohingya neće biti vraćeni u svoja sela, nego smješteni u izbjegličke / zatvoreničke kampove u Mjanmaru;

E.  budući da je rizik od radikalizacije, prethodno naglašen u završnom izvješću savjetodavnog povjerenstva o saveznoj državi Rakhine od 24. kolovoza 2017. kojim je predsjedavao Kofi Annan, i dalje prisutan među lokalnim i interno raseljenim zajednicama iz sjevernog dijela Rakhinea, kao i među izbjegličkim zajednicama u Bangladešu;

F.  budući da se ubojstva, silovanje i spaljivanje sela naroda Rohingya koriste kao sredstvo za nanošenje trajne štete socijalnoj strukturi naroda Rohingya i traumatiziranje stanovništva; budući da se tim strašnim djelima želi otjerati pripadnike naroda Rohingya iz njihovih sela i zemlje te stvoriti psihičke i fizičke prepreke za njihov povratak; budući da je granica između Mjanmara i Bangladeša militarizirana i minirana kako bi se spriječilo njezino prelaženje;

G.  budući da su Human Rights Watch i Amnesty International istaknuli činjenicu da od 25. kolovoza 2017. burmanske sigurnosne snage masovno i sustavno siluju žene i djevojčice u sklopu kampanje etničkog čišćenja muslimana Rohingya u saveznoj državi Rakhine; budući da je Odbor UN-a za ukidanje diskriminacije žena (CEDAW) pozvao vladu Mjanmara da do 28. svibnja 2018. dostavi informacije o nizu pitanja u vezi s navodnim slučajevima nasilja nad ženama i djevojčicama u sjevernim dijelovima države Rakhine posljednjih mjeseci;

H.  budući da je potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije nazvala potpisivanje memoranduma važnim i dobrodošlim korakom prema rješavanju jedne od najgorih humanitarnih kriza i kriza u vezi s ljudskim pravima našeg doba;

I.  budući da Mjanmar trenutačno ima trgovinske povlastice OSP u okviru sustava „Sve osim oružja” i da je izvoz te zemlje u EU 2016. dosegao iznos od 830 milijuna EUR; budući da se trenutačno nasilje protiv naroda Rohingya može smatrati „teškim i sustavnim” kršenjem obveza Mjanmara u skladu s najmanje jednom od konvencija o temeljnim ljudskim i radnim pravima navedenih u Uredbi o općem sustavu povlastica (br. 978/2012);

1.  potiče vojne i sigurnosne snage da odmah zaustave ubijanje, zlostavljanje i silovanje pripadnika naroda Rohingya te palež njihovih domova;

2.  poziva mjanmarsku vladu da pokrene brze, nepristrane, neovisne i učinkovite istrage o svim vjerodostojnim navodima o kršenju međunarodnog prava o ljudskim pravima i postupcima koji se prema međunarodnom pravu smatraju zločinima; ustraje u tome da se protiv pojedinaca za koje se pronađe dovoljno prihvatljivih dokaza da su počinili kaznena djela koja uključuju kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima moraju pokrenuti pravični kazneni postupci pred neovisnim civilnim sudovima i bez izricanja smrtne kazne;

3.  poziva mjanmarsku vladu da poštuje slobodu kretanja naroda Rohingya i jamči njihovu sigurnost gdje god se oni nalazili; traži od mjanmarske vlade da smjesta ukloni sve mine postavljene uz granicu s Bangladešom; apelira na mjanmarsku vladu da odmah ukine ograničenja putovanja za humanitarne organizacije;

4.  nadalje, ponavlja pozive iz zaključaka Vijeća na izgradnju djelotvornih demokratskih institucija i snažnog civilnog društva, te potrebu da se poštuju osnovna prava i slobode te promiče dobro upravljanje;

5.  ustraje na izravnoj provedbi Memoranduma o razumijevanju te na potpunom poštovanju prava naroda Rohingya na dobrovoljan, siguran i dostojanstven povratak u njihova mjesta podrijetla, bez ikakve diskriminacije; poziva mjanmarsku vladu da u svakom trenutku pripadnicima naroda Rohingya zajamči sigurne i humane životne uvjete;

6.  poziva mjanmarsku vladu da se uhvati u koštac s dugotrajnom i sustavnom diskriminacijom i segregacijom naroda Rohingya i ostalih muslimana u saveznoj državi Rakhine te da im zajamči pristup zdravstvenoj skrbi, obrazovanju i drugim uslugama;

7.  izražava zabrinutost zbog namjera terorističkih skupina, posebno al-Kaide i ISIS-a, koji žele iskoristiti krizu kroz koju prolazi narod Rohingy da se ukorijene u Burmi i prošire svoj utjecaj diljem regije; ističe da bi neke izbjeglice Rohingya i pobunjeni članovi Vojske spasa arakanskih Rohingya mogli postati žrtve vojačenja u ekstremističke pokrete;

8.  poziva vladu Mjanmara da agencijama UN-a, drugim međunarodnim i lokalnim humanitarnim organizacijama te domaćim i međunarodnim medijima omogući potpun pristup svim dijelovima zemlje; ističe da će se samo potpunim pristupom medija i potpunom transparentnošću potaknuti protok informacija koji će omogućiti da se točno utvrdi što se događa u toj regiji;

9.  izražava iskreno razočarenje mjanmarskom vladom i državnom čelnicom Aung San Suu Kyi zbog odbijanja da riješi to pitanje, nijekanja stanja i sudjelovanja u zlodjelima koja se ondje događaju; poziva Aung San Suu Kyi da osudi ta zlodjela i poduzme konkretne mjere radi pomoći narodu Rohingya;

10.  poziva Kinu i sve ostale međunarodne i regionalne dionike da iskoriste sve bilateralne, multilateralne i regionalne platforme koje imaju na raspolaganju kako bi zatražili da se stane na kraj okrutnostima i omogućili mirno rješenje sukoba;

11.  žali što Vijeće sigurnosti UN-a nije usvojilo rezoluciju o položaju naroda Rohingya;

12.  prima na znanje izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije; no, ipak smatra da je potrebno veće zalaganje; podsjeća na svoj zahtjev upućen potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici i državama članicama EU-a da znatno pojačaju pritisak na vladu Mjanmara;

13.  poziva EU i njegove države članice da prošire postojeći embargo na oružje protiv Mjanmara tako da se njime obuhvate svi oblici vojne pomoći te da uvedu ciljane financijske sankcije protiv visokih dužnosnika odgovornih za teška kršenja;

14.  potiče sve države da inteniziviraju svoje humanitarne napore oko raseljenih osoba unutar Mjanmara i u drugim zemljama, uključujući Bangladeš, te da zaštite žene, djecu i ostale koji su izloženi riziku od seksualnog nasilja, trgovine ljudima i sličnih oblika zlostavljanja;

15.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu da zajedno s povjerenikom za trgovinu zamrzne trgovinske povlastice Mjanmara u sklopu sustava „Sve osim oružja” i da mjanmarsku vladu obavijesti da bi se pregovori o sporazumu o ulaganjima između EU-a i Mjanmara mogli obustaviti;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi vladi i parlamentu Mjanmara, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Komisiji, vladama i parlamentima država članica EU-a, glavnom tajniku ASEAN-a, Međuvladinoj komisiji ASEAN-a za ljudska prava, posebnoj izvjestiteljici UN-a za stanje ljudskih prava u Mjanmaru, visokom povjereniku UN-a za izbjeglice i Vijeću UN-a za ljudska prava.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0316.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0506.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0351.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0089.

(5)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0247.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti