Procedură : 2017/2973(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0670/2017

Texte depuse :

B8-0670/2017

Dezbateri :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0500

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 409kWORD 54k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.289v01-00
 
B8-0670/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP))  
B8‑0670/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Myanmar/Birmania, în special cea din 14 septembrie 2017 referitoare la Myanmar/Birmania, în special la situația minorității rohingya(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2017 referitoare la apatridie în Asia de Sud și de Sud-Est(2),

–  având în vedere Comunicarea comună din 1 iunie 2016 a Comisiei și a Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu, intitulată „Elemente ale strategiei UE privind Myanmarul/Birmania: un parteneriat special pentru democrație, pace și prosperitate” [JOIN(2016)0024],

–  având în vedere concluziile Consiliului din 20 iunie 2016 referitoare la strategia UE privind Myanmar/Birmania și concluziile Consiliului din 16 octombrie 2017 referitoare la Myanmar/Birmania,

–  având în vedere declarația Vicepreședintei Comisiei / Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) din 6 septembrie 2017 privind situația din statul Rakhine, declarația VP/ÎR din 11 septembrie 2017 privind cele mai recente evoluții din statul Rakhine, Myanmar/Birmania și regiunea frontalieră din Bangladesh, declarația VP/ÎR în numele Uniunii Europene din 20 noiembrie 2017 privind Myanmar/Birmania și declarația VP/ÎR din 23 noiembrie 2017 privind semnarea unui acord bilateral de repatriere între guvernele Myanmarului/Birmaniei și Bangladeshului,

–  având în vedere declarația președintelui Consiliului de Securitate din 6 noiembrie 2017,

–  având în vedere Raportul final al Comisiei consultative pentru statul Rakhine din august 2017,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit datelor anunțate de Grupul de coordonare intersectorială (ISCG) la 27 noiembrie 2017, un număr total de 624 000 de refugiați rohingya au sosit în Bangladesh din 25 august 2017; întrucât potrivit UNICEF, 58% dintre aceștia sunt copii;

B.  întrucât, potrivit datelor anunțate la 27 noiembrie 2017 de Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO) din cadrul Comisiei, se estimează că 441 300 de persoane se aflau în localitatea Kutupalong-Balukhali, 46 000 de persoane erau găzduite de comunități locale, iar partea rămasă a refugiaților locuiau în alte situri din Cox’s Bazar; întrucât localitatea Kutupalong-Balukhali este foarte aglomerată; întrucât ISCG a anunțat că situația sanitară și cea alimentară reprezintă cele mai acute și stringente nevoi care trebuie soluționate, acestea fiind cauzate de supraaglomerarea municipiului Cox’s Bazar;

C.  întrucât populația rohingya este populația musulmană cu ponderea cea mai mare din Myanmar/Birmania, trăind în majoritate în statul Rakhine; întrucât aproximativ un milion de rohingya constituie una dintre minoritățile cele mai persecutate din lume, devenind oficial apatrizi în 1982, când a fost adoptată legea din Myanmar/Birmania privind cetățenia;

D.  întrucât, la 25 august 2017, grupul Arakan Rohingya Salvation Army a organizat un atac de proporții asupra secțiilor de poliție și asupra unei baze militare din statul Rakhine; întrucât a urmat o contraofensivă militară;

E.  întrucât situația umanitară și a drepturilor omului din statul Rakhine este extrem de gravă; întrucât, la 27 octombrie 2017, trei experți ai ONU în domeniul drepturilor omului și-au încheiat prima misiune de informare desfășurată în Bangladesh, declarându-se „profund îngrijorați” de mărturiile despre omoruri, tortură, violuri, incendieri și atacuri aeriene care au vizat, conform relatărilor, populația rohingya din Myanmar/Birmania;

F.  întrucât, potrivit ECHO, accesul organizațiilor umanitare în partea de nord a statului Rakhine este foarte limitat; întrucât au fost observate anumite ameliorări privind accesul în partea de nord a statului Rakhine; întrucât au fost observate ușoare ameliorări și în cazul părții centrale a statului Rakhine, deși accesul în această zonă este de asemenea limitat; întrucât comisarul pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, a vizitat partea de nord a statului Rakhine în mai 2017 și a solicitat să se îmbunătățească accesul organizațiilor umanitare care desfășoară activități în această zonă; întrucât comisarul Christos Stylianides a vizitat o serie de proiecte umanitare finanțate de UE;

G.  întrucât, la 23 octombrie 2017, UE a găzduit Conferința de strângere de fonduri pentru criza refugiaților rohingya; întrucât UE și statele sale membre au oferit peste 50% din suma colectată de 344 de milioane USD; întrucât, dacă se ține cont de cele 30 de milioane EUR din bugetul UE oferite la 23 octombrie 2017, sprijinul total acordat de Comisie în 2017 refugiaților rohingya și comunităților care îi găzduiesc în Bangladesh și Myanmar/Birmania se ridică la 51 de milioane EUR;

H.  întrucât, la 23 noiembrie 2017, guvernele Myanmarului/Birmaniei și Bangladeshului au semnat un acord bilateral de repatriere; întrucât VP/ÎR a salutat semnarea acordului de repatriere ca pe o măsură importantă și binevenită pe calea soluționării uneia dintre cele mai grave crize umanitare și ale drepturilor omului din perioada actuală;

I.  întrucât, în timpul călătoriei apostolice a Sfântului Părinte Francisc în Myanmar/Birmania (26 noiembrie-2 decembrie 2017), Sfântul Părinte s-a adresat la sfârșitul întâlnirii interreligioase și ecumenice, care a avut loc la 1 decembrie 2017 în Dhaka, unui grup de refugiați rohingya cu următoarele cuvinte: „Continuați să le faceți bine, continuați să acționați astfel încât să le fie recunoscute drepturile! Să nu ne închidem inimile, să nu privim în altă parte! Azi, prezența lui Dumnezeu poartă și numele rohingya. Fiecare dintre noi să dea propriul răspuns”,

1.  condamnă ferm violența generalizată din statul Rakhine, care a dus la strămutarea a sute de mii de civili, marea majoritatea dintre aceștia făcând parte din populația rohingya;

2.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară și a drepturilor omului din statul Rakhine; este alarmat de informațiile care consemnează utilizarea sistematică a forței și a intimidării, uciderea bărbaților, a femeilor și a copiilor, acte de violență sexuală, precum și distrugerea și incendierea caselor și a bunurilor; este deosebit de îngrijorat de situația copiilor, care au nevoie stringentă să fie adăpostiți și să fie asigurați cu hrană și apă, precum și de situația fetelor, care se expun riscului de traficare și exploatare sexuală;

3.  sprijină apelul adresat de UE tuturor părților de a asigura încetarea imediată a tuturor actelor de violență; salută faptul că UE îndeamnă forțele militare din Myanmar/Birmania să pună capăt operațiunilor lor, să asigure protecția tuturor civililor, fără discriminare, și să respecte pe deplin prevederile internaționale în materie de drepturi ale omului; salută apelul adresat de UE guvernului din Myanmar/Birmania să întreprindă toate măsurile posibile pentru a dezamorsa tensiunile dintre comunități;

4.  salută eforturile întreprinse de autoritățile Bangladeshului și de comunitățile-gazdă pentru a le ofer refugiaților rohingya siguranță, adăpost și asistență umanitară;

5.  invită guvernul din Myanmar/Birmania să le asigure agențiilor ONU și partenerilor acestora, precum și altor organizații neguvernamentale interne și internaționale acces imediat, deplin, sigur și neîngrădit pentru a acorda asistență umanitară în statul Rakhine, în special copiilor;

6.  subliniază că acuzațiile privind comiterea unor încălcări și abuzuri grave ale drepturilor omului, inclusiv a unor acte de violență și abuzuri de natură sexuală și a unor acte de violență împotriva copiilor, trebuie anchetate în mod corespunzător, iar toate persoanele responsabile de astfel de acte trebuie trase la răspundere; îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să coopereze pe deplin cu misiunea internațională independentă de anchetă pentru Myanmar/Birmania a Consiliului pentru Drepturile Omului și să permită fără întârziere accesul său în țară deplin, în condiții de siguranță și nestingherit;

7.  invită guvernul din Myanmar/Birmania să le acorde organelor de mass-media interne și internaționale acces deplin și neîngrădit în statul Rakhine și să asigure siguranța și securitatea lucrătorilor mass-mediei;

8.  salută semnarea de către guvernele Myanmarului/Birmaniei și Bangladeshului a acordului bilateral de repatriere; solicită ca acordul să fie pus în aplicare cu respectarea strictă a dreptului internațional; invită guvernul din Myanmar/Birmania să creeze la fața locului condițiile necesare pentru ca refugiații să se poată întoarce în locurile lor de origine de bună voie, în condiții de siguranță și de demnitate;

9.  invită guvernul din Myanmar/Birmania să trateze cauzele fundamentale ale crizei din statul Rakhine, respectând, promovând și protejând drepturile omului, fără discriminare și indiferent de originea etnică sau apartenența religioasă, inclusiv prin asigurarea libertății de deplasare, a accesului egal la serviciile de bază și a accesului egal al tuturor persoanelor la cetățenie cu drepturi depline;

10.  salută raportul final al Comisiei consultative pentru statul Rakhine, care conține recomandări privind depășirea dificultăților politice, socioeconomice și umanitare cu care se confruntă în prezent statul Rakhine; salută angajamentul public al guvernului din Myanmar/Birmania de a pune aceste recomandări în practică, precum și instituirea unui comitet la nivel ministerial care va realiza acest lucru; solicită punerea în practică rapidă și integrală a acestor recomandări;

11.  salută ajutorul umanitar acordat de UE refugiaților rohingya din Myanmar/Birmania și Bangladesh; salută faptul că UE și-a intensificat asistența umanitară pentru refugiații rohingya din Bangladesh și este pregătită să își extindă activitățile în statul Rakhine, în favoarea tuturor persoanelor care au nevoie de acestea, de îndată ce i se acordă acces;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Guvernului și Parlamentului din Bangladesh și Guvernului și Parlamentului din Myanmar/Birmania.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0351.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0247.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate