Eljárás : 2017/2973(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0670/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0670/2017

Viták :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Szavazatok :

PV 14/12/2017 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0500

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 270kWORD 51k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.289v01-00
 
B8-0670/2017

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a rohindzsák helyzetéről (2017/2973(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a rohindzsák helyzetéről (2017/2973(RSP))  
B8-0670/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Mianmarról szóló korábbi állásfoglalásaira, mindenekelőtt a Mianmarról, különösen a rohindzsák helyzetéről szóló, 2017. szeptember 14-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a Dél- és Délkelet-Ázsiában tapasztalható hontalanságról szóló, 2017. június 13-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének „Az EU Mianmarra/Burmára vonatkozó stratégiájának elemei: különleges partnerség a demokráciáért, a békéért és a jólétért” című, 2016. június 1-jei, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közös közleményére (JOIN(2016)0024),

–  tekintettel az EU Mianmarra/Burmára vonatkozó stratégiájáról szóló, 2016. június 20-i tanácsi következtetésekre, valamint a Mianmarról/Burmáról szóló, 2017. október 16-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (alelnök/főképviselő) a Rakhajn államban tapasztalható helyzetről szóló, 2017. szeptember 6-i nyilatkozatára, az alelnöknek/főképviselőnek a mianmari Rakhajn államban bekövetkezett legújabb fejleményekről szóló, 2017. szeptember 11-i nyilatkozatára, az alelnöknek/főképviselőnek az Európai Unió nevében Mianmarról/Burmáról tett, 2017. november 20-i nyilatkozatára és az alelnöknek/főképviselőnek a mianmari és a bangladesi kormány közötti, a visszafogadásra vonatkozó kétoldalú megállapodás aláírásáról szóló, 2017. november 23-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa elnökének 2017. november 6-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a tanácsadó bizottság Rakhajn államról szóló, 2017. augusztusi végleges jelentésére,

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az ágazatközi koordinációs csoport (ISCG) 2017. november 27-i közlése szerint a beszámolók alapján összesen 624 000 rohindzsa menekült érkezett Bangladesbe 2017. augusztus 25. óta; mivel az UNICEF szerint legalább 58%-uk gyermek;

B.  mivel 2017. november 27-én a Bizottság Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága (ECHO) szerint kb. 441 300 ember tartózkodott a Kutupalong-Balukhali agglomerációban, 46 000 főt helyi közösségek szállásoltak el, és a többiek Cox’s Bazarban más helyszíneken találtak lakóhelyet; mivel a Kutupalong-Balukhali agglomeráció rendkívül zsúfolt; mivel az ISCG megállapította, hogy Cox’s Bazar túlzsúfoltsága miatt a legsürgetőbb és legégetőbb kezelendő szükségletek az egészségüggyel és az élelmezéssel kapcsolatosak ;

C.  mivel a rohindzsák alkotják a muszlimok legnagyobb csoportját Mianmarban, és többségük Rakhajn államban él; mivel a kb. egymillió rohindzsa a világ leginkább üldöztetésnek kitett kisebbségei között van, és az 1982-es burmai állampolgársági törvény óta hivatalosan hontalan;

D.  mivel 2017. augusztus 25-én az Arakan Rohindzsa Felszabadítási Hadsereg rendőrállomások és egy katonai támaszpont elleni súlyos támadást hajtott végre Rakhajn államban; mivel ennek eredményeként katonai ellentámadásra került sor;

E.  mivel Rakhajn államban rendkívül súlyos a humanitárius és az emberi jogi helyzet; mivel az ENSZ emberi jogi szakértői 2017. október 27-én fejezték be első bangladesi tényfeltáró látogatásukat, és „mélyen megrázták” őket a rohindzsa közösség ellen Mianmarban állítólagosan elkövetett gyilkosságokról, kínzásokról, szexuális erőszakról, gyújtogatásokról és légi támadásokról szóló beszámolók;

F.  mivel az ECHO szerint a humanitárius szervezetek továbbra is rendkívül nehezen tudnak bejutni Rakhajn állam északi részébe; mivel a tapasztalatok szerint bekövetkezett némi javulás a Rakhajn állam északi részébe való bejutás tekintetében; mivel Rakhajn állam középső részét illetően is tapasztalható némi javulás, de a bejutás ide is csak korlátozottan lehetséges; mivel Hrisztosz Sztilianidesz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos 2017 májusában látogatást tett Rakhajn állam északi részébe, és felszólított arra, hogy a területen tevékenykedő segélyszervezeteket nagyobb mértékben engedjék be az államba; mivel a biztos több uniós finanszírozású humanitárius projektet is meglátogatott;

G.  mivel 2017. október 23-án az EU a rohindzsa menekültválságról szóló donorkonferencia társszervezője volt; mivel az EU és tagállamai ajánlották fel a vállalt 344 millió USD több mint 50%-át; mivel a 2017. október 23-án az uniós költségvetés terhére tett 30 millió EUR összegű vállalással együtt a Bizottság által Bangladesben és Mianmarban a rohindzsáknak és az őket befogadó közösségeknek nyújtott teljes támogatás 2017-ben eléri az 51 millió EUR-t;

H.  mivel 2017. november 23-án a mianmari és a bangladesi kormány a visszafogadásra vonatkozó kétoldalú megállapodást írt alá; mivel az alelnök/főképviselő a visszafogadásról szóló megállapodás aláírását fontos és üdvözlendő lépésnek nevezte, amely korunk egyik legsúlyosabb humanitárius és emberi jogi válságának kezelésére irányul;

I.  mivel Ferenc pápa Mianmarba és Bangladesbe tett apostoli útján (2017. november 26. és december 2. között) a 2017. december 1-én Dakkában tartott vallásközi és ökumenikus találkozó végén az alábbi szavakat intézte rohindzsa menekültek egy csoportjához: „Továbbra is segítsünk rajtuk; továbbra is tegyünk azért, hogy elismerjék jogaikat. Ne zárjuk be szívünket, ne fordítsuk el arcunkat. Isten jelenlétét ma „rohindzsának” is hívják. Tegye meg közülünk mindenki, amit tud”;

1.  határozottan elítéli a Rakhajn állam számos pontján tomboló erőszakot, amelynek következtében több százezer civil lakos kényszerült lakóhelyének elhagyására, akiknek nagy többsége a rohindzsa közösség tagja;

2.  súlyos aggodalmának ad hangot a rakhajni humanitárius és emberi jogi helyzet miatt; aggodalommal tölti el az erőszak és a megfélemlítés rendszeres alkalmazása, a férfiak, nők és gyermekek meggyilkolása, a szexuális erőszak, valamint a lakóhelyek és javak megsemmisítése és felgyújtása; különösen aggasztónak látja a gyermekek helyzetét, akiknek égető szükségük van menedékre, élelemre és vízre, és a lányok helyzetét, akiket a szexuális kizsákmányolás céljából történő emberkereskedelem fenyeget;

3.  támogatja az Unió azon felhívását, hogy minden fél haladéktalanul szüntesse be az erőszak minden formáját; üdvözli, hogy az Unió nyomatékosan felszólítja a mianmari fegyveres erőket műveleteik beszüntetésére és arra, hogy megkülönböztetés nélkül gondoskodjanak a teljes polgári lakosság védelméről, maradéktalanul tiszteletben tartva a nemzetközi emberi jogi normákat; üdvözli, hogy az Unió szorgalmazza, hogy a mianmari kormány tegyen meg minden tőle telhetőt a közösségek közötti feszültség oldása érdekében;

4.  elismeri a bangladesi kormány és a befogadó közösségek annak érdekében tett erőfeszítéseit, hogy biztonságot, menedéket és humanitárius segítséget nyújtsanak a rohindzsa menekülteknek;

5.  felszólítja a mianmari kormányt, hogy biztosítsa az azonnali, teljes körű, biztonságos és akadályoktól mentes belépést az ENSZ-ügynökségek és partnereik, valamint a többi belföldi és nemzetközi szervezet számára, hogy Rakhajn államban mindenekelőtt a gyermekek számára humanitárius segítséget nyújthassanak;

6.  hangsúlyozza, hogy az emberi jogok súlyos megsértésére és a visszaélésekre – ideértve a szexuális kényszerítést és erőszakot és a gyermekek elleni erőszakot és bántalmazást – vonatkozó bejelentéseket körültekintően ki kell vizsgálni, és mindazokat, akik felelősek ezekért a cselekményekért, el kell számoltatni; szorgalmazza, hogy a mianmari kormány teljes mértékben működjön együtt az Emberi Jogi Tanács Mianmarral foglalkozó független nemzetközi tényfeltáró missziójával, és haladéktalanul gondoskodjon arról, hogy a misszió teljes körűen, biztonságban és akadálytalanul bejuthasson az országba;

7.  felszólítja a mianmari kormányt, hogy biztosítsa, hogy a belföldi és a nemzetközi médiaszervezetek teljes körűen és akadálytalanul bejuthassanak Rakhajn államba, továbbá garantálja a média munkatársai számára a biztonságot és a védelmet;

8.  üdvözli a mianmari és a bangladesi kormány közötti, a visszafogadásra vonatkozó kétoldalú megállapodás aláírását; felszólít a megállapodás nemzetközi jognak minden tekintetben megfelelő végrehajtására; felszólítja a mianmari kormányt, hogy teremtse meg helyben azokat a feltételeket, amelyek mellett lehetséges a menekültek önkéntes, biztonságos és méltóságteljes visszatérése származási helyükre;

9.  felszólítja a mianmari kormányt, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartva, előmozdítva és védelmezve, megkülönböztetés nélkül és az etnikai hovatartozástól vagy vallástól függetlenül – többek között a mozgás szabadságát, az alapszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést és a teljes állampolgársághoz való egyenlő hozzáférést biztosítva minden egyén számára – kezelje a Rakhajn államban kialakult válság kiváltó okait;

10.  üdvözli a Rakhajn állammal foglalkozó tanácsadó bizottság végleges jelentését, amely ajánlásokat fogalmaz meg azon politikai, társadalmi-gazdasági és humanitárius kihívások kezelésére, amelyekkel Rakhajn állam jelenleg szembesül; üdvözli a mianmari kormány nyilvánosan tett kötelezettségvállalását, amely szerint végrehajtja az ajánlásokat, valamint az ajánlások végrehajtásával megbízott miniszteri szintű bizottság létrehozását; kéri a fenti ajánlások gyors és maradéktalan végrehajtását;

11.  üdvözli a mianmari és bangladesi rohindzsák számára nyújtott uniós humanitárius támogatást ; üdvözli, hogy az EU fokozta a Bangladesbe menekült rohindzsák részére biztosított humanitárius segítségnyújtást, és készen áll arra, hogy Rakhajn államra is kiterjessze a rászorulókat segítő tevékenységeit, amint lehetővé válik az állam területére történő bejutás.

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ-főtitkárnak, valamint Banglades kormányának és parlamentjének és Mianmar kormányának és parlamentjének.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0351.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0247.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat