Postupak : 2017/2973(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0670/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0670/2017

Rasprave :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Glasovanja :

PV 14/12/2017 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0500

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 267kWORD 53k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.289v01-00
 
B8-0670/2017

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o položaju naroda Rohingya (2017/2973(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o položaju naroda Rohingya (2017/2973(RSP))  
B8-0670/2017

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Mjanmaru, naročito svoju Rezoluciju od 14. rujna 2017. o Mjanmaru/Burmi, posebno o stanju etničke skupine Rohingya(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. lipnja 2017. o apatridnosti u južnoj i jugoistočnoj Aziji(2),

–  uzimajući u obzir Zajedničku komunikaciju Komisije i Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Europskom parlamentu i Vijeću od 1. lipnja 2016. pod nazivom „Elementi za strategiju EU-a u odnosu na Mjanmar/Burmu: posebno partnerstvo za demokraciju, mir i napredak” (JOIN(2016)0024),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o strategiji EU-a u vezi s Mjanmarom/Burmom od 20. lipnja 2016. i zaključke Vijeća o Mjanmaru/Burmi od 16. listopada 2017.,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 6. rujna 2017. o stanju u državi Rakhine, izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice od 11. rujna 2017.o najnovijem razvoju događaja u državi Rakhine, Mjanmaru i pograničnoj regiji u Bangladešu, izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice u ime Europske unije od 20. studenog 2017. o Mjanmaru/Burmi i izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice od 23. studenog 2017. o potpisivanju bilateralnog sporazuma o repatrijaciji između vlade Mjanmara i vlade Bangladeša,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Vijeća sigurnosti od 6. studenog 2017.,

–  uzimajući u obzir završno izvješće savjetodavnog povjerenstva o državi Rakhine iz kolovoza 2017.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je prema podacima Međusektorske koordinacijske skupine od 25. kolovoza 2017. do 27. studenog 2017. u Bangladeš navodno stiglo ukupno 624 000 izbjeglica Rohingya; budući da prema podacima UNICEF-a najmanje 58 % njih čine djeca;

B.  budući da je, prema procjenama Glavne uprave za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći (ECHO), 27. studenog 2017. u aglomeraciji Kutupalong-Balukhali boravilo 441 300 ljudi, u lokalnim zajednicama 46 000, a preostali su živjeli na drugim lokacijama u Cox’s Bazaru; budući da je aglomeracija Kutupalong-Balukhali vrlo gusto naseljena; budući da je Međusektorska koordinacijska skupina utvrdila da su zbog prenapučenosti u Cox’s Bazaru zdravlje i hrana među najneposrednijim akutnim potrebama koje je potrebno zadovoljiti;

C.  budući da narodu Rohingya pripada najveći postotak muslimana u Mjanmaru, od kojih većina živi u državi Rakhine; budući da oko milijun pripadnika naroda Rohingya čini jednu od najprogonjenijih manjina u svijetu te da od donošenja Zakona o državljanstvu Burme 1982. službeno nemaju državu;

D.  budući da je 25. kolovoza 2017. Vojska spasa arakanskih Rohingya organizirala napad na policijske postaje i vojnu bazu u državi Rakhine; budući da je zbog toga došlo do vojnog protunapada;

E.  budući da je humanitarno stanje i stanje ljudskih prava u državi Rakhine krajnje ozbiljno; budući da su stručnjaci UN-a za ljudska prava 27. listopada 2017. okončali svoju prvu misiju za utvrđivanje činjenica u Bangladešu i da su bili duboko zabrinuti zbog izvješća o ubojstvima, mučenjima, silovanjima, podmetanju požara i zračnim napadima koji su navodno počinjeni nad zajednicom Rohingya u Mjanmaru;

F.  budući da je prema podacima ECHO-a humanitarnim organizacijama i dalje strogo ograničen pristup u sjevernim dijelovima države Rakhine; budući da su primijećena određena djelomična poboljšanja u pristupu sjevernim dijelovima države Rakhine; budući da su blaga poboljšanja zabilježena i u središnjim dijelovima države Rakhine, no pristup tom području i dalje je ograničen; budući da je povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christos Stylianides u svibnju 2017. posjetio sjeverne dijelove države Rakhine i tražio veći pristup za humanitarne organizacije koje djeluju u tom području; budući da je povjerenik obišao nekoliko humanitarnih projekata koje financira EU;

G.  budući da je 23. listopada 2017. EU bio suorganizator donatorske konferencije o izbjegličkoj krizi Rohingya; budući da su EU i njegove države ponudile više od 50 % od obećanih 344 milijuna USD; budući da, uz obećanih 30 milijuna EUR iz proračuna EU-a 23. listopada 2017., ukupna potpora Komisije narodu Rohingya i njihovim zajednicama domaćinima u Bangladešu i Mjanmaru za 2017. iznosi 51 milijun EUR;

H.  budući da je 23. studenog 2017. potpisan bilateralni sporazum o repatrijaciji između vlade Mjanmara i vlade Bangladeša; budući da je potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica pozdravila potpisivanje sporazuma o repatrijaciji kao važnog i dobrodošlog koraka prema rješavanju jedne od najgorih humanitarnih kriza i krize ljudskih prava našeg vremena;

I.  budući da je tijekom apostolskog putovanja pape Franje u Mjanmar i Bangladeš (26. studenog – 2. prosinca 2017.) na kraju Međureligijskog i ekumenskog susreta u Dhaki Sveti Otac 1. prosinca 2017. uputio sljedeće riječi skupini izbjeglica Rohingya: „Nastavimo se brinuti za njih, zauzimati se da im budu priznata njihova prava. Ne zatvarajmo srca, ne odvraćajmo pogled. Božja se prisutnost danas zove i „Rohingya”. Svatko od nas treba dati svoj odgovor.”

1.  oštro osuđuje rašireno nasilje u državi Rakhine zbog kojeg je došlo do raseljavanja stotina tisuća civila od kojih velika većina pripada zajednici Rohingya;

2.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog humanitarnog stanja i stanja ljudskih prava u državi Rakhine; iznimno je zabrinut zbog izvješća o sustavnoj upotrebi sile i zastrašivanja, ubojstvima muškaraca, žena i djece, seksualnom nasilju te uništavanju i spaljivanju domova i vlasništva; posebno je zabrinut zbog situacije u kojoj se nalaze djeca, kojoj su prijeko potrebni smještaj, hrana i voda te zbog položaja djevojčica kojima prijeti rizik od trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja;

3.  podupire poziv EU-a svim stranama da smjesta prekinu svako nasilje; pozdravlja činjenicu da EU apelira na vojsku Mjanmara da okonča svoje operacije i osigura zaštitu svih civila bez diskriminacije te da u potpunosti poštuje međunarodno pravo o ljudskim pravima; pozdravlja poziv EU-a vladi Mjanmara da poduzme sve mjere za ublažavanje napetosti među zajednicama;

4.  pohvaljuje napore koje poduzimaju vlada Bangladeša i zajednice domaćini kako bi zajamčili sigurnost, osigurali smještaj i humanitarnu pomoć izbjeglicama Rohingya;

5.  poziva vladu Mjanmara da agencijama UN-a i njihovim partnerima kao i drugim domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama odmah omogući potpun, siguran i neometan pristup radi pružanja humanitarne pomoći u državi Rakhine, osobito za djecu;

6.  naglašava da se moraju temeljito istražiti navodi o teškim kršenjima ljudskih prava i zlostavljanju, uključujući seksualno nasilje i zlostavljanje te nasilje nad djecom i da se svi koji su odgovorni za ta djela moraju privesti pravdi; apelira na vladu Mjanmara da u potpunosti surađuje s nezavisnom međunarodnom misijom za utvrđivanje činjenica Vijeća za ljudska prava te da joj bez odgode omogući potpun, siguran i neometan pristup zemlji;

7.  poziva vladu Mjanmara da domaćim i međunarodnim medijskim kućama omogući potpun i neometan pristup državi Rakhine te da zajamči sigurnost predstavnika medija;

8.  pozdravlja potpisivanje bilateralnog sporazuma o repatrijaciji između vlade Mjanmara i vlade Bangladeša; poziva na provedbu tog sporazuma uz potpuno poštovanje međunarodnog prava; poziva vladu Mjanmara da na terenu stvori uvjete kojima će se omogućiti dobrovoljan, siguran i dostojanstven povratak izbjeglica u njihovo mjesto podrijetla;

9.  poziva vladu Mjanmara da se uhvati u koštac s uzrocima krize u državi Rakhine uz poštovanje, poticanje i zaštitu ljudskih prava, bez diskriminacije i neovisno o etničkoj pripadnosti ili vjeroispovijesti, među ostalim omogućivanjem slobodnog kretanja, jednakog pristupa osnovnim uslugama i jednakog pristupa punom državljanstvu za sve pojedince;

10.  pozdravlja završno izvješće savjetodavnog povjerenstva o državi Rakhine u kojem se navode preporuke za suočavanje s političkim, socioekonomskim i humanitarnim izazovima s kojima se trenutno susreće država Rakhine; pozdravlja javni angažman vlade Mjanmara da provede te preporuke kao i uspostavu odbora na ministarskoj razini za provedbu tih preporuka; poziva na brzu i potpunu provedbu tih preporuka;

11.  pozdravlja humanitarnu pomoć EU-a za narod Rohingya u Mjanmaru i Bangladešu; pozdravlja činjenicu da je EU povećao humanitarnu pomoć za izbjeglice Rohingya u Bangladešu i da je nakon što mu se odobri pristup spreman proširiti svoje aktivnosti u državi Rakhine u korist svih ljudi kojima su one potrebne;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Europske komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, vladi i parlamentu Bangladeša te vladi i parlamentu Mjanmara.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0351.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0247.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti