Διαδικασία : 2017/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0670/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0670/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2017 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0500

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 496kWORD 55k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.289v01-00
 
B8-0670/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια (2017/2973(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια (2017/2973(RSP))  
B8‑0670/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μιανμάρ, και ιδίως το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την Μιανμάρ/Βιρμανία και ιδίως την κατάσταση των Rohingya(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία(2),

–  έχοντας υπόψη την από 1ης Ιουνίου 2016 κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Στοιχεία για μια στρατηγική της ΕΕ έναντι της Μιανμάρ/Βιρμανίας: Μία ειδική εταιρική σχέση για τη δημοκρατία, την ειρήνη και την ευημερία» (JOIN(2016)0024),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Mιανμάρ/Βιρμανία, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη Mιανμάρ/Βιρμανία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/YE) Federica Mogherini, της 6ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση στην πολιτεία του Ρακίν, τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ της 11ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτεία Ρακίν της Μιανμάρ και την παραμεθόρια περιοχή του Μπανγκλαντές, τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ της 20ής Νοεμβρίου 2017 εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη Μιανμάρ/Βιρμανία και τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την υπογραφή διμερούς συμφωνίας επαναπατρισμού μεταξύ των κυβερνήσεων της Μιανμάρ και του Μπανγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη την Προεδρική Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας της 6ης Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πολιτεία του Ρακίν, του Αυγούστου του 2017·

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με τη διυπηρεσιακή ομάδα συντονισμού (ISCG), συνολικά 624 000 πρόσφυγες Ροχίνγκια φέρεται να είχαν φθάσει στο Μπανγκλαντές από τις 25 Αυγούστου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNICEF, τουλάχιστον το 58 % από αυτούς είναι παιδιά·

Β  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO) της Επιτροπής, περίπου 441 300 άτομα κατοικούσαν στο συγκρότημα καταυλισμών Kutupalong-Balukhali, 46 000 άτομα φιλοξενούνταν σε τοπικές κοινότητες, και οι υπόλοιποι ζούσαν σε άλλες θέσεις στην πόλη Cox’s Bazar· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκρότημα καταυλισμών Kutupalong-Balukhali γνωρίζει έντονη συμφόρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ISCG έχει προσδιορίσει ότι λόγω του μεγάλου συνωστισμού στην Cox’s Bazar, η υγεία και η διατροφή αποτελούν τις πιο άμεσες και οξείες ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ροχίνγκια αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό μουσουλμάνων στην Μιανμάρ, και ζουν στην πλειονότητά τους στην πολιτεία Ρακίν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περίπου ένα εκατομμύριο Ροχίνγκια είναι μία από τις πλέον διωκόμενες μειονότητες στον κόσμο, επισήμως δε είναι ανιθαγενείς από το 1982, όταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για τη βιρμανική ιθαγένεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Στρατός Σωτηρίας Ροχίνγκια του Αρακάν οργάνωσε σημαντική επίθεση κατά αστυνομικών σταθμών και μιας στρατιωτικής βάσης στην πολιτεία του Ρακίν στις 25 Αυγούστου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο είχε ως αποτέλεσμα αντεπίθεση του στρατού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πολιτεία Ρακίν είναι εξαιρετικά σοβαρή. λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις εμπειρογνώμονες ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ ολοκλήρωσαν την πρώτη διερευνητική αποστολή στο Μπανγκλαντές στις 27 Οκτωβρίου 2017 και δήλωσαν «καταθορυβημένοι» από αφηγήσεις για δολοφονίες, βασανιστήρια, βιασμούς, εμπρησμούς και αεροπορικές επιθέσεις που φέρεται ότι διαπράχθηκαν εις βάρος της κοινότητας των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ECHO, η πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη στο βόρειο Ρακίν· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν παρατηρηθεί κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά την πρόσβαση στο βόρειο Ρακίν· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο κεντρικό Ρακίν έχουν επίσης σημειωθεί μικρές βελτιώσεις, αλλά η πρόσβαση και σε αυτόν τον τομέα εξακολουθεί να είναι περιορισμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης, επισκέφθηκε το βόρειο τμήμα της πολιτείας Ρακίν τον Μάιο του 2017 και απεύθυνε έκκληση για μεγαλύτερη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος επισκέφθηκε διάφορα ανθρωπιστικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Οκτωβρίου 2017, η ΕΕ συνδιοργάνωσε τη διάσκεψη χορηγών για την προσφυγική κρίση των Ροχίνγκια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρόσφεραν περισσότερο από το 50 % των 344 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ του συνόλου των υποσχέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι με υπόσχεση δέσμευσης ύψους 30 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στις 23 Οκτωβρίου 2017, η συνολική στήριξη που παρέχει η Επιτροπή στους Ροχίνγκια και τις κοινότητες υποδοχής τους στο Μπανγκλαντές και στη Μιανμάρ ανέρχεται σε 51 εκατ. ευρώ για το 2017·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Νοεμβρίου 2017 υπεγράφη διμερής συμφωνία επαναπατρισμού μεταξύ Μιανμάρ και Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΠ/ΥΕ έχει χαιρετίσει την υπογραφή της συμφωνίας επαναπατρισμού ως σημαντικό και ευπρόσδεκτο βήμα για την αντιμετώπιση μίας από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις και κρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της εποχής μας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια του αποστολικού ταξιδιού του Πάπα Φραγκίσκου στη Μιανμάρ και το Μπανγκλαντές (26 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2017), ο Άγιος Πατέρας απευθύνθηκε με τα εξής λόγια σε ομάδα προσφύγων Ροχίνγκια στο τέλος της Διαθρησκειακής και Οικουμενικής Συνάντησης την 1η Δεκεμβρίου 2017 στη Ντάκα: «Ας συνεχίσουμε να κάνουμε καλό σε αυτούς· ας συνεχίσουμε να ενεργούμε έτσι που να αναγνωριστούν τα δικαιώματά τους. Ας μην κλείσουμε την καρδιά μας, ας μην αποστρέψουμε το βλέμμα. Η παρουσία του Θεού σήμερα ονομάζεται επίσης Ροχίνγκια. Ο καθένας από εμάς ας δώσει τη δική του απάντηση»·

1.  καταδικάζει έντονα τις εκτεταμένες πράξεις βίας στην πολιτεία Ρακίν, οι οποίες οδήγησαν στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων, η συντριπτική πλειονότητα ανήκει στην κοινότητα των Ροχίνγκια·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πολιτεία Ρακίν· ανησυχεί εξαιρετικά για τις αναφορές σχετικά με συστηματική χρήση βίας και εκφοβισμού, φόνους ανδρών, γυναικών και παιδιών, σεξουαλική βία, καθώς και την καταστροφή και τον εμπρησμό σπιτιών και περιουσίας· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την κατάσταση των παιδιών, που βρίσκονται σε απελπιστική ανάγκη για στέγη, τροφή και νερό, και των κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση·

3.  υποστηρίζει την έκκληση της ΕΕ προς όλες τις πλευρές να τερματίσουν αμέσως κάθε μορφής βία· χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ παροτρύνει τις στρατιωτικές δυνάμεις της Μιανμάρ να παύσουν τις επιχειρήσεις τους, να εξασφαλίσουν την προστασία όλων των αμάχων χωρίς διακρίσεις και να συμμορφωθούν πλήρως με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. χαιρετίζει την έκκληση της ΕΕ προς την κυβέρνηση της Μιανμάρ να λάβει όλα τα μέτρα για την εκτόνωση των εντάσεων μεταξύ των κοινοτήτων·

4.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που κατέβαλε η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές και οι κοινότητες των περιοχών υποδοχής για να προσφέρουν ασφάλεια, στέγη και ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες Ροχίνγκια·

5.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να επιτρέψει την άμεση, πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟΗΕ και τους εταίρους τους, καθώς και άλλες εγχώριες και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιτεία Ρακίν, ιδίως σε παιδιά·

6.  τονίζει ότι οι καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας και της κακοποίησης και βίας κατά παιδιών, πρέπει να διερευνηθούν ενδελεχώς, και όλοι όσοι ευθύνονται για τέτοιες πράξεις πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν· παροτρύνει την κυβέρνηση της Μιανμάρ να συνεργαστεί πλήρως με την ανεξάρτητη διεθνή διερευνητική αποστολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη Μιανμάρ και να της επιτρέψει πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στη χώρα χωρίς καθυστέρηση·

7.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να επιτρέψει σε εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση στην πολιτεία Ρακίν και να εγγυηθεί την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού των μέσων ενημέρωσης·

8.  χαιρετίζει την υπογραφή διμερούς συμφωνίας επαναπατρισμού μεταξύ των κυβερνήσεων της Μιανμάρ και του Μπανγκλαντές· ζητεί την εφαρμογή της συμφωνίας σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να δημιουργήσει επί τόπου συνθήκες τέτοιες που θα καταστήσουν δυνατή την εκούσια, ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των προσφύγων στον τόπο προέλευσής τους·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της κρίσης στην πολιτεία Ρακίν με σεβασμό, προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς διακρίσεις και ανεξαρτήτως της εθνότητας ή θρησκείας, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, την ελευθερία κυκλοφορίας, την ίση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και την ίση πρόσβαση σε πλήρη ιθαγένεια για όλους·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την τελική έκθεση της συμβουλευτικής επιτροπής για την πολιτεία Ρακίν, στην οποία διατυπώνονται συστάσεις για να ξεπεραστούν οι πολιτικές, κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η πολιτεία Ρακίν· χαιρετίζει τη δημόσια δέσμευση της κυβέρνησης της Μιανμάρ για εφαρμογή των συστάσεων, καθώς και τη συγκρότηση επιτροπής σε υπουργικό επίπεδο για την υλοποίηση των συστάσεων· ζητεί την ταχεία και πλήρη υλοποίηση των εν λόγω συστάσεων·

11.  χαιρετίζει την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ προς τους Ροχίνγκια στη Μιανμάρ και το Μπανγκλαντές· χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ έχει ενισχύσει την ανθρωπιστική της βοήθεια προς τους πρόσφυγες Ροχίνγκια στο Μπανγκλαντές και είναι έτοιμη να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην πολιτεία Ρακίν προς όφελος όλων όσοι έχουν ανάγκη, μόλις επιτραπεί η πρόσβαση·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Μιανμάρ.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0351.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0247.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου